Plan lekcji nr 8 - obowiązuje od 10 do 21 czerwca 2024 r. Plan_8

Dyżury nauczycieli od 10 do 21 czerwca 2024 r. Dyżury

21.06.2024 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 uświetniła swoją obecnością pani Grażyna Jeżewska - członek Zarządu Powiatu VII Kadencji, reprezentująca organ prowadzący szkołę - Starostwo Powiatowe w Rykach oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anetta Okoń. Pani Grażyna Jeżewska wspólnie z dyrektorem szkoły Grzegorzem Kamińskim wręczyła nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz 100% frekwencję.

Nagrodzono także uczniów za osiągnięcia sportowe, konkursy ekologiczne, działalność w wolontariacie i samorządzie szkolnym, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, promocję szkoły oraz w konkursie "Najlepszy uczeń w zawodzie". Galeria

Do zobaczenia po wakacjach. Bezpiecznego wypoczynku.

Informuję, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 21 czerwca (piątek) godzinie 9:30 na placu szkolnym.

Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - Grzegorz Kamiński

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku szkolnym zaangażowali się w zbiórkę baterii. Wspieraliśmy w tej akcji Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach.

Organizacja Odzysku REBA odebrała od nas 7 kartonów baterii.

Otrzymaliśmy dyplom z podziękowaniami od Stowarzyszenia i REBY. Podziękowanie

Podziękowania od Fundacji Hospicjum - "Razem możemy więcej" dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach za zaangażowanie w Akcję Pola Nadziei dla Hospicjum im. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Podziękowanie

24 maja 2024 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 brali udział w wycieczce przyrodniczo – krajoznawczej do Kazimierz Dolnego i Nałęczowa. Odbyła się ona w ramach realizacji projektu edukacyjnego z zakresu ekologii organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rykach i ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Głównym celem wycieczki było rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postaw proekologicznych, kreowanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz zdrowego trybu życia u uczniów.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie Kazimierza Dolnego - spacer po rynku, wejście na ruiny zamku Kazimierza Wielkiego oraz na Basztę. Kolejną atrakcją była ścieżka dydaktyczna przygotowana w bardzo malowniczym wąwozie Korzeniowy Dół. Korzeniowy Dół to najpiękniejszy wąwóz lessowy. Nazwa wąwozu nawiązuje do wijących się ze ścian jaru korzeni, które tworzą fascynujący obraz. Rośnie tutaj starodrzew dębowy oraz porasta starodrzew dębowo - lipowo - grabowy. Do tego fantazyjne korzenie oraz pochylające się drzewa. Następnie odbył się przejazd do Nałęczowa – tu miał miejsce spacer po parku zdrojowym. Jego założycielem i organizatorem był Stanisław Małachowski. Na terenie parku znajduje się Pałac Małachowskich, najstarsze zabytkowe sanatorium, łazienki i aleja Gwiazd Kolarstwa oraz pijalnia wód.

Przewodnik wycieczki w interesujący sposób przekazał dużą dawkę wiedzy, pogoda dopisała a na zakończenie wyjazdu był pyszny obiad. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami: Dyrektorem Grzegorzem Kamińskim, Martą Hejduk, Pawłem Kujdą i Barbarą Okleja wrócili do Ryk. Galeria

15 maja br. w naszej szkole realizowany był program „Edukacja z wojskiem” - certyfikat

Program polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń mających na celu podniesienie świadomości młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Galeria

Celem przedsięwzięcia jest:

 • podniesienie świadomości młodzieży w obszarze bezpieczeństwa;

 • kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia;

 • poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia;

 • nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia;

 • wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności;

 • nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

W naszych murach gościliśmy żołnierzy z 4 Dęblińskiego Pułku Saperów im. Romualda Traugutta. W ramach trzygodzinnych zajęć uczniowie mogli połączyć teorię z praktyką. Zajęcia zawierały treści z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzili zajęcia w klasie, na boisku i skwerze szkolnym. Wiedzę i umiejętności żołnierze przekazali młodzieży w sposób ciekawy, praktyczny i dostosowany do ich wieku. Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Zapraszamy uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Filmowym pod nazwą „Piękno przyrodnicze Powiatu Ryckiego” w ramach realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej. Celem Konkursu jest: wyłonienie najlepszych filmów autorstwa uczniów ZSZ Nr 1 w Rykach, rozwijanie zainteresowań ekologicznych, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych wśród młodych ludzi.

Filmy powinny być dostarczone w nieprzekraczalnym terminie: 25 maja 2024 roku do p. Barbary Okleja. Regulamin

W dniu 25 kwietnia 2024 roku w naszej szkole odbył się apel poświęcony 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel przygotowali uczniowie klasy I dT i III dT pod opieką Pani Agnieszki Bilicz i Pana Pawła Wardy.

233 lata temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni (1788-1792) uchwalił ustawę zasadniczą, określającą podstawy ustroju państwowego i społecznego. Konstytucja 3 maja była pierwszym takim aktem prawnym w Europie, i drugim na świecie - po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Ten cenny dla Polaków dokument opierał się na kanonie reguł stworzonych przez wybitnych myślicieli epoki Oświecenia: Monteskiusza, Johna Locke i Jean-Jacquesa Rousseau. U jego podstaw legły zasady trójpodziału władz, przyrodzonej wolności i suwerenności narodu. Na prace nad konstytucją niebagatelny wpływ miała również działalność Stanisława Staszica. Autorami tekstu pierwszej europejskiej konstytucji byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i królewski sekretarz Scipione Piattoli. Ustawa obowiązywała od 5 V 1791 r. do 23 XI 1793 r. Początkiem jej końca był spisek magnacki zawiązany w Targowicy z rozkazu carycy, wojna z imperialną Rosją i kolejne rozbiory. Przez 123 lata potajemnie świętowano kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji. Święto Konstytucji 3 maja obchodzono w Polsce po uzyskaniu niepodległości w 1919 roku oraz po upadku komuny od 1990 roku.

26 kwietnia 2024 r. w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach odbył się „Konkurs na najciekawsze wykonanie montażu słowno-muzycznego poświęconego pamięci Jana Pawła II w świetle Jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego”.

Organizatorem konkursu była Powiatowa Biblioteka Publiczna, pod patronatem  Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego oraz Starosty Ryckiego – Dariusza Szczygielskiego. Konkurs był częścią wydarzenia poświęconego pamięci Papieża Jana Pawła II, w ramach programu samorządu województwa lubelskiego „Warto być Polakiem”. Celem wydarzenia było uczczenie pamięci naszego Wielkiego Rodaka Papieża Jana Pawła II w dziesiątą rocznicę Jego kanonizacji, jak również upamiętnienie obchodów Jubileuszu 550-lecia  Województwa Lubelskiego. W konkursie wzięła udział młodzież ze szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu.

Komisja konkursowa w składzie:

 • Ks. Kan. Stanisław Chodźko, proboszcz Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach

 • Pan Łukasz Latko, menager grupy muzycznej Mała Armia Janosika

 • Pani Dagmara Jarosz, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach

 • Pan Krzysztof Piątek - nauczyciel muzyki, organista;

przyznała pierwsze miejsce ex aequo młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach oraz z ZSZ Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.

Naszą Szkołę reprezentował zespół w składzie: Weronika Dembek, Amelia Dziewit, Emilia Głodek, Igor Gugała, Jakub Jasek, Krzysztof Kamiński, Wiktor Karpiński, Kuba Kepka, Kacper Kopik, Szymon Polak, Zuzanna Sągała, Igor Sowiński, Natalia Szkoda, Jan Warowny i Michał Zawadzki pod opieką Pani Moniki Kuźmy oraz Pana Pawła Parzyszka. Serdecznie gratulujemy! Galeria

26.04.2024 r. - Zakończenia roku szkolnego i rozdanie świadectw ukończenia szkoły dla klas: V FT (wychowawca - p. Beata Kryczka), V GT (wychowawca - p. Ireneusz Przybysz) i V MST (wychowawca - p. Edyta Sergiel). Dziękujemy za obecność na uroczystości Pani Liliannie Dąbrowskiej - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Galeria

W dniu 25.04.2024 r.  w naszej szkole odbyła się I edycja konkursu „Mistrz Klawiatury”, w której wzięło udział 18 uczniów z klas informatycznych. Uczestnicy mieli za zadanie przepisać tekst w języku polskim i angielskim, każdy z nich składał się z 1500 znaków. Ocenie podlegała szybkość pisania oraz ilość popełnianych błędów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz zaangażowanie w rywalizację. Zwycięzcom GRATULUJEMY !!! Galeria

Organizator konkursu: Katarzyna Kępka

Wyniki:

I miejsce: Mateusz Warowny z kl. 4 et (284 znaki/minutę, 100% poprawności),

II miejsce: Alan Dąbrowski z kl. 1 dt (268 znaków/ minutę, 93.5% poprawności),

III miejsce: Alan Przybysz z kl. 4 dt (249.5 znaków/minutę, 98% poprawności)

Informuję, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 dla absolwentów Technikum odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:20 w sali gimnastycznej. Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - Grzegorz Kamiński

W dniach 17-19.04.2024 r. w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz Poleskim Parku Narodowym przeprowadzono warsztaty dla 50 finalistów II edycji konkursu ekologicznego pt. „Człowiek w Środowisku”, który odbywał się pod hasłem „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”. W warsztatach brali uczniowie naszej szkoły; Łukasz Ochap i Michał Kubak kasa II ET.

I dnia warsztatów odwiedzili Rezerwat „Czartowe Pole”, gdzie poznali tożsamość kulturową i przyrodniczą Roztocza

Podczas II dnia warsztatów na terenie RPN odbyły się zajęcia terenowe na ścieżce historyczno-przyrodniczej na Bukową Górę, podczas których omawiano zagadnienia dotyczące lasów RPN, bioróżnorodności, zmienności drzewostanów i krajobrazów, geologii Roztocza i jej skutków przyrodniczych, historii regionu na przykładzie analizy miejsc i wydarzeń związanych z II wojną światową. W dalszej części uczniowie odwiedzili Stawy Echo, przy których zaprezentowano informacje dotyczące ich historii, stosunków wodnych na terenie RPN, zmian klimatu, ochrony płazów oraz funkcji społecznych parku II dzień warsztatów, pełen przyrodniczych wrażeń został zakończony kolacją integracyjną oraz śpiewami karaoke.

III dzień warsztatów również odbywał się na terenie Poleskiego Parku Narodowego. Tego dnia zajęcia kontynuowano w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym PPN w Starym Załuczu, gdzie pracownicy PPN zaprezentowali finalistom zgromadzone tutaj eksponaty, nie tylko przyrodnicze, ale też archeologiczne, etnograficzne i historyczne, a także pokazali Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt

Pełen  wrażeń przyrodniczych wyjazd dla finalistów konkursu pt. „Człowiek w środowisku”, obfitujący w nowe znajomości oraz poszerzenie wiedzy na temat dbania o otaczającą nas przyrodę zapadnie w pamięci uczestnikom warsztatów. Galeria

MAMY NADZIEJĘ, ŻE URATUJEMY KOMUŚ ŻYCIE!

Podczas akcji #KOMÓRKOMANIA 16 kwietnia 2024 roku w naszej szkole zarejestrowanych zostało 29 potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim odważnym o wielkich sercach, którzy są gotowi bezinteresownie pomóc drugiemu człowiekowi!

Przypominamy, że osoby chcące się zarejestrować, mogą to zrobić, kontaktując się drogą mailową z fundacją DKMS www.dkms.pl

Dziękujemy też tym, którzy wspierali naszą akcję, sami nie mogąc zostać dawcami. Galeria1 Galeria2

17 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy II acT oraz III eT wraz z opiekunami p. Ewą Kłosowską i p. Katarzyną Falkiewicz wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Lublina. Młodzież zwiedziła Państwowe Muzeum na Majdanku - Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady. Celem wyjazdu było przybliżenie losów ludzi więzionych w obozach koncentracyjnych, pogłębienie wiedzy historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej. Zetknięcie ze scenami z życia obozu, z miejscami, gdzie tysiące ludzi straciło życie, dostarczyło silnych, poruszających wrażeń. Niesamowite, przygnębiające wrażenie na zwiedzających zrobiły pomieszczenia gdzie sortowano ludzi, komory gazowe, łaźnia.

Kolejnym punktem programu wycieczki był udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych odbywających się na Wydziale Chemii UMCS. Temat zajęć to: "Kolorowa chemia". Uczestnicy warsztatów mieli okazję zagłębić się w świat chemii wykonując ciekawe i kolorowe eksperymenty. Galeria

Informacja Wolontariatu

Nasza szkoła wzięła udział w XIV edycji akcji charytatywnej "Twój Dar Serca dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie".

Nasi Wolontariusze przekazali ponad 300 zł na rzecz podopiecznych hospicjum.

Wsparcie finansowe będzie przeznaczone na zakup leków i środków higienicznych oraz na zakup i naprawę sprzętu medycznego.

Cieszymy się, że możemy pomagać!

Zapraszamy uczniów do udziału w Ekologicznym Konkursie fotograficznym pn : „Piękno przyrodnicze Powiatu ryckiego” w ramach realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej.

Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodych ludzi. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 3 fotografii związanych z szeroko rozumianym pojęciem walorów przyrodniczych środowiska naturalnego. Fotografie wykonane w ramach konkursu powinny dokumentować piękno przyrody, promować postawy proekologiczne. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunku osób lub być fotomontażem. Samodzielnie wykonane fotografie  należy przynieść  do sali nr 11 do 20 maja 2024 r. Wszyscy uczestnicy etapu szkolnego konkursu otrzymają uwagi pozytywne i dyplomy, natomiast za najlepsze prace przewidziane są nagrody rzeczowe. Organizatorzy: Barbara Okleja i Beata Kryczka. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Barbara Okleja.

I TY MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE! Zostań potencjalnym dawcą komórek macierzystych

DZIEŃ DAWCY SZPIKU W MECHANIKU

W Polsce co 40 minut stawiana jest diagnoza: nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych. Znalezienie odpowiedniego dawcy jest czasem bardzo trudne, dlatego im więcej będzie osób zarejestrowanych w bazie jako potencjalni dawcy, tym więcej pacjentów będzie mogło mieć nadzieję na wygranie z chorobą.

We wtorek, 16 kwietnia 2024r., w godzinach 08:30 – 15:30 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach w bibliotece szkolnej odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku. Osoby w przedziale wiekowym 18 – 55 lat, o dobrym ogólnym stanie zdrowia, będą mogły się zarejestrować, wypełniając formularz oraz pobierając wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

Potencjalny Dawca powinien być gotowy na pomoc choremu dwiema metodami (o wyborze metody decydują lekarze, biorąc pod uwagę stan zdrowia Pacjenta):

- Pierwsza z nich to pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Metoda ta stosowana jest w 90% przypadków. Zazwyczaj wiąże się ona z jednodniową wizytą w klinice pobrania.

- Drugą metodą jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej (szpik NIGDY nie jest pobierany z kręgosłupa!). Metoda ta wiąże się z 2-3 dniowym pobytem w szpitalu ze względu na konieczność znieczulenia ogólnego.

JEŚLI DAWCA PREFERUJE TYLKO JEDNĄ Z METOD, REJESTRACJA NADAL JEST MOŻLIWA i pobranie zostanie przeprowadzone sposobem zgodnym z jego preferencjami i możliwościami.

Organizatorzy gorąco zachęcają do zapoznania się ze szczegółami bycia dawcą szpiku (strona www.dkms.pl) oraz rejestracji 16 kwietnia 2024 r. w Mechaniku.

Uwaga uczniowie! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie prezentacji multimedialnej pt.: „Perły Powiatu Ryckiego”

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

 • Promowanie zachowań i postaw proekologicznych.

 • Zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy dotyczącej przyrodniczych i kulturowych walorów powiatu ryckiego.

 • Rozwijanie kreatywności i twórczego podejścia do tematu.

 • Wyłonienie osób uzdolnianych graficznie.

Przewidywany termin nadsyłania prac: 15 maja 2024 roku do p. Beaty Kryczka na adres: b.kryczka24@wp.pl

Zapraszamy wszystkich milosników gry w szachy do udziału w Mistrzostwach Szkoły w Szachach. Turniej rozpocznie się 12 kwietnia br. w sali nr 12 o godzinie 9:00. Chętni mogą zapisywać się do czwartku 11 kwietnia u pana Tomasza Głodka - organizatora.

Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie „Szkolny Mistrz Klawiatury”, którego celem jest propagowanie wśród uczniów mnemotechnicznej metody pisania na klawiaturze przy jak najwyższej bezbłędności. Przewidywany termin konkursu: 25.04.2024 r. Zgłoszeń można dokonać u organizatora p. Katarzyny Kępki.

Plakat,  Regulamin konkursu

03.04.2024 r. odbyła się gala Powiatowego Konkursu Plastycznego „Mój sposób na zdrowie”. Laureatów konkursu powitali Starosta Rycki Dariusz Szczygielski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Ryckiego Piotr Łysoń, którzy byli organizatorami konkursu, a także Wicestarosta Powiatu Ryckiego Monika Kośmińska oraz Piotr Kienig - Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach, który był współorganizatorem konkursu. Na konkurs zgłoszono 106 prac plastycznych, związanych z tematem propagowania dobrych nawyków zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży

Laureaci konkursu odebrali nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy. W kategorii szkoły ponadpodstawowe : Miejsce II - Martyna Świtaj- klasa  IVDT, Miejsce III - Magda Pieńkosz - klasa IVDT.

Wyrazy uznania za zaangażowanie i kreatywność. Gratulujemy  sukcesu! Galeria

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

To święto obchodzone corocznie 2 kwietnia, ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu.

W naszej szkole, z tej okazji, przygotowano gazetkę z najważniejszymi informacjami odnośnie trudności, z jakimi zmagają się osoby dotknięte tym zaburzeniem neurorozwojowym.

3 kwietnia Wolontariusze z naszej szkoły włączyli się w akcję #naniebiesko by wyrazić swoją akceptację, wsparcie i solidarność z osobami w spektrum autyzmu oraz ich rodzinami.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!

27.03.2024 r. - Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Uczniowie naszej szkoły przygotowali krótką refleksję nad wydarzeniami, które poprzedziły zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i przez które dokonało się dzieło naszego odkupienia. Chwile zatrzymania się i zadumy miały na celu otworzyć nasze serce na tajemnicę Bożej miłości i dać radość ze zwycięstwa Jezusa nad złem i szatanem, a także umocnić wiarę w Zmartwychwstanie Pańskie. Piosenki oraz wiersze uświetniły ten dzień. Na koniec zostały złożone życzenia, aby Zmartwychwstały Chrystus udzielił wszystkim łaski silnej wiary, niezłomnej nadziei i gorącej miłości oraz przemienił serca zatwardziałe, nieczułe na ludzką krzywdę, pałające zazdrością i wlał w nie ogrom życzliwości, która będzie emanować na innych. Galeria

 

20 marca 2024r. uczniowie klas II ACT, III ET i IV DT wraz z opiekunami p. Barbarą Polak, p. Ewą Kłosowską, p. Katarzyną Kępką i p. Jarosławem Lipskim brali udział w wycieczce do Warszawy. Młodzież zwiedzała Muzeum Powstania Warszawskiego, które posiada liczne dokumenty, fotografie, wspomnienia i inne pamiątki związane z Warszawą, a przede wszystkim z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Grupa odwiedziła jedną z najważniejszych warszawskich nekropolii – Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Słuchając przewodnika uczniowie oddali hołd bohaterom polskich powstań narodowych, wojny 1920r., I i II wojny światowej oraz złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Jana Bytnara „Rudego”. Ostatnią odwiedzaną częścią cmentarza była Aleja Zasłużonych. Pobyt w stolicy zakończony został wizytą w Westfield Arkadia. Galeria

EUROPEJSKI DZIEŃ MÓZGU

18 marca 2024 roku uczniowie naszej szkoły przygotowali plakaty oraz plansze z ciekawostkami z okazji obchodzonego Dnia Mózgu.

W ramach projektu Emp@tyczna klasa uczniowie rozdali wśród nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów cytaty motywujące.

Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy. Galeria

15 marca 2024 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał II edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w środowisku” pod hasłem „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”.

W finale wzięło udział 220 uczniów z 76 szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego i ma na celu m.in: pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, ekoenergetyki, poznanie środowiska przyrodniczego, czy uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.

Konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku” został objęty patronatem honorowym przez: JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego; Lubelskiego Kuratora Oświaty – Tomasza Szabłowskiego, Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka oraz Prezydenta Miasta Chełm – Jakuba Banaszka.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Kurier Lubelski. Partnerami przy organizacji konkursu są: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Kurier Lubelski.

Udział w konkursie wzięli: Łukasz Ochap, Michał Kubak, Maciej Piątek uczniowie klasy II ET.

Wśród finalistów znaleźli się Łukasz Ochap, Michał Kubak, którzy wezmą udział w 3-dniowych warsztatach terenowych zorganizowanych w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz Poleskim Parku Narodowym. Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY.

Trzech najlepszych finalistów otrzyma laptopy ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Ponadto pierwszych 50 finalistów konkursu weźmie udział w 3-dniowych warsztatach terenowych zorganizowanych w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz Poleskim Parku Narodowym. Galeria

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w obchody międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczniowie z klas informatycznych wraz z p. Katarzyną Kępką w lutym i marcu aktywnie uczestniczyli w prelekcjach online dedykowanych  młodzieży  ze szkół ponadpodstawowych. Podczas tych wydarzeń poruszane były kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci, zagrożenia dla prywatności w Internecie, problemy wynikające z dezinformacji oraz skutki pozostawiania cyfrowego śladu. Dzięki zdobytym informacjom, uczestnicy zyskali lepsze zrozumienie współczesnych zagrożeń w sieci oraz umiejętności przeciwdziałania im. Galeria

15 marca 2024 roku uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UMCS. Temat zajęć - "W krainie chromu i manganu" - bardzo zainteresował młodzież. Uczniami opiekowały się nauczycielki Katarzyna Falkiewicz i Agnieszka Bilicz. Galeria

13 marca 2024 r. odbył się  X Szkolny Konkurs Pięknego Czytania.

I miejsce i tytuł „Mistrz Pięknego Czytania”  zdobył po raz drugi Paweł Janiszek z kl. V FT

II miejsce - Jan Warowny kl. IV ACT

III miejsce - Amelia Dziewit kl. I DT

IV miejsce - Nina Stefaniak kl. IV DT i Patryk Cuch kl. III ACT

V miejsce - Michał Kubak kl. II ET i Jakub Jasek kl. II DBT

GRATULUJEMY! Zwycięzców wyłoniło Jury w składzie: Anita Posim-Kryczka, Aneta Jończyk, Jarosław Lipski i Elżbieta Lipska Galeria1 Galeria2

W dniu 7 marca br. w ZST Puławy, odbyła się Gala Stypendystów Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach projektu Lubelska kuźnia talentów 2023-2024.

Celem projektu Lubelska kuźnia talentów 2023-2024 jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych uczęszczających do szkół zawodowych. 

Z naszej szkoły do programu stypendiów zostało zakwalifikowanych 4 uczniów tj. Kacper Przybysz, Mateusz Bieńczyk, Szymon Polak oraz nieobecny na Gali Michał Kubak.  Uczniowie wraz z opiekunem Jarosławem Lipskim wzięli udział w powyżej wymienionej uroczystej Gali w Puławach, gdzie Marszałek województwa lubelskiego wręczył im okolicznościowe dyplomy. Uprzedził też iż choć stypendia jeszcze nie zostały wypłacone to są już przyznane. Gali towarzyszył koncert chóru szkolnego miejscowej szkoły oraz recital fortepianowy również ucznia Zespołu Szkół Technicznych w Puławach. Galeria

5.03.2024 r. - Gościliśmy dzisiaj w murach "Mechanika" dr Krystiana Pielachę, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej a także absolwenta naszej szkoły. Spotkanie poświęcone było żołnierzom niezłomnym których święto obchodziliśmy 1 marca. Galeria

Zapraszamy na Szkolny Turniej Szachowy! Termin: 7. 03.2024 roku (czwartek),  godz. 8.00 sala nr 12. Zapisy przed turniejem.

"Żołnierze wyklęci

Oszukani, porzuceni, nieugięci!

Opluwani, poniżeni i wyklęci!

Pozbawieni swoich domów, swojej ziemi!

Poszli walczyć, żeby zginąć, albo zmienić!" Fragment wiersza Marka Gajowniczka pt.: Żołnierze Wyklęci

1 marca to Dzień Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w uroczyste obchody tego święta w kościele parafialnym w Rykach. Młodzież pod opieką p. Pawła Parzyszka i p. Barbary Polak przedstawiła montaż słowno-muzyczny, będący hołdem dla tych, którzy walczyli z nowym porządkiem wprowadzonym po wojnie przez komunistów, byli wtrącani do więzień, często skrytobójczo mordowani. Galeria

Biblioteka szkolna ogłasza X Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

Zgłaszanie uczestników - do 28 lutego 2024 r. Wybór tekstów – do 6 marca 2024 r.
Przewidywany termin konkursu - środa, 13 marca 2024 r. ZAPRASZAMY!

Regulamin konkursu w załączniku oraz na plakatach rozwieszonych w szkole. Regulamin

W roku szkolnym 2023/24 przy ZSZ  Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach powstał zespół muzyczny noszący nazwę „Rozkręceni Mechanicy”. W skład zespołu wchodzi 9 uczniów Mechanika. Opiekunem grupy jest nauczyciel Paweł Parzyszek.

Głównym założeniem zespołu było uświetnianie imprez szkolnych takich jak apele, ważne dni z życia szkoły. Jednak zaangażowanie i talent członków zespołu pozwoliły wyjść poza mury szkolne i zaistnieć na lokalnym rynku artystycznym. Galeria

Osiągnięcia artystyczne Rozkręconych Mechaników: II miejsce w szkolnym konkursie Mam Talent, I miejsce w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Ryckim kinie RENESANS, II miejsce Natalii w kategorii solistów w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, występ laureatów w kościele parafialnym w Rykach. Życzymy dalszych sukcesów!

OGŁOSZENIE! Zarządzam w dniu 25 stycznia 2024 roku (czwartek) spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Zebranie odbędzie się o godzinie 15:30, następnie spotkanie z Panią Katarzyną Kud psychologiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rykach nt. "Zdrowa komunikacja w rodzinie" - sala gimnastyczna. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.

Podpisano: Dyrektor Szkoły Grzegorz Kamiński

16 stycznia w naszej szkole w Sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Patrona. To święto szkoły, gdyż Władysław Korżyk był założycielem i pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach. Urodził się 31 lipca 1904 roku w Sokalu, zmarł 14 stycznia 1978 roku w Rykach. I właśnie w dzień jego śmierci obchodzimy Święto Patrona Szkoły.

Apel został podzielony na dwie części, w pierwszej – części artystycznej zaprezentowała się młodzież przybliżając słuchaczom postać naszego Patrona, historię powstania szkoły, wspomnienia o Władysławie Korżyku. W drugiej części odbył się Quiz na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu” w ramach którego 10 chętnych uczniów odpowiadało na pytania w trzech kategoriach – Władysław Korżyk, historia szkoły, szkoła dzisiaj. Uczniowie byli dobrze przygotowani do Turnieju gdyż seria pytań nie wyłoniła jednego zwycięzcy. Dopiero po wyczerpaniu zestawu pytań i podliczeniu punktów spośród 5 uczniów którzy pozostali do końca wyłoniono zwycięzcę. Turniej prowadzili Jakub Reda oraz Tomasz Jabłoński z klasy IVact.

Lista zwycięzców:

I miejsce - Mateusz Bieńczyk kl. 3et; II miejsce ex aequo Olena Chopenko kl. 1dt i Jakub Storczyk kl. 3et; III miejsce ex aequo Warowny Szymon kl. 2et i Kacper Kopik kl. 2dbt. Pozostali uczestnicy turnieju to Dmytro Danich kl. 2et, Arseni Lamaka kl. 2et, Akim Morozow kl. 2et, Robert Pieniak kl. 2et, Bartłomiej Prządka kl. 2et.

Podczas apelu zostały wręczone nagrody za udział w II edycji konkursu "Najładniej udekorowana sala lekcyjna".

Uroczystość szkolną przygotowali uczniowie z klasy 3et oraz uczennica z klasy 4dt pod opieką pani Ewy Kłosowskiej i pana Jarosława Lipskiego. Nad oprawą muzyczną czuwała sekcja muzyczna Samorządu Uczniowskiego. W następnym dniu po apelu młodzież z klasy 3et wraz z wychowawczynią Ewą Kłosowską udała się na cmentarz w Rykach, gdzie na grobie Władysława Korżyka zapalono znicze. Galeria

Boże Narodzenie to najbardziej rodzinny czas w roku. Radosny, ale też skłaniający do refleksji. Częściej myślimy teraz o domu, o bliskich, o tych, którzy odeszli na zawsze, oraz o tych, których z różnych powodów nie ma już w naszym życiu. Wigilia jest szczególnym dniem, który daje nadzieję i przypomina o tym, ze trzeba kochać, pomagać i wybaczać drugiemu człowiekowi. Otwarte serce jest najpiękniejszym prezentem, jaki można podarować.

Życzę spokojnych, prawdziwie radosnych, magicznych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych uśmiechu, ciepła i wdzięczności, za to co mamy i czego doświadczamy. Dużo dobroci i życzliwości, uśmiechu na twarzy i radości z każdego nadchodzącego dnia. Wiary w to, co przed nami, odwagi by wyrażać siebie w każdej sytuacji. Niech te radosne Święta Bożego Narodzenia, niosą ze sobą dużo ciepła i zrozumienia. Niech nadchodzący Nowy Rok da szansę na zrealizowanie planów osobistych i zawodowych. Wesołych Świąt!!

Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - Grzegorz Kamiński

2 grudnia 2023 r. w ZSZ Nr 1 odbył się etap szkolny wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla szkół ponadpodstawowych pt. „CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU” pod hasłem „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”

Celem Konkursu jest : pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, ekoenergetyki, zapoznanie się z Rozwiązaniami opartymi na zasobach przyrody (ang. NBS – Nature Based Solutions), poznanie środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, propagowanie nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych, rozwijanie i pogłębianie zainteresowania otaczającym światem, doskonalenie umiejętności obserwacji, wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw ekologicznych, promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych regionu, rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów.

W etapie szkolnym wzięło udział 20 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się:

 1. Łukasz Ochap klasa II ET

 2. Maciej Piątek klasa II ET

 3. Michał Kubak klasa II ET

Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY. Uczniowie, którzy się zakwalifikowali do etapu wojewódzkiego wezmą udział 15 lutego 2024r w warsztatach praktycznych na wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Etap wojewódzki odbędzie się 15 marca 2024 r w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Galeria

Dnia 30 listopada 2023 roku w naszej szkole odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. To jedna z najbardziej znanych Olimpiad o tematyce związanej z przedmiotem Wiedza o społeczeństwie. Zgłosiło się do niego 29 uczestników z różnych klas. Najwięcej z IV et i IV act. Test olimpiady okazał się dla naszych uczniów trudny. Żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej połowy liczby punktów. Podajemy więc tylko tych z najlepszym wynikiem 12 punktów na 50 możliwych do uzyskania: Pawlak Patryk IV et, Kowalski Maciej IV et, Stańczak Grzegorz IV act, Kryczka Paweł IV act, Wojtaś Aleksander IV act. W imieniu Komisji szkolnej – Jarosław Lipski

„Włochy to miejsce, które chwyta za serce i pozostawia niezatarty ślad w duszy”

„Włochy to sen, który powraca do końca życia”- Anna Achmatowa

Powyższe refleksje mieli okazję skonfrontować z rzeczywistością uczestnicy wycieczki szkolnej do Włoch. Na wyprawę życia wybrali się w dniach 13- 18 listopada uczniowie klas I BT, IDT, II DT, II BT,  II ET, III ACT, III DT, III ET, IV DT,IV ET i V GT. Opiekę nad młodzieżą sprawowały p. E. Kłosowska, p. B. Okleja, p. B. Polak i p. A. Wesołowska. Pogoda rozpieszczała turystów, słońce i 18 stopni Celsjusza to idealne warunki, aby popatrzeć na Włochy jak na arcydzieło sztuki, historii i kulinarnych rozkoszy. W ciągu sześciu dni młodzi turyści mieli okazję zobaczyć najbardziej reprezentatywne miasta Italii. Odwiedzili miasto na wodzie- Wenecję, miasto św. Franciszka- Asyż, stolicę państwa- Rzym, stolicę apostolską- Watykan. Dopełnieniem programu było Monte Cassino- klasztor Benedyktynów i cmentarz polskich żołnierzy. Ponadto była okazja spróbować włoskich potraw- spaghetti i pizzy, porozmawiać z otwartymi i zawsze uśmiechniętymi  Włochami, pooddychać śródziemnomorskim powietrzem, nacieszyć oczy włoskimi krajobrazami. Niesamowita atmosfera wśród uczestników wyjazdu, zdyscyplinowanie, wzajemna odpowiedzialność  sprawiły, że każdy wrócił z wycieczki bardzo zadowolony. Wielkie podziękowania dla Uczestników, Opiekunów i Rodziców uczniów.

Organizatorem wycieczki było Biuro Podróży WYCIECZKOWNIA z Torunia. Dziękujemy za profesjonalną organizację naszego wyjazdu.

Do zobaczenia Kochani na podróżniczym szlaku!!! FOTORELACJA na szkolnym fb, Program wycieczki

14 listopada 2023 roku odbył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR. Co roku w naszej szkole udział w konkursie biorą uczniowie klas czwartych technikum informatycznego. W tym roku do konkursu zgłosiło się 7 uczniów z klasy IV ET oraz jeden uczeń z klasy II ET.
Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.  Opiekun - pani Renata Dróbek. Pytania konkursowe z 2022 roku z odpowiedziami, Galeria

Dnia 14 listopada w naszej szkole odbył się etap szkolny „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii” - konkurs historyczny dla uczniów. Celem głównym przedsięwzięcia jest budowanie tożsamości narodowej wśród uczniów szkół średnich (liceów i techników), poprzez podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski, a także rozbudzenie zainteresowania do poznawania genezy oraz przebiegu przemian demokratycznych w kraju. Do etapu szkolnego przystąpiło 11 uczniów z klas IV i V technikum. Do etapu wojewódzkiego Komisja szkolna zakwalifikowała dwóch uczniów z najlepszym wynikiem punktowym. Poniżej wyniki najlepszych trzech uczniów:

1. Kacper Przybysz klasa V mst - 34 punkty

2. Kamil Kominek klasa IV et - 27 punktów

3. Julia Bartniczak klasa V ft - 23 punkty

Gratulujemy! Komisja szkolna w składzie - Anna Marciniak i Jarosław Lipski

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.

Dzień 11 listopada został ustanowiony - ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim świętem narodowym i pozostawał oficjalnie świętem państwowym RP do roku 1944. W roku 1945 komunistyczne władze PRL jako święto państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada, zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989. W tym dniu Polska oddaje też hołd marszałkowi J. Piłsudskiemu, spoczywającemu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej.

10.11.2023 r. - Uroczysty Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości - Galeria

26 października br. uczennice i uczniowie z klasy 4dT oraz v-ce dyrektor G. Kornas odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Rykach w ramach organizowanego przez ryckich policjantów „Dnia otwartego”.

Policjanci z Ryk po raz kolejny prezentowali specyfikę swojej pracy oraz proces rekrutacji jaki obowiązuje kandydatów do policyjnej służby. Młodzież w ramach „Dnia otwartego” ryckiej komendy mogła zobaczyć „od kuchni” pracę policjantów, poznać sprzęt, który funkcjonariusze wykorzystują w służbie oraz porozmawiać z policjantami. Mundurowi podczas spotkań poruszyli dodatkowo kwestię bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na wstępie policjanci pokrótce opowiedzieli młodzieży o specyfice pracy w poszczególnych wydziałach, a także zachęcali do wstąpienia do służby w Policji. Uczniowie zapoznani zostali między innymi z wymogami jakie należy spełnić, żeby zostać policjantem a także dowiedzieli się z jakich etapów składa się postępowanie kwalifikacyjne. Młodzież miała okazję obejrzeć filmy przedstawiające pracę policji oraz test sprawności fizycznej. Dodatkowo podczas spotkania policjanci opowiedzieli też o zasadach bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze i omawiali zagrożenia wynikające z ich nieprzestrzegania.

Kolejnym punktem dnia otwartego były spotkania z policjantami poszczególnych wydziałów, którzy prezentowali sprzęt wykorzystywany w trakcie służby oraz opowiadali o specyfice swojej pracy. Następnie rozpoczęło się zwiedzanie siedziby komendy. Uczniowie zobaczyli strzelnicę, na której prezentowane były środki przymusu bezpośredniego oraz broń służbowa wykorzystywana przez policjantów. Mieli okazję przymierzyć kaski oraz kamizelki wykorzystywane przez policjantów. Zwiedzili tez siłownię, tzw. „Niebieski pokój” służący do wykonywania czynności procesowych z małoletnimi oraz pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Przyjrzeli się również pracy oficera dyżurnego na stanowisku kierowania. Niewątpliwą atrakcją była prezentacja radiowozu, podczas której była możliwość usiąść za jego kierownicą.

Młodzież nie kryła zadowolenia z odwiedzin komendy i zobaczenia od kulis pracy policjantów. Galeria

W dniu 25 października 2023 roku w naszej szkole odbyła się 14 edycja konkursu "Matematyka w technice dla technika". Konkurs jest adresowany do uczniów klas maturalnych szkół technicznych. Jego celem jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów, mobilizowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania problemów matematycznych oraz wprowadzenie uczestników konkursu w atmosferę matematycznej rywalizacji, egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy. W tym roku w konkursie wzięło udział 4 uczniów z klasy V FT, 7 uczniów z klasy V GT i 4 uczniów z klasy V MST. Organizatorami etapu szkolnego były: Pani Agnieszka Bilicz, Pani Ewa Kłosowska i Pani Weronika Wiśniewska. Galeria

„Ten, kto żyje, widzi dużo. Ten, kto podróżuje, widzi więcej"- przysłowie arabskie.

24 października 2023 r. uczniowie kl. 2act, 2dt, 2et i 3et oraz nauczyciele p. E. Kłosowska, p. B. Polak, p. A. Wesołowska i p. J. Lipski, wybrali się do Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, gdzie  wzięli udział w lekcji historycznej pt. "Na sarmackim dworze". Panie przewodniczki w ciągu półtoragodzinnego spaceru podały najważniejsze informacje na temat obiektu,  jego właścicieli i kultury sarmackiej. Uczniowie zauważyli, że pałac wilanowski to niezwykła rezydencja królewska – perła polskiego baroku. Król Jan III wzniósł swą wilanowską rezydencję, by cieszyć się urokami życia na wsi, odpoczywać w otoczeniu przyrody, doglądać prac związanych z uprawą roli i ogrodnictwem. Dekoracje pałacu to odbicie ziemiańskich upodobań króla. Dawid Grabek z klasy 3et i Mateusz Sulejczak z klasy 2et mieli dodatkowo okazję przymierzyć elementy staropolskiego stroju – żupan, kontusz, pas kontuszowy, kołpak, a następnie wszyscy mogli zidentyfikować je na XVII-wiecznych portretach reprezentacyjnych szlachty. Po zwiedzaniu pałacu uczestnicy wyjazdu znaleźli również czas na spacer po ogrodzie i parku.  Dopełnieniem wyjazdu do stolicy było zwiedzanie z przewodnikiem Świątyni Opatrzności Bożej, Panteonu Wielkich Polaków oraz Mauzoleum Prezydentów II RP na Uchodźstwie na warszawskim Wilanowie - Wotum Narodu za opiekę Bożą przez wieki burzliwej historii naszej Ojczyzny.  Piękna słoneczna pogoda uzmysłowiła wszystkim, że warto takie chwile celebrować i uciekać od rutyny zawsze kiedy tylko można. Galeria

19 października 2023r. uczniowie kl. 4act i 4dt wraz z p. Dyrektorem G. Kamińskim, p. Wicedyrektorem G. Kornasem, p. E. Kłosowską, p. A. Jończyk i p. A. Wesołowską odwiedzili Zakład Karny w Żytkowicach, gdzie wzięli udział w Ogólnopolskim programie edukacyjnym Służby Więziennej związanym z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU". Podczas zajęć uczestnicy programu uzyskali odpowiedź m.in. na pytania:

 • od kiedy i na jakich zasadach można ponosić odpowiedzialność karną,

 • co grozi nieletnim i dorosłym za łamanie prawa,

 • jak wygląda życie w więzieniu,

 • jak wygląda praca z Służbie Więziennej.

Temat mocno zainteresował uczniów. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu p. Kapitana P. Wójcika. Pojawiło się z ich strony bardzo dużo pytań skierowanych do Funkcjonariusza Służby Więziennej. Więcej

W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu w Dęblinie zwiedzili  Muzeum Sił Powietrznych, największą placówkę w regionie, prezentującą zabytki techniki lotniczej oraz pamiątki związane z polskim lotnictwem wojskowym. Galeria

W dniu 13 października 2023 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w nim dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, emeryci oraz składający tego dnia ślubowanie uczniowie klas pierwszych. Na tę okoliczność  młodzież z klas IIdt, IVdt, Vft i 1fsb pod opieką Pani Katarzyny Kępki, Pani Weroniki Wiśniewskiej, Pana Ireneusza Przybysza i Pana Witolda Wojtasia przygotowała program artystyczny. Na zakończenie uroczystości zostały wręczone nagrody zwycięzcom w konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie oraz nagrody dyrektora wyróżniającym się w pracy nauczycielom. Galeria

12 października 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego pod hasłem  „Energia  przyszłości” oraz „Czyste powietrze – nasz wspólny cel!”. Konkurs został zorganizowany przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregion Roztocze oraz Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna, promowanie postaw  proekologicznych oraz wzrost świadomości dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii w obszarach objętych ochroną. W konkursie brali udział  uczniowie ze wszystkich szkół ponadpodstawowych powiatu ryckiego. Laureatem konkursu został Mikołaj Kamiński klasa II ET zajmując III miejsce w powiecie. Wyróżnienie w konkursie otrzymali następujący uczniowie: Danich Dmytro, Mrozov Akim, Kornas Julian z klasy II ET oraz Osial Aleks, Łubik Witold, Maciej Białecki z klasy II BT. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy. Galeria

W dniu 11 października 2023 roku klasa III dT wraz z opiekunami Panią Agnieszką Bilicz i Panem Marcinem Gniadkiem wybrała się na pieszą wycieczkę na paintball do Starego Bazanowa. Pogoda dopisała, humory także. Po drodze poza wspólnym towarzystwem cieszyły nas widoki naszej polskiej jesieni. Zmęczeni rywalizacją podczas gry, ale bardzo zadowoleni, posililiśmy się kiełbaskami pieczonymi nad ogniskiem. Polecamy wszystkim taką wspólną wyprawę. Galeria

10 października 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Rykach odbył się etap powiatowy X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Do konkursu przystąpiło 25 uczniów z ośmiu szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Ryckiego. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem: „Jesteś ty, czym wierzysz, że jesteś”. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, a także poszerzenie wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego. W etapie powiatowym naszą szkołę reprezentowali: Łukasz Ochap  klasa II ET, Michał Kubak klasa II ET i Małgorzata Wojtaś klasa III DT. Wszystkim uczestnikom Gratulujemy. Galeria

Nasza szkoła po raz trzeci wzięła udział w VIII ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Celem akcji jest promocja czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Realizowana jest ona w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Akcja organizowana jest w jednym wybranym przez placówkę dniu między 1 a 31 października na wszystkich przerwach międzylekcyjnych. U nas akcja zaplanowana została na poniedziałek, 9 października 2023 r. W tym dniu społeczność Mechanika poświęcała swoje przerwy i wolne chwile na czytanie, aby zademonstrować swoje przywiązanie do książek. Dodatkowo na przerwach można też było posłuchać utworów czytanych przez uczniów poprzez szkolny radiowęzeł. Były to aforyzmy, fraszki, anegdoty, poezja oraz cytaty i krótkie fragmenty wybranych książek.

Przerwa na czytanie jest coraz chętniej realizowaną akcją czytelniczą w Polsce i na świecie, w poprzednim roku odbyła się w 2667 instytucjach w Polsce i 22 w innych państwach. Rekord osób czytających wyniósł 578 tysięcy 433 osób. Bicie rekordu w czytaniu trwa do końca miesiąca, podsumowanie akcji ogólnopolskiej (a nawet międzynarodowej), będzie 10 grudnia 2023 roku na stronie oraz na FB Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Galeria

5 października 2023 roku klasa II ACT spędziła dzień na wycieczce integracyjnej. Młodzież wspólnie z nauczycielami pieszo udała się do profesjonalnie przygotowanego do gry w paintball miejsca na terenie lasu w pobliżu Janisz. Słoneczny, jesienny dzień uczniowie wykorzystali na gry i rywalizację na świeżym powietrzu, zakończoną pieczeniem kiełbasek na ognisku.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali Barbara Polak i Jarosław Lipski. Galeria

29 września br. uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w wycieczce szkolnej na strzelnicę, gdzie wzięli udział w pasjonującym turnieju strzeleckim. Wspólna rywalizacja przyniosła wiele radości i cennych doświadczeń związanych ze strzelectwem sportowym. Dziękujemy wszystkim za udział. Galeria

Dnia 29 września 2023 roku rodzice uczniów klasy III FSZ w ramach tzw. „wywiadówki” wzięli udział w warsztatach z zakresu bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego dziecka - plakat. Powyższe działanie to zadanie zaproponowane do realizacji przez autorki programu certyfikacyjnego Szkoła Myślenia Pozytywnego, do którego „Mechanik” przystąpił w bieżącym roku szkolnym. W czasie spotkania rodzice mieli okazję zastanowić się nad tym co składa się na bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne dziecka w domu i w szkole i jakie czynniki wspierające dla bezpieczeństwa psychicznego widzimy w naszym środowisku? W ramach podsumowania wysłuchali nagrania na temat bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego dziecka przygotowanego przez Fundację oraz otrzymali ankiety autodiagnozy. Spotkanie zorganizowała i warsztaty przeprowadziła wychowawczyni klasy III FSZ, pani Anna Wesołowska.

Szkolna akcja odzysku surowców wtórnych! Każdy uczeń, który przyniesie do szkoły 20 zużytych baterii lub 100 plastikowych nakrętek otrzyma uwagę pozytywną. Zachęcamy do włączenia się w akcję!

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do VIII ogólnopolskiej akcji „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”. Celem akcji jest promocja czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu.

W naszej szkole akcja zaplanowana jest na PONIEDZIAŁEK, 9 PAŹDZIERNIKA 2023r. W tym dniu cała społeczność szkoły (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły) proszona jest o poświęcenie przerw (swoich wolnych chwil) na czytanie oraz o zgodę na dokumentowanie tych momentów (zdjęcia i/lub krótkie filmiki). Prosimy o przyniesienie w tym dniu swoich książek lub wcześniejsze wypożyczenie ich z biblioteki. BIJ Z NAMI REKORD!

W piątek, 29 września 2023 roku klasa I DT uczestniczyła w wycieczce rekreacyjno-turystycznej na trasie Ryki - Janisze - Ryki. W programie był paintball połączony z ogniskiem. Uczniowie bardzo miło i aktywnie spędzili czas na świeżym powietrzu. Pogoda dopisała. Super zabawa, polecamy każdemu, szczególnie teraz kiedy można nacieszyć się pięknymi barwami jesieni. Galeria

Zdrowie psychiczne uczniów "Mechanika" to jeden z naszych  priorytetów, dlatego z wielką  radością informujemy, iż ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka znalazł się na liście szkół zakwalifikowanych do programu Szkoła Pozytywnego Myślenia 2.0. https://programsmp.pl/wp-content/uploads/2023/08/Lista-szkol-zakwalifikowanych-do-programu-2023.pdf

Szkoła Myślenia Pozytywnego to autorski program certyfikacyjny stworzony i realizowany od 2016 przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”. Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie.

Inne programy psychoprofilaktyczne i edukacyjne, w ramach których będziemy realizować różnego rodzaju działania to EMP@TYCZNA KLASA IV edycja, Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo we współpracy z Fundacją „Dbam o mój zasięg” i Godzina dla MŁODYCH GŁÓW we współpracy z Fundacją UNAWEZA.

Zachęcamy do wspólnych działań przez cały rok szkolny!!!  Będzie się działo!!!

 

15 września 2023 r. w ogrodzie Daglezja odbyły się powiatowe obchody Narodowego Czytania, zorganizowane przez Dagmarę Jarosz, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach.  Lekturą tegorocznej, dwunastej już odsłony Narodowego Czytania, było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Wspólne czytanie rozpoczął pan Starosta Dariusz Szczygielski oraz pani Monika Kośmińska. W czytaniu udział wzięli m.in. dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i średnich powiatu ryckiego. Naszą szkołę reprezentowali Julia Bartniczak i Paweł Janiszek z kl. 5 FT oraz bibliotekarka Elżbieta Lipska. Galeria

Uczniowie od NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) ubezpieczają się indywidualnie. Linki do ofert w formie elektronicznej ubezpieczenia NNW  dla uczniów przysłanych przez firmy ubezpieczeniowe na rok szkolny 2023/2024 umieszczone są poniżej:

NNW PZU EDUKACJA: składka 30-48 zł/rok - 55-121 zł/rok - 161-349 zł/rok

Generali NNW dziecko Uniqa NNW Szkolne   - propozycja pana S. Miłosza, Biuro Ubezpieczeń Progres, tel. 81 865 15 42

Generali na portalu bezpieczny.pl - propozycja pana M. Zaręby, tel. 531 86 88 66

Ogłoszenie. Zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych i maturalnych na spotkanie z kierownictwem szkoły i wychowawcami. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 września (środa) w sali gimnastycznej w następującym porządku:
- rodzice uczniów klas pierwszych o 15:30;
- rodzice uczniów klas maturalnych o godzinie 16:00. Więcej

7.09.2023 r. - Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym zmarł Dyrektor naszej szkoły Marek Ochap.

  

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW!

7.IX.2023 – czwartek, 8.IX.2023 – piątek, godzina. 11:20 – 11:35 (długa przerwa) - dziedziniec szkoły. (w razie niesprzyjającej aury – sala gimnastyczna). Podpisano: Elżbieta Lipska

4.09.2023 r. - Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024 uświetnił swoją obecnością Pan starosta rycki - Dariusz Szczygielski. Galeria
OGŁOSZENIE. Informuję, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 8:30 na placu szkolnym. Po części oficjalnej spotkanie z wychowawcami w klasach. Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - Marek Ochap

Zestawy podręczników na rok szkolny 2023-2024:

 • Szkolny zestaw podręczników - SZP

 • klasa 1 BC technik pojazdów samochodowych - 1BC_TPS

 • klasa 1 DE technik informatyk - 1DE_TI

 • klasa 1 FSB branżowa szkoła 1 stopnia - 1FSB_BS1

Kilka ważnych dat:

 • 7 lipca 2023 (piątek) - wyniki matury (absolwenci odbierają w sekretariacie).

 • 21 sierpnia 2023 (poniedziałek) godz. 9:00 - matura poprawkowa ustna.

 • 22 sierpnia 2023 (wtorek) godz. 9:00 - matura poprawkowa pisemna.

 • 28 sierpnia 2023 (poniedziałek) i 29 sierpnia 2023 (wtorek) - egzaminy poprawkowe z przedmiotów: godz. 9:00 część pisemna , godz. 12:00 część ustna.

 • 31 sierpnia 2023 (czwartek) - wyniki egzaminów zawodowych (sesja LATO).

 • 8 września 2023 (piątek) - dyplomy i certyfikaty EGZAMINU ZAWODOWEGO do odbioru w sekretariacie.

 • 8 września 2023 (piątek) - wyniki matury poprawkowej.

 • do 15 września 2023 - mija termin złożenia deklaracji na egzamin zawodowy SESJA ZIMA 2024.

 • do 30 września 2023 - mija termin złożenia deklaracji na egzamin maturalny MATURA 2024.

Miłego wakacyjnego wypoczynku życzy v-ce dyrektor Grzegorz Kamiński

23.06.2023 r. - Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas przejściowych oraz trzecich Szkoły Branżowej uświetnił swoją obecnością pan Piotr Łysoń - Przewodniczący Rady Powiatu - wręczył nagrody uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole. Uczniowie z poszczególnych klas zostali uhonorowani nagrodami za wyniki w nauce, wzorową frekwencję, pracę w Wolontariacie, uzyskanie najlepszych wyników z przedmiotów zawodowych (najlepszy w zawodzie) oraz reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym. Galeria

OGŁOSZENIE. Informuję, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023r. (piątek) o godzinie 9:00  na dziedzińcu szkoły. Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 Marek Ochap

16 czerwca 2023 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 brali udział w wycieczce przyrodniczo – krajoznawczej  do Warszawy. Odbyła się ona w ramach realizacji projektu edukacyjnego z zakresu ekologii, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rykach i  ZSZ Nr 1 w Rykach. Głównym celem wycieczki było rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postaw proekologicznych, kreowanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz zdrowego trybu życia u uczniów.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie Łazienek Królewskich, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Stajnia Kubickiego, Koszary Kantonistów oraz dodatkowo Mauzoleum Walki i Męczeństwa/fila Muzeum Więzienia Pawiak.

Łazienki Królewskie to zespół pałacowo-ogrodowy w Warszawie założony w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w których  znajduje się zabytkowa architektura, kolekcje sztuki i ogrody. Uczniowie mieli możliwość podziwiania trzech  ogrodów ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH: XVIII-wieczny Ogród Królewski, XIX-wieczny Ogród Romantyczny i XX-wieczny Ogród Modernistyczny. Znajdują się w nich: XVIII i XIX-wieczne budynki pałacowe i pawilony ogrodowe oraz wolnostojące rzeźby z XVIII, XIX i XX w.

W Koszarach Kantonistów uczniowie zobaczyli ekspozycje: polski salon myśliwski z XIX-XX w., zwierzęta leśne, ptaki oraz trofea egzotyczne. W Stajniach Kubickiego, obejrzeli  dwie wystawy: Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego i Królewska Manufaktura Tkacka.

W Mauzoleum Walki i  Męczeństwa uczniowie obejrzeli wystawę multimedialną „ALEJA SZUCHA – ARESZT ŚLEDCZY GESTAPO” oraz zobaczyli  pomieszczenia dawnego tzw. aresztu domowego. Przewodnik wycieczki w interesujący sposób przekazał dużą dawkę wiedzy, pogoda  dopisała a na zakończenie wyjazdu był  obiad. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami: Beatą Kryczka, Ewą Kłosowską, Pawłem Kujdą i Barbarą Okleją, wrócili do Ryk. Galeria

7.06.2023 r. - ISKRY NIEPODLEGŁEJ to widowisko Biura "Niepodległa" o wybitnych Polkach i Polakach, którzy zmieniali świat. Umieszczono je w specjalnie zaprojektowanej naczepie ekspozycyjnej, dzięki czemu może podróżować po Polsce. Kosmiczny design, cyfrowa opowieść i elementy interaktywne dostępne są bezpłatnie w miejscowościach we wszystkich województwach. W środę 7 czerwca uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w tym interesującym widowisku.

W projekcie ISKRY NIEPODLEGŁEJ zastosowano unikalne rozwiązania technologiczne, by stworzyć dla gości naczep niezapomniane doświadczenie immersyjne, działające na różne zmysły. Nowoczesne technologie połączono z faktami i postaciami historycznymi, by stworzyć opowieść o niepodległości Polski przez pryzmat postaci, których sukcesy odnoszone w różnych dziedzinach życia mogą być inspiracją dla każdego.

ISKRY NIEPODLEGŁEJ to wybitne postaci z ostatnich 100 lat, których cechą wspólną była chęć zmieniania świata i przekuwanie potencjału na działanie. Bohaterami mobilnego spektaklu są wybitne postaci, te o których pamiętamy i te nieco zapomniane. Ich osiągnięcia pośrednio lub bezpośrednio wpływają na nasze życie. Biuro „Niepodległa” zadbało o pokazanie bohaterów z różnych dziedzin życia tworzących naszą codzienność: techniki, medycyny, nauki, pracy społecznej, kultury, eksploracji świata i kosmosu, sportu. Galeria

„Aby żyć długo, szczęśliwie i w dobrej kondycji, należy całe życie trenować umysł i ciało”. Zgodnie z powyższą maksymą próbują żyć uczniowie klas I ACT, II BSZ,  II ET, III DT, którzy wraz z wychowawcami p. Ewą Kłosowską, p. Katarzyną  Kępką, p. Pawłem Kujdą i p. Anną Wesołowską  dn. 23 maja odwiedzili królewskie miasto- Sandomierz. Jest to jedno z najstarszych polskich miast, które zachwyca o każdej porze roku, a wiosną w szczególny sposób można dostrzec jego  piękno. Przez mieszkańców Sandomierz nazywany jest „Małym Rzymem” ze względu  swoje umiejscowienie na siedmiu wzgórzach.   W ciągu 4- godzinnego spaceru, który poprowadziła przesympatyczna p. Michalina, przewodnik miejski,  uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć  wszystkie najważniejsze miejsca z sandomierskiej listy „must see”, a więc Rynek, a na nim  Ratusz i zabytkową Studnię,  Bramę Opatowską, Katedrę, Podziemną Trasę Turystyczną, Dom Długosza, Zamek Królewski, Wąwóz Królowej Jadwigi, kościół św. Jakuba i Ucho Igielne. Przepiękna słoneczna pogoda sprzyjała odkrywaniu magii Sandomierza i zachęcała do ponownych odwiedzin, aby móc w pełni rozsmakować się w jego atmosferze. Uczniowie przekonali się, że Sandomierz to miasto, gdzie na  turystów czeka  cała masa atrakcji i ciekawych miejsc do zwiedzania, a szkolna wycieczka do super alternatywa dla tradycyjnych zajęć w szkole. Fotorelacja

Konkurs nr 1. Szkolny Konkurs Plastyczny - "Jak dbać o Ziemię"

Przewidywany termin składania prac: 15 czerwca 2023 roku (do p. Beaty Kryczka). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Każdy uczestnik otrzyma uwagę pozytywną oraz szansę na udział w wycieczce. Celem konkursu jest między innymi uświadomienie uczniom znaczenia środowiska przyrodniczego  w życiu człowieka i potrzeby troski o jego zasoby. Regulamin konkursu

Konkurs nr 2. Szkolny Konkurs na wykonanie prezentacji Multimedialnej - "Jesteśmy ekologiczni"

Przewidywany termin składania prac: 15 czerwca 2023 roku (do p. Beaty Kryczka, b.kryczka24@wp.pl ). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Każdy uczestnik otrzyma uwagę pozytywną oraz szansę na udział w wycieczce. Celem konkursu jest między innymi zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska. Regulamin konkursu

"Twój Dar Serca dla Hospicjum" (18 maja 2023)

Koniec maja to podsumowanie akcji "Twój Dar Serca dla Hospicjum". Uczniowie z naszej szkoły czynnie brali udział w zbiórce pieniędzy dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

W tej edycji akcji udało im się zebrać 205 złotych. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!

Wielkie gratulacje dla ucznia kl. 2 ET Mateusza Kujdy, który w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki 3D pt. "PROJEKTUJ Z EMPATIĄ" w kategorii szkoły ponadpodstawowe zajął III miejsce!!! Brawo Mateusz!!!

Szczegóły poniżej:

https://www.facebook.com/100063463300067/posts/712889127503191/

Pierwsze dni maja to czas ważnych świąt patriotycznych, które stanowią fundament naszej tożsamości narodowej, są wyrazem kultywowania tradycji i istotnym elementem oddziaływań wychowawczych adresowanych do całego społeczeństwa, a w szczególności do dzieci i młodzieży. 2 Maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 3 Maja świętować będziemy Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz rocznica naszej akcesji do Unii Europejskiej są niezwykle ważnymi symbolami dla naszej tożsamości. Dni te są także wspaniałą okazją do tego, by w czasie wolnym od nauki i pracy zamanifestować patriotyzm i przywiązanie do tego, co polskie. Wyrazem naszej patriotycznej postawy niech będzie wywieszenie na fasadach budynków flag jako symboli narodowych.

Apel z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Galeria

28.04.2023 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw dla uczniów klas: IV ACT, IV BT, IV DT i IV ET. Galeria

Ogólnopolska akcja ,,Góra grosza" 2022-23 (17 kwietnia)

"Góra Grosza" jest lekcją empatii, zrozumienia, tolerancji oraz pokazuje, że choć jeden grosz nic nie może zmienić, to uzbierana GÓRA GROSZA może przyczynić się do powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci.

Nasza Społeczność przez kilka już lat uczestniczy w akcji "Góra Grosza", organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. "Góra Grosza" polega na zbiórce drobnych monet (od 1 grosza do 5 złotych) w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Zebrane monety pozwalają na realną pomoc dzieciom - szczególnie tym wychowującym się poza własną rodziną i przebywającym w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki. W tym roku udało nam się uzbierać ponad 9 kg monet.

Drodzy Rodzice

W imieniu Stowarzyszenia Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa przekazujemy zaproszenie na dwa ostatnie webinary dla rodziców nastolatków. Rekrutacja potrwa do 10 maja b.r. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Webinar ma charakter interaktywnego wykładu. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o rozwoju emocjonalnym nastolatków, rozpoznawaniu kryzysu oraz sposobach reagowania w obliczu jego wystąpienia u dzieci. Ponadto będą mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji oraz zadawania pytań.

Webinary będą prowadzone w formie on-line przez psychoterapeutkę pracującą z nastolatkami. Terminy spotkań to:

 - 17 maja (środa) w godz. 17:15 - 20:30

 - 20 maja (sobota) w godz. 10:15 - 13:3

Mogą Państwo zarejestrować się wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/p8c9GsbTVfRt5Mgg7

Link do ulotki: https://drive.google.com/drive/folders/1EUHac5W6fanT8dqYX0Q4TyxeTaL-90OR?usp=sharing

W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Organizatorem: 793 737 577 lub mailowy: zgloszenia@rozejrzyjsie.pl

Konkurs kaligraficzny - ,,PIĘKNIE PISZ PO ROSYJSKU’’. Serdecznie zapraszamy uczniów klas I Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach do wzięcia udziału w konkursie kaligraficznym pt. ,,Pięknie pisz po rosyjsku’’. Termin konkursu: 15 maja 2023, sala nr 4, (4 godzina lekcyjna).

Zgłoszenia proszę kierować do p. Anny Piszczek, najpóźniej do 12 maja 2023 r. Więcej informacji w załączniku

Szanowni państwo, z okazji Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Niech to wspomnienie zwycięstwa życia nad śmiercią i dobra nad złem przyniesie nam wszystkim nadzieję i nowe siły. Niech w naszych domach zagości uroczysta świąteczna atmosfera pełna pokoju, rodzinnego szczęścia i harmonii. Niech Wam nie zabraknie wzajemnej życzliwości i miłości. Wesołych świąt! Niech istota Wielkanocy napełni Was siłą oraz radością i sprawi, że uśmiech i optymizm będą towarzyszyły Wam każdego dnia. Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - mgr Marek Ochap

Białystok - 3 kwietnia 2023 r. W etapie centralnym XXVI Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich, uczeń klasy 3 ET, Andrii Zavalnytskyi otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy! foto1 foto2

3 kwietnia wybranym uczniom z klas 1act, 1dt, 1et, 2act, 2fsz, 2dt, 2et, 3bt, 4gt i 4st oraz nauczycielom, p. E. Kłosowskiej, p. B. Polak, p. A. Wesołowskiej i p. M. Hejduk upłynął pod znakiem beztroski i dobrej zabawy, a to za sprawą wycieczki do Warszawy. Program wyjazdu to wizyta w parku trampolin Hangar 646 na Targówku oraz film "Zadra" w Cinema City w CH Arkadia. Czasami warto zmienić otoczenie i zrobić coś, co pozwoli oderwać się od codzienności i wywoła uśmiech na twarzy. Fotorelacja

„Książki posiadają tę mistyczną właściwość, pozwalają ludziom spoglądać oczami innych ludzi.
Biblioteka to pomost pomiędzy kulturami.” Dorothy Reeder

23 marca 2023 roku odbył się IX Szkolny Konkurs Pięknego Czytania, w czasie którego uczniowie "Mechanika" uczyli się spoglądania oczami innych ludzi i „budowania mostów”.

ZWYCIĘZCY KONKURSU:

 1. miejsce i tytuł „Mistrz Pięknego Czytania” zdobył  Paweł Janiszek z kl. IV FT

 2. miejsce - Marcin Szczygielski, kl. IV FT

 3. miejsce – Maciej Chmielewski, kl. IV GT

 4. miejsce – Jan Warowny, kl. III ACT

GRATULUJEMY! Zwycięzców wyłoniło Jury w składzie: Anita Posim-Kryczka, Monika Kuźma, Jarosław Lipski i Elżbieta Lipska. Galeria

7 luty 2023 r. - Dzień Bezpiecznego Internetu. To wydarzenie mające na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i nastolatków do sieci, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online, a także promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Co roku DBI obchodzony jest w ponad 150 państwach. W Polsce jego organizatorem jest od 2005 r. Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nasza szkoła włączyła się w celebrowanie tego przedsięwzięcia poprzez udział młodzieży z klas 1dt, 1et i 3dt w lekcjach online o następującej tematyce:

 • „Cyfrowy ślad - ile można wyczytać o człowieku z otwartych źródeł” (20 lutego) - uczniowie zdobyli wiedzę na temat tego ile można wyczytać z biernie udostępnianych w Internecie informacji dotyczących adresu IP, geolokalizacji czy metadanych z zamieszczanych fotografii oraz w jaki sposób zminimalizować i ograniczyć pozostawiany po sobie cyfrowy ślad.

 • „Jak radzić sobie z dezinformacją w sieci?” (27 lutego) – młodzież dowiedziała się jak rozpoznawać fake newsy i weryfikować informacje w Internecie, w jaki sposób dbać o higienę cyfrową, a także jak nie poddawać się dezinformacji (szczególnie w mediach społecznościowych).

 • „Jak darmowe narzędzia internetowe mogą ułatwiać nam pracę?” (9 marca)   -  uczniowie uzyskali informacje odnośnie tego w jaki sposób aplikacje do organizacji pracy (planowania zadań, przypominania o nich, zbierania i dokumentowania wiedzy) mogą przyspieszać i ułatwiać pracę.

 • „Jak świadomie zarządzać swoim wizerunkiem online” (31 marca) -  wyjaśniona została kwestia - czy i jak publikowane przez młodzież w Internecie treści mogą wpływać na ich przyszłość. Nasi uczniowie poznali również prawne aspekty publikacji zdjęć oraz pojęcie prawa do bycia zapomnianym.

Organizator akcji: Katarzyna Kępka - Galeria

Konkurs na kartkę wielkanocną z życzeniami w języku rosyjskim. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSZ nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Konkurs trwa do 5 kwietnia 2023. Karki wielkanocne należy przynosić do p. Anny Piszczek. Technika wykonania kartki dowolna.

Zapraszam do udziału w konkursie. Anna Piszczek. Plakat

14 marca uczniowie klas III ACT, III ET, IV MT i IV ST wzięli udział w warsztatach pod tytułem "Trening kluczowych kompetencji przyszłości - jak określać i rozwijać swój potencjał, by osiągać cele?". W czasie trzygodzinnego spotkania psycholożki z Fundacji Inicjatyw Rozwojowych INSPIRA w Lublinie zwróciły uwagę  na następujące zagadnienia:

1. Wgląd i analiza swojego potencjału osobowościowego i zawodowego.

2. Współczesny rynek  pracy i jego aktualne wymagania.

3. Motywacja - czym jest, co się na nią składa i jak ją w sobie rozwijać?

4. Kompetencje przyszłości - w co warto inwestować, żeby osiągać cele?

5. Trening kompetencji kluczowych - planowanie strategiczne, komunikatywność, rozwiązywanie problemów, kreatywność.

6. Inteligencja emocjonalna - z jakiego powodu jest taka ważna i jak podnosić jej poziom.

Uczniowie przekonali się jak ważna jest inwestycja w siebie.  Podczas pracy w grupach, na studium przypadku, mieli okazję dokonać wglądu w swoje cechy, umiejętności i zasoby, a następnie dowiedzieli się jak je rozwijać, żeby realizować plany zawodowe i osobiste. Pozytywne informacje zwrotne od młodzieży po zajęciach są impulsem do kontynuowania współpracy z Fundacją Inicjatyw Rozwojowych INSPIRA i  organizacji kolejnych tego typu spotkań.

13 marca 2023 roku gościliśmy w naszej szkole pana Jacka Łapińskiego – prawnika, przedsiębiorcę, pisarza, podróżnika po Polsce a przede wszystkim – pasjonata psychologii pozytywnej. Jacek Łapiński jest autorem trzech książek inspirujących do pracy nad sobą: „Jak być lepszym”, „Z uśmiechem Ci do twarzy” oraz „Dlaczego warto czytać?!  Pasja zamiast nałogów”. Pod takim właśnie hasłem odbyło się spotkanie z uczniami klas 1ET i 4GT oraz 1DT i 4FT. Było ono zachętą dla młodzieży do stawiania pytań, do szukania swoich pasji oraz do poświęcania odpowiedniej ilości czasu na rozwijanie zainteresowań.

Szczególne znaczenie dla rozwoju cywilizacji, ale też dla rozwoju osobistego mają książki i ich czytanie. Dlatego – zapraszamy do biblioteki! Galeria

9 marca 2023 roku uczniowie klas 3bt, 4act, 4bt, 4et i 4ft wraz z nauczycielami p. E. Kłosowską, p. B. Okleją, p. A. Jończyk i p. A. Wesołowską wzięli udział w wycieczce tematycznej do Warszawy. Wyjazd miał charakter edukacyjny, pozwolił pogłębić i usystematyzować wiedzę na temat wielowymiarowej historii Żydów polskich. W programie znalazł się spacer "Szlakiem getta warszawskiego" po dzielnicy Muranów oraz wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie uczestnicy wyjazdu zwiedzili wystawę stałą "1000 lat historii Żydów polskich- od średniowiecza do współczesności". Dzieje Żydów polskich to historia wciąż żywa, mająca znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości. Warto ją poznać, bo pobudza do empatii oraz uczy szacunku dla osób odmiennych wyznań i kultur. Miejmy nadzieję, że "XI Przykazanie: Nie bądź obojętny" – przesłanie Mariana Turskiego z obozu w Auschwitz, będzie kształtować nasze postawy i działania, a opowieści przewodników i wizyta w muzeum na długo zostaną w pamięci. Galeria_1, Galeria_2

Uczniowie naszej szkoły w dniu 8 marca 2023 r. po raz kolejny uczestniczyli w konferencji informatycznej CheckIT – jednym z największych wydarzeń informatycznych skierowanym przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli informatyki. Klasy III et i IV gt wraz z p. Katarzyną Kępką wzięli udział w następujących prelekcjach online:

 • „Sztuczna inteligencja wokół nas – wspomaga, przeszkadza, eliminuje?”

 • „Zagrożenia jakie najczęściej dotykają młodych ludzi w Internecie". Jak sami możemy sobie poradzić? Kiedy i komu zgłosić incydent? Co może policja, biegły informatyk i inne instytucje?” Galeria

Lista zwycięzców Szkolnego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych z dnia 1 marca 2023 roku (dane obok nazwiska i imienia to: klasa, liczba punktów oraz godzina przysłania testu).

 1. Ambroziak Mateusz kl. IV ACT– 14p, g,16:14:23

 2. Bartniczak Julia kl. IV FT– 14p, g.16:14:32

 3. Jaroniec Klaudia kl. IV FT – 14p, g.16:17:00

Pozostali uczestnicy według czasu przysłania karty odpowiedzi - lista

Najliczniej reprezentowane klasy w konkursie to III ET, III BS i IV ACT po 3 uczniów. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, gratuluję zwycięzcom szybkości w rozwiązywaniu testu – o pierwszym miejscu zadecydowało kilka sekund. Popisano: Jarosław Lipski

1 marca obchodzimy Narodowe Święto Żołnierzy Niezłomnych - Wyklętych. W związku z tym w naszej szkole w tym dniu usłyszycie w szkolnym radiowęźle biografie tych żołnierzy i piosenki o nich. Również 1 marca w środę o godzinie 16.00 zostanie przeprowadzony ogólnoszkolny Konkurs o Żołnierzach niezłomnych. Odpowiedzi na pytania w konkursie znajdziecie w tekście załącznika i w biogramach czytanych podczas przerw w dniu 1 marca.

Zasady konkursu: Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły, który rozwiąże test konkursowy w dniu 1 marca i odeśle go na wskazany adres e-mail. Udział w konkursie będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach - indywidualnie kto najlepiej rozwiąże test w jak najszybszym czasie oraz zbiorowo- z której klasy wzięło udział w konkursie najwięcej uczestników .

Zapraszamy do udziału - 1 marca o godzinie 16.00 zostanie wysłany test z dziennika Vulcan do wszystkich uczniów.

W imieniu organizatorów - Jarosław Lipski

Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 1 marca 2023 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:00. Miejsce - przy wejściu głównym do budynku Internatu Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - (ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To druga akcja w tym roku szkolnym!

Oto wyniki konkursu on-line "Czy jesteś asertywny?":

I miejsce - Dominik Stefanek z kl. III DT

II miejsce - Weronika Białach z kl. II FS

III miejsce - Filip Polak z kl. I DT; Łukasz Ochap z kl. I ET; Magda Pieńkosz z kl. III DT

Wyróżnienie: Bartłomiej Zdunek z kl. III ACT

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom Gratulujemy!!!

Zwycięzcy konkursu plastycznego "ZALOGUJ SIĘ DO ŻYCIA!":

I miejsce - Kacper Nagadowski, kl. I DT

II miejsce - Mateusz Błoński, kl. I BT oraz Mateusz Filipek, kl. I BT

III miejsce - Patryk Piątek, kl. I DT

GRATULUJEMY!

13.01.2023 roku młodzież z klasy IACT, IDT i IET  miała przyjemność odwiedzić Warszawę. Uczennice i uczniowie pod opieką p. Ewy Kłosowskiej, p. Izy Kamińskiej, p. W. Wiśniewskiej i p. Barbary Polak zwiedzili wystawę plenerową przy Muzeum Wojska Polskiego. Mogli tu zobaczyć  unikatową kolekcję uzbrojenia z okresu od XV do XX w. począwszy od  artylerii, po sprzęt pancerny, morski, samoloty, śmigłowce i broń rakietową. Następnie przenieśli się w świat sztuki, poznając bogate zbiory Muzeum Narodowego. Wprowadzeni w klimat różnych epok przez p. Izę Kamińską, nauczycielkę plastyki w naszej szkole, mogli zapoznać się ze zbiorami muzeum z okresu starożytności i średniowiecza, a także przykładami polskiego designu. Wisienką na torcie było zwiedzanie Galerii Sztuki XIX Wieku, gdzie na zwiedzających czekały arcydzieła malarstwa polskiego, m. in. Bitwa pod Grunwaldem pędzla Jana Matejki.

Popołudnie zostało przeznaczone na czas spędzony w parku trampolin i szybki obiad wraz z krótkimi zakupami w galerii ARKADIA. Galeria

Podziękowanie za udział uczniów naszej szkoły w XXII Akcji na rzecz dzieci, które nie wychowują się we własnej rodzinie - GÓRA GROSZA

12 stycznia 2023 r. w auli I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach, odbył się etap diecezjalny tegorocznej edycji Olimpiady Teologii Katolickiej. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Martyna Świtaj z klasy 3dt, Nina Stefaniak z klasy 3dt, Marcin Sieraj z klasy 2act.

Do etapu szkolnego zgłosiło się 21 szkół i 260 uczniów. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 44 uczniów z diecezji siedleckiej. Temat tegorocznej Olimpiady Teologii Katolickiej brzmiał „Bóg jest miłością objawioną w Słowie”. Galeria

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę, aby ten wyjątkowy czas upłynął w rodzinnej atmosferze i był pełen ciepła, spokoju i wytchnienia od codziennych trosk. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2023 Rok. Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - Marek Ochap

Jasełka - 22.12.2022 r. "Dziś niebo się otwiera. Dziś Bóg Człowiekiem staje się. Dziś rodzi się Bóg – Miłość!”

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole można było zobaczyć wystawione przez uczniów Jasełka. Klimatyczne sceny, dobrze znane dźwięki muzyki – czasem lirycznej, czasem pełnej radości, a czasem nawet mrocznej, kiedy to na scenie pojawiły się czarty, scenografia w postaci Szopki Betlejemskiej, urokliwie oświetlonej choinki w cudowny sposób wprowadziły widzów w świąteczny nastrój.

Młodzi aktorzy wzruszali i bawili zebraną na sali gimnastycznej społeczność szkolną. Spektakl był dla wszystkich lekcją wzajemnego szacunku, miłości, zadumy i refleksji nad rzeczywistością Wcielenia. Niósł również przesłanie, abyśmy nie zajmowali się tym co w przygotowaniach do Świąt jest tylko ich otoczką, a skupili się na oczekiwaniu nadejścia Zbawiciela.

Na zakończenie młodzież podziękowała gościom za przybycie i złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne. Galeria

,,Pomagamy w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć...''

W okresie od 15.X do 20.XII 2022 roku w naszej szkole odbyła się zbiórka kostek mydła, past i szczoteczek do zębów. Cała akcja związana była z Fundacją ,,Redemptoris Missio''. Przyniesione dary zostały przekazane dzieciom z Afryki. Dziękujemy uczniom, pracownikom naszej szkoły za wielkie serca i otwartość na potrzeby innych. Koordynator akcji: Anna Piszczek.

Podziękowanie od Redemptoris Missio. Podziękowanie od Dyrektora Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie

Dnia 16 grudnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się uroczysta Gala wręczenia tytułu laureata w ramach Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Honorowy patronat nad programem objęli Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek, Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa oraz Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Podczas wydarzenia laureaci konkursu otrzymali dyplomy i upominki z rąk prezesa WFOŚiGW w Lublinie Grzegorza Grzywaczewskiego, dyr. zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Moniki Żur oraz starosty tomaszowskiego Henryka Karwana. Gratulacje w przesłanych listach przekazali im również Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Program „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” skierowany był do uczniów liceów ogólnokształcących i techników województwa lubelskiego i miał za zadanie wyróżnić uczniów szczególnie zaangażowanych w działalność proekologiczną na swoim terenie. W ciągu kilkumiesięcznej pracy uczestnicy programu musieli wykonać kilkanaście zadań, wymagających zaangażowania i współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami, pracy indywidualnej i zespołowej oraz prowadzić badania i obserwacje.

Laureatami Programu zostało 25 uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Wśród laureatów znalazła się Małgorzata Wojtaś- uczennica klasy II DT Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, opiekun merytoryczny uczennicy Pani Barbara Okleja. Galeria

W dniach 15-16 grudnia br. uczniowie klas: 1DT, 1ET, 2ET, 3DT, IVDT, IVET oraz IVFT Technikum  Informatycznego mieli możliwość uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach światłowodowych prowadzonych przez pracowników operatora telekomunikacyjnego Feromedia. Część warsztatową dla każdej klasy poprzedzał wykład na temat budowy światłowodów. Uczniowie, którzy wykazali się największą sprawnością przy spawaniu światłowodów otrzymali certyfikaty oraz cenne upominki. Galeria

13 grudnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się podsumowanie projektu „Bądźmy Eko”. Uczniowie Mechanika znaleźli się w czołówce Powiatowego Konkursu Fotograficznego. Krzysztof Bukowski z kl. 3 BT zajął pierwsze miejsce, natomiast wyróżnienia zdobyli: Marek Falkowski z kl. 4 BT, Julia Bartniczak z kl. 4 FT oraz Julian Kornas z kl. 1 ET. GRATULUJEMY! Galeria

W ramach działań profilaktycznych 7 grudnia 2022 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami Fundacji "Czas Wolności". Tematem spotkania było przeciwdziałanie przyczynom przestępstwa handlu ludźmi. W ramach realizacji projektu "Nie daj się kupić, nie jesteś na sprzedaż" prowadzący warsztaty omówili na czym polega zjawisko handlu ludźmi, jakie przybiera formy, jakimi metodami posługują się przestępcy trudniący się handlem ludźmi oraz gdzie szukać pomocy. Uczniowie dowiedzieli się na co powinni zwrócić uwagę podczas szukania pracy za granicą, co powinno wzbudzić ich czujność aby nie paść ofiarą przestępstwa.

Wyjazdy – zarówno te bliskie, jak i dalekie – zmuszają nas do wyjścia ze swojej strefy komfortu, rozbudzają ciekawość świata, uczą reagowania na niespodziewane sytuacje i poszerzają horyzonty. Inwestycja w wyprawy to inwestycja w siebie, w  piękne wspomnienia i przeżycia. Pod powyższymi  refleksjami z pewnością podpiszą się uczniowie kl. 1et, 1fsbz, 2et, 2fsz i 3dt oraz nauczyciele, p. Ewa Kłosowska, p. K. Kępka, p. A. Wesołowska i p. M. Hejduk, którzy 2 grudnia postanowili odwiedzić  Warszawę.  W programie wycieczki znalazły się następujące atrakcje: zwiedzanie Zamku Królewskiego i  Starówki, zabawa w parku trampolin Hangar 646 oraz shopping  w galerii Mokotów.

 Warszawska Starówka to prawdziwa perła stolicy. Zawsze zachwyca kolorowymi kamienicami i wyjątkową atmosferą wąskich uliczek. Spacerując nimi uczniowie  zobaczyli Rynek Starego Miasta, pomnik Syrenki, pomnik Małego Powstańca, Barbakan. Pobyt na Placu Zamkowym, gdzie stoi kolumna króla Zygmunta III Wazy, który w XVI wieku przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy, był dobrą okazją na zrobienie grupowego zdjęcia.   

Zamek Królewski to dawna siedziba władców Polski. To w nim uchwalono Konstytucję 3 Maja – pierwszą w Europie i drugą na świecie. Obecnie pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. W czasie półtoragodzinnego  spaceru Trasą Królewską uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć królewskie apartamenty,  Salę Tronową, Salę Rycerską czy  Salę Senatorską, w której w 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 Maja – pierwszą w Europie i drugą na świecie Wielkie wrażenie na zwiedzających zrobiły monumentalne obrazy Jana Matejki, takie jak „Konstytucja 3 Maja”, „Rejtan”, „Kazanie Skargi” oraz płótna Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, które zostały wykorzystane podczas odbudowy zniszczonej po wojnie Warszawy. Wizyta w Zamku Królewskim to z pewnością ciekawa lekcja historii Polski i historii sztuki.

Druga część wycieczki  czyli Park Trampolin to miejsce, które zawsze nasi uczniowie chętnie wybierają. To atrakcja dla każdej osoby, która kocha sport i poszukuje ciekawych sposobów na przełamanie nudy. W Hangar 646 nie sposób się nudzić. Po godzinnym treningu, już na koniec pobytu w stolicy, w Galerii Mokotów wszyscy mogli zjeść coś dobrego i zrobić przedświąteczne zakupy.  Do zobaczenia na podróżniczym szlakuJ Galeria

W dniu 1 grudnia 2022 r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach odbył się XXII Międzyinternacki Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV. Grupa naszych wychowanków spisała się na medal, i zdobyła najwięcej nagród spośród wszystkich placówek opiekuńczo- wychowawczych biorących udział w rywalizacji. Konkurs rozstrzygany był w trzech kategoriach: test wiedzy o AIDS i HIV, plakat i opowiadanie. Nasi wychowankowie wzięli udział w dwóch pierwszych kategoriach. Daria Shapel zdobyła I miejsce w konkursie wiedzy, a Marta Drala otrzymała wyróżnienie. W kategorii plakat II miejsce zajął Dmitriy Hamersky, a III miejsce Aleksandra Kęczkowska. Gratulujemy naszym wychowankom i życzymy dalszych sukcesów. Galeria

W zakończonych w tym tygodniu Mistrzostwach Szkoły w piłkę siatkową najlepszym zespołem okazała się drużyna IV BT, która wygrała wszystkie mecze bez straty seta. Drugie miejsce zajęła klasa IV ET. Trzecie miejsce po zaciętym pojedynku z IV ST zajęła klasa IV AC. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Aliaksei Vetrau. Wszystkim klasom biorącym udział w turnieju serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy! Zdjęcia drużyn na Facebook

Zapraszamy uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym pn. "Walory przyrodnicze mojej miejscowości". Celem konkursu jest rozwijanie pro-ekologicznych zainteresowań uczniów. Prace należy składać do pani Barbary Oklei do dnia 25 listopada br. Regulamin

W dniu 24 listopada 2022 r. w naszym internacie miała miejsce uroczystość integracyjna przygotowana dla wszystkich mieszkańców placówki przez Młodzieżową Radę Internatu oraz wychowawców poszczególnych grup. Nowi podopieczni zostali przyjęci w poczet wychowanków i złożyli ślubowanie. Nim jednak to nastąpiło odpowiedzieli na pytania z wiedzy ogólnej oraz przeczytali łamańce językowe. Następnie odbyło się pasowanie na wychowanka internatu przez Panią Kierownik Agnieszkę Tomaszek-Beczek. W dalszej części spotkania miały miejsce konkursy sprawnościowe i wróżby andrzejkowe. Wieczór został zakończony dyskoteką. Galeria

Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 23 listopada 2022 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:30. Miejsce - przy wejściu głównym do budynku Internatu Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - (ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To pierwsza akcja w tym roku szkolnym!

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.

Dzień 11 listopada został ustanowiony - ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim świętem narodowym i pozostawał oficjalnie świętem państwowym RP do roku 1944. W roku 1945 komunistyczne władze PRL jako święto państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada, zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989. W tym dniu Polska oddaje też hołd marszałkowi J. Piłsudskiemu, spoczywającemu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej.

Powiat Rycki i Gmina Ryki zapraszają na Powiatowo - Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rykach - 11 Listopada 2022. Zaproszenie

10.11.2022 r. - Uroczysty Apel z okazji Narodowego Święta niepodległości - Galeria

7 listopada 2022 roku odbył się XVII Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR. Co roku w naszej szkole udział w konkursie biorą uczniowie klas czwartych technikum informatycznego. W tym roku do konkursu zgłosiło się 8 uczniów z klasy IV ET i IV GT.
Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.  Opiekun - pani Renata Dróbek. Przykładowe zadania, Galeria
07.11.2022 r. - W ramach realizacji zadań programu „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska" uczennica klasy 2 DT - Małgorzata Wojtaś przygotowała prezentację multimedialną pt.: „Moje działania związane z realizacją programu”

26 października 2022 roku odbył się po raz kolejny szkolny etap konkursu matematycznego skierowanego do uczniów klas czwartych „Matematyka w Technice dla Technika” – 13 edycja. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz technicznych szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań w trzech etapach. W pierwszym etapie wzięło udział: 3 uczniów z klasy IV ACT, 1 uczeń z klasy IV BT, 2 uczniów z klasy IV DT, 2 uczniów z klasy IV ET, 2 uczniów z klasy IV GT, 2 uczniów z klasy IV FT. Eliminacje szkolne przeprowadziły: pani Weronika Wiśniewska, pani Ewa Kłosowska i pani Agnieszka Bilicz.

25 października gościliśmy w naszej szkole panią Sylwię Winnik, znaną autorkę książek dotyczących głównie II wojny światowej oraz spraw społecznych.

Napisała ona pięć książek reportażowych. Jej debiut to „Dziewczęta z Auschwitz. Głosy ocalonych kobiet” (wydane w 2018r.). Kolejna publikacja to „Tylko przeżyć. Prawdziwe historie rodzin polskich żołnierzy” (2019). W 2020 roku premierę miały dwie kolejne książki: „Dzieci z Pawiaka” oraz  „Moc truchleje. Opowieści wigilijne 1939-1945″. Najnowszy reportaż nosi tytuł „Bezmiłość. O czułych wyznaniach w listach, grypsach i wspomnieniach z Majdanka”. Sylwia Winnik w swoich publikacjach „pisze o historii – poprzez emocje ludzi, ich los”.

Spotkanie autorskie nosiło tytuł „O czasach bezmiłości, w których miłości nie brakowało”. Pani Sylwia opowiedziała zebranym o swojej twórczości, w sposób szczególny przybliżając czasy wojny i okupacji niemieckiej. Spotkanie było bardzo ciekawe i kształcące, uczestnicy słuchali z uwagą, pani Sylwia chętnie odpowiadała na pytania młodzieży. Wszystkie książki autorki są w bibliotece szkolnej, opatrzone jej autografami :) Zapraszamy do lektury! Galeria

Miło nam poinformować, iż „Mechanik” przystąpił do dwóch innowacyjnych projektów edukacyjnych SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO i MŁODE GŁOWY.

Pierwszy z projektów to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których istotną wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. W programie uczestniczy już ponad 1500 szkół z całej Polski. Organizatorem Projektu jest fundacja Dbam o Mój Z@sięg.

Drugi projekt - „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg, realizowane  będą badanie i kampania dotyczące zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi.

Dzięki udziałowi w/w  projektach nasza szkoła zyskuje:

 • możliwość bezpłatnego udziału w profesjonalnych badaniach naukowych

 • możliwość udziału w bezpłatnych webinariach pomagających wdrażać w szkole zasady cyfrowej higieny;

 • możliwość udziału w konkursach, kampaniach i projektach specjalnych dedykowanych wyłącznie szkołom ze wspólnoty SOC.

Szkolnymi koordynatorami projektu będą p. A. Wesołowska, p. M. Cenkiel i p. G. Kamiński. Więcej informacji: https://dbamomojzasieg.pl/soc/ https://dbamomojzasieg.pl/mlodeglowy/

EMP@TYCZNA KLASA to trzeci projekt edukacyjny realizowany w bieżącym roku szkolnym w naszej szkole. Ma on  na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania.

EMP@TYCZNA KLASA jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2022/2023 tj:

 • wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,

 • rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych,

 • wsparcie edukacji informatycznej i medialnej.

Projekt będzie realizowany w ramach godzin wychowawczych lub zajęć dodatkowych. Szkolnymi koordynatorami  projektu zostali p. A. Wesołowska, p. M. Cenkiel,  p. E. Sergiel i p. M. Hejduk. Więcej informacji: https://www.empatycznaklasa.edu.pl/

13 października 2022 r. cała społeczność „Mechanika” świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Słowa prof. Tadeusza Kotarbińskiego „Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości”, które były myślą przewodnią uroczystości, podkreśliły wyjątkowy charakter tegorocznych obchodów święta wszystkich pracowników oświaty, bowiem było ono także okazją do uczczenia bardzo ważnego dla nas Jubileuszu: 75 lat istnienia Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Korżyka. Uroczystość rozpoczął pan wicedyrektor Grzegorz Kamiński, witając wszystkich przybyłych oraz składając życzenia emerytowanym i obecnym nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas III dt i III et pod opieką p. Katarzyny Kępki, p. Ewy Kłosowskiej, p. Daniela Kani oraz p. Mirosława Madonia. Młodzież przypomniała zgromadzonym chlubne dzieje placówki, podkreślając nieocenione zasługi kierowników i dyrektorów oraz pracowników. Losy szkoły to nie tylko historia budynku oraz kolejnych dyrektorów i nauczycieli, lecz także wielu roczników uczniów, dla których szkolne lata to czas związany z niezwykłymi wspomnieniami, przypominającymi o młodzieńczych marzeniach i uczuciach. Na koniec uroczystości wybranym nauczycielom wręczone zostały nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nagrodzono również zwycięzców w konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie. Galeria_1, Galeria_2

Drodzy Rodzice, 10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Jest to święto, które ma nam przypominać, że zdrowie psychiczne nasze i naszych dzieci  jest tak samo ważne, jak  samopoczucie fizyczne każdego z nas.  Warto dbać o nie codziennie. Jeśli wymaga tego sytuacja szukać pomocy u specjalisty.

Proszę uwierzcie  swoim dzieciom, gdy mówią Wam, że mają problemy ze swoim zdrowiem psychicznym. Wasza miłość, zrozumienie i pomoc mają duże znaczenie dla zdrowia Waszych dzieci. Dużo cennych informacji na temat tego jak wpierać zdrowie psychiczne dzieci znajduje się w PREZENTACJI. Zachęcamy bardzo gorąco Państwa do uważnej lektury.

Nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w VII ogólnopolskiej akcji „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE” Celem akcji jest promocja czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Realizowana jest ona w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Akcja organizowana jest w jednym wybranym przez placówkę dniu między 1 a 31 października na wszystkich przerwach międzylekcyjnych. U nas akcja zaplanowana została na piątek, 7 października 2022r. W tym dniu cała społeczność Mechanika poświęcała swoje przerwy i wolne chwile na czytanie, aby zademonstrować swoje przywiązanie do książek. Dodatkowo na przerwach można też było posłuchać utworów czytanych przez uczniów poprzez szkolny radiowęzeł. Były to aforyzmy, fraszki, anegdoty oraz cytaty i krótkie fragmenty wybranych książek. Akcję organizowali bibliotekarze we współpracy z Samorządem Uczniowskim oraz wychowawcami klas. Bicie rekordu w czytaniu trwa do końca miesiąca, podsumowanie akcji ogólnopolskiej (a nawet międzynarodowej :-)), będzie 12 grudnia 2022 roku na stronie oraz na FB Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. W roku ubiegłym w akcji wzięło udział 377586 czytających osób. Galeria

6 października 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 brali udział w wycieczce przyrodniczo – krajoznawczej  do Zamościa. Odbyła się ona w ramach realizacji projektu edukacyjnego z zakresu ekologii, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rykach i ZSZ Nr 1 w Rykach. Głównym celem wycieczki było rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postaw proekologicznych, kreowanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz zdrowego trybu życia u uczniów.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie Zamościa. Zamojskie Stare Miasto to zespół ponad 200 zabytków. Jego centrum stanowi Rynek Wielki z ratuszem oraz malowniczymi kamienicami wyróżniającymi się barwnymi fasadami bogactwem płaskorzeźb i ornamentów. W Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał – obył się pokaz multimedialny  Historia Twierdzy i Miasta Zamość. Następnie uczniowie zwiedzali  Ogród Zoologiczny w Zamościu im. Stefana Milera – jedyny ogród zoologiczny w województwie lubelskim oraz jeden z nielicznych na wschodzie Polski. Spacer w Ogrodzie zrobił duże wrażenie  wśród uczestników wycieczki. Poznali wiele zaskakujących faktów dotyczących zwierząt z zamojskiego zoo.

Przewodnik wycieczki w interesujący sposób przekazał dużą dawkę wiedzy, pogoda bardzo dopisała a na zakończenie wyjazdu był pyszny obiad oraz przejście przez Most Miłości - kłódki dla zakochanych. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami: Beatą Kryczka, Ewą Kłosowską, Grzegorzem Kamińskim i Barbarą Okleją, wrócili do Ryk.

„Lepiej zobaczyć coś raz, niż słyszeć o tym tysiąc razy” (przysłowie chińskie). Dobrze o tym wiedzą uczniowie klasy II ET, którzy razem z wychowawczynią p. Ewą Kłosowską i p. Anną Wesołowską wybrali się 4 października 2022 roku na wycieczkę klasową do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie  to największa placówka w regionie prezentująca zabytki techniki lotniczej oraz pamiątki związane z polskim lotnictwem wojskowym. Obowiązkowe punkty zwiedzania dla grupy to wystawa główna „Historia polskiego lotnictwa wojskowego” w gmachu muzeum oraz wystawa plenerowa (ponad 80 statków powietrznych - samolotów i śmigłowców, przeciwlotnicze zestawy rakietowe, artyleria przeciwlotnicza)i ta ostatnia- nie ulega wątpliwości, że  zrobiła największe wrażenie na zwiedzających.

W Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie uczniowie mieli natomiast okazję usystematyzować swoją widzę na temat życia i twórczości największego polskiego poety renesansu. Wnętrza muzeum prezentują najważniejsze pamiątki związane z Janem Kochanowskim oraz przybliżają epokę, w której żył artysta.

Uczestnicy wyjazdu przekonali się, wycieczka klasowa to super okazja do budowania i zacieśniania relacji, poznawania siebie nawzajem. Nic tak nie cementuje przecież zespołu, jak przeżycie jakiejś wspólnej przygody. Fotorelacja

Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do VII ogólnopolskiej akcji „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE” Celem akcji jest promocja czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu. W naszej szkole akcja zaplanowana jest na PIĄTEK, 7 PAŹDZIERNIKA 2022r. W tym dniu cała społeczność szkoły (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły) proszona jest o poświęcenie przerw (swoich wolnych chwil) na czytanie oraz o zgodę na dokumentowanie tych momentów (zdjęcia i/lub krótkie filmiki). Prosimy o przyniesienie w tym dniu swoich książek lub wcześniejsze wypożyczenie ich z biblioteki. BIJ Z NAMI REKORD!

UWAGA KONKURS KLASOWY!!! W związku z tym, iż 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, serdecznie zapraszamy wszystkie klasy naszej szkoły wraz z wychowawcami do wzięcia udziału w konkursie na PLAKAT z HASŁEM promującym zdrowie psychiczne. Głównym celem konkursu jest przybliżenie zagadnienia zdrowia psychicznego młodzieży oraz rozwijanie motywacji do dbania o nie. Ponadto udział w konkursie to okazja do integracji klasy.

Przewidywany termin odsyłania prac: 28 października 2022 roku (do p. Anny Wesołowskiej osobiście lub na adres: a.wesolowska1@wp.pl ) Regulamin konkursu

W dniu 22 września 2022 r. odbył się apel z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, która przeszła do historii jako największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Główne wydarzenia wojenne rozegrały się w Europie i na Dalekim Wschodzie. Zginęło około 50 milionów ludzi, a 35 milionów zostało kalekami.

Dramat II wojny światowej jest przestrogą dla przyszłych pokoleń. Ponieśliśmy wielkie ofiary. Pamiętać o nich będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne doznania.

”Zawsze pamiętaj o poległych żołnierzach.

Zawsze pamiętaj ojców i synów na wojnie.

Zawsze pamiętaj o pogrzebanych w historii.”

Apel przygotowali uczniowie z klasy II dT i II eT pod opieką Pani Agnieszki Bilicz i Pani Ewy Kłosowskiej. Nad oprawą muzyczną czuwała młodzież z klasy II eT wraz z sekcją muzyczną Samorządu Szkolnego.

W tym samym dniu miało również miejsce ślubowanie klas pierwszych na pełnoprawnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Galeria

21 września 2022 r. w sali kina Renesans odbyły się powiatowe obchody Narodowego Czytania, zorganizowane przez Dagmarę Jarosz, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach. Lekturą tegorocznej, jedenastej już odsłony Narodowego Czytania, były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Wspólne czytanie rozpoczęli p. Starosta Dariusz Szczygielski oraz  p. Monika Kośmińska, prezentując utwór „Pani Twardowska”. Kolejne wiersze czytali uczniowie szkół średnich powiatu ryckiego. Naszą szkołę reprezentowali: Julia Bartniczak i Paweł Janiszek z kl. 4FT, Patrycja Góraj, Martyna Walasek i Szymon Sowa z kl. 4GT oraz Jan Błonka z kl. 3FS. Zwieńczeniem akcji wspólnego czytania był koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Martyny Kozłowskiej (wokal) i Michała Pastuszaka (akompaniament). Galeria

UWAGA KONKURS !!! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie prezentacji multimedialnej - „Alternatywne źródła energii”

Cel konkursu:

Zainteresowanie uczniów odnawialnymi źródłami energii.

Zwrócenie uwagi na rolę alternatywnych źródeł energii.

Kształtowanie postaw proekologicznych

Wyłonienie osób uzdolnianych graficznie.

Przewidywany termin odsyłania prac:

30 października 2022 roku do p. Beaty Kryczka na adres: b.kryczka24@wp.pl Regulamin

UWAGA!!! SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY - "Czyste powietrze wokół nas"

Cel konkursu:

Zwrócenie uwagi na przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza, a w szczególności konsekwencji palenia w piecach węglem.

Uświadomienie uczniom znaczenia czystego powietrza dla zdrowia człowieka.

Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

Wyłonienie osób uzdolnianych plastycznie.

Przewidywany termin składania prac: 30 października 2022 roku (do p. Beaty Kryczka) Regulamin

OGŁOSZENIE. Zarządzam spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych i klas maturalnych z kierownictwem szkoły i wychowawcami klas.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 września (wtorek) w sali gimnastycznej: rodzice uczniów klas pierwszych o godzinie 15:00, rodzice uczniów klas maturalnych o godzinie 16:00. Ze względu na ważność omawianych spraw obecność obowiązkowa. Podpisano: v-ce Dyrektor Grzegorz Kamiński

Przypominamy, iż deklarację na maturę obecne klasy maturalne składają do końca września, a do 7 lutego 2023 roku mogą je modyfikować.

Absolwenci mają czas do 7 lutego 2023 r. Na egzamin zawodowy w sesji zimowej deklaracje muszą być złożone do 15 września br. (deklaracji nie składają klasy 4dt, 4et, 4act oraz 4bt gdyż w sesji ZIMA 2023 muszą obowiązkowo przystąpić do drugiej kwalifikacji w technikum – zgłaszani są więc z urzędu).

Druki do pobrania: deklaracja-matura, deklaracja-egzamin zawodowy

UBEZPIECZENIE NNW - Uczniowie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczają się indywidualnie. Propozycje ofert ubezpieczenia NNW dla uczniów przekazane przez firmy ubezpieczeniowe na rok szkolny 2022/2023: NNW TUZ link do oferty, oferta InterRisk, oferta Progres, oferta AllianzRC

Biblioteka szkolna zaprasza na KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW w dniach 5 IX 2022 (poniedziałek) oraz 6 IX 2022 (wtorek) w godzinach 11:20 – 11:35 (długa przerwa). Kiermasz odbędzie się na dziedzińcu szkoły (w razie niesprzyjającej aury - w sali gimnastycznej).

Informuję, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 na placu szkolnym.

Po części oficjalnej - spotkanie z wychowawcami w klasach. Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - mgr inż. Marek Ochap

Rok szkolny 2022 - 2023

Egzamin maturalny poprawkowy odbędzie się w dniu 23 sierpnia (wtorek) 2022 r. o godz. 9:00 w sali nr 12. Treść zarządzenia

Egzaminy poprawkowe przedmiotowe dla uczniów odbędą się w dniach 29-30 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00 - część pisemna, godz. 12:00 - część ustna. Sprawdź w której sali zdajesz

Szkolny zestaw podręczników 2022-23 dla klas po Gimnazjum - pobierz

Szkolny zestaw podręczników 2022-23 dla klas po Szkole Podstawowej - pobierz

Zestawy podręczników dla uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023:

 • I AT - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki pobierz

 • I B/C T - technik pojazdów samochodowych pobierz

 • I D/E TI - technik informatyk pobierz

 • I FSB BS1 - branżowa szkoła I stopnia po szkole podstawowej pobierz

Uczniowie biorący udział w stażach! W spakowanym folderze Wzory_dokumentow.rar macie wszystkie wzory dokumentów z dokładną instrukcją w formie komentarzy, jak należy je uzupełnić. Proszę pamiętać o niebieskim długopisie i czytać ze zrozumieniem komentarze. Lepiej jest otwierać te pliki na komputerze, na komórce komentarze są niewidoczne. Wszystkie szablony dokumentów znajdują się na stronie szkoły w zakładce "Projekty unijne" (w lewym menu), "Nowoczesna jakość kształcenia w mechaniku", więc proszę nie przychodzić i nie prosić o kolejny egzemplarz.

Ryki, dnia 22 czerwca 2022 r. Ogłoszenie Dyrektora
Informuję, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godzinie 9:00 na dziedzińcu szkolnym.

W dniach 20 - 22 czerwca 2022 r. w ramach programu „Poznaj Polskę” uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami: p. A. Bilicz, p. M. Hejduk, p. J. Lipskim i p. I. Przybyszem wybrali się na południe Polski i odwiedzili takie miejsca, jak: Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Oświęcim i Częstochowę.

Pierwszy punkt na trasie naszej wycieczki to Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej czyli przeniesiona w małopolski krajobraz Jerozolima z czasów Chrystusa. Barokowe kościoły i kaplice odpowiadają stacjom Drogi Krzyżowej oraz innym budynkom znanym z Biblii. Sanktuarium kalwaryjskie to największe po Częstochowie miejsce kultu maryjnego w Polsce. Następnie udaliśmy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Jest to najczęściej odwiedzany kościół Krakowa, konsekrowany przez Jana Pawła II w 2002 roku. Wierni pielgrzymują tu, aby modlić się przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego na podstawie wizji św. Faustyny, której relikwie spoczywają w kaplicy klasztornej obok sanktuarium. Przy bazylice wznosi się 76-metrowa wieża widokowa.

Drugi dzień wycieczki poświęciliśmy na ... Galeria

MECHANIK QUEST. Podejmij wyzwanie "Mechanika" i weź udział w niezwykłej grze terenowej. Zapraszamy uczniów klas ósmych do ZSZ Nr 1 w Rykach w dniu 31 maja (wtorek) 2022 r. od godziny 10:30 do godziny 13:00. Nie będzie nudnego chodzenia po szkole tylko... czytaj dalej

31 maja 2022 r. "Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!"

Już po raz XXII odbyła się wielka zbiórka monet w ramach akcji Góra Grosza. Jak co roku nasza szkoła również wzięła w niej udział. Akcja „Góra Grosza” organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, które zajmuje się pomocą dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej. Jej celem jest zebranie funduszy na wsparcie podopiecznych wychowujących się poza własną rodziną (w domach dziecka, rodzinach zastępczych). Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom. Galeria

25 maja 2022 r. uczniowie klasy I ET oraz pani Barbara Polak i pani Ewa Kłosowska uczestniczyli w WARSZTATACH  ŚWIATŁOWODOWYCH prowadzonych przez operatora telekomunikacyjnego Feromedia w Łukowie. W programie wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Regionalnego, gdzie młodzież zdobyła wiedzę z zakresu etnografii, geologii i historii Ziemi Łukowskiej. Wycieczka przyczyniła się do poznania historii lokalnej oraz nowoczesnych rozwiązań stosowanych w przekazie informacji. Galeria Certyfikat_uczestnictwa

23 maja uczniowie klas I FSZ, I DT, I ET, I ACT,  II DT, II ACT, II BT, III FT, III GT, III ST  i III BT pod opieką p. A. Bilicz, p. B. Polak, p. M. Hejduk  i p. A. Wesołowskiej wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Pogoda zachęcała do aktywności.  W czasie kilku godzin spędzonych  w stolicy mieli okazję zobaczyć Łazienki Królewskie (zespół pałacowo-ogrodowy w Warszawie założony w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego), poćwiczyć w parku trampolin („Hangar 464” to wysiłek fizyczny połączony ze świetną zabawą) oraz obejrzeć amerykański film akcji „Doktor Strange w multiwersum obłędu” w Cinema City w CH Arkadia.  Wycieczka była dobrą okazją, aby  lepiej się poznać, zintegrować oraz przekonać się na własnej skórze, że podróżowanie może być cool. Galeria

W imieniu Starostwa Powiatowego w Rykach zapraszamy 22 maja 2022 roku do Sobieszyna na Święto Parków Krajobrazowych województwa lubelskiego Odkrywamy "Pradolinę Wieprza". Plakat

11 maja 2022 roku młodzież naszej szkoły przygotowała uroczysty apel z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Montaż słowno-muzyczny przeniósł nas do wydarzeń końca XVIII wieku, kiedy decyzje polskich mężów stanu całkowicie zmieniły sytuację naszych ziem. Ustawa rządowa uchwalona w maju 1791 roku przekształcała Polskę w nowoczesny kraj, kierowany wg zasady trójpodziału władzy. Występ artystyczny o tych wydarzeniach przygotowany został przez uczniów klasy II ET pod opieką p. Anny Piszczek i p. Barbary Polak. Galeria

10 maja w Mechaniku odbył się charytatywny kiermasz gofrów. Zebrane środki zostaną przekazane na leczenie Alicji Gudali, która choruje na przepuklinę oponową. Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim za włączenie się w akcję.

29 kwietnia 2022 roku w „Mechaniku” odbyło się zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw ukończenia szkoły dla uczniów klas: IV ACT (wychowawca pani Barbara Polak), IV DT (wychowawca pani Renata Dróbek) i IV ET (wychowawca pani Agnieszka Jaroń). Uczniowie spotkali się z Dyrekcją i wychowawcami na sali gimnastycznej. Absolwenci zostali pożegnani programem artystycznym w wykonaniu kolegów z klasy III DT i III GT pod opieką p. Janusza Chudowolskiego i p. Ireneusza Przybysza. Przedstawiciele klas czwartych otrzymali od młodszych uczniów symboliczne podkowy, mające gwarantować szczęście, powodzenie w życiu oraz na egzaminie maturalnym i zawodowym, a przede wszystkim przypominające chwile spędzone w naszej szkole. Były gratulacje, nagrody, dyplomy dla wyróżniających się uczniów w nauce, frekwencji i pracy na rzecz szkoły, wspomnienia, podziękowania, życzenia i oczywiście łzy wzruszenia.
Drodzy Absolwenci!!! Kończy się prosta drogą, którą wspólnie wędrowaliśmy, pokonując drobne przeszkody i życzliwie pomagając tym, którzy od czasu do czasu się potykali. Wędrówka trwa nadal, ale już inaczej. Trzeba pożegnać przyjaciół, opuścić przetarty szlak i poszukać nowej drogi. Życzymy Wam, abyście nie pobłądzili i nie stracili z oczu obranego celu. Dziękujemy za wspólnie spędzony z nami czas!!! Wychowawcy. Galeria

29 kwietnia uczniowie klas I et i II act pod opieką p. E. Kłosowskiej, p. T. Głodka i p. A. Jończyk spędzili wesoło i pouczająco czas w Lublinie. Pierwszym punktem programu wycieczki był park trampolin, w którym spożytkowaliśmy nadmiar energii, by potem, już spokojnie, zwiedzać Zamek Lubelski (niedawno zyskał on rangę Muzeum Narodowego), a następnie obejrzeć fascynujący film Tajemnice Dumbledore'a oraz zrobić zakupy w Galerii Plaza. Galeria

Z radością informujemy, że Technikum w ZSZ Nr 1 w Rykach otrzymało wsparcie finansowe w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. Możemy przeznaczyć 5500 zł na zakup elementów wyposażenia biblioteki i działania promujące czytelnictwo oraz 9500 zł na zakup nowości wydawniczych. W związku z tym liczymy na pomoc uczniów, rodziców i pracowników szkoły w stworzeniu listy książek, które uatrakcyjnią ofertę biblioteki szkolnej. Mają to być książki nie będące podręcznikami, ale czytane przez uczniów dla przyjemności :) Możliwości składania propozycji zakupów:

 • wpisanie na listę dostępną w bibliotece szkolnej,

 • wysłanie na platformie UONET+ na konto bibliotekarza,

 • wysłanie na adres mailowy szkoły zsz@mechanikryki.pl w terminie do 14 czerwca 2022 r. Zapraszamy!

Pierwsze dni maja to czas ważnych świąt patriotycznych, które stanowią fundament naszej tożsamości narodowej, są wyrazem kultywowania tradycji i istotnym elementem oddziaływań wychowawczych adresowanych do całego społeczeństwa, a w szczególności do dzieci i młodzieży. 2 Maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 3 Maja świętować będziemy Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz rocznica naszej akcesji do Unii Europejskiej są niezwykle ważnymi symbolami dla naszej tożsamości. Dni te są także wspaniałą okazją do tego, by w czasie wolnym od nauki i pracy zamanifestować patriotyzm i przywiązanie do tego, co polskie. Wyrazem naszej patriotycznej postawy niech będzie wywieszenie na fasadach budynków flag jako symboli narodowych.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych odbędzie się 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 14:00.

22 kwietnia br. uczniowie klas czwartych technikum wraz nauczycielami wzięli udział w Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę.

Pierwszym punktem pielgrzymki był udział w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Przygotowane rozważania poszczególnych stacji podkreślały, jak wiele ważnych wyborów stoi przed młodymi ludźmi u progu dorosłości. W czasie Mszy świętej maturzyści prosili o światło Ducha Świętego w czasie ostatniego roku nauki, o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych i trafne wybory życiowe. W homilii skierowanej do młodzieży, celebrans przytoczył przykład ewangelicznego młodzieńca, do którego Jezus zwraca się z zaproszeniem do pozostawienia wszystkiego i pójścia za Nim. ,,Oto Pan Jezus zaprasza owego młodzieńca, a w nim każdego młodego człowieka jak i dorosłego, aby oto zostawił nieco na boku w swoim życiu to, co go pochłania całkowicie i poszedł, i szukał mądrości ewangelicznej. Nie tylko ma zostawić to, co nabywał, i szukał, i zdobywał, ale również to wszystko, co pochłania go do tego stopnia, że to po prostu niesie w jego życiu niepokój i smutek, bo wciąż szukając, nabywając, zatraca samego siebie. I w gruncie rzeczy w pewnym momencie odkrywa, i co mi z tego, jeżeli to mi zabiera moją radość i pokój, bo wciąż to pochłania moje myśli, każdy czas, i nie mam czasu sam dla siebie, żeby odnaleźć radość serca”.

Dla wielu z uczniów pielgrzymka stała się okazją do odwiedzenia po raz pierwszy w życiu duchowej stolicy Polski. Młodzież miała możliwość zobaczyć klasztor Ojców Paulinów oraz znajdujące się na jego terenie obiekty sakralne i muzealne. Duże wrażenie zrobiła na nich kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Pielgrzymka stała się również okazją do wspólnego spędzenia ze sobą czasu oraz spotkaniem z innymi wierzącymi, młodymi ludźmi z różnych stron Polski. Maturzyści z Mechanika dali piękne świadectwo swojej wiary i zaufania Bogu. Połączenie gorliwej modlitwy na Jasnej Górze oraz pilna nauka z pewnością zaowocują doskonałymi wynikami na egzaminie maturalnym i właściwymi wyborami w dalszym życiu. Galeria

13 kwietnia br. odbył się w naszej szkole Apel z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Uczniowie przygotowali montaż słowno–muzyczny pt. „Przez krzyż do chwały Zmartwychwstania”. Pierwsza część wystąpienia przybliżyła istotę i sens wydarzeń, które uobecniają się w Misterium Paschalnym. W drugiej części zaprezentowane zostały utwory napisane przez Karola Wojtyłę – Jana Pawła II. W ten sposób uczciliśmy 17 rocznicę śmierci Papieża Polaka. Galeria

13 kwietnia 2022 roku uczniowie klas IV DT, IV ET i II DT Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 brali udział w wycieczce edukacyjnej do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Odbyła się ona w ramach realizacji projektu Nowoczesna jakość kształcenia w "Mechaniku". Organizatorem wyjazdu była Barbara Okleja.

Program obejmował udział uczniów w wykładach i zajęciach laboratoryjnych:

 • Spotkanie z praktykiem - branża IT na przykładzie NETRIX SA Polska

 • Bezpieczne funkcjonowanie w cyberprzestrzeni - jak nie dać się hejterom i internetowym oszustom

 • Prawdy i mity o służbach specjalnych. Realia ze służby w ABW

 • Start-up, czyli jak zacząć własny biznes

 • Pokaz możliwości drona

Na zakończenie wyjazdu uczniowie zjedli pyszny obiad. Pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami: Katarzyną Kępką i Przemysławem Piskorskim wrócili do Ryk. Galeria

Akcja PLECAK dla dzieci z UKRAINY

Zbieramy: plecaki, flamastry, piórniki, śniadaniówki, bidony, kredki, pozostałe artykuły szkolne. Wszystko to co chcielibyście, żeby znalazło się w waszych plecakach. Dary przynosimy do 6 kwietnia 2022 roku do biblioteki szkolnej. Za okazałą pomoc otrzymasz uwagę pozytywną. Koordynatorzy akcji: Anna Piszczek i Katarzyna Kępka

„Miłość i młodość – jak wygrać szczęście” Spotkanie z panem Jackiem Pulikowskim. 25 marca w naszej szkole gościliśmy pana Jacka Pulikowskiego – autora książek i artykułów dotyczących problematyki rodzinnej. Pan Jacek wygłosił wykład wśród uczniów o świadomym rozeznawaniu życiowego powołania oraz o dorastaniu do realizowania osobistego szczęścia poprzez dojrzałe relacje. Te, jak zaznaczył prelegent, dla wierzących powinny opierać się na fundamencie miłości Boga i bliźniego. Foto

„Ludzkość wymyśliła dwie doniosłe rzeczy na świecie. Najmądrzejszą rzecz - książkę i najgłupszą – wojnę!” - Mieczysław Kotarbiński

30 marca 2022 roku odbył się VIII Szkolny Konkurs Pięknego Czytania, w czasie którego uczniowie "Mechanika" skupili się na tej "najmądrzejszej rzeczy na świecie" :).

ZWYCIĘZCY KONKURSU:

I miejsce i tytuł „Mistrz Pięknego Czytania” zdobyła Julia Bartniczak z kl. III FT

II miejsce - Paweł Janiszek, kl. III FT

III miejsce.– Maciej Chmielewski, kl. III GT

IV miejsce – Krystian Sarzyński, kl. III ET

V miejsce.- Marcin Szczygielski, kl. III FT

GRATULUJEMY! Zwycięzców wyłoniło Jury w składzie: Anita Posim-Kryczka, Aneta Jończyk, Jarosław Lipski, Maria Lesisz i Elżbieta Lipska Galeria zdjęć

Z przyjemnością informujemy, że wychowanka naszego internatu Daria Shapel w dniu 17 marca 2022 r. została wyróżniona w XVIII konkursie recytatorskim poezji miłosnej „ERATO” dla wychowanków burs i internatów objętym honorowym patronatem kuratora oświaty. Organizatorem wydarzenia była Bursa Szkolna Nr 2 w Lublinie i nadała mu szeroki zasięg włączając placówki spoza naszego województwa. Daria przygotowała interpretację wiersza Adama Asnyka, pt.: ”Ja Ciebie kocham”, a oprócz niej nasz internat reprezentowali Valeria Tkachenko i Artem Osadchyi. Młodzież przygotowała swoje wystąpienia w formie nagrań, które zostały wysłane do Lublina. Nim jednak to nastąpiło jury w składzie: Pani Anna Wesołowska – nauczyciel języka polskiego, Pani Barbara Okleja – nauczyciel biologii, wychowawca, oraz Pani Monika Kuźma i Pani Ewa Jeżewska - wychowawczynie wysłuchało i obejrzało nagrania recytacji wierszy wielu chętnych osób będących wychowankami naszego internatu. Poziom przygotowanych wystąpień był wysoki i wzbudza naszą nadzieję na zainteresowanie recytacją w przyszłości. Serdecznie gratulujemy Darii i życzymy dalszych sukcesów. Galeria

Uwaga uczniowie! 8 kwietnia 2022 r. organizowany jest wyjazd na targi Motor Show i TTM w Poznaniu. Klasy robią listy chętnych i zbierają pieniądze (100 zł). Maksymalnie może pojechać 60 uczniów. W sprawie wyjazdu proszę zwracać się do Pana Pawła Kujdy.

W dniu 15 marca uczniowie klasy II dt wraz z wychowawczynią p. Katarzyną Kępką wzięli udział w Konferencji Informatycznej CheckIT. Była to już siódma edycja wydarzenia organizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Miasta Lublin w ścisłej współpracy z uczelniami, kołami naukowymi oraz specjalistami z branży IT, w ramach inicjatywy Lubelska Wyżyna IT. W tym roku konferencja przeprowadzona była w formie zdalnej. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uczniowie danej szkoły, po wcześniejszym zgłoszeniu przez nauczyciela, mogli wysłuchać wybranych prelekcji oraz wziąć udział w jednych warsztatach.

Nasi uczniowie wysłuchali wykładów:

 • Sztuczna Inteligencja – tworzysz, używasz czy dajesz się zastąpić?

 • Jak stworzyć grę w 5 prostych krokach?

 • Jak gry uczą programowania?

oraz uczestniczyli warsztatach: Elektronika dla każdego – pierwsze kroki z Arduino. Podsumowanie CheckIT

W dniu 19.03.2022r. (sobota) o godz. 14 00 w Kościele Miłosierdzia Bożego w Piotrowicach odbędzie się uroczystość pogrzebowa zmarłego w wypadku ucznia naszej szkoły Kamila Figiel. Autokar dla uczniów, nauczycieli chcących uczestniczyć we mszy żałobnej wyjeżdża o godz. 12 30 spod budynku szkoły.

Społeczność Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka pogrąża się w smutku i ogromnym żalu z powodu tragedii, jaką jest śmierć Naszego ucznia Śp. Kamila Figiela z klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia. Byłeś bardzo obowiązkowym, sympatycznym uczniem. Twoi koledzy ze szkoły zapamiętają Cię jako wspaniałego, pełnego szczerej radości przyjaciela, który nigdy nie zawiódł. Nie rozumiemy tej śmierci. Potępiamy brak szacunku dla życia ludzkiego, którego padłeś ofiarą. Ze śmiercią tak młodego, dobrego człowieka ciężko będzie Nam się pogodzić.

Rodzicom składamy wyrazy współczucia z powodu straty ukochanego syna, który odszedł w najpiękniejszych latach swojego życia. Kamil zabrał ze sobą szczęście, życie wszystkich bliskich stanęło w miejscu i niestety już nigdy nie wróci na stare beztroskie tory. Zdjęcie Kamila

10 marca 2022 roku uczniowie klas: IV DT, IV ET, III ACT i III FT Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 brali udział w wycieczce edukacyjnej do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.  Odbyła się ona w ramach realizacji  projektu Nowoczesna jakość kształcenia w "Mechaniku". Organizatorem wyjazdu była Barbara Okleja. Program obejmował udział uczniów w wykładach i zajęciach laboratoryjnych:

 • Cyberbezpieczeństwo - Pokaz zagrożeń na telefonię VoIP – przechwycenie połączenia

 • Pokaz możliwości samochodowych instalacji gazowych LPG

 • Czy wariograf wykrywa kłamstwo?

 • Spotkanie z praktykiem- Logistyka – zawód z przyszłością- na przykładzie Nagel Polska

Na zakończenie wyjazdu uczniowie zjedli pyszny obiad. Pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami: Katarzyną Kępką i Przemysławem Piskorskim wrócili do Ryk

9 marca br. w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Rodziny w Siedlcach odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej. Do etapu szkolnego zgłosiły się 24 szkoły i 254 uczniów. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 46 uczniów z diecezji siedleckiej. Temat tegorocznej Olimpiady brzmiał „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. Podsumowania dokonał ks. kan. Paweł Kindracki - dyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego siedleckiej kurii biskupiej. W swoim wystąpieniu, podziękował wszystkim obecnym gościom, gospodarzom miejsca i sponsorom. Podziękowania otrzymał również ks. kan. Andrzej Sochal - dyrektor Katolickiego Radia Podlasie i Wydawnictwa Unitas za ufundowanie i wydruk dyplomów. Podziękowania popłynęły też do dyrekcji I KLO w Siedlcach, katechetów, komisji konkursowej i uczniów. Po ogłoszeniu wyników, okolicznościowe dyplomy i upominki powędrowały do laureatów i uczestników Olimpiady. Galeria

Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Julia Bartniczak z klasy III FT i Maciej Kapusta z klasy III GT.

Drogie Panie, z okazji Waszego wyjątkowego święta, chciałbym życzyć Wam  wszystkiego co najlepsze, dużo uśmiechu, cierpliwości do swoich podopiecznych i dumy z ich osiągnięć! Nigdy niesłabnącej pasji do pracy i samych sukcesów. A także dużo zdrowia i spełnienia marzeń! Wszystkiego co najlepsze dla Pań nauczycielek, Pań pracujących w naszej szkole oraz uczennic. Aby każdy dzień roku był dla Was Dniem Kobiet. Podpisano: Dyrektor szkoły, Marek Ochap

Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 9 marca 2022 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:30. Miejsce - przy wejściu głównym do budynku Internatu Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - (ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To pierwsza akcja w tym roku szkolnym!

OGŁOSZENIA DYREKTORA:

 • Zajęcia lekcyjne od dnia 27 stycznia 2022 r. do 13 lutego 2022 r. odbywają się zdalnie. Od 14 do 27 lutego - ferie zimowe.

 • Konsultacje - przygotowanie do egzaminów zewnętrznych stacjonarnie w szkole po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym.

 • Zajęcia praktyczne w szkole branżowej w dniach od 27 stycznia do 13 lutego 2022 r. odbywają się z trybie stacjonarnym zgodnie z harmonogramem.

 • Kurs praktycznej nauki samochodem i ciągnikiem bez zmian.

 • Stacja kontroli pojazdów pracuje bez zmian.

Przypominamy absolwentom, że 8 lutego mija termin złożenia lub dokonania korekty w deklaracji maturalnej. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się nowego 2022 Roku składamy  nauczycielom, rodzicom, pracownikom, uczniom oraz przyjaciołom naszej szkoły najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech wyjątkowy czas Świąt będzie pełen rodzinnego ciepła, wzajemnego zrozumienia i życzliwości, niech daje wytchnienie od codziennych trosk.
Życzymy aby Nowy Rok owocował spełnieniem wszelkich zamierzeń, a każdy nowy dzień przynosił radość.

Podpisano: Dyrekcja ZSZ Nr 1

Uwaga uczniowie!
Zajęcia praktyczne w szkole branżowej w dniach od 20 grudnia do 22 grudnia 2021 r. i od 3 stycznia do 9 stycznia 2022 r. odbywają się w trybie stacjonarnym zgodnie harmonogramem. Kurs praktycznej nauki jazdy odbywa się bez zmian.
Przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.
11 stycznia 2022 r. - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie etap pisemny - harmonogram. Terminy etapu praktycznego znajdziesz tutaj->

21.12.2022 r. - Podczas adwentu w naszej szkole trwała zbiórka darów dla Domu Dziecka w Adamowie zorganizowana przez Wolontariuszy. Przynosić można było artykuły szkolne, chemiczne, słodycze itd. 21 grudnia wszystkie uzbierane dary zostały posegregowane, a następnie przekazane do wspomnianego domu dziecka. Wszystkim, którzy się zaangażowali w zbiórkę serdecznie dziękujemy. Galeria

Dnia 17 grudnia uczniowie klasy II dt uczestniczyli w Warsztatach Światłowodowych w Łukowie zorganizowanych przez firmę Feromedia przy współpracy z Fundacją Digital Space. Uczniowie mogli zapoznać się z informacjami teoretycznymi poświęconymi technologii FTTH/GPON, a także w praktyce sprawdzić jak zbudowany jest światłowód, jak wygląda spawarka i samodzielnie zespawać światłowody oraz dokonać pomiaru poziomu sygnału. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wycieczki i wyrazili chęć udziału w tego typu przedsięwzięciach w przyszłości. Wyjazd zorganizowała wychowawczyni – pani Katarzyna Kępka, pomoc w opiece zapewniła pani Maria Lesisz. Galeria

Wyniki Konkursu Kaligraficznego:

I miejsce - Jakub Storczyk klasa 1 et, II miejsce - Oskar Szczotka klasa 1 et, III miejsce - Bartosz Grzechnik 1 act, IV miejsce - Patryk Cuch klasa 1act.

Поздравляем победителей!

Dnia 13 grudnia 2021 r. w sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczysta Gala wręczenia tytułu laureata w ramach Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. W uroczystości wzięli udział: Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Pan Grzegorz Grzywaczewski, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk; Wojewodę Lubelskiego Pana Lecha Sprawkę reprezentował Pan Paweł Paszko dyrektor Biura Wojewody.

Organizatorami Programu są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją Programu objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Program „ Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” skierowany był do uczniów liceów ogólnokształcących i techników województwa lubelskiego i miał za zadanie wyróżnić uczniów szczególnie zaangażowanych w działalność proekologiczną na swoim terenie. W ciągu kilkumiesięcznej pracy uczestnicy programu musieli wykonać kilkanaście zadań, wymagających zaangażowania i współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami, pracy indywidualnej i zespołowej oraz prowadzić badania i obserwacje.

Laureatami Programu zostało 10 uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu lubelskiego, lubartowskiego, łukowskiego, puławskiego i ryckiego. Wśród laureatów znalazła się Patrycja Kęczkowska - uczennica Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, opiekun uczennicy Pani Barbara Okleja. Galeria

8 grudnia 2021 w Starostwie Powiatowym odbyło się podsumowanie projektu „Poznaj ziemię rycką – kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim”. Pan Dariusz Szczygielski, Starosta Rycki oraz pani Anna Wąsowska, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” wręczyli nagrody zwycięzcom konkursów plastycznego i fotograficznego. Uczniowie naszego Mechanika brali udział w konkursie fotograficznym i zajęli czołowe miejsca w kategorii szkoła średnia. Gratulujemy! Galeria

W etapie gminnym:

1 miejsce Maciej Kulik, kl. III GT

2 miejsce Patrycja Kęczkowska, kl. IV DT

3 miejsce Marek Falkowski, kl. III BT

W etapie powiatowym:

1 miejsce Patrycja Kęczkowska, kl. IV DT

2 miejsce Maciej Kulik, kl. III GT

Konkurs Kaligraficzny ,,Pięknie pisz po rosyjsku’’. Serdecznie zapraszamy uczniów klas I Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1  im. Władysława Korżyka w Rykach do wzięcia udziału w konkursie kaligraficznym pt. ,,Pięknie pisz po rosyjsku’’. Termin konkursu: 17 grudnia 2021, sala nr 4 (4 godzina lekcyjna). Zgłoszenia proszę kierować do p. Anny Piszczek, najpóźniej do 16 grudnia 2021. Więcej informacji w załączniku

16 listopada 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Rykach odbył się etap powiatowy VIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.

Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, a także poszerzenie wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego. Olimpiada składa się z trzech etapów, tj. szkolnego, powiatowego i finału regionalnego. W etapie powiatowym naszą szkołę reprezentowali: Małgorzata Wojtaś kl. I DT, Patrycja Jeżewska kl. 3FT,Wiśniewski Paweł kl. IVAT. Laureatem etapu powiatowego olimpiady, a tym samym uczestnikiem etapu regionalnego w Białej Podlaskiej została Małgorzata Wojtaś z klasy IDT. Finał olimpiady odbędzie się już 16 grudnia  2021 roku w Białej Podlaskiej. Gratulujemy wszystkim naszym uczestnikom etapu powiatowego. Życzymy dalszych sukcesów Małgorzacie Wojtaś  w finale regionalnym. podziękowanie_1, podziękowanie_2

„Życie zmarnował, kto nikomu nie pomógł”… Serdecznie DZIĘKUJEMY Wszystkim zaangażowanym w zorganizowaną w naszej szkole akcję pomocy najbiedniejszym. Dzięki Waszej hojności udało się zebrać: 20 past do zębów, 47 szczoteczek, 105 kostek mydła. Dary w całości zostały przekazane Fundacji Redemptoris Missio. Koordynatorzy Akcji - Katarzyna Kępka, Anna Piszczek Galeria, podziękowanie1, podziękowanie2, podziękowanie3, podziękowanie4

15 listopada 2021 roku odbył się XVI Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR. Co roku w naszej szkole udział w konkursie biorą uczniowie klasy czwartej technikum informatycznego. W tym roku w Konkursie wystartowało 9 uczniów z klasy IV DT.
Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. W szczególności Konkurs ma na celu zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności. Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie. Opiekun - pani Renata Dróbek

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.

Dzień 11 listopada został ustanowiony - ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim świętem narodowym i pozostawał oficjalnie świętem państwowym RP do roku 1944. W roku 1945 komunistyczne władze PRL jako święto państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada, zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989. W tym dniu Polska oddaje też hołd marszałkowi J. Piłsudskiemu, spoczywającemu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim). Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu.

Nasza szkoła włączyła się w tym roku w ogólnopolską akcję: #Szkoła Pamięta. Finał akcji odbył się w piątek, 29 października. Radiowęzeł szkolny w tym dniu na długiej przerwie odczytał ku pamięci nazwiska zmarłych nauczycieli uczących przez prawie 75 lat działalności naszej szkoły. „Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Oto niektóre działania:

 • odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i poznanie związanej z nimi historii;

 • uporządkowanie bezimiennych i opuszczonych grobów w okolicy;

 • odwiedzenie grobów zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły

 • odwiedzenie cmentarza zabytkowego w Rykach ul. Młynarska;

 • wsparcie organizacji pomagających Polakom i Polonii za granicą, w tym opiekujących się miejscami pamięci poza granicami naszego kraju.

Relacja fotograficzna z ww. działań - GALERIA. Koordynatorem akcji był pan Jarosław Lipski – nauczyciel historii.

27 października 2021 roku przeprowadzono w ZSZ Nr 1 w Rykach I etap konkursu matematycznego „Matematyka w Technice dla Technika” – 12 edycja. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół. Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne rozwiązywanie zadań otwartych.  Do etapu szkolnego przystąpił 1 uczeń z klasy IV ACT, 6 uczniów z klasy IV DT i 2 uczennice z klasy IV ET. Eliminacje szkolne przeprowadziły: pani Ewa Kłosowska i pani Weronika Wiśniewska. Galeria

W dniach 19 – 22 października 2021 młodzież naszej szkoły wybrała się na wycieczkę do Zakopanego i Krakowa. Byli to uczniowie klas:  IV ACT, IV DT, III BT, III ACT, III GT, III FT, I ET, I BS

W czasie czterech dni przy pięknej pogodzie udało się wejść na Halę Gąsienicową podziwiając piękną panoramę Tatr. Każdy dzielnie pokonywał kolejne kilometry, dlatego  po trudach  tej wyprawy uczestnicy wycieczki relaksowali się podczas trzygodzinnej kąpieli w basenach kompleksu Termy Chochołowskie. Kolejnego dnia uczniowie przeszli Doliną Strążyską do Wodospadu Siklawica znajdującego się  u stóp Giewontu. Siklawica to największy wodospad w Polsce ,który robi wrażenie na każdym urzekając swym pięknem.

Jedną z atrakcji było też  wjechanie na kultową  skocznie narciarską „ Wielka Krokiew „na której nieraz wygrywali polscy skoczkowie, w tym Adam Małysz i Kamil Stoch, na międzynarodowych zawodach. Ostatniego dnia zwiedzali  Stare Miasto w Krakowie.

Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami: Panią Ewą Kłosowską, Barbarą Okleją, Panem Michałem Karpińskim oraz Pawłem Kujdą wrócili do Ryk. Galeria

Nasza szkoła wzięła w tym roku udział w VI ogólnopolskiej akcji „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE” Celem akcji jest promocja czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Realizowana jest ona w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Akcja organizowana jest w jednym wybranym przez placówkę dniu między 1 a 31 października na wszystkich przerwach międzylekcyjnych.

U nas akcja zaplanowana została na wtorek, 12 października 2021r. W tym dniu cała społeczność Mechanika poświęcała swoje przerwy i wolne chwile na czytanie, aby zademonstrować swoje przywiązanie do książek. Dodatkowo na przerwach można też było posłuchać utworów czytanych przez uczniów poprzez szkolny radiowęzeł. Były to aforyzmy, fraszki, anegdoty oraz cytaty i krótkie fragmenty wybranych książek.

Akcję organizowali bibliotekarze we współpracy z Samorządem Uczniowskim oraz wychowawcami klas. Do czytania przyłączyły się 504 osoby. Bicie rekordu w czytaniu trwa do końca miesiąca, podsumowanie akcji ogólnopolskiej (a nawet międzynarodowej, będzie 8 grudnia 2021 roku na FB Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. W roku ubiegłym w akcji wzięło udział 158809 czytających osób. Galeria

14 października 2021 r. - obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole - GALERIA oraz w Starostwie powiatowym - GALERIA
12.10.2021 r. - W ramach realizacji zadań programu „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska" uczennica klasy 4 DT - Patrycja Kęczkowska przygotowała prezentację multimedialną i nakręciła film pt.: „Moje działania związane z realizacją programu”

5 października 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 brali udział w wycieczce przyrodniczo – krajoznawczej  do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa. Odbyła się ona w ramach realizacji projektu edukacyjnego z zakresu ekologii, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rykach. Głównym celem wycieczki było rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postaw proekologicznych, kreowanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz zdrowego trybu życia u uczniów.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie Kazimierza Dolnego - spacer po rynku, wejście na ruiny zamku Kazimierza Wielkiego oraz na Basztę. Kolejną atrakcją była ścieżka dydaktyczna przygotowana w bardzo malowniczym wąwozie Korzeniowy Dół. Następnie odbył się przejazd do Nałęczowa – tu miał miejsce spacer po parku zdrojowym i aleją Gwiazd Kolarstwa oraz zwiedzanie Pijalni wód mineralnych – palmiarni.

Przewodnik wycieczki w interesujący sposób przekazał dużą dawkę wiedzy, pogoda dopisała a na zakończenie wyjazdu był pyszny obiad. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami: Beatą Kryczka, Ewą Kłosowską, Elżbietą Lipską i Barbarą Okleją, wrócili do Ryk. Galeria

Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do VI ogólnopolskiej akcji „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE” Celem akcji jest promocja czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu. W naszej szkole akcja zaplanowana jest na WTOREK, 12 PAŹDZIERNIKA 2021r. W tym dniu cała społeczność szkoły (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły) proszona jest o poświęcenie przerw (swoich wolnych chwil) na czytanie oraz o zgodę na dokumentowanie tych momentów (zdjęcia i/lub krótkie filmiki). Prosimy o przyniesienie w tym dniu swoich książek lub wcześniejsze wypożyczenie ich z biblioteki. BIJ Z NAMI REKORD! Plakat

Do etapu powiatowego Konkursu Fotograficznego „POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ” zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 • Maciej Kulik, kl. III GT

 • Krzysztof Bukowski, kl. II BT

 • Marek Falkowski, kl. III BT

 • Patrycja Kęczkowska, kl. IV DT

 • Julia Bartniczak, kl. III FT

GRATULUJEMY! Fotografie konkursowe oceniało Jury w składzie: Grzegorz Kamiński, Barbara Okleja, Monika Cenkiel, Maria Lesisz oraz Elżbieta Lipska

We wtorek 21 września 2021 roku na sali gimnastycznej odbyła się podniosła i podwójna uroczystość. Najpierw odbył się występ w 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej a następnie uczniowie klas pierwszych z naszej szkoły złożyli ślubowanie przed sztandarem. II wojna światowa rozpoczęła się na ziemiach polskich od ataku III Rzeszy 1 września a następnie ZSRR 17 września 1939 roku. Polska zaatakowana z czterech stron, pozostawiona przez Brytyjczyków i Francuzów sama sobie, broniła się do 6 października. Przez kolejne 6 lat znalazła się pod krwawą okupacją niemiecką i radziecką. Zginęło prawie 6 milionów obywateli polskich. To straszny czas, a jego skutki trwają do dziś. W apelu wystąpili: Julia Bartniczak, Klaudia Jaroniec, Karolina Madej, Patrycja Jeżewska, Zuzanna Jędrych, Martyna Walasek, Kamil Bisek, Jakub Jędrych, Radosław Pudło, Marcel Gałązka oraz Paweł Janiszek. Artystów do występu przygotowali p. Barbara Okleja i Jarosław Lipski.

W drugiej części apelu odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym roku było to aż pięć klas – Iac, Ie, Id, Ibs oraz Ifs. Po odczytaniu roty ślubowania Dyrektor szkoły p. Marek Ochap przypomniał uczniom, że po złożeniu przysięgi muszą pamiętać co ślubowali i że wszędzie, gdzie będą przebywać, swoim zachowaniem świadczą o naszej szkole. Życzył wszystkim uczniom klas pierwszych, aby godnie reprezentowali w swoim środowisku „rycki mechanik”. Galeria

Ogłoszenie Dyrektora. Zarządzam spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych i maturalnych z kierownictwem Szkoły i wychowawcami klas. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. (wtorek) w sali gimnastycznej w następującym porządku:
- o godzinie 15:00 - rodzice uczniów klas pierwszych;
- o godzinie 16:00 - rodzice uczniów klas maturalnych.
Z uwagi na ważność poruszanych spraw, obecność rodziców jest obowiązkowa. Tematyka spotkania i harmonogram spotkań z wychowawcami

Narodowe czytanie jest to akcja propagująca znajomość literatury narodowej, w której fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Już po raz drugi do akcji przyłączyli się również uczniowie ryckiego „Mechanika”. Tegoroczną lekturą, podczas jubileuszowej, dziesiątej już odsłony Narodowego Czytania była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W postacie dramatu wcielili się uczniowie z klasy III WB1: Karolina Kander - Pani Dulska, Oliwia Dawidek – Hesia, Zuzanna Szarek – Mela, Kamila Zaczek – Hanka, Kacper Dąbrowski – Zbyszko, Kamil Stelmaszak – Narrator. Akcję zorganizowały Agnieszka Jaroń i Elżbieta Lipska. Galeria

Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w V Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt.: „GRZYBY – SKARBY NATURY”. Samodzielnie wykonane zdjęcie grzyba/ów w ich naturalnym środowisku, ma tworzyć artystyczną wizję (np. wizję świata, w którym grzyby grają konkretną rolę), poprzez wykorzystanie dowolnych przedmiotów czy makiet. Należy pamiętać, aby przy robieniu fotografii  nie niszczyć przyrody oraz posprzątać po sobie! Zdjęcie nie może być fotomontażem. Pracę zapisaną na płycie CD w formacie JPG należy przynieść do biblioteki szkolnej do 21 X 2021 (czwartek). Szczegółowy regulamin dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie www.gov.pl/web/wsse-lublin PLAKAT

W dniach 12 września - 12 października w naszej szkole odbędzie się Akcja Charytatywna pod patronatem Fundacji Redemptoris Missio, której celem jest przekazanie podstawowych środków higieny osobistej dzieciom i lekarzom w Afryce. Zachęcamy wszystkich Uczniów, Nauczycieli oraz Pracowników szkoły do wzięcia udziału w zbiórce. Zbieramy pasty i szczoteczki do zębów oraz mydło w kostkach. Produkty można przynosić do Biblioteki szkolnej lub sali nr 2. Z góry dziękujemy za udział w zbiórce i liczymy na Wasze dobre serca!  Koordynator Akcji: Katarzyna Kępka Współorganizator:  Anna Piszczek PLAKAT

Zapraszamy uczniów do udziału w Ogólnopolskim Ekologicznym Konkursie Fotograficznym „ŻYJMY ZDROWO”. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodych ludzi. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 25 fotografii związanych z szeroko rozumianym pojęciem ochrony środowiska naturalnego. Fotografie wykonane w ramach konkursu powinny dokumentować piękno przyrody, promować postawy proekologiczne. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunku osób. Mile widziane są fotografie realizowane w różnych porach roku. Dla autorów 20 najlepszych prac przewidziane są bony na zakup sprzętu elektronicznego. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się w bibliotece szkolnej oraz u p. Barbary Oklei a także na stronie: https://ekomaika.pl/konkurs/. Samodzielnie wykonane fotografie (w formacie JPG) należy przynieść do biblioteki szkolnej do 20 października 2021r. Wszyscy uczestnicy etapu szkolnego konkursu otrzymają uwagi pozytywne i dyplomy, natomiast za najlepsze prace przewidziane są nagrody książkowe.

1.09.2020 r. – Przypominamy o możliwości i konieczności złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA 2022 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września br. (środa).

Deklarację składają uczniowie:

 • klasa IV aT - zawód - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, symbol cyfrowy zawodu [311515]
  kwalifikacja MG.42 - Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 • klasa IV cT - zawód - technik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu [311513]
  kwalifikacja MG.43 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • klasa IV dT, IV eT - zawód - technik informatyk, symbol cyfrowy zawodu [351203]
  kwalifikacja EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 • uczniowie i absolwenci, którzy podchodzili już do egzaminu zawodowego z kwalifikacji i nie udało im się zdać części pisemnej i/lub części praktycznej.

Deklaracje należy wypełnić czytelnie i starannie oraz złożyć do ww. dnia. Uczniowie klas IV-tych składają deklaracje do wychowawcy klasy a pozostali w sekretariacie szkoły. (Dokumenty złożone po terminie nie zostaną wprowadzone na sesję zimową). Druki deklaracji można pobrać w sekretariacie lub wydrukować ze strony oke.krakow.pl lub pobrać tutaj

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w etapie szkolnym Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Poznaj ziemię rycką”. Samodzielnie wykonane zdjęcia muszą pochodzić z obszaru powiatu ryckiego i być związane z tematem konkursu. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac. JURY wyłoni zwycięzców etapu szkolnego. Zwycięskie fotografie zostaną wywołane i wezmą udział w etapie powiatowym konkursu.

Prace zapisane na płycie CD w formacie JPG należy przynieść do biblioteki szkolnej do 20 IX 2021 (poniedziałek). Szczegółowy regulamin dostępny w bibliotece szkolnej. Organizatorzy: Barbara Okleja i Elżbieta Lipska Ulotka

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się o godzinie 10:00 na placu szkolnym. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie klas pierwszych spotkają się z Dyrekcją i wychowawcami w sali gimnastycznej, a pozostałe klasy z wychowawcami w następujących klasach - spotkanie z wychowawcą

UBEZPIECZENIE NNW - Uczniowie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczają się indywidualnie. Oferty ubezpieczenia NNW dla uczniów przekazane przez firmy ubezpieczeniowe na rok szkolny 2021/2022: zobacz oferty towarzystw ubezpieczeniowych

Zapraszamy na KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW w dniach 2 września (czwartek) oraz 3 września (piątek) 2021 roku, w godzinach od 11:20 do 11:35 (długa przerwa). Kiermasz odbędzie się na dziedzińcu szkoły lub - w razie niesprzyjającej pogody - w sali gimnastycznej. Foto z kiermaszu

Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego!

ROK SZKOLNY 2021 - 2022

 • Szkolny zestaw podręczników 2021-22 dla klas po Gimnazjum - pobierz

 • Szkolny zestaw podręczników 2021-22 dla klas po Szkole Podstawowej - pobierz

 • podreczniki_1A_TMRiA_2021-22 - pobierz

 • podreczniki_1BC_TPS_2021-22 - pobierz

 • podreczniki_1DE_TI_2021-22 - pobierz

 • podreczniki_1FSB_BS1_2021-22 - pobierz

Uwaga uczniowie! Egzaminy poprawkowe odbędą się 24 i 25 sierpnia 2021 r. Część pisemna egzaminu o godzinie 9:00, część ustna o godzinie 12:00. Jeśli uczeń ma jeden egzamin, zdaje 24 sierpnia, w przypadku dwóch poprawek - pierwszą zdaje 24, a drugą 25 sierpnia. Dokładne informacje zostaną przesłane poprzez dziennik elektroniczny.

Uwaga maturzyści! Podajemy harmonogram poprawkowych egzaminów maturalnych:

 • Matematyka poziom podstawowy - 24.08.2021 r., godzina 9:00, sala nr 12

 • Język polski poziom podstawowy - 24.08.2021 r., godzina 9:00, sala nr 12

 • Język angielski poziom podstawowy - 24.08.2021 r., godzina 9:00, sala nr 11

Ryki, dnia 16 sierpnia 2021 r. - Informacja z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe z 5 sierpnia 2021 r.

Ryki, dnia 5 sierpnia 2021 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest remont i przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Pełna treść zapytania ofertowego, pobierz formularz oferty

5-08-2021 r. - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego z dnia 28-07-2021 r.

Ryki, dnia 28-07-2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest remont i przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Pełna treść zapytania ofertowego

Uwaga uczniowie! Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 rozpocznie się się o godzinie 10:00 na placu szkolnym. Po części oficjalnej - spotkanie z wychowawcami w klasach.

Kilka tygodni temu z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego a zarazem mieszkańca gminy Kłoczew Piotra Łysonia odbyło się w gościnnych progach gabinetu pani Wice Starosty Moniki Kośmińskiej spotkanie mające na celu rozpoczęcie współpracy pomiędzy firmą Sciteex z Kłoczewa i Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Firma Sciiteex to bardzo prężnie rozwijający się i działający na rynku światowym producent urządzeń do śrutowania. Potrzebuje odpowiednio przygotowanych kadr, przede wszystkim z branży mechanicznej i informatycznej. Rycki Mechanik to szkoła, która kształci młodzież w tych zawodach. Spotkanie zaowocowało deklaracją z obu stron podjęcia współpracy. Jednym z punktów rozpoczynających współdziałanie była na zaproszenie prezesa firmy pana Armanda Kehiaiana wizyta w Kłoczewie Pani Starosty Moniki Kośmińskiej wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Piotrem Łysoniem oraz przedstawicieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 z Ryk W osobach dyrektora Marka Ochapa i kierownika pracowni kształcenia praktycznego Stanisława Gałęzowskiego. Po zakładzie oprowadził gości panowie dyrektor Maciej Wawrzos i dyrektor Kamil Jagodziński. Zapoznał wszystkich ze specyfiką funkcjonowania firmy. Pokazał cały proces technologiczny. Pochwalił się też dbałością o komfort pracy i zabezpieczenie socjalne pracowników. Na gościach firma zrobiła bardzo pozytywne wrażenie pani Starosta wyraziła zadowolenie, że w tak ogromnej skali i niesamowicie skromnie funkcjonują firmy korzystając z najnowszych technologii i co najważniejsze mają siedzibę na terenie Powiatu Ryckiego. Dyrektor szkoły zadeklarował chęć współpracy w celu wyposażania swoich uczniów w doświadczenie w pracy w tak nowoczesnej firmie podczas zajęć praktycznych odbywanych na terenie firmy Sciteex. W rozmowie z prezesem pan Stanisław Gałęzowski zwrócił uwagę, że gro pracowników, których spotkaliśmy na halach produkcyjnych to absolwenci Ryckiego mechanika. Jest to dowodem na to że te dwa podmioty formalizując teraz wzajemne wsparcie i współpracę żyją w wzajemnej symbiozie od długich już lat.

W poniedziałek, 7 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursów, które odbyły się w trakcie nauczania zdalnego:

1. Konkurs historyczny "Droga do niepodległości"

2. Konkurs czytelniczy "Z jakiej książki to cytat?"

3. Konkurs fotograficzny promujący czytelnictwo

4. Konkurs plastyczny na plakat promujący książkę

5. Konkurs na prezentację multimedialną "Jak surfować, aby nie dać się zwariować?"

6. Konkurs na list do osoby uzależnionej "Uzależnienie to zniewolenie"

Gratulujemy! Galeria zdjęć

Zwycięzcy Szkolnego konkursu na list do osoby uzależnionej: "Uzależnienie to zniewolenie":

I miejsce - Bartosz Mróz kl. II ACT

II miejsce - Anna Soból kl. II FS, Nina Stefaniak kl. I DT

III miejsce - Julia Bartniczak kl. II FT

Zaproszenie!!! Dyrekcja oraz Nauczyciele ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka bardzo serdecznie zapraszają uczniów „Mechanika” do wzięcia udziału w następujących wydarzeniach szkolnych:
- 31 maja lub 2 czerwca po czterech godzinach lekcyjnych wyjście do kina „Renesans” na film „Druga połowa”. Cena biletu 11 zł. UWAGA: wyjście deklaruje cała klasa.
- Drugi tydzień czerwca- wycieczka jednodniowa na Ponidzie ( zwiedzanie z przewodnikiem Buska- Zdroju, Wiślicy, Pińczowa, Ogrodu na Rozstajach, przejazd tzw. Krętą Drogą). Koszt wycieczki to kwota ok. 80 zł.
- Drugi lub trzeci tydzień czerwca- wycieczka szkolna 3 - dniowa do Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckorony i Zakopanego. W programie wyjście pod opieką przewodnika górskiego w Tatry, wyjazd na termy do Chochołowa, zwiedzanie w/w miejscowości. Koszt od jednej osoby wynosi ok. 300 zł.
Wszelkich informacji na temat w/w wyjścia i wyjazdów udziela p. Anna Wesołowska.

Uwaga uczniowie!!! Ze względu na konieczność zachowania proporcji pomiędzy uczniami w nauczaniu zdalnym do liczby uczniów mogących uczęszczać do szkoły od poniedziałku 17 maja obowiązuje następujący harmonogram nauczania hybrydowego:

 • Zawód technik informatyk: nauczanie stacjonarne w szkole - 17, 19, 21, 25 i 27 maja, pozostałe dni zdalnie;

 • Zawód technik pojazdów samochodowych i mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: nauczanie stacjonarne w szkole - 18, 20, 24, 26, 28 maja, pozostałe dni zdalnie.

Klasy Branżowej Szkoły I Stopnia:

 • I fsb, II fs, II bs nauczanie teoretyczne stacjonarne 17, 20, 21, 24 i 27 maja

 • II wB1, III fsb nauczanie teoretyczne stacjonarne 18, 19, 25, 26, 28 maja

 • W Branżowych Szkołach I Stopnia zajęcia praktyczne odbywają się stacjonarnie jak dotychczas.

Na stronie dotyczącej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pojawiły się harmonogramy egzaminów w sesji LATO 2021. Sprawdź kiedy zdajesz egzamin pisemny i praktyczny w kwalifikacji. Harmonogram

Na stronie dotyczącej egzaminu maturalnego w roku 2021 są już harmonogramy egzaminów maturalnych. Harmonogramy

30 kwietnia 2021 roku w „Mechaniku” odbyło się zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw ukończenia szkoły dla uczniów klas: IV AT (wychowawca pani Ewa Kłosowska), IV BT (wychowawca pani Agnieszka Bilicz) i IV DT (wychowawca Anna Wesołowska). Ze względu na trwającą epidemię uroczystość miała charakter kameralny. Uczniowie spotkali się z Dyrekcją i wychowawcami. Były gratulacje, nagrody, dyplomy dla wyróżniających się uczniów w nauce i pracy na rzecz szkoły, wspomnienia, podziękowania, życzenia i oczywiście łzy wzruszenia.

Drodzy Absolwenci!!! Zakończyliśmy ważny etap wspólnej nauki i pracy. Przed Wami przyszłość pełna sukcesów, ale i trudnych życiowych wyborów. Jesteśmy pewni, że świetnie sobie poradzicie. Niech każdy z Was zawsze, niezależnie od okoliczności, pamięta: „Życie jest bogactwem, strzeż go. Życie jest marzeniem, spełnij je” (Matka Teresa z Kalkuty). Dziękujemy za wspólnie spędzony z nami czas!!! Wychowawcy. Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości. GALERIA

Pierwsze dni maja to czas ważnych świąt patriotycznych, które stanowią fundament naszej tożsamości narodowej, są wyrazem kultywowania tradycji i istotnym elementem oddziaływań wychowawczych adresowanych do całego społeczeństwa, a w szczególności do dzieci i młodzieży. 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 3 Maja świętować będziemy 230 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz rocznica naszej akcesji do Unii Europejskiej są niezwykle ważnymi symbolami dla naszej tożsamości. Dni te są także wspaniałą okazją do tego, by w czasie wolnym od nauki i pracy zamanifestować patriotyzm i przywiązanie do tego, co polskie. Wyrazem naszej patriotycznej postawy niech będzie wywieszenie na fasadach budynków flag jako symboli narodowych.

23 kwietnia 2021 roku uczeń kl. IV AT Michał Chwalisz reprezentował naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w bloku tematycznym – Mechanizacja rolnictwa, w Lublinie. To jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Michał zajął dobre, 7 miejsce wśród 25 uczestników okręgowego etapu. Uczeń przygotowywał się do zawodów pod kierunkiem pana Tadeusza Wałachowskiego.

W ramach SZKOLNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA zapraszamy do udziału w konkursie na list do osoby uzależnionej pt: „Uzależnienie to zniewolenie”. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 1-3 ZSZ Nr 1 w Rykach. Pracę konkursową należy wykonać indywidualnie lub w grupach dwuosobowych. Forma pracy konkursowej to list adresowany do osoby uzależnionej. Zasady i cele konkursu:

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Rykach w ramach projektu "PRZYSZŁOŚĆ PLANETY" zaprasza na bezpłatne warsztaty z obsługi "GENIALLY", popularnej platformy do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści. Więcej informacji o warsztatach

Nowoczesna jakość kształcenia w "Mechaniku". W dniu 26 marca 2021 r. Pan Dyrektor Marek Ochap odebrał z rąk Starosty Ryckiego umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 3 456 923,00 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.

Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół oraz nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach i zakłada realizację następujących form wsparcia – czytaj dalej

Szkolny Konkurs Filmowy w ZSZ Nr 1 w Rykach, od nazwą "Czyste powietrze - zdrowy człowiek". Organizatorem Konkursu jest ZSZ Nr 1 w Rykach im Władysława Korżyka. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej.

Celem Konkursu jest: wyłonienie najlepszych filmów autorstwa uczniów ZSZ Nr 1 w Rykach, rozwijanie zainteresowań ekologicznych, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, kształtowanie właściwych postaw.

Przesyłanie prac: do 15 maja 2021 roku. Warunki uczestnictwa w Konkursie

UWAGA! Szkolny Konkurs Plastyczny - "STOP zanieczyszczeniom środowiska naturalnego".

Regulamin konkursu:

Cele konkursu: Podniesienie świadomości uczniów  dotyczącej wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne i  życie człowieka. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne. Wyłonienie osób uzdolnianych plastycznie.

Przewidywany termin wykonania prac: 15 maja 2021 r.

Warunki uczestnictwa: Udział w konkursie biorą uczniowie ZSZ Nr 1 w Rykach. Każdy uczestnik powinien wykonać pracę dowolną techniką plastyczną w formacie nie mniejszym niż A3. Praca może też mieć formę ulotki lub folderu. Podpisane zdjęcia projektów należy przesłać na adres: b.kryczka24@wp.pl.

Nagrody i wyróżnienia: Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Każdy uczestnik otrzyma uwagę pozytywną i cząstkową ocenę bardzo dobrą z geografii i biologii.

Organizatorzy konkursu: Beata Kryczka, Barbara Okleja, Przemysław Piskorski

Zwycięzcy Szkolnego konkursu na prezentację multimedialną pt.: ,, Święta Wielkanocne w Rosji"

 1. miejsce: Anna Soból, 2fsz

 2. miejsce: Kamila Zaczek, 2wb1

 3. miejsce: Krzysztof Bieńko, 1fsb

 4. miejsce: Kacper Sosnowski, 2bs

Gratulujemy!! Dziękujemy za zaangażowanie. Anna Piszczek i Jolanta Kozłowska.

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Uczniowie, Rodzice!

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa oraz w innego człowieka.

Z okazji Świąt składam moc serdecznych życzeń, pogody w sercu oraz rodzinnych spotkań  w gronie rodziny i przyjaciół.

Życzę, aby ten czas świąteczny przyniósł radość oraz wzajemną życzliwość.

Niech Zmartwychwstanie napełni Nas wszystkich pokojem i wiarą. Podpisano - Dyrektor szkoły: Marek Ochap

Konkurs Języka Rosyjskiego na prezentację multimedialną pt.: ,,Święta Wielkanocne w Rosji’’. Cele konkursu to: rozwijanie zainteresowań uczniów językiem rosyjskim, pogłębianie wiedzy realioznawczej i kulturoznawczej Rosji oraz zainteresowanie tradycją rosyjską.

Warunki uczestnictwa:

 • Praca samodzielna

 • Prezentacja powinna być wykonana w języku rosyjskim i dotyczyć Świąt Wielkanocnych w Rosji.

 • Termin nadsyłania prac 30.03.2021

 • Prezentację multimedialną wysyłamy na e-mail; apiszczek3@wp.pl  w temacie proszę wpisać imię, nazwisko i klasę.

 • Rozstrzygnięcie konkursu 31.03.2021

 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i drobny upominek

Kryteria oceniania:

1. Zgodność treści prezentacji z tematem przewodnim konkursu.

2. Estetyka pracy

3. Oprawa graficzna

4. Kreatywność

Kwiatów nie dam, mimo szczerych chęci lecz słowa, które zostaną w pamięci,
życzę Wam drogie Panie szczęścia, dużo radości i długiej szczęśliwej przyszłości.
Niech los Wam z oczu łez nie wyciśnie, niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie.
Wszystko co piękne i wymarzone, w dniu Święta Kobiet niech będzie spełnione.
Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Kobiet życzy
Dyrektor ZSZ Nr 1 - Marek Ochap

Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Życzymy Paniom, aby nie tylko 8 marca, ale każdy dzień w roku przyniósł uśmiech, radość i zadowolenie.

Samorząd Uczniowski  wraz z opiekunem Przemysławem Piskorskim

Ryki, dnia 22 stycznia 2021 r. OGŁOSZENIE. Przypominamy o możliwości i konieczności złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji LATO 2021 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego br. (poniedziałek).

Deklarację mogą złożyć uczniowie:

 • klasa III AT (zawód - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, symbol cyfrowy zawodu [311515]) Kwalifikacja MG.03 - Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 • klasa III CT (zawód - technik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu [311513]) Kwalifikacja MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

 • klasa III DT, III ET (zawód - technik informatyk, symbol cyfrowy zawodu [351203]) Kwalifikacja EE.08 -  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

 • klasa III sZ (zawód – mechanik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu [723103]) Kwalifikacja MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

 • klasa III bZ (zawód – mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, symbol cyfrowy zawodu [834103]) Kwalifikacja MG.03 - Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 • uczniowie i absolwenci, którzy podchodzili już do egzaminu zawodowego z kwalifikacji i nie udało im się zdać części pisemnej i/lub części praktycznej.

Deklaracje należy wypełnić czytelnie i starannie oraz złożyć do ww. dnia w sekretariacie szkoły. (Dokumenty złożone po terminie nie zostaną wprowadzone na sesję letnią). Druki deklaracji można pobrać w sekretariacie, wydrukować stąd lub ze strony www.oke.krakow.pl zakładka - egzamin zawodowy. Podpisano: Dyrektor szkoły

Zwycięzcy Szkolnego konkursu na prezentację multimedialną „JAK SURFOWAĆ, ABY NIE DAĆ SIĘ ZWARIOWAĆ”:

 • I miejsce - Kamil Gajek kl. I DT

 • II miejsce - Kacper Bernat kl. II DT

 • III miejsce - Damian Łubianka kl. II ACT

Gratulujemy! Zwycięzców wyłoniło Jury w składzie: Monika Cenkiel, Elżbieta Lipska i Grzegorz Kornas.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się nowego 2021 Roku składamy  nauczycielom, rodzicom, pracownikom, uczniom oraz przyjaciołom naszej szkoły najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech wyjątkowy czas Świąt będzie pełen rodzinnego ciepła, wzajemnego zrozumienia i życzliwości, niech daje wytchnienie od codziennych trosk.
Życzymy aby Nowy Rok owocował spełnieniem wszelkich zamierzeń, a każdy nowy dzień przynosił radość.

Podpisano: Dyrekcja ZSZ Nr 1

Zwycięzcy Szkolnego konkursu plastycznego na plakat promujący książkę:

 1. Julia Bartniczak - kl. II FT - (Tevis Walter, Gambit królowej)

 2. Dmytro Meshcheriakov - kl. II DT - (Marrs John, The One)

 3. Tomasz Jabloński - kl. I AC - (Crichton Michael, Jurrasic Park)

Wyróżnienia:

 • Anna Soból - kl. II FS - (Witkiewicz M., Czereśnie zawsze muszą być dwie)

 • Jaroslav Kozakevych - kl. I AC - (Bielajew Aleksander, Amphibian Man)

Zwycięzców wyłoniło Jury w składzie: Maria Lesisz, Izabela Kamińska, Monika Cenkiel, Anna Wesołowska i Elżbieta Lipska.

Zwycięzcy Szkolnego Konkursu Fotograficznego PROMUJĄCEGO CZYTELNICTWO:

 • I miejsce - Dmytro Meshcheriakov, kl. II DT

 • II miejsce - Bartłomiej Królik, kl. I FSB

 • III miejsce - Julia Bartniczak, kl. II FT

Wyróżnienia: Natalia Matuszewska, kl. II FS, Maciej Chmielewski, kl. II GT. Gratulujemy!

Zwycięzców wyłoniło Jury w składzie: Maria Lesisz, Izabela Kamińska, Monika Cenkiel, Jarosław Lipski, Elżbieta Lipska

30 października br. odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy "Z jakiej książki to cytat?". Zwycięzcy:

 • I miejsce - Dmytro Meshcheriakov, kl. II DT

 • II miejsce - Anna Soból, kl. II FS

 • III miejsce - Krzysztof Bieńko, kl. I FSB

Informacja z otwarcia ofert w dniu 10-12-2020 r. - pobierz

Zapytanie ofertowe - Zamawiający - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro dla zadania pn.: Remont i przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Pełna treść zamówienia ofertowego, załącznik nr 4

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Krystian Antolak wykazał się obywatelską postawą za co otrzymał pochwałę  od Komendanta Powiatowego Policji w Rykach. Gratulujemy. Mamy nadzieję, że będzie  to wzór dla innych do naśladowania. Krystian Antolak otrzymał za swoje postępowanie wyróżnienie Dyrektora Szkoły. Podziękowanie

Najdroższa Jadziu!

Walczyłaś dzielnie z podstępnym przeciwnikiem, który okazał się bezwzględny.

Swoim przykładem wychowałaś setki młodych uczniów, którzy dzięki Twojemu dobremu sercu wyrośli na porządnych ludzi.

Byłaś najlepszą przyjaciółką, najcieplejszą osobą w społeczności Naszej Szkoły.

Zostawiasz nas w nieutulonej żałobie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

15 listopada br. odbył się Szkolny Konkurs Historyczny „Droga do niepodległości”. Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Julia Bartniczak, kl. II FT

II miejsce – Nina Stefaniak, kl. I DT

III miejsce – Dmytro Meshcheriakov, kl. II DT

Gratulujemy!

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.

Dzień 11 listopada został ustanowiony - ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim świętem narodowym i pozostawał oficjalnie świętem państwowym RP do roku 1944. W roku 1945 komunistyczne władze PRL jako święto państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada, zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989. W tym dniu Polska oddaje też hołd marszałkowi J. Piłsudskiemu, spoczywającemu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim). Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu.

14 października 2020 r. młodzież naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu autorskim z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym. Leszek Szczasny jest raciborzaninem, z wykształcenia politologiem i filozofem, a z zamiłowania społecznikiem, fotografem i przede wszystkim niezależnym globtroterem. W 2010 roku wydał książkę pt. „Świat na wyciągnięcie ręki”, będącą barwnym zapisem jego eskapad po Europie i Bliskim Wschodzie. Temat spotkania w Mechaniku brzmiał: „TURCJA – PIERWSZY KROK DO ORIENTU”. Leszek Szczasny zabrał wszystkich zebranych na jedną ze swoich wypraw. Ciekawym opowieściom o Turcji i jej kulturze towarzyszyły przepiękne fotografie wykonane przez autora. Uczniowie w sposób szczególny zainteresowani byli faktem, że da się podróżować za grosze i że świat naprawdę może być „na wyciągnięcie ręki”, jeśli ma się zapał do realizacji swoich pasji. Galeria zdjęć

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w dniu 21 października 2020 r. (środa) jest odwołana.

Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w IV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pt. : „GRZYBY – SKARBY NATURY”. Samodzielnie wykonane zdjęcie grzyba/ów  w ich naturalnym środowisku, należy wykorzystać do wykonania plakatu/ulotki informacyjnej. mających służyć rozpowszechnianiu wiedzy na temat grzybów. Prace zapisane na płycie CD w formacie JPG należy przynieść do biblioteki szkolnej do 26 X 2020 (poniedziałek). Szczegółowy regulamin dostępny w bibliotece szkolnej. Wymagana jest zgoda rodziców uczniów niepełnoletnich!

29.09 - 2.10.2020 r. - Miłośnicy Bieszczadów mają swoje powiedzenie, które zawsze powtarzają. Brzmi ono: „W Bieszczady jedzie się tylko raz, potem już się tylko wraca”. Jest w tym ogromna ilość racji. Z jakichś  trudnych do wyjaśnienia powodów góry te przyciągają jak magnes. Koktajl wspaniałych górskich szlaków, dziewiczej, trudnej do odnalezienia w innym zakątku Polski przyrody i niezwykłej historii tych ziem tworzy mieszankę, która fascynuje i sprawia, że chcemy tu spędzać każdą wolną chwilę. Dlatego aby tradycji stało się zadość, w to magiczne  miejsce w dniach 29 września- 2 października 2020 roku wybrali się uczniowie „Mechanika”  wraz z nauczycielami  panią A. Bilicz, panią A. Wesołowską , panem J. Lipskim i panem P. Kujdą. Pogoda tym razem nie rozpieszczała turystów, padał  deszcz , ale nawet on nie okazał się  przeszkodą w odkrywaniu na nowo pięknego Podkarpacia. W czasie czterech dni spędzonych w Bieszczadach uczniowie mieli okazję zobaczyć Solinę, Polańczyk, Myczkowce, Zwierzyń, Górzankę, Cisną, Balnicę, Przysłup. Najciekawszy moment wycieczki  to dla większości  ekstremalna wyprawa pod kierunkiem przewodnika górskiego, pana Witka na Magurę Stuposiańską  (1016 m n.p.m.). W strugach deszczu, po kostki w błocie, wszyscy, którzy mieli odwagę doświadczyć czegoś nowego, walczyli z własnymi słabościami i pokonywali  kolejne kilometry. Czasami nie było łatwo, ale ostatecznie  nikt nie powiedział: „Chcę wracać, dalej nie idę”. Góry uczą pokory i na pewno ta wyprawa będzie ciekawą lekcją na przyszłość . Za wielką odwagę, hart ducha i dobry humor należą się całej ekipie „Mechanika” wielkie brawa. Miejmy nadzieję, że taka deszczowa pogoda odkryła przed uczestnikami wyjazdu inne oblicze polskich gór i równie mocno zachęciła do kolejnej wyprawy.
W dniu 28 września 2020 roku odbyło się integracyjno-szkoleniowe spotkanie wolontariuszy przy ognisku w Harcówce. Opiekunami byli: pani Jadwiga Jońska, pani Marta Hejduk oraz ks. Marcin Dąbrowski. Relacja fotograficzna ze spotkania

18 września 2020 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce rowerowej do Sobieszyna Brzozowej. Po przebyciu trasy rowerowej (momentami ekstremalnej :)) miało miejsce ognisko, a następnie odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Strzelectwie Sportowym z broni palnej KBKS. Mistrzem strzelania został Kacper Dębek z kl. IIFT. Gratulujemy! Organizatorami imprezy byli Cezary Joński i Elżbieta Lipska.

Narodowe czytanie jest to akcja propagująca znajomość literatury narodowej, w której fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. W tym do akcji przyłączyli się również uczniowie ryckiego „Mechanika”. Tegoroczną lekturą, podczas dziewiątej już odsłony Narodowego Czytania była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Scenę trzecią z aktu pierwszego zaprezentowali uczniowie:

 • Karolina Kander z kl. IIWB1 - Balladyna

 • Zuzanna Szarek z kl. IIWB1 - Alina

 • Kamila Zaczek z kl. IIWB1 - Wdowa

 • Oliwia Dawidek z kl. IIW1 - Skierka

 • Nikola Fijał z kl. IIWB1 - Sługa

 • Hubert Stępniak z kl. IVBT - Kirkor

Akcję zorganizowały Agnieszka Jaroń i Elżbieta Lipska.

04.09.2020 r. Zarządzam spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych i maturalnych z kierownictwem szkoły i wychowawcami tych klas. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 września 2020 roku (wtorek):

 • rodzice klas pierwszych o godzinie 15:00 w sali gimnastycznej,

 • rodzice klas maturalnych o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej.

Tematyka spotkania:

 • Ogólna informacja o szkole.

 • Przedstawienie obowiązujących regulaminów i procedur.

 • Zapoznanie rodziców z zapisami Statutu Zespołu Szkół z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, prawami i obowiązkami uczniów, obowiązującymi regulaminami i procedurami.

 • Współpraca rodziców ze szkołą.

 • Sprawy różne.

3.09.2020 r. – Przypominamy o możliwości i konieczności złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA 2021 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września br. (wtorek).

Deklarację składają uczniowie:

 • klasa IV aT - zawód - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, symbol cyfrowy zawodu [311515]
  kwalifikacja MG.42 - Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 • klasa IV bT - zawód - technik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu [311513]
  kwalifikacja MG.43 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • klasa IV dT - zawód - technik informatyk, symbol cyfrowy zawodu [351203]
  kwalifikacja EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 • uczniowie i absolwenci, którzy podchodzili już do egzaminu zawodowego z kwalifikacji i nie udało im się zdać części pisemnej i/lub części praktycznej.

Deklaracje należy wypełnić czytelnie i starannie oraz złożyć do ww. dnia. Uczniowie klas IV-tych składają deklaracje do wychowawcy klasy a pozostali w sekretariacie szkoły. (Dokumenty złożone po terminie nie zostaną wprowadzone na sesję zimową). Druki deklaracji można pobrać w sekretariacie lub wydrukować ze strony www.oke.krakow.pl lub pobrać tutaj

 

Z radością informujemy, że Branżowa Szkoła I Stopnia w ZSZ Nr 1 w Rykach otrzymała dofinansowanie na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Możemy przeznaczyć 5000 zł na zakup nowości czytelniczych. W związku z tym liczymy na pomoc uczniów, rodziców i pracowników szkoły w stworzeniu listy książek, które uatrakcyjnią ofertę biblioteki szkolnej. Mają to być książki nie będące podręcznikami, ale czytane dla przyjemności i służące rozwojowi zainteresowań. Możliwość składania propozycji zakupów: w bibliotece szkolnej, wysłanie na dzienniku UONET+ na konto bibliotekarzy, wysłanie na adres mailowy szkoły zsz@mechanikryki.pl. Termin do 14 września 2020 r. Zapraszamy!

Biblioteka szkolna zaprasza na kiermasz używanych podręczników w godzinach od 11:20 do 11:35 (długa przerwa) na dziedzińcu szkoły ( w razie niesprzyjającej pogody - sala gimnastyczna).

 • 4.09.2020 r. - Piątek - technikum po szkole podstawowej

 • 7.09.2020 r. - Poniedziałek - technikum po gimnazjum

 • 8.09.2020 r. - wtorek - szkoła branżowa I stopnia

Aplikacja ProteGO Safe to realna pomoc dla nas wszystkich. Dzięki niej szybciej wrócimy do normalnego życia. Ważne, aby korzystało z niej możliwie najwięcej osób. Zachęć znajomych do pobrania, zainstalowania i korzystania z aplikacji. Pokonajmy razem koronawirusa!
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/protegosafe

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek 1 września 2020 r. w następującym porządku:

 • Uczniowie klas pierwszych spotykają się o godzinie 9:00 z Dyrekcją i wychowawcami na boisku szkolnym, a następnie z wychowawcami w klasach;

 • Uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych o godzinie 9:00 z wychowawcami w klasach i nie biorą udziału w spotkaniu ogólnym. Harmonogram spotkań

Procedury bezpieczeństwa w szkole w okresie epidemii COVID-19 w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Pobierz plik

ROK SZKOLNY 2020 - 2021

Dyrekcja ZSZ Nr 1 w Rykach informuje, że Rada Pedagogiczna odbędzie się w piątek, 28 sierpnia o godzinie 13:00 w sali elektrotechniki.

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach informuje, że wszyscy kandydaci składający wnioski o przyjęcie do ZSZ Nr 1 w Rykach zostali przyjęci.

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 26 i 27 sierpnia 2020 r. (środa i czwartek). Jeśli uczeń ma jedną poprawkę zdaje ją 26 sierpnia, jeśli dwie poprawki, to drugą zdaje 27 sierpnia. Zarówno w środę jak i w czwartek egzaminy odbywają się w takim samym porządku. O godz. 9.00 uczniowie zdają cześć pisemną, a o godz.12.00 przystępują do części ustnej. Sprawdź w której sali zdajesz!

 • Szkolny zestaw podręczników 2020-21 nowa szkoła - pobierz

 • Szkolny zestaw podręczników 2020-21 - pobierz

 • podreczniki_1A_TMRiA_2020-21 - pobierz

 • podreczniki_1BC_TPS_2020-21 - pobierz

 • podreczniki_1DE_TI_2020-21 - pobierz

 • podreczniki_1FSB_BS1_2020-21 - pobierz

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach informuje, że wszyscy kandydaci składający wnioski o przyjęcie do ZSZ Nr 1 w Rykach zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

3.08.2020 r. - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, które odbyło się 3 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00, dot. "Malowanie korytarzy na I i II piętrze oraz klatki schodowej w budynku szkoły". Pełna treść dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania korytarzy na I i II piętrze oraz klatki schodowej w budynku szkoły.
Pełna treść zapytania ofertowego. Załącznik nr 4 - formularz oferty.docx

Drodzy uczniowie!

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do udziału w praktykach i stażach zawodowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego proszeni są o zgłaszanie się do biura projektu celem odbioru odzieży ochronnej oraz dokumentacji stażowej. Szczegóły w Dzienniku UONET+. Podpisano: Zespół Projektowy

Sprawdź na stronie epkwz.htm kiedy zdajesz egzamin w kwalifikacji.

Harmonogram egzaminu maturalnego w ZSZ Nr 1 od 8 do 24 czerwca 2020 r. - Sprawdź w której sali zdajesz

Uwaga ósmoklasiści! Wnioski o przyjęcie do szkoły można dostarczać do sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach osobiście od dnia 15 czerwca do 10 lipca 2020r. w godz. 8.00 – 15.00 (podczas składania wniosku wymagana jest maseczka i dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły) lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: zsz@mechanikryki.pl (w temacie wiadomości  należy wpisać: Wniosek o przyjęcie do szkoły).

Uwaga!!!
Informujemy, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej
zajęcia dla uczniów ZSZ Nr 1 w Rykach zostają ZAWIESZONE
Wszelkie informacje będą na bieżąco podawane na stronie internetowej oraz w dzienniku Uonet+
Od 25 marca zgodnie z aktualnym planem lekcji uczniowie uczestniczą w zajęciach realizowanych zdalnie.
Formy kontaktu z uczniami, metody prowadzenia zajęć oraz konsultacji indywidualnych nauczyciele podają uczniom poprzez dziennik elektroniczny, mailowo lub telefonicznie

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zawieszenia zajęć zawartymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach oraz z informacjami w publikacji: Poradnik dla szkół - kształcenie na odległość

Pierwsze dni maja to czas ważnych świąt patriotycznych, które stanowią fundament naszej tożsamości narodowej, są wyrazem kultywowania tradycji i istotnym elementem oddziaływań wychowawczych adresowanych do całego społeczeństwa, a w szczególności do dzieci i młodzieży. 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 3 Maja świętować będziemy 229 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz rocznica naszej akcesji do Unii Europejskiej są niezwykle ważnymi symbolami dla naszej tożsamości. Dni te są także wspaniałą okazją do tego, by w czasie wolnym od nauki i pracy zamanifestować patriotyzm i przywiązanie do tego, co polskie. Wyrazem naszej patriotycznej postawy niech będzie wywieszenie na fasadach budynków flag jako symboli narodowych.

Szanowni Państwo Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi, drodzy Rodzice i Uczniowie.
Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego w gronie najbliższych osób. Podpisano: Dyrektor szkoły Marek Ochap

Informacja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Informujemy że, zgodnie z §  50 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku (Formuła 2012), w dniu 20 marca 2020 r. w systemie SMOK zostaną zamieszczone wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 w zakładce: Wyniki -> Wyniki egzaminów. Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zostaną przekazane do 31 marca 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące przekazania dokumentów przekażemy w  terminie późniejszym.

Wszyscy zdających, którzy nie zdali egzaminu, deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. mogą złożyć do dyrektora G. Kamińskiego  w terminie do 31 marca br.

Ryki, dnia 3 marca 2020 r. Zarządzam w dniu 11 marca 2020 r. (środa) spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas – podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/2020. Spotkanie ogólne odbędzie się o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w klasach. Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 Marek Ochap - Odwołano!

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Sprawdź na stronie  https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie. Zobacz plakat informacyjny!
Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 26 lutego 2020 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:30. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - budynek internatu  (ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To druga akcja w tym roku szkolnym!

Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „TYTUŁ W KADRZE”. Zdjęcia mają ilustrować tytuły utworów polskich Noblistów: Henryka Sienkiewicza, Władysława St. Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Olgi Tokarczuk.

Interpretacja fotograficzna tytułu książki jest dowolna i powinna być wyrazem kreatywności młodzieży. Zainteresowanych zapraszamy do biblioteki szkolnej. Termin - do 26 marca 2020 roku.

Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym FOTOPOŁOWY 2020. Tegoroczny tytuł konkursu: „Migawki miejskie”. Zdjęcia mają ukazywać ciekawe momenty lub wydarzenia z życia codziennego miasta. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia. Termin - do 18 marca 2020 roku. Zainteresowanych zapraszamy do biblioteki szkolnej.

17 lutego 2020 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie autorskie z Krzysztofem Goluchem, młodym pisarzem pochodzącym z powiatu puławskiego. W 2019 roku ukazała się jego debiutancka powieść pt. „Czerwona zemsta”. Fikcja literacka przeplata się w niej z autentycznymi wydarzeniami  mającymi miejsce w naszym regionie w trudnej powojennej rzeczywistości. Książka opisuje tragiczny los „żołnierzy wyklętych”, ukazując m.in. postać legendarnego dowódcy 15 Pułku Piechoty Wilków AK, Mariana Bernaciaka „Orlika”. Pan Goluch w interesujący i przystępny sposób przybliżył młodzieży klimat tamtych czasów. Zgoła sienkiewiczowskim językiem opowiedział naszym uczniom o akcji na Urząd Bezpieczeństwa w Puławach, o krwawej bitwie w lesie Stockim. Przypomniał o tragicznych losach polskiej elity zamordowanej przez NKWD pod Katyniem. Słychać było, że przedstawiane historie pan Krzysztof świetnie zna, a z bohaterami swojej książki wręcz się identyfikuje.
W spotkaniu wzięły udział klasy I DT, I GT i I MT wraz z nauczycielami. Gościem specjalnym była pani Dagmara Jarosz, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach.

Z przyjemnością informujemy, że wychowanka naszego internatu Kateryna Storozhenko w dniu 13.02.2020 r. zdobyła wyróżnienie w XVII Konkursie  Recytatorskim Poezji Miłosnej ERATO zorganizowanym dla wychowanków burs i internatów województwa lubelskiego. Patronat nad wydarzeniem objęła Lubelska Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk. Do konkursu w Bursie Szkolnej Nr 2 w Lublinie zgłoszono 43 uczestników z 17 placówek. Nasz internat reprezentowały dwie wychowanki. Oprócz Kateryny, która wyrecytowała „Miłość od pierwszego wejrzenia” Wisławy Szymborskiej wystąpiła również Patrycja Kęczkowska z wierszem „Ma miłość jest jak róży krew” autorstwa Roberta Burnsa. Nagrody dla młodych artystów ufundowała Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej. Opiekun młodzieży – Ewa Jeżewska. Galeria

7.02.2020 r. - Uroczysty apel z okazji Dnia Patrona szkoły - Władysława Korżyka. Apel przygotowała młodzież mieszkająca w internacie pod opieką pań Ewy Jeżewskiej i Marii Mazurek.
Informacja dla słuchaczy szkoły dla dorosłych. Od najbliższego zjazdu, tj. 15-16.02.2020 r. zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele!

I Szkolny Konkurs  "Bezpieczny Internet" dla uczniów ZSZ Nr 1. Celem konkursu jest: uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży oraz zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu. Prace w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej należy składać w dniach 11-28 luty do organizatorów: p. K. Kępki, p. A. Piszczek lub p. K. Falkiewicz. Szczegóły i regulamin konkursu

Sprawozdawczość na Radę Pedagogiczną klasyfikacyjną w dniu 10 lutego (poniedziałek) dla klas przejściowych:

Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników nauczania i zachowania za 1 semestr roku szkolnego 2019/2020 - pobierz

Sprawozdanie opiekuna semestru w szkole dla dorosłych za 1 semestr roku szkolnego 2019/2020 - pobierz

I Szkolny Konkurs leksykalno – gramatyczny z języka rosyjskiego dla uczniów klas I i II technikum! Zapraszam miłośników języka rosyjskiego z klas I i II technikum do udziału w konkursie leksykalno- gramatycznym z języka rosyjskiego. Termin konkursu - 20.02.2020r godz. 11.40 (5 lekcyjna) sala nr 4. Zgłaszanie uczestników do 17.02.2020r do p. Anny Piszczek. Regulamin w załączniku

Ryki, dnia 3 lutego 2020 r. OGŁOSZENIE. Przypominamy o możliwości i konieczności złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji LATO 2020 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego br. (poniedziałek).

Deklarację mogą złożyć uczniowie:

 • klasa III aT (zawód - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, symbol cyfrowy zawodu [311515]) Kwalifikacja MG.03 - Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 • klasa III bT (zawód - technik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu [311513]) Kwalifikacja MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

 • klasa III dT (zawód - technik informatyk, symbol cyfrowy zawodu [351203]) Kwalifikacja EE.08 -  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

 • klasa III sZ (zawód – mechanik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu [723103]) Kwalifikacja MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

 • klasa III bZ (zawód – mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, symbol cyfrowy zawodu [834103]) Kwalifikacja MG.03 - Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 • uczniowie i absolwenci, którzy podchodzili już do egzaminu zawodowego z kwalifikacji i nie udało im się zdać części pisemnej i/lub części praktycznej.

Deklaracje należy wypełnić czytelnie i starannie oraz złożyć do ww. dnia w sekretariacie szkoły lub u wicedyrektora Grzegorza Kamińskiego. (Dokumenty złożone po terminie nie zostaną wprowadzone na sesję letnią). Druki deklaracji można pobrać w sekretariacie, wydrukować stąd lub ze strony www.oke.krakow.pl zakładka egzamin zawodowy. Podpisano: Dyrektor szkoły

Biblioteka szkolna ogłasza VII Szkolny Konkurs Pięknego Czytania Przewidywany termin konkursu - czwartek, 27 lutego 2020 r. Zgłaszanie uczestników – do 10 lutego 2020 r. do bibliotekarzy. Wybór tekstów – do 20 lutego 2020 r. ZAPRASZAMY!!! Regulamin w załączniku

Zaproszenie!!! Drodzy Uczniowie „Mechanika”!!! Zapraszamy Was do wzięcia udziału w 4 – dniowej lotniczej wycieczce do Gruzji. Koszt wyjazdu to kwota ok. 1100zł. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w wycieczce proszeni są o zapisanie się na listę do pani Anny Wesołowskiej do dn. 3 lutego 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat programu, świadczeń, cennika w załączniku. Wyjazd organizowany jest we współpracy z Biurem Podróży Wierzbiccy. Propozycja planu wycieczki

W dniu 19 grudnia 2019 roku w internacie naszej szkoły odbyła się uroczysta wieczerza wigilijna. Wychowankowie, opiekunowie i goście wysłuchali występu młodzieży przygotowanego pod kierunkiem wychowawczyń: pani Ewy Jeżewskiej i pani Marii Mazurek, wzięli udział we wspólnym kolędowaniu oraz w imię polskiej tradycji podzielili się opłatkiem. Świąteczne życzenia wszystkim zgromadzonym osobom złożyli: pani kierownik internatu Agnieszka Tomaszek – Beczek oraz dyrektor ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka pan Marek Ochap. Jak co roku na stołach znalazły się smaczne wigilijne potrawy przygotowane przez nasze panie kucharki. Galeria

Sprawozdawczość za 1 semestr na Radę Pedagogiczną klasyfikacyjną dla klas maturalnych w dniu 17 grudnia (wtorek):

Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników nauczania i zachowania za 1 sem. roku szkolnego 2019/2020 - plik

Sprawozdanie z realizacji planu działań wychowawcy klasy za 1 sem. roku szkolnego 2019/2020 - plik

17 grudnia miłośnicy sztuki przez duże „S” wybrali się do Warszawy do teatru ROMA na musical „Aida”. „Aida” to ponadczasowa historia miłosna. Miejscem akcji jest starożytny Egipt, a fabuła opowiada o zakazanej miłości Aidy, nubijskiej księżniczki wziętej do niewoli przez Egipcjan i Radamesa, kapitana egipskiej armii zaręczonego z Amneris, córką faraona. Fascynujące widowisko obejrzeli uczniowie kl. I FT, II DT, II FBZ, II ACT, III DT, III AT, III BT i nauczyciele  p. E. Kłosowska, p. A. Bilicz, p. B. Polak i p. A. Wesołowska. Oczekiwania co do nowej produkcji teatru ROMA były ogromne, ale nikt nie żałował udziału w przedstawieniu. Artyści jak zawsze zachwycili publiczność mistrzowskim wykonaniem, niezwykłą grą aktorską, muzyką wywołującą ciarki na plecach, bogatą scenografią i nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi. Uzupełnieniem całodniowej wycieczki było zwiedzanie z przewodnikiem miejskim, p. Magdą Starego Miasta w Warszawie i wizyta w centrum handlowym Złote Tarasy.

11.12.2019 r. - Z przyjemnością zawiadamiamy, że wychowanka naszego internatu Albina Nechyporenko zajęła trzecie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pod hasłem „Autoportret”. Konkurs zorganizowało Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego Bursa Szkolna im. K. K. Baczyńskiego w Puławach. Oprócz Albiny zdjęcia przygotowali również: Nikita Iegorov, Oleksandr Chornenkyi i Natalia Matuszewska. Opiekę nad młodzieżą sprawowała wychowawczyni pani Ewa Jeżewska. Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom i uczestnikom konkursu odbyło się 11.12.2019 r. w puławskiej bursie. Foto

Kiedy niektórzy z „Mechanika” słyszą hasło: „Kolejna wyprawa w góry !!!”, bez zastanowienia pakują walizkę i ruszają w nieznane. Tak było i tym razem. W dniach 11 - 13 grudnia uczniowie klas I ACT, I FT, I ET, I BT, II ACT, II ET, II FSBZ, III DT, IV AT i IV DT wybrali się do Krakowa i Zakopanego. Towarzyszyli im nauczyciele p. Basia Okleja, p. Basia Polak, p. Ania Wesołowska i p. Daniel Kania. Mimo że wycieczka odbyła się w grudniu pogoda była bardzo łaskawa dla turystów. Kraków przywitał grupę słońcem. Traktem królewskim  uczniowie i nauczyciele w towarzystwie przewodnika miejskiego p. Sławka zwiedzili m.in. Wzgórze Wawelskie, Pałac Biskupów Krakowskich z Oknem  Papieskim, kościół  Franciszkanów z witrażami S. Wyspiańskiego. Następnie przeszli na Rynek Główny, gdzie mieli okazję poczuć klimat Świąt Bożego Narodzenia. Jarmark Bożonarodzeniowy był nie lada atrakcją dla większości. Pobyt w Zakopanem to już nowe doznania, emocje i przyjemności. Do najciekawszych z nich można zaliczyć  wędrówki górskie w przewodnikiem górskim, ratownikiem GOPR, p. Andrzejem, Doliną Kościeliską nad Staw Smreczyński i na Polanę  Kalatówki, wieczorne spacery na Krupówki, wyjazd na termy do Chochołowa. W Zakopanem i w Tatrach, jak nigdzie indziej, magię Świąt Bożego Narodzenia  „czuć” było na każdym kroku. Świąteczne iluminacje, śnieg w górach to tylko niektóre  znaki przypominające wszystkim, że te wyjątkowe Święta tuż, tuż. Patrząc na zdjęcia z wyjazdu autorstwa  p. Daniela  można bez problemu stwierdzić, że wycieczka w góry jest super pomysłem o każdej porze roku, bo przecież jak zauważył  wybitny znawca gór, Święty Jan Paweł II „Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, strome podejścia kształtują charakter, a kontakt z przyrodą daje pogodę ducha.” Pozytywne komentarze, uśmiech na twarzach uczestników to wystarczająca nagroda i motywacja na kolejne wyprawy.

W dniu 4 grudnia 2019 r. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu odbyła się Wojewódzka Gala wręczenia stypendiów, pozyskanych w ramach Programu Stypendialnego WFOŚiGW w Lublinie „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”.

Wśród nagrodzonych znalazło się również dwoje uczniów naszej szkoły: Daniel Furtak z Technikum Mechanicznego oraz Kacper Milewski z Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach. Obaj uczniowie pracowali pod opieką pani Barbary Oklei. Czytaj dalej

28 listopada 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 brali udział w wycieczce przyrodniczo – historycznej do Lublina, w ramach realizacji projektu edukacyjnego z zakresu ekologii organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rykach. Głównym celem wycieczki było rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz kreowanie wartości dziedzictwa kulturowego u uczniów. W programie wycieczki były następujące atrakcje: spacer z legendą lubelską od Dziedzińca do Zamku Lubelskiego do Krakowskiego Przedmieścia, Plac Litewski, pomnik J. Piłsudskiego, Muzeum Wsi Lubelskiej – zwiedzanie muzeum z przewodnikiem muzealnym. Na zakończenie wyjazdu uczniowie zjedli pyszny obiad. Przy sprzyjającej pogodzie, zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami: Grzegorzem Kamińskim, Ewą Kłosowską , Anną Wesołowską i Barbarą Okleją wrócili do Ryk.

25 listopada 2019 r. (poniedziałek) w godzinach od 15:00 do 17:00 Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas maturalnych. W czasie spotkania z wychowawcami zostaniecie Państwo poinformowani o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną za pierwszy semestr. Sale

2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) - Dzień Otwarty dla rodziców uczniów klas 1-3. Zapraszamy Państwa na spotkanie z wychowawcą w godzinach od 15:00 do 17:00. Sale

Zaproszenie!!! Z okazji mikołajek dnia 9 grudnia (tj. poniedziałek), po 4. godzinie lekcyjnej (godz. 11.20), organizowane jest wyjście do kina na film Marcina Głowackiego "1800 gramów". Wyjście deklaruje cała klasa (cena biletu: 11 zł). Zebrane pieniądze skarbnicy klas wpłacają do pani Anny Wesołowskiej. Uwaga: liczba miejsc ograniczona. 

Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:30. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - budynek internatu  (ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To pierwsza akcja w tym roku szkolnym!

W dniu 13.11.2019 r. w internacie naszej szkoły zgodnie z wieloletnią tradycją odbyło się „Pasowanie na wychowanka internatu”. W sali konferencyjnej zgromadzili się przedstawiciele grona pedagogicznego oraz starsi i młodsi wychowankowie pochodzący z Polski, Ukrainy i Białorusi. Uroczystość przygotowaną pod kierunkiem: pań Marii Mazurek i Ewy Jeżewskiej poprowadzili przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu: Patrycja Kęczkowska i Maksym Petrusenko. Wszyscy nowi choć już nieco zadomowieni wychowankowie złożyli uroczystą przysięgę i zostali mianowani przez Panią Kierownik Agnieszkę Tomaszek-Beczek na pełnoprawnych członków naszej placówki. Nasi wychowankowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz instrumentalne. Oprócz tego w programie imprezy znalazły się testy sprawdzające wiedzę pierwszoklasistów, a także konkursy i zabawy zręcznościowe. Wśród chłopców dużym powodzeniem cieszył się „Konkurs o tytuł strongmana internatu”. Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. Galeria

Program wycieczki do Tyńca/Krakowa i Zakopanego w dniach 11-13 grudnia br. Czytaj

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.

Dzień 11 listopada został ustanowiony - ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim świętem narodowym i pozostawał oficjalnie świętem państwowym RP do roku 1944. W roku 1945 komunistyczne władze PRL jako święto państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada, zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989. W tym dniu Polska oddaje też hołd marszałkowi J. Piłsudskiemu, spoczywającemu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim). Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu.

12 listopada 2019 roku odbył się XIV Międzynarodowy Konkursie Informatyczny BÓBR. Co roku udział w konkursie biorą uczniowie klasy czwartej technikum informatycznego. W tym roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem - wystartowało 13 uczniów.
Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. W szczególności konkurs ma na celu zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności. Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie. Opiekun - pani Renata Dróbek
Podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego za udział w akcji pn. "Szkoła do hymnu" - wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego" 8 listopada 2019 roku o godzinie 11:11. Tekst podziękowania

8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus_Matematyka.Plus – 32 edycja. Konkurs ma charakter jednorazowy. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz wskazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań zamkniętych.Do konkursu przystąpiło 41 uczniów z klas: I ACT, I BT, I DT, I ET, I MT, I ST, II ACT, II DT, II ET, III AT, III DT, IV AT i IV DT. Do zawodów uczestników przygotowały: pani Agnieszka Bilicz, pani Ewa Kłosowska i pani Jadwiga Mościcka-Wróbel. Wyniki zostaną ogłoszone 10 stycznia 2020r.

5 listopada 2019 r. przeprowadzono w ZSZ Nr 1w Rykach I etap konkursu matematycznego „Matematyka w technice dla technika”- 10 edycja. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań otwartych. Do etapu szkolnego przystąpiło 2 uczniów z klasy IVAT i 6 uczniów z klasy IVDT. Do etapu międzyszkolnego w Lublinie zakwalifikował się Kacper Kurant z klasy IVDT. Do turnieju uczestników przygotowały: pani Ewa Kłosowska i pani Jadwiga Mościcka-Wróbel.

Uwaga! Ogłaszamy Szkolny Konkurs Plastyczny, którego motywem przewodnim są "Walory przyrodnicze mojej miejscowości". Prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formacie nie mniejszym niż A3 należy składać do pani Beaty Kryczki do dnia 25 listopada 2019 r. Szczegóły konkursu

Uwaga! Ogłaszamy Szkolny Konkurs Filmowy pod nazwą "Perły naszego powiatu". Czytaj warunki uczestnictwa i regulamin

W dniach 29-30 października wszyscy uczniowie klasy II fsb uczestniczyli w szkoleniu branżowym na temat: „Technika hybrydowa w pojazdach samochodowych (monografia Toyoty Prius)”. Szkolenie zorganizowała i przeprowadziła firma RK NIEDZIAŁEK - części do samochodów z Lublina.

Zakres szkolenia obejmował: czytaj szczegóły
Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Mamy nadzieję, że współpraca z firmą szkoleniową będzie się rozwijała i w przyszłości odbędą się kolejne cykle szkoleń z branży motoryzacyjnej, co pozwoli uatrakcyjnić proces kształcenia zawodowego w „Mechaniku”.

25 października  2019 roku gościliśmy w  szkole Teatr Forma z Białegostoku, który zaprezentował spektakl "Ferdydurke", oparty na powieści awangardowej Witolda Gombrowicza pod tym samym tytułem. W przedstawieniu udział wzięli uczniowie klas maturalnych i klasy III DT wraz z nauczycielami: panią Jadwigą  Mościcką- Wróbel, panią Anną Wesołowską i panią Anetą Jończyk.  Młodzi aktorzy skupili się na problemie Formy i jej obecności w codziennym życiu. Według Gombrowicza Forma  to "wszelkie sposoby wyrażania siebie, gesty, czyny, mówienie, decyzje, postawa, styl i sposób bycia; czyli jest to ogólna postawa wobec życia i kształt, jaki przyjmuje człowiek wobec reszty świata (…) społeczna rola, maska, sposób istnienia wśród innych i zależnie od nich (od tego, kim są, jacy są, jak zachowują się w określonych sytuacjach)". Dynamiczne przedstawienie przybliżyło przede wszystkim szkolne oblicze Formy – obejrzeliśmy zatem szkolne perypetie Józia, zatargi chłopiąt i chłopaków, ciało pedagogiczne, lekcje łaciny i języka polskiego (z nieśmiertelnym: "Słowacki wielkim poetą był"). Publiczność za grę  podziękowała artystom gromkimi brawami.

Zaproszenie !!! Drodzy uczniowie „Mechanika”!!!  17 grudnia bieżącego roku organizowana jest wycieczka do Warszawy, do Teatru ROMA na musical „Aida”. W programie wycieczki, poza musicalem, planowane jest zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem (trasa do ustalenia) i wizyta w CH Arkadia.  Koszt wyjazdu to kwota ok. 150 zł przy grupie liczącej 40 osób. Osoby chętne proszone są o zapisanie się na listę do pani A. Wesołowskiej i wpłacenie zaliczki w wysokości 100 zł do 29 października br.

Informacje na temat musicalu na stronie: https://www.teatrroma.pl/spektakl/musical_aida/

Nie ulega wątpliwości, że społeczność  szkolna ryckiego „Mechanika”  kocha góry. Dowodem na to jest kolejna w historii szkoły górska wycieczka w dn. 15 - 18 października 2019 roku. Tegoroczny kierunek  wyprawy to Bieszczady. Magii tych wyjątkowych gór poddali się uczniowie klas: I BT, I ST,  I GT, I MT, I FSBZ, II ACT,  II DT, III AT, IV BT  wraz z  nauczycielami: panią Barbarą Polak, panią  Anną Wesołowską i panem Jarosławem Lipskim. W czasie czterech beztroskich dni  skąpani w słońcu góromaniacy z Ryk odwiedzili Podziemną Trasę Turystyczną w Rzeszowie, Muzeum Historyczne w Sanoku, gdzie mieli okazję obejrzeć kolekcję obrazów współczesnego artysty, Z. Beksińskiego i  sztukę cerkiewną XV- XIX wieku. Nie zabrakło także rejsu statkiem po Jeziorze Solińskim, spaceru po zaporze, wizyty w Elektrowni Wodnej w Solinie i w mieście Przemyślu.  Jednak  największą atrakcją były oczywiście górskie wędrówki bieszczadzkimi szlakami. W czasie prawie dwóch dni spędzonych w Bieszczadzkim Parku Narodowym udało się w towarzystwie przewodnika górskiego, pan Wojciecha Jankowskiego zdobyć najwyższy szczyt Bieszczadów - Tarnicę (1346 m n.p.m.), która jest zaliczana do Korony Gór Polskich oraz dotrzeć  szlakiem żółtym z Przełęczy Wyżnej do Chatki Puchatka, schroniska  na Połoninie Wetlińskiej. W obu przypadkach widoki zapierały dech w piersiach, oczom wytrwałych piechurów ukazało się morze kolorów z paletą chyba ich wszystkich możliwych odcieni. Każdy mógł się przekonać, że  Bieszczady jesienią to nieziemskie zjawisko.  Są cudowne. To wspaniała kraina barwnych krajobrazów,  festiwal barw – złota polska jesień w najlepszym wydaniu, kiedy to lasy, złożone głównie z buków, jaworów i olszyn, mienią się niezliczoną ilością kolorów. Zdjęcia w wykonaniu pan Jarka niech będą potwierdzeniem, że słońce na tle bezchmurnego nieba pozwoliło zaczerpnąć wit. D3 więc humor wszystkim dopisywał,  spacer górskimi ścieżkami sprzyjał zdrowej rywalizacji, integracji, nie mówiąc już o tym, że szlaki górskie to super okazja do spalania kalorii i podnoszenia sprawności fizycznej. Opiekunowie, Dyrekcja i Wychowawcy wszystkim uczniom dziękują za udział, miłą atmosferę  i zdyscyplinowanie. Wyjazd ten to już przeszłość, ale trzeba mieć nadzieję, że  wyprawa ta  sprawiła, iż każdy uczestnik jeszcze mocnej pokochał polskie góry i dzięki nim poznał siebie lepiej, bo po to m.in. ludzie też wyruszają na górskie szlaki.  Niech zazdroszczą ci, którzy nie byli ...

PS Góry kochają tysiące  ludzi na całym świecie, z różnych powodów, a oto wypowiedzi niektórych z nich. Przeczytajcie. Może dzięki nim kolejni niezdecydowani dołączą do klubu fanów górskich wędrówek. Np. Joe Simpson powiedział: "To właśnie kocham we wspinaniu - tu chodzi o frajdę... o życie pełnią życia." Cytaty o górach

W dniu 11 października 2019 r. zgodnie ze szkolną tradycją uczniowie klas maturalnych wzięli udział w pielgrzymce na Jasną Górę w intencji powodzenia podczas egzaminu maturalnego. Ważnym punktem tej wycieczki było zwiedzanie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, co miało szczególne znaczenie w przededniu 75 rocznicy wyzwolenia obozu. Opiekę nad młodzieżą sprawowali ksiądz Marcin Dąbrowski, pani Jadwiga Jońska i pani Aneta Jończyk.

W ramach realizacji jednego z zadań programu pod nazwą „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska„ uczniowie biorący w nim udział – Kacper Milewski z klasy II DT i Daniel Furtak z klasy IV AT przygotowali prezentacje multimedialne – „Moje działania związanego z realizacją programu”.

10.10.2019 r. - Uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pan vice dyrektor Grzegorz Kamiński bardzo serdecznie przywitał wszystkich obecnych na uroczystości: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, licznie przybyłych naszych drogich emerytów oraz uczniów klas pierwszych, którzy tego dnia składali ślubowanie. Życzenia wszystkim pracownikom oświaty składali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Pan dyrektor Marek Ochap. Wyróżniający się w pracy nauczyciele otrzymali nagrody Dyrektora. Część artystyczną spotkania zapewnili uczniowie pod opieką Pani Agnieszki Jaroń oraz Pana Grzegorza Prządki. Na zakończenie akademii przedstawiciele SU wręczyli kwiaty dyrekcji szkoły oraz wszystkim obecnym nauczycielom, emerytom oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły.

10 października 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Rykach odbył się etap powiatowy VII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, a także poszerzenie wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego. Olimpiada składa się z trzech etapów, tj. szkolnego, powiatowego i finału regionalnego, którego organizatorem w bieżącym roku jest Powiat Parczewski. W etapie powiatowym udział wzięło 19 uczniów z siedmiu placówek ponadgimnazjalnych z Powiatu Ryckiego. W etapie powiatowym naszą szkołę reprezentowali: Furtak Daniel klasa IVAT, Chwalisz Michał kl. III AT, Wiśniewski Paweł kl. IIAT. Laureatem etapu powiatowego olimpiady, a tym samym uczestnikiem etapu regionalnego w Parczewie został Daniel Furtak z klasy IV AT. Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały przez Powiat Rycki i sponsora: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

Finał olimpiady odbędzie się już 24 października 2019 roku w Parczewie, gdzie łącznie 18 najlepszych uczniów z sześciu powiatów województwa lubelskiego przystąpi do finałowej rozgrywki. Gratulujemy wszystkim naszym uczestnikom etapu powiatowego. Życzymy dalszych sukcesów Danielowi Furtakowi w finale regionalnym. Galeria

3.10.2019 roku odbyła się akademia w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Apel przygotowała młodzież z pierwszych klas pod opieką pana Jarosława Lipskiego oraz pana Cezarego Jońskiego. Galeria

3 października 2019 roku w czwartek w naszej szkole odbył się apel w 80 rocznicę  wybuchu II wojny światowej. Licznie zebraną na sali gimnastycznej, po raz pierwszy w tym roku szkolnym, młodzież przywitał Pan dyrektor Grzegorz Kamiński. Przypomniał wszystkim o godnym reprezentowaniu naszej szkoły wszędzie, gdzie przebywają. Następnie zaprosił zebranych do obejrzenia części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem Cezarego Jońskiego oraz Jarosława Lipskiego. Artyści z klas pierwszych wierszem, prozą i piosenką przybliżyli widzom dramat najokrutniejszej z dotychczasowych wojen. Przedstawione na rzutniku zdjęcia pokazywały ogrom zniszczeń do jakich doprowadziła nienawiść i agresja III Rzeszy Niemieckiej oraz Związku Radzieckiego. Zebrani uczniowie i nauczyciele z uwagą obejrzeli to widowisko nagrodzone gromkimi brawami. W apelu uczestniczyli z klasy IGT Bartosz Grula, Szymon Sowa, Mateusz Walasek, Piotr Żaczek, śpiewały przy akompaniamencie Pawła Janiszka(IFT) Martyna Walasek i Zuzanna Jędrych(IFT) i z klasy IFT Barbara Gąsior, Klaudia Jaroniec, Zuzanna Jazurek, Patrycja Jeżewska, Karolina Madej oraz Marcin Szczygielski

Uwaga!!! Zaproszenie na kolejne wyjście do kina. Dnia 8 października  (tj. wtorek), po 4 godzinie lekcyjnej, organizowane jest wyjście do kina Renesans na dramat wojenny „Piłsudski” (2019) w reż. M. Rosy.  „Piłsudski” to kino awanturnicze, płomienny romans, historia prawdziwa Marszałka, jakiej dotąd nie znano. Wyjście deklaruje cała klasa (cena biletu: 11 zł od osoby).  Zebrane pieniądze skarbnicy klas tradycyjnie wpłacają do p. Anny Wesołowskiej do dn. 4 października do godz. 13:00. Uwaga: liczba miejsc ograniczona.

26 września 2019 roku nasi uczniowie (wychowankowie internatu) uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Sylwią Winnik, które odbyło się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rykach. Sylwia Winnik jest to polska pisarka, blogerka i dziennikarka. Jest autorką bloga "Czas na Książki" oraz autorką książek „Dziewczęta z Auschwitz” (2018) i „Tylko przeżyć. Prawdziwe historie rodzin polskich żołnierzy” (2019). Sylwa Winnik bardzo interesująco opowiadała o swojej twórczości, w sposób szczególny przybliżając przejmujące wspomnienia kobiet, które przeżyły piekło obozu. Spotkanie było dla młodzieży ważną i wzruszającą lekcją historii. Galeria

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W III WOJEWÓDZKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM PT: „GRZYBY – SKARBY NATURY”. Samodzielnie wykonane zdjęcie grzyba/ów w ich naturalnym środowisku, zapisane na płycie CD w formacie JPG należy przynieść do biblioteki szkolnej do 10 X 2019 (czwartek) do godz. 10.00. Wymagana jest zgoda rodziców uczniów niepełnoletnich! Szczegółowy regulamin dostępny w bibliotece szkolnej.

Dyrekcja oraz Nauczyciele ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka bardzo serdecznie zapraszają uczniów „Mechanika” do wzięcia udziału w 4 – dniowej  wycieczce w Bieszczady. Wycieczka odbędzie się w  dn. 15 - 18 października 2019r. Koszt wycieczki to kwota ok. 320 - 330 zł. Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w wyjeździe  proszone są o zapisanie się na listę do pani Anny Wesołowskiej do dn. 13 września 2019 roku i wpłacenie zaliczki w wysokości 100 zł do dn. 18 września 2019r. Zapraszamy bardzo serdecznie. W załączniku program roboczy wyjazdu

Zaproszenie. Dnia 20 września (tj. piątek), po 4. godzinie lekcyjnej, organizowane jest wyjście do kina Renesans na film „Legiony” (2019) w reż. D. Gajewskiego. Wyjście deklaruje cała klasa (cena biletu: 11 zł od osoby).  Zebrane pieniądze skarbnicy klas wpłacają do p. Anny Wesołowskiej do dn. 18 września, do godz. 9:00. Uwaga: liczba miejsc ograniczona.

06.09.2019 r. - Zapraszamy na kiermasz używanych podręczników w dniach 10 września (wtorek) oraz 11 września (środa) 2019 roku, w godzinach od 11:20 do 11:35 (długa przerwa). Kiermasz odbędzie się na dziedzińcu warsztatów szkolnych lub w razie niesprzyjającej pogody w sali obróbki ręcznej.

30 sierpnia 2019 r. OGŁOSZENIE Przypominamy o możliwości i konieczności złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA 2020 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września br. (poniedziałek).

Deklarację mogą złożyć uczniowie (słuchacze):

 • klasa  IV aT (zawód - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, symbol cyfrowy zawodu [311515]).
   - kwalifikacja M.46 - Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 • klasa  IV bT (zawód - technik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu [311513])
   - kwalifikacja M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • klasa  IV dT (zawód - technik informatyk, symbol cyfrowy zawodu [351203])
   - kwalifikacja E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 • uczniowie, absolwenci, słuchacze KKZ,  którzy podchodzili już do egzaminu zawodowego z kwalifikacji i nie udało im się zdać części pisemnej i/lub części praktycznej.

Deklaracje należy wypełnić czytelnie i starannie oraz złożyć do ww. dnia w sekretariacie szkoły lub u wicedyrektora Grzegorza Kamińskiego. (Dokumenty złożone po terminie nie zostaną wprowadzone na sesję zimową). Druki deklaracji można pobrać w sekretariacie, wydrukować ze strony www.oke.krakow.pl lub pobrać tutaj. Podpisano: Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna odbędzie się 30 sierpnia 2019 r. o godzinie 9:00 w pracowni elektrotechniki w budynku warsztatów szkolnych.

Podręczniki do klas pierwszych po Gimnazjum:

 • klasa I a Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki - 1aTMRiA

 • klasa I bc Technik Pojazdów Samochodowych - 1bcTPS

 • klasy I d, I e Technik Informatyk - 1deTI

 • klasa I fsb Branżowa Szkoła I stopnia - 1fsbBS1

Podręczniki do klas pierwszych po 8-letniej Szkole Podstawowej:

 • klasa I m Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki - 1mTMRiA

 • klasa I s Technik Pojazdów Samochodowych - 1sTPS

 • klasy I f, I g Technik Informatyk - 1fgTI

 • klasa I w Branżowa Szkoła I Stopnia - 1wBS1

Podręczniki do informatycznych przedmiotów zawodowych dla klas: II, III i IV technikum informatycznego - pobierz


 

ROK SZKOLNY 2019 - 2020

 

Egzamin poprawkowy MATURALNY odbędzie się:

Egzamin poprawkowy z przedmiotów odbędzie się 27 i 28 sierpnia 2019 r. na parterze w budynku internatu w sali konferencyjnej i jadalni. Jeśli uczeń ma jedną poprawkę zdaje ją we wtorek 27 sierpnia, jeśli dwie poprawki, to drugą zdaje w środę 28 sierpnia. Zarówno we wtorek jak i w środę egzaminy odbywają się w takim samym porządku. O godzinie 9:00 uczniowie zdają część pisemną, a o godzinie 12:00 przystępują do części ustnej.


4 lipca 2019 r. - Zaproszenie!!! Dyrekcja oraz Nauczyciele ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka bardzo serdecznie zapraszają uczniów „Mechanika” do wzięcia udziału w 8 – dniowej wycieczce do Grecji. Jeśli znajdzie się grupa 40 - 45 chętnych uczniów, wycieczka odbędzie się około 16 września 2019 roku. Koszt wyjazdu to kwota 1120 zł przy 45 osobach chętnych. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w wycieczce proszeni są o zapisanie się na listę do pani Anny Wesołowskiej do dn. 6 września 2019 roku (najlepiej zgłosić chęć udziału w wycieczce wysyłając e-maila na adres: a.wesolowska1@wp.pl). Szczegółowe informacje na temat programu, świadczeń, cennika w załączniku. Propozycja planu wycieczki

Zarządzenie nr 39/2018/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach. Zgodnie z art. 40 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku, tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami, zarządzam posiedzenie Rady Pedagogicznej, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku,  o godz. 1200  w sali nr 12. Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 Marek Ochap


19 czerwca zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Początek o godzinie 9:00 na placu szkolnym, potem spotkanie z wychowawcami w klasach.


Sprawozdawczość na koniec roku:

Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników nauczania i zachowania za rok szkolny 2018/2019 - pobierz

Sprawozdanie z realizacji planu działań wychowawcy klasy - pobierz

Karta informacyjna o pracy nauczyciela - pobierz


7 czerwca 2019 roku o godz.10 uczniowie klas I dt, II dt oraz II bt wraz z opiekunami: Anną Wesołowską, Januszem Chudowolskim, Pawłem Wardą, Agnieszką Tomaszek-Beczek i Elżbietą Lipską, włączyli się w ogólnopolską akcję masowego czytania: "Jak nie czytam, jak czytam". Akcja ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zamanifestowanie, że czytają oni więcej, niż dorośli oraz pobicie rekordu w czytaniu w jednym momencie. Głównym inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia w Rykach był Wojciech Niedziółka, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej. W tym roku spotkanie odbyło sie na terenie ZSZ Nr 2 w Rykach, gdzie przybyli także uczniowie z innych szkół. Wszyscy zgromadzeni czytali przyniesione przez siebie książki oraz wysłuchali koncertu, w którym wystąpiła m.in. Luiza Borkowska-Ziółkowska. Jednym z artystów uświetniających akcję swoim śpiewem był uczeń IET, Dmytro Aliepov oraz wychowanka naszego internatu, Yelyzaveta Medyk.


W dniu 29.05.2019 r. grupa młodzieży z naszego internatu wzięła udział w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez wychowawczynię panią Ewę Jeżewską. Wychowankowie samodzielnie skomponowali i wykonali koktajle owocowe będące alternatywą dla niezdrowych przekąsek. Owoce zapewniają odpowiednią dawkę witamin i składników odżywczych, dają też siłę do pracy i wzbogacają codzienną dietę. W ramach kontynuacji zajęć kulinarnych w dniu 06.06.2019 r. został także przygotowany przez Młodzieżową Radę Internatu i wychowawczynie: panią Marię Mazurek oraz panią Ewę Jeżewską grill dla całej społeczności internatu. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli skosztować upieczone kiełbaski, mile spędzić ze sobą czas i wziąć udział w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu. Niniejszą imprezę należy potraktować jako udaną.


4 czerwca 2019 r. - OGŁOSZENIE! Informuję, że zbliża się zakończenie roku szkolnego, a w związku z tym obowiązuje zachowanie odpowiednich terminów dotyczących przestrzegania zapisów statutu szkoły.

 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 przypada na dzień 19 czerwca 2019 r. Uroczystość odbędzie się o godzinie 900.

 • Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej odbędzie się dnia 17 czerwca 2019 r.

 • Oceny wystawiamy do dnia 14 czerwca 2019r.

 • Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę 26.IV.2019 r. są do odbioru od 24.V.2019 r. w sekretariacie szkoły.

 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja maj – lipiec) będą wydawane  30 sierpnia 2019 r. w sekretariacie szkoły.

 • Świadectwa maturalne będą do odbioru 4 lipca 2019 r. w sekretariacie szkoły.

 • Egzamin maturalny poprawkowy odbędzie się w dniach: 20.VIII.2019 r. godz. 900 – część pisemna,  21.VIII.2019 r. godz.900 – część ustna.

 • Listy obiegowe uczniów odbierają gospodarze klas w sekretariacie 14 czerwca 2019 r. i przekazują wychowawcom do 18 czerwca 2019 r.

W dniu 19 czerwca 2019 r. sekretariat dla uczniów będzie nieczynny! Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - Marek Ochap


13 maja 2019 roku społeczność naszej szkoły wzięła udział w uroczystej akademii upamiętniającej 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas apelu widzowie mieli okazję do bliższego poznania dziejów Rzeczpospolitej XVIII wieku i zrozumienia roli historii w życiu każdego człowieka. Widowisko artystyczne zostało przygotowane przez uczniów klasy I act, I dt, II dt i III bt. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie Barbara Polak (część artystyczna) i Renata Dróbek (scenografia).


Pierwsze dni maja to czas ważnych świąt patriotycznych, które stanowią fundament naszej tożsamości narodowej, są wyrazem kultywowania tradycji i istotnym elementem oddziaływań wychowawczych adresowanych do całego społeczeństwa, a w szczególności do dzieci i młodzieży. 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 3 Maja świętować będziemy Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz rocznica naszej akcesji do Unii Europejskiej są niezwykle ważnymi symbolami dla naszej tożsamości. Dni te są także wspaniałą okazją do tego, by w czasie wolnym od nauki i pracy zamanifestować patriotyzm i przywiązanie do tego, co polskie. Wyrazem naszej patriotycznej postawy niech będzie wywieszenie na fasadach budynków flag jako symboli narodowych.


26 kwietnia 2019 roku naukę w naszej szkole zakończyli uczniowie klas IV Technikum Mechanicznego oraz Technikum Informatycznego. Młodsi koledzy z klas III przygotowali z tej okazji uroczystość, której tematem przewodnim był upływający czas, wspominali minione cztery lata spędzone ze starszymi kolegami, a przede wszystkim życzyli wszystkim absolwentom ,, Szczęśliwej drogi„. Dyrektorzy z wychowawcami klas wręczyli wyróżniającym się uczniom w nauce, zawodzie, pracy społecznej i sporcie nagrody i dyplomy. Były podziękowania, kwiaty, wzruszenie, które zawsze towarzyszy wychowawcom żegnającym swoje klasy. Uważajcie na siebie i pamiętajcie o swojej szkole.


Ryki, dnia 25 kwietnia 2019 r. OGŁOSZENIE. Informuję, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 dla absolwentów Technikum Mechanicznego i Technikum Informatycznego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 13:30 w sali gimnastycznej. Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - Marek Ochap.


Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 2019. Zapraszamy serdecznie do udziału w szkolnych eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, które odbędą się w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 9:45 w sali 10 (zgłoszenia drużyn do 9:35). W eliminacjach mogą wziąć udział drużyny trzyosobowe (minimum jeden przedstawiciel drużyny  posiadający prawo jazdy kat. B). Konkurencje: czytaj dalej


Szanowni Państwo Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi, drodzy Rodzice i Uczniowie.
Życzę Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego w gronie najbliższych osób. Podpisano: Dyrektor szkoły Marek Ochap

Ryki, dnia 5 kwietnia 2019 r. Informacja dla nauczycieli i uczniów kończących zajęcia w miesiącu kwietniu 2019 roku:

 • Informuję uczniów klas maturalnych (IV acT, IV bT, IV dT), oraz nauczycieli uczących w tych klasach i wychowawców, że zakończenie zajęć dla w/w uczniów przypada na dzień 26 kwietnia 2019r. (piątek).

 • Planowane posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej odbędzie się 25 kwietnia br.

 • Oceny wystawiamy do 24 kwietnia br. (środa).

 • Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły odbędzie się 26 kwietnia br.

 • Przypominam, że w okresie od 18 do 23 kwietnia br. trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna.

 • Proszę tak zaplanować prace by uwzględnić obowiązujące terminy.


W piątek 29 marca 2019 r. rozpoczęła się realizacja pierwszych zajęć w ramach Projektu „Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej”. Jako pierwsi rozpoczęli uczniowie klasy trzeciej i czwartej Technikum Informatycznego szkolenie: Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D.
W ramach zajęć 2 uczennice i 8 uczniów zdobędą
umiejętności dostosowania aplikacji do własnych potrzeb i wymagań, umiejętności tworzenia kompletnego rysunku technicznego na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz zwiększenie efektywności i optymalizacji pracy poprzez znajomość technik zaawansowanych 2D i 3D. Szkolenie zakończy się Egzaminem VCC (Vocational Competence Certificate) i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu. Galeria


Dnia 3 kwietnia (tj. w środę), po 4 godzinie lekcyjnej, organizowane jest wyjście do kina Renesans na film „Kurier ”(2019). Wyjście deklaruje cała klasa (cena biletu: 11 zł od osoby). Zebrane pieniądze skarbnicy klas wpłacają do p. Anny Wesołowskiej do dnia 2 kwietnia, do godz. 11:00. Zapraszamy bardzo serdecznie.


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 27 marca 2019 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:30. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - Warsztaty - obok Stacji diagnostycznej - (ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To trzecia akcja w tym roku szkolnym! Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisanie się na listę chętnych do oddania krwi u koordynatora akcji Pana Przemysława Piskorskiego.


Dnia 21.03.2019 roku odbył się Dzień Otwarty dla uczniów klas III gimnazjum oraz ósmych szkół podstawowych. Uczniowie zwiedzili szkołę, mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej pokazującej bardziej szczegółowo możliwości rozwoju, jakie daje nauka w naszej szkole. Oprócz tego nie zabrakło atrakcji takich jak pokazy stuntu na rowerach, jumping fitnesu, wystawy maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego, samochodów i wielu innych ciekawych elementów użytkowych służących kształceniu w naszej szkole. Mamy nadzieję, że z wieloma z Was spotkamy się we wrześniu. Zapraszamy!


W dniu 19 marca 2019 r. zgodnie z coroczną tradycją w sali gimnastycznej odbył się Turniej Tenisa Stołowego przeznaczony dla wszystkich wychowanków naszego internatu. W zawodach rywalizowali ze sobą wychowankowie z grupy stałej i grupy kursowej. Oba zespoły walczyły o zaszczytne pierwsze miejsce. W rezultacie dwie pierwsze pozycje zajęli przedstawiciele grupy stałej, natomiast na trzecim miejscu uplasował się przedstawiciel kursantów. 1. Patryk Kędzierski 2. Michał Chwalisz 3. Paweł Łubik.

Turniej przygotowała pani Maria Mazurek we współpracy z Młodzieżową Radą Internatu oraz wychowawcą wspomagającym panem Przemysławem Piskorskim. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.


Dnia 15 marca w naszej szkole odbył się apel z okazji pierwszego dnia wiosny. Podczas jego trwania odbywały się rożne konkurencje w których brali udział nauczyciele oraz uczniowie. Główną atrakcją był jednak konkurs na najzabawniejsze przebranie oraz zaprezentowanie się przed uczniami całej szkoły. Apel przygotowała Pani Anna Marciniak. Na koniec nastąpiło rozdanie nagród z VI Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania.


W dniu 14 marca 2019 r. podopieczne z naszego internatu: Karolina Zbucka i Patrycja Kęczkowska pod opieką wychowawczyni pani Ewy Jeżewskiej wzięły udział w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim zorganizowanym dla wychowanków burs i internatów z województwa lubelskiego. Wychowanki oraz wychowawczyni otrzymały dyplomy z podziękowaniem, a także drobne upominki.

Konkurs zorganizowała Bursa Szkolna Nr 2 razem z Internatem Zespołu Szkół Elektronicznych z Lublina, a wzięło w nim udział 35 zawodników z 15 placówek. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Lubelska Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk. Partnerami organizacyjnymi byli: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, Klub Batlionowy Batlionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady część polska w Lublinie oraz Związek Piłsudczyków Oddział Lublin. Pośród gości honorowych na uroczystości wręczenia nagród pojawili się m.in. Pan Jerzy Surma, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie. Niniejsza uroczystość miała bardzo podniosły charakter.


Wybitny polski poeta Edward Stachura napisał o kobiecie:

,,To ona przywraca powietrzu barwę i ustanawia ład. To dzięki niej z popiołów, zgliszcz i mgły wstaje świt.

To dzięki niej trwa miłość. To ona trzyma nas na ziemi i wznosi do nieba".

Niech ta poetycka strofa będzie przesłaniem i inspiracją dla nas wszystkich, by szanować i traktować po partnersku każdą kobietę.

W imieniu wszystkich mężczyzn z naszej szkoły: Kadry kierowniczej, nauczycieli i pracowników szkoły oraz naszych kolegów pragniemy podziękować Wam, drogie Panie i drogie Koleżanki za to, że jesteście, że niczym promień słońca rozświetlacie nam każdy dzień, bo bez Was zwyczajnie, żyć po prostu nie można. Życzymy wszystkim Paniom, by odnalazły w ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich sobie osobach- siłę i piękno, w otaczającym świecie- radość istnienia, w kolorach, smakach i zapachach-wielkość natchnienia, a w sobie miłość. Samorząd uczniowski
Apel przygotowali uczniowie klasy I DT i III DT pod opieką pana Przemysława Piskorskiego.


6 marca 2019 roku odbył się VI Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Jury w składzie: Anita Posim-Kryczka, Aneta Jończyk, Agnieszka Tomaszek-Beczek, Jarosław Lipski i Elżbieta Lipska wyłoniło zwycięzców:

 1. miejsce i tytuł „Mistrz Pięknego Czytania” zdobył  Szymon Sowa z kl. I DT

 2. miejsce - Wojciech Jaworski - kl. III BT

 3. miejsce – Szymon Sadrzak - kl. III BT

 4. miejsce – Karolina Chlebowska - kl. IV DT

 5. miejsce - Mateusz Drózd - kl. IV DT

 6. miejsce - Julia Pawłowska - kl. II AT


5 marca 2019 r. uczniowie klas I dt, I et i III dt pod opieką p. Katarzyny Kępki, p. Beaty Kryczki i p. Janusza Chudowolskiego wzięli udział w konferencji  informatycznej CheckIT organizowanej przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin w ścisłej współpracy z informatycznymi kołami naukowymi działającymi na lubelskich uczelniach wyższych, organizacjami informatycznymi oraz specjalistami z branży IT. Wydarzenie cieszące się z roku na rok coraz większą popularnością ma na celu pobudzać zainteresowania informatyką i nowymi technologiami oraz pokazać atrakcyjność lubelskiego rynku IT.

W tej edycji w programie znalazły się m.in.:

 • pokazy: robotów, drukarek 3D, dronów, kamer termowizyjnych, Oculus Rift i inne

 • warsztaty: robotyka, druk 3D, tworzenie stron w WordPress, podstawy programowania w języku Python, grafika komputerowa, tworzenie aplikacji, modelowanie 3D, Unreal Engine i SketchUp i wiele innych

 • prelekcje: tworzenie aplikacji mobilnych, świat gier komputerowych, programowanie, jak zabezpieczyć stronę www przed hackowaniem, jak zacząć karierę w IT i zarabiać miliony

 • prezentacje dla Nauczycieli z ofertą programów Lubelskiej Wyżyny IT


1 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wybrali się na targi motocyklowe do Nadarzyna, które odbywały się w halach targowych  „Warsaw Ptak Expo”. Można było tam zobaczyć najnowsze technologie stosowane w przemyśle motocyklowym, ale również klasyczne powoli odchodzące w niepamięć stare, zabytkowe maszyny. Zwiedzania było mnóstwo, można było tam zobaczyć wiele fantastycznych konstrukcji motocykli, ale również spotkać znane osoby zajmujące się profesjonalną jazdą, sportowców i wiele innych ciekawych osób.


1.03.2019 r. – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU, fragment publikacji Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego pt.: „Żołnierze Wyklęci” Mazowsza i Podlasia 1944-1952.

„Nie obchodzą nas partie, te czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski – polskiej! [...] Tak jak walczyliśmy w lasach Wileńszczyzny, czy na gruzach kochanej stolicy – Warszawy – z Niemcami, by świętej Ojczyźnie zerwać pęta niewoli, tak dziś do ostatniego legniemy, by wyrzucić precz z naszej Ojczyzny Sowietów. Święcie będziemy stać na straży wolności i suwerenności Polski i nie wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki choć jeden Sowiet będzie deptał Polską Ziemię”. (z ulotki kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”, podlaskiego dowódcy 6 Brygady Wileńskiej – 1946 r.). „Żołnierze Wyklęci” – pierwsi, którzy stawili opór władzy nieludzkiej.

Nie było chyba ludzi bardziej zaciekle atakowanych przez komunistyczną propagandę, niż ci, których dzisiaj nazywamy „Żołnierzami Wyklętymi” lub „ostatnimi leśnymi”. Mamy tu na myśli uczestników podziemia niepodległościowego, stawiających zbrojny opór komunistycznej dyktaturze instalowanej w Polsce przez Związek Sowiecki. Powojenne podziemie, ze względu na swą liczebność i szerokie poparcie społeczne, powinno być postrzegane jako narodowe powstanie antykomunistyczne. Wbrew twierdzeniom historyków doby komunizmu oraz ich duchowych spadkobierców „Żołnierze Wyklęci” nie byli epigonami Polskiego Państwa Podziemnego, których ofiara okazała się daremna, wręcz bezsensowna. Dziś postrzegamy ich jako pierwszych, którzy podjęli walkę z nieludzką dyktaturą komunistów. Podjęty przez nich ruch zbrojny to pierwszy wolnościowy zryw społeczeństwa po utracie przez Polskę niepodległości w latach 1944–1945. Wspomniani historycy doby komunizmu ze względów oportunistycznych, lub w przypadku marksistów ze względów „ideologicznych”, nie chcieli przyjąć do wiadomości, że „Walka beznadziejna, walka o sprawę z góry przegraną, bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu. [...] Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy w imię której się ją podjęło, ale w wartości tej sprawy” (prof. Henryk Elzenberg).


28 lutego br. odbyła się zabawa ostatkowa połączona z kiermaszem ciast w naszej szkole. Celem imprezy było zebranie pieniędzy na pomoc dla Piotra Domalewskiego, który na skutek tragicznego wypadku w rolnictwie stracił rękę. Zespół „EDIT”, w którym grają nasi uczniowie i absolwenci zagrał za darmo. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy koleżanki i kolegów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie, którzy przekazali nam pieniądze zebrane na ten cel podczas kiermaszu w szkole. Udało nam się połączyć przyjemne z pożytecznym ponieważ wszystkim uczestnikom bardzo podobała się zabawa i chcieli by w przyszłości takie inicjatywy częściej się odbywały.


27 lutego uczniowie klas I ACT, I DT, I ET, II AT i II DT wraz z wychowawcami p. E. Kłosowską, p. B. Polak, p. A. Wesołowską i nauczycielem przedmiotów zawodowych, p. P. Piskorskim wzięli udział w wyjeździe do Warszawy do Teatru Muzycznego „Roma” na musical „Piloci” opowiadający o polskich pilotach, którzy w czasie II wojny światowej brali udział w bitwie o Anglię. Ale w spektaklu wojna jest tak naprawdę tylko tłem do głównego tematu - miłości dwójki głównych bohaterów: Niny – warszawskiej aktorki i piosenkarki i Jana – młodego polskiego pilota wojskowego. Świetna scenografia, wpadające w ucho rewelacyjne songi, trzymająca w napięciu do końca spektaklu akcja, ale przede wszystkim niezwykła gra aktorska – to wszystko spowodowało, że spektakl zebrał wiele pozytywnych opinii ze strony młodych widzów, w tym także uczniów „Mechanika” i zdobył ich serca. Widowisko dostarczyło dobrych emocji i okazało się doskonałym sposobem na rozbudzanie ciekawości w kwestii  historii polskich bohaterów i tematu sztuki wysokiej.


8 lutego 2019 r. odbyło się w „Mechaniku” szkolenie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej  w Rykach Panem Pawłem Banaszkiem - dowódcą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Sebastianem Polakiem strażakiem, ratownikiem, absolwentem naszego technikum. Spotkanie dotyczyło bezpiecznego zachowania podczas ferii oraz największego  zagrożenia  występującego głównie w zimie, jakim jest tlenek węgla czyli tzw. „cichy zabójca”.


05.02.2019 r. Przypominamy o możliwości i konieczności złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji LATO 2019 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego br. (poniedziałek).

Deklarację mogą złożyć uczniowie:

 • klasa III aT (zawód - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,  symbol cyfrowy zawodu [311515],
  - kwalifikacja M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

 • klasa III sZ (zawód – mechanik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu [723103]  
  - kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 • klasa III bZ (zawód – mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, symbol cyfrowy zawodu [834103]  
  - kwalifikacja M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

 • klasa III dT (zawód - technik informatyk, symbol cyfrowy zawodu [351203]  
  - kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

 • klasa III bT (zawód - technik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu [311513]  
  - kwalifikacja M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 • uczniowie, którzy podchodzili już do egzaminu zawodowego z kwalifikacji i nie udało im się zdać części pisemnej i/lub części praktycznej.

Deklaracje należy wypełnić czytelnie i starannie oraz złożyć do ww. dnia w sekretariacie szkoły lub u wicedyrektora Grzegorza Kamińskiego. (Dokumenty złożone po terminie nie zostaną wprowadzone na sesję letnią). Druki deklaracji można pobrać w sekretariacie lub wydrukować ze strony http://www.oke.krakow.pl zakładka egzamin z kwalifikacji lub pobrać tutaj. Podpisano: Dyrektor szkoły


31 stycznia 2019 r. w naszej szkole było bardzo słodko. A to dlatego, że w murach naszej szkoły odbył się kiermasz ciast. Uczniowie upiekli ciasta, przynieśli je do szkoły, a następnie sprzedawali je na przerwach. Za 2 zł można było skosztować tych słodkości a pieniądze z kiermaszu przeznaczyliśmy na cele charytatywne. Nad całą akcją czuwała Pani Jadwiga Jońska.


30 stycznia 2019 r. odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi. Autokar CRKiK tego dnia stacjonował w naszej szkole i przyjmował dzielnych  młodych ludzi chętnych do oddania krwi. W akcję włączyli się uczniowie „Mechanika” ale nie zabrakło również chętnych osób spoza naszej szkoły. Wszystkim biorącym udział w imieniu potrzebujących dziękujemy i zachęcamy do zostania honorowym dawcą krwi przy następnych akcjach.


W dniu 30 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym. W zawodach uczestniczyło 28 uczniów naszej szkoły. I Miejsce - Miłosz Przemek z klasy II BT, II Miejsce - Filipek Jakub z klasy II BT, IV Miejsce - Pudło Bartosz II DT, V/VI Miejsce - Mróz Daniel IV BT i Majek Konrad III FSBZ. Dziękujemy wszystkim za sportowe zachowanie i życzymy dalszych sukcesów. Organizatorzy: Nauczyciele wychowania fizycznego. Galeria


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:30. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - Warsztaty - obok Stacji diagnostycznej - (ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To druga akcja w tym roku szkolnym! Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisanie się na listę chętnych do oddania krwi u koordynatora akcji Pana Przemysława Piskorskiego.

Zarządzam w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas. Celem spotkania jest podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Spotkanie ogólne odbędzie się w sali gimnastycznej o godzinie 15:30, a następnie z wychowawcami w klasach. Obecność rodziców na wywiadówce jest obowiązkowa. Podpisano: Dyrektor szkoły - Marek Ochap


Biblioteka szkolna ogłasza VI Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Zgłaszanie uczestników – do 8 lutego 2019 r. do bibliotekarzy. Wybór tekstów – do 28 lutego 2019 r. Przewidywany termin konkursu - środa, 6 marca 2019r.  ZAPRASZAMY!!! Regulamin konkursu


W dniu 14 stycznia 2019 roku obchodziliśmy 41 rocznicę śmierci patrona naszej szkoły Władysława Korżyka. Był on założycielem i przez wiele lat jej dyrektorem. Z tej okazji młodzież naszej szkoły pod kierunkiem pań: Barbary Oklei i Agnieszki Bilicz przygotowała apel przypominający sylwetkę patrona i jego dokonania. W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy II bT i II dT, wystrojem sali zajęli się uczniowie klasy IV acT. Pod pomnikiem patrona przed szkołą zostały złożone kwiaty, a na grobie zapalone znicze. W ten sposób społeczność naszej szkoły uczciła pamięć ważnego dla nas człowieka.


Nasze koło modelarskie wzbogaciło się o nowy projekt. Jest to model Samolotu TS - 11 Iskra który widujemy na co dzień latający nad naszymi głowami. Samoloty te stacjonują na co dzień w pobliskiej Dęblińskiej Szkole Orląt. Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link


Sprawozdawczość za 1 semestr na Radę Pedagogiczną klasyfikacyjną w dniu 18 stycznia (piątek) dla klas przejściowych:

Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników nauczania i zachowania za 1 sem. roku szkolnego 2018/2019 - plik

Sprawozdanie z realizacji planu działań wychowawcy klasy za 1 sem. roku szkolnego 2018/2019 - plik


Informuję, że dzień 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława  Korżyka w Rykach. W związku z powyższym 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) szkoła będzie nieczynna. W ramach odpracowania dnia wolnego szkoła będzie czynna 29 grudnia 2018r.(sobota). Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 16/2018/2019 z dnia 21 grudnia 2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy. Podpisano: Dyrektor Marek Ochap


Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców, uczniów oraz absolwentów i przyjaciół naszej szkoły: Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, Rodzinnego ciepła i wielkiej radości, Pod żywą choinką zaś dużo prezentów, A w Waszych pięknych duszach wiele sentymentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy 2019 Rok. Życzy Dyrektor mgr inż. Marek Ochap


W dniu 20-12-2018 r. odbyło się „Spotkanie Opłatkowe”  dla całej społeczności szkolnej. Po wniesieniu Betlejemskiego Światła Pokoju i wspólnym odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy”  dyrekcja, nauczyciele i uczniowie tradycyjnie przełamali się opłatkiem składając sobie nawzajem świąteczno - noworoczne życzenia. Następnie obejrzeliśmy inscenizację pod tytułem „Dwa Adwenty”. Jeden Adwent to oczekiwanie całego świata na przyjście naszego Zbawiciela na końcu czasów, w dniu „Paruzji”. Drugi zaś to coroczne oczekiwanie i przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Program przygotowali uczniowie klasy II d Technikum Informatycznego a kolędy śpiewali Szymon Sadrzak – IIIb T, Weronika Król – I e T, Natalka Kursa, Iza Wieczorek, Julka Buczek i Klaudia Bakoń z klasy I f/z. Nad całością czuwała Pani Jadwiga Jońska.


20.12.2018 r. - po Jasełkach nagrodzono zwycięzców  konkursu „Zapuść wąsy dla jaj”, którego organizatorami byli p. Monika Cenkiel i p. Tomasz Piecyk. Pierwsze miejsce zdobył Erwin Joński. Drugie -  Jan Suska a trzecie Kamil Drózd. Wszystkim biorącym udział gratulujemy odwagi i życzymy jeszcze większych wąsów w przyszłych latach.


Na tegoroczną kolację wigilijną, która odbyła się w dniu 19.12.2018 r. przybyła cała społeczność internatu. Wieczór minął w świątecznej i podniosłej atmosferze. Wychowankowie, opiekunowie i zaproszeni goście wysłuchali występu młodzieży, wzięli udział w kolędowaniu oraz w imię polskiej tradycji podzielili się opłatkiem. W atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowadził wszystkich ksiądz Piotr Hawryluk, który odczytał fragment Pisma Świętego i zaintonował kolędę. Wieczerzę uświetniły tradycyjne postne potrawy przygotowane pod czujnym okiem pań kucharek. Galeria


Tegoroczne święta Bożego Narodzenia jak co roku poprzedzone były licznymi przygotowaniami również w zakresie dekoracji wnętrz i pomieszczeń mieszkalnych. Hołdując tym tradycjom wychowankowie naszego internatu pod kierunkiem pani Ewy Jeżewskiej oraz przy wsparciu pani Marii Mazurek nauczyli się wykonywać stroiki i ozdoby świąteczne. Z dużym zapałem wykonywali kompozycje oparte na naturalnych i sztucznych elementach dekoracyjnych. Ze szczególnym upodobaniem tworzyli stroiki z kory drzew, ponieważ ten materiał okazał się być wdzięczny w obróbce i zestawianiu z innymi ozdobami. Wszystkie dekoracje zostały wystawione na sprzedaż podczas „Kiermaszu Świątecznego”, który odbył się w internacie w dniach 18-19.12.2018 r. i cieszył dużym zainteresowaniem wśród pracowników i uczniów z całej placówki. Szczególne podziękowania należą się panu kierownikowi Stanisławowi Gałęzowskiemu, który osobiście wsparł akcję przygotowania i sprzedaży stroików świątecznych. Galeria


Zaproszenie!!! Organizowana jest wycieczka do Warszawy, do Teatru ROMA na musical „Piloci”. Koszt wyjazdu 100 zł przy grupie liczącej minimum 40 osób. Możliwe terminy wyjazdu: 16.01.2019 r., 23.01.2019 r. lub 13.02.2019 r. Osoby chętne proszone są o zapisanie się na listę do pani A. Wesołowskiej do dn. 4.01.2019 r. Informacje na temat musicalu na stronie: https://www.teatrroma.pl/spektakl/musical_piloci/


Kiermasz Świąteczny! Zapraszamy wszystkie chętne osoby do zakupu stroików świątecznych w naszym internacie. Kiermasz odbędzie się w dniach 18-19.12.2018 r. w godz. 11:00 – 15:00. Stoisko z naszymi wyrobami będzie się znajdować w holu obok stołówki.

Oferujemy szeroką ofertę nowoczesnych stroików w przystępnych cenach. Wszystkie wyroby to nasze rękodzieło.


14 XII 2018 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie autorskie z Luizą Borkowską-Ziółkowską pod hasłem "Od patriotyzmu do surrealizmu". Pani Luiza, z wykształcenia biolog, jest pisarką, poetką, recenzentką literacką i kompozytorką. Zadebiutowała w 2007 roku opowiadaniem grozy „Jamais vu – ziarna jutra”, które weszło w skład antologii „Zarżnięta kura. Opowieści niesamowite”. Do jej dorobku należą: thriller psychologiczny „W niewoli strachu”, tomik poezji „Sen nocy niepewnej” oraz utwór dla dzieci „Proszę, przepraszam, dziękuję. Małe wielkie słowa.” W przygotowaniu jest książka dla małych i dużych czytelników pt. „Skąd się wziąłem w brzuszku?”.

Luiza Borkowska-Ziólkowska opowiadała o swojej twórczości, cytowała fragmenty utworów i zachęcała młodzież do czytania i rozwijania zainteresowań. Spotkanie przebiegło w bardzo milej atmosferze, młodzież podziękowała autorce gromkimi brawami i bukietem wiosennych :-) kwiatów. Na zakończenie Pani Luiza złożyła autograf w książce ofiarowanej czytelnikom biblioteki. W spotkaniu, przygotowanym przez Elżbietę Lipską i Agnieszkę Tomaszek-Beczek, uczestniczyli uczniowie z klas II DT, III DT oraz II AT.


Posługa wolontariuszy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach. Cały tydzień od 10 do 14 grudnia 2018 roku nasi wolontariusze pracowali przy wydawaniu darów z „Banku żywności” dla ubogich rodzin z gminy Ryki. Byli to: Jakubik Szymon, Filipek Jakub, Sobiech Maciek, Markiewicz Arek, Gorzkowski Łukasz, Lech Hubert, Przybysz Łukasz, Długoszek Rafał, Wojtaś Robert, Białecki Mateusz, Florecki Jakub i Parzyszek Karol. Otrzymali pochwałę i jak twierdzą pracownicy Ośrodka „spisali się na medal”. Przygotowała J. Jońska.


Sprawozdawczość za 1 semestr na Radę Pedagogiczną klasyfikacyjną dla klas maturalnych w dniu 14 grudnia (piątek):

Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników nauczania i zachowania za 1 sem. roku szkolnego 2018/2019 - plik

Sprawozdanie z realizacji planu działań wychowawcy klasy za 1 sem. roku szkolnego 2018/2019 - plik


Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach informuje, że Pracownie Kształcenia Praktycznego posiadają do sprzedaży urządzenia i maszyny, które nie są już wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Sprzedaż odbędzie się na podstawie zapytań ofertowych. Składanie ofert wraz z ceną w sekretariacie szkoły do dnia 20 grudnia br. do godziny 10:00. Wykaz sprzętu do sprzedaży


Uczeń klasy 4bt - Paweł Stachnio (technik pojazdów samochodowych) otrzymał stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wręczenie stypendiów i listów gratulacyjnych odbywało się 11 grudnia 2018 roku w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur przy Placu Teatralnym 1 w Lublinie. DYPLOM UZNANIA dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego ZSZ Nr1 im. Władysława Korżyka w Rykach od Marszałka Województwa Lubelskiego (Jarosław Stawiarski) odebrał Przedstawiciel szkoły, opiekun dydaktyczny ucznia: Piotr Jacek Kusal.


06-12-2018 r. - Mikołajki u przedszkolaków. Z okazji Mikołajek wolontariusze z naszej szkoły dzień 6 grudnia 2018 roku spędzili wśród swoich podopiecznych w przedszkolach: na ul. Żytniej – SP nr 2 im. Marii Kownackiej oraz SP nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny  przy ul. Kochanowskiego w Rykach. Rolę Mikołaja godnie pełnił Robert Kiliszek z kl II aT a pomagały mu Snieżynki: Natalka Niebrzydowska i Paulina Madej z klasy II f/z, Dominika Konopka z If/z, Ewelina Włodarczyk i Agata Bany z kl. II aT oraz Julka Pawłowska z II aT. Uczniowie pomogli w organizacji Mikołajek dla najmłodszych przedszkolaków wcielając się w role Mikołaja i Śnieżynek. Spędzili tam kilka godzin wspierając panie przedszkolanki w organizowaniu dzieciom zabaw ruchowych, edukacyjnych oraz plastycznych. Każdy przedszkolak pozował do zdjęcia z Mikołajem. Bardzo zadowolone dzieci podziękowały Mikołajowi i Śnieżynkom za cudownie spędzony dzień, zaprosiły św. Mikołaja za rok i obiecały, że czekając na niego będą bardzo grzeczne! Była to wspaniała zabawa i wiele radości zarówno dla dzieci jak i wolontariuszy. Przygotowała J. Jońska.


05.12.2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach odbył się XIV Powiatowy konkurs wiedzy o AIDS. Organizatorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Rykach, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rykach oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach.

Celem konkursu było: podnoszenie poziomu wiedzy na temat HIV/AiDS, kształtowanie postaw prozdrowotnych, kształtowanie postaw tolerancji wobec zakażonych i chorych, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. W konkursie udział wzięło 7 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ryckiego. Uczniowie „Mechanika” uplasowali się wśród najlepszych: Szymon Sowa I DT – miejsce III, Łukasz Łukasiak I DT– miejsce V.

Wiśniewski Paweł I ACT – 8 miejsce . Gratulacje! Do konkursu uczniów przygotowała Barbara Okleja – nauczyciel biologii. Galeria


Zrób sobie prezent na mikołajki!!! Poczuj magię zbliżających się Świąt!!! Dnia 5 grudnia (tj. w środę), po 2. godzinie lekcyjnej, organizowane jest wyjście do kina Renesans na komedię romantyczną „Miłość jest wszystkim”. Wyjście deklaruje cała klasa (cena biletu: 11 zł od osoby). Zebrane pieniądze skarbnicy klas wpłacają do p. Anny Wesołowskiej do dn. 4 grudnia, do godz. 11:00. Liczba miejsc ograniczona!


Szkolne koło modelarskie pod opieką p. Janusza Chudowolskiego i p. Daniela Kani, wzięło udział w dniu 2 grudnia br. w VIII Edycji Wystawy modelarskiej która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w miejscowości Wysokie. Nasi uczniowie zaprezentowali modele w kategorii Modele Kartonowe. Trójka uczniów: Patrycja Kęczkowska, Szymon Sowa oraz Jakub Jagiełło otrzymała dyplomy oraz nagrody pamiątkowe. Nasze koło modelarskie otrzymało także wyróżnienie od Pana Jacka Romanka przedstawiciela Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39”. W mitingu modelarskim zostało zaprezentowanych ponad 300 modeli. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i liczymy na dalszą współpracę. Foto-relacja


„Andrzejki” wolontariuszy. W dniu 30.11.2018 r. po czterech lekcjach wolontariusze naszego Klubu zorganizowali tradycyjne „ANDRZEJKI”. Były to wesołe gry i wróżby andrzejkowe. Pyszne ciasta, ciasteczka i soki przygotowali uczniowie. W tych zabawach brało udział trzydziestu wolontariuszy pod opieką Pani Jadwigi Jońskiej i Pani Agnieszki Bilicz .


W dniu 29.11.2018 r. w internacie naszej szkoły zgodnie z wieloletnią tradycją odbyło się „Pasowanie na wychowanka internatu”. W sali konferencyjnej zgromadzili się przedstawiciele grona pedagogicznego oraz starsi i młodsi wychowankowie. Uroczystość przygotowaną pod kierunkiem pań Ewy Jeżewskiej i Marii Mazurek poprowadzili przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu: Kateryna Storozhenko i Michał Chwalisz. Wszyscy nowi choć już nieco zadomowieni wychowankowie złożyli uroczystą przysięgę i zostali mianowani na pełnoprawnych członków naszej placówki przez Pana Kierownika Stanisława Gałęzowskiego.

W programie imprezy znalazły się testy sprawdzające wiedzę pierwszoklasistów oraz konkursy i zabawy zręcznościowe. Po raz kolejny chłopcy mogli rywalizować ze sobą w „Konkursie o tytuł strongmana internatu”. Ponadto odbyło się wręczenie upominków i dyplomów wychowankom, którzy wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pod hasłem „Popatrz to Polska” poświęconym tematyce niepodległości. Na zakończenie każdy nowy wychowanek otrzymał symboliczny upominek na pamiątkę tegorocznego pasowania. Galeria


Zaproszenie!!! Dyrekcja oraz Nauczyciele ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka bardzo serdecznie zapraszają uczniów „Mechanika” do wzięcia udziału w 6 – dniowej  wycieczce do Włoch. Jeśli znajdzie się 25-50 chętnych uczniów, wycieczka odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia 2019 roku. Koszt wyjazdu to kwota ok. 1400 zł. Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w wycieczce proszone są o zapisanie się na listę do pani Anny Wesołowskiej do dn. 4 grudnia  2018 roku. Szczegółowe informacje na temat programu, świadczeń, cennika pod adresem:
https://wycieczkiszkolne.atas.pl/wycieczka/wlochy-wycieczka-szkolna-TW1-13#program-wycieczki

Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki do Paryża zamiast do Włoch. Tylko wyjazd ten musiałby odbyć się 28 stycznia 2019 roku lub 4 lutego 2019 roku. Koszt wycieczki to kwota ok. 1130 zł. Szczegóły pod adresem:
https://wycieczkiszkolne.atas.pl/wycieczka/paryz-tws-TF10-e-4328#ogolne-informacje


Ogólnopolska Matura Próbna z Operonem – harmonogram:

 • 20 listopada (wtorek): 8.00 – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut);
  14.00 – egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

 • 21 listopada (środa): 8.00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut);
  14.00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

 • 22 listopada (czwartek): 8.00 – egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut);
  14.00 – egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

 • 23 listopada (piątek): 8.00 – egzamin z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym: historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, geografii, fizyki (180 minut)

Szczegóły techniczne - czytaj


16 listopada 2018 roku, odbyła się wycieczka na targi motoryzacyjne do Nadarzyna . „Warsaw motor show 2018” -pod taką nazwą odbywały się targi i cieszyły się tak wielkim zainteresowaniem w naszej szkole że, w tym roku pojechaliśmy dwoma autokarami. W programie mieliśmy kilku godzinne chodzenie po halach wypełnionych samochodami oraz sprzętem motoryzacyjnym, a następnie wróciliśmy do domu. A więc mieliśmy mnóstwo czasu aby pooglądać i nacieszyć oczy luksusowymi samochodami, nowymi technologiami stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym, a było tego sporo. Niektórym udało się przejechać samochodami elektrycznymi , pograć w gry na symulatorach , usiąść za kierownicą „super samochodów”, a nawet porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie ze sławnymi ludźmi. Atrakcji było mnóstwo dlatego zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego wyjazdu!


Szkolny konkurs "Zapuść wąsy dla jaj" Ideą akcji #movember jest propagowanie badań profilaktycznych u mężczyzn w celu wczesnego wykrycia nowotworów lub sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia. Zapuść wąsy, brodę lub to i to, zwróć uwagę na siebie swoim nowym wyglądem i sprowokuj innych do rozmowy, a może nawet do przebadania się. Wytrzymaj jak najdłużej w nowej stylówie i daj sobie szansę na wygranie fajnych nagród. Pod koniec listopada jury złożone z  waszych koleżanek wybierze najlepszą "nową" twarz w Mechaniku. Zgłoś chęć swojego udziału do organizatorów konkursu. Zachęcamy również nauczycieli do dania przykładu dla młodszej, męskiej braci szkolnej, a wszystkie Panie prosimy o doping.

Życzymy powodzenia i niech wąs będzie z Wami. P.S. Tak, zapuszczanie zarostu jest trudne i wkurzające. Jak to przetrwać? Zapytaj znanego brodacza w waszej szkole. Na pewno go poznacie! Wszelkie info i regulamin u organizatorów p. Moniki Cenkiel i p. Tomasza Piecyka.


16 listopada uczniowie kl. I DT i II DT w kinie „Renesans” obejrzeli spektakl teatralno-muzyczny „Sen o wolności”, w wykonaniu dzieci i młodzieży pracujących pod opieką instruktorów: pana Patryka Pawelca – instruktora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury ds. literatury i recytacji oraz pana Michała Pastuszaka – instruktora ds. żywego słowa i muzyki Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie. Wszyscy zaproszeni goście bardzo entuzjastycznie, gromkimi brawami podziękowali utalentowanej i zaangażowanej młodzieży za przedstawienie nawiązujące do ważnego momentu w historii Polski, gdzie marzenia, tęsknoty Polaków, ich wielka odwaga i wola walki zdziałały cuda, bo przyniosły upragnioną wolność. Widowisko powstało w ramach warsztatów teatralnych „Dla Niepodległej” i po raz  pierwszy zostało zaprezentowane podczas Koncertu Galowego 11 listopada br. z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


Cezary Jeżewski, uczeń kl. IV DT zdobył wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Grzyby - skarby natury"- II edycja, organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie.  Gratulujemy!!! Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 15 listopada 2018 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.


13 listopada 2018 roku odbyły się w znaszaj szkole zawody XIII Konkursu Informatycznego Bóbr. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów z klasy IV d technikum informatycznego. „Bóbr” to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Nasi uczniowie startowali w kategorii "Senior" - szkoły ponadgimnazjalne. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia. Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Zobacz zadania z konkursu próbnego - wersja z odpowiedziami. Opiekun konkursu – Renata Dróbek


Dnia 13 listopada w sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Niepodległość a co za tym idzie życie w wolności w suwerennym kraju jest wartością nie do przecenienia. Jesteśmy wdzięczni naszym przodkom za trwanie przy języku, kulturze i tradycji polskiej i za lata walki o niepodległą. Tę wdzięczność wyrazili w słowach uczniowie klasy II At, którzy wystąpili na uroczystym apelu. Opowiadali wierszem i prozą o najważniejszych wydarzeniach w ponad 1000-letniej historii państwa polskiego. Zaśpiewali pieśni patriotyczne przy akompaniamencie Szymona Sowy z klasy I Dt oraz pomocy wokalnej Szymona Sadrzaka z III Bt. Nad całością występu czuwali nauczyciele: pani Ewa Kłosowska i pan Jarosław Lipski.


13.11.2018 r. - Świętując 100-lecie niepodległości państwa polskiego uczniowie ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach wzięli udział w konkursie historycznym na temat dziejów Polski. Etapy klasowe konkursu wyłoniły po 3 najlepszych uczniów z każdego oddziału. Etap szkolny odbył się po uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości. Organizatorzy przygotowali 100 pytań, które pozwoliły wyłonić zwycięzców. W rezultacie dość wyrównanej rywalizacji i przy dopingu kolegów z widowni laureatami zostały następujące klasy:

 • I miejsce klasa IV ACT w składzie: Tomasz Kępka, Kacper Warowny;

 • II miejsce klasa III ACT w składzie: Dawid Sochacki, Wojciech Olek, Piotr Filipek;

 • III miejsce klasa II BT w składzie: Daniel Szymański, Wojciech Małecki, Wiktor Nowaczyk, Karol Radko.

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez p. Jarosława Lipskiego i p. Barbarę Polak.


Miło nam poinformować, że dwóch nauczycieli z naszej szkoły walczy o tytuł "Nauczyciel na medal". Głosuj na pana Stanisława Gałęzowskiego wysyłając SMS na numer 72355 (koszt 2,26 zł z Vat) o treści LNC357 lub na panią Annę Marciniak - SMS na numer 72355 o treści LNC.359. Głosować można do godziny 20:00 20 listopada.


Zaproszenie. Dnia 15 listopada  (tj. czwartek), po 4. godzinie lekcyjnej, organizowane jest wyjście do kina Renesans na komedię romantyczną „Serce nie sługa”. Wyjście deklaruje cała klasa (cena biletu: 11 zł od osoby). Zebrane pieniądze skarbnicy klas wpłacają do p. Anny Wesołowskiej do dn. 14 listopada, do godz. 9:00.


9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 uczniowie naszej szkoły wspólnie odśpiewali hymn narodowy w ramach ogólnokrajowej akcji "Rekord dla Niepodległej". Celem tej inicjatywy ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej i Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej jest wspólne świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości w gronie ponad 4,8 mln uczniów i prawie 470 tys. nauczycieli i pracowników oświaty w całej Polsce. Uroczystość przygotował SU pod opieką pani Anny Wesołowskiej i pana Janusza Chudowolskiego.
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie wydał materiały promocyjne na stulecie niepodległości Polski. Pakiet zawiera m.in. zdjęcia, pisma i ulotki dotyczące działalności zbrojnej w latach 1914–1918 zmierzającej do odzyskania przez Polskę niepodległości. Zachęcamy do obejrzenia tej ciekawej publikacji. Materiały promocyjne IPN

Wszyscy z „Mechanika’, którzy chcieli pierwsze dni listopada - w tym roku - wyjątkowo ciepłe i słoneczne, spędzić aktywnie, na świeżym powietrzu, wybrali się na wycieczkę do Krakowa i Zakopanego. Wyjazd odbył się w dn. 5-7 listopada, a wśród tych, którzy kochają góry i aktywny wypoczynek znaleźli się uczniowie takich klas, jak: I ACT, I ET, II AT, II BT, II DT i III DT. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele: pani Ewa Kłosowska, pani Ania Wesołowska i pan Jarek Lipski. W ciągu trzech dni wszyscy skąpani w słońcu podziwiali Stare Miasto w Krakowie, wdychali świeże powietrze w Tatrach wędrując nad Morskie Oko i do Doliny Strążyskiej, relaksowali się podczas dwuipółgodzinnej kąpieli w basenach kompleksu Termy BUKOVINA. Okazji do maszerowania nie brakowało, ale niektórzy mimo wszystko - wyjeżdżając z Zakopanego- odczuwali pewien niedosyt, gdyż chcieliby zdobyć Giewont. Niestety czasu już zabrakło... Tego typu komentarze jednak cieszą, bo pokazują, że miłość do gór rodzi często się właśnie w górach i obcowanie z nimi sprawia, że człowiek nigdy nie ma dość i marzy o kolejnych wędrówkach. Opiekunowie dziękują wszystkim uczniom za udział i obiecują, że Tatry Wysokie są w zasięgu każdego kto zechce wybrać się na następną górską wyprawę.


5 listopada 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 brali udział w wycieczce przyrodniczo - krajoznawczej do Kozienic i Kozienickiego Parku Krajobrazowego, w ramach realizacji projektu edukacyjnego z zakresu ekologii organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie. Głównym celem wycieczki było zapoznanie się z ogólnymi zasadami funkcjonowania Elektrowni, zaznajomienie z funkcjami Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz kreowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego. W programie wycieczki było zwiedzanie: Elektrowni Kozienice w tym nowego bloku energetycznego o mocy 1000MG. W ośrodku Edukacji Kozienickiego  Parku Krajobrazowego w Augustowie odbył się wykład nt „Odnawialne źródła energii” przedstawiony przez doradców energetycznych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Przedstawiciel Kozienickiego Parku Krajobrazowego zapoznał uczestników wyjazdu z formami ochrony przyrody na terenie parku. Ostatnim punktem programu wycieczki było się zwiedzanie zespołu pałacowo - parkowego w Kozienicach. Przy sprzyjającej pogodzie, zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami: panem Markiem Ochapem, Grzegorzem Kamińskim, Agnieszką Tomaszek - Beczek i Barbarą Okleją wrócili do Ryk. Foto relacja z wycieczki


W dniu 7 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES. PLUS – MATEMATYKA. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas: I acT, I dT, I eT, II dT, III aT, III bT, IV acT, IV bT oraz IV dT. Do zawodów uczestników przygotowały panie: Agnieszka Bilicz, Ewa Kłosowska i Jadwiga Mościcka–Wróbel. Wyniki  i nagrody będą w styczniu.


W dniach 28–29 października 2018 r. Koło Modelarskie ZSZ Nr 1 w Rykach którego opiekunami są Pan Janusz Chudowolski i Pan Daniel Kania wzięło udział w Wystawie historycznej - Militaria XX wieku która odbyła się w Lublinie. Wystawa prezentowała modele pojazdów militarnych z całej Polski, repliki samolotów, pokazy broni i sprzętu wojskowego, pamiątki i eksponaty lotnicze. Nasze Koło Modelarskie wystawiło 10 Kartonowych modeli Samolotów dwudziestolecia międzywojennego które przedstawione są na dołączonych zdjęciach. Foto

W dniach 27-10-2018 r. (sobota) i 28-10-2018 r. (niedziela) Szkolne Koło Modelarskie pod opieką Daniela Kani i Janusza Chudowolskiego wzięło udział w I Ogólnopolskim Mityngu Modelarskim w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Na Mityng przygotowano dioramę lotniczą zatytułowaną: „Maskowanie PZL P-7A na lotnisku polowym.” Nasza diorama uzyskała wyróżnienie w kategorii dioramy lotnicze. Powyższe wydarzenia można obejrzeć w galerii zdjęć. Plakat wystawy


Uwaga!!!!! Ogłaszamy wyniki konkursu na recenzję książki pt. "Poleć książkę znajomemu". Jury w składzie Anita Posim-Kryczka, Agnieszka Jaroń, Anna Wesołowska, Elżbieta Lipska i Agnieszka Beczek wyłoniło zwycięzców:, I miejsce Aleksandra Soból kl. IV T, II miejsce Michał Jabłoński kl. IAC, III miejsce Emanuel Szklarz kl. IET. Nagrody laureatom zostaną wręczone na najbliższym apelu poświęconym rocznicy odzyskania niepodległości. GRATULUJEMY!!!!


Miło nam poinformować, iż wycieczka do Krakowa i Zakopanego odbędzie się w dniach 5-7 listopada br. W związku z wyjazdem we wtorek 30 października o godz. 11:20 w sali nr 14 odbędzie się spotkanie  z Dyrekcją i p. A. Wesołowską. Wszyscy, którzy zapisali się na listę i wpłacili zaliczkę proszeni są o dostarczenie p. A. Wesołowskiej pozostałej kwoty i zgody od rodziców na wyjazd do 30 października. Koszt wycieczki od jednej osoby  300 zł. W załączniku program wyjazdu.


W dniu 24-10-2018 r. (środa) członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu przeprowadzą zbiórkę datków pieniężnych "do puszki" dla Krzysztofa z Zajezierza. Uległ on nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego stracił nogę. Bardzo pilnie potrzebuje pomocy na rehabilitację i zakup protezy. Już dziś dziękujemy za zrozumienie i okazane serce.


Dnia 23 października 2018 roku uczniowie kl.  II AT oraz II DT uczestniczyli w wycieczce, której celem było zwiedzanie  położonego nad Wisłą Sandomierza. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Ewa Kłosowska, p. Anna Wesołowska  oraz p. Janusz Chudowolski. Miasto jest niezwykle malowniczo położone na siedmiu nadwiślańskich wzgórzach, co sprawia, że bywa nazywane czasem małym Rzymem, choć zdecydowanie mocniej przyległ do niego przydomek królewskiego miasta, gdyż  bywali tutaj w przeszłości polscy królowie i książęta. Największą siłą Sandomierza są liczne zabytki dlatego w czasie kilkugodzinnego spaceru uczniowie  w towarzystwie przewodnika miejskiego mieli okazję zobaczyć m.in. Rynek wraz z renesansowym ratuszem, zamek, Ucho Igielne, Bramę Opatowską z XIV w., Podziemną Trasę Turystyczną, Bazylikę Katedralną, kościół św. Jakuba z XIII w. Mimo dość kapryśnej pogody dobry humor oraz radosna atmosfera pozwoliły wszystkim uczestnikom  w pełni cieszyć się wyjazdem. Fotorelacja z wycieczki


Szkolny Konkurs Fotograficzny - Kolektor słoneczny w ujęciu fotograficznym”.

Cele konkursu:

 • Podniesienie świadomości uczniów dotyczącej wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 • Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego.

 • Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej młodzieży.

 • Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace fotograficzne.

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu


Dnia 17 października 2018 roku uczniowie kl.  I dt oraz chętni uczniowie z klas: I et, II dt i III fsb  uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Głównym punktem programu wycieczki była 2 godzinna lekcja WF na trampolinach w Hangarze 646 pod opieką profesjonalnych instruktorów. W programie wycieczki znalazła się także wizyta w CinemaCity Promenada - film pt.: "7 uczuć" oraz wizyta w McDonald's. Pomimo ogromnego zmęczenia po ćwiczeniach w Parku Trampolin  dobry humor oraz radosna atmosfera pozwoliły wszystkim uczestnikom w pełni cieszyć się wyjazdem. Galeria zdjęć


W dniu 17.10.2018 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami Anną Wesołowską, Januszem Chudowolskim i Danielem Kanią na zaproszenie Fundacji Digital Space wzięli udział w Warsztatach Światłowodowych zorganizowanych przez operatora telekomunikacyjnego Telkom System Sp. z o.o., właściciela marki Feromedia. Podczas Warsztatów Światłowodowych zrealizowany został następujący program:

 • Czym jest światłowód? Charakterystyka, konstrukcja, przykłady zastosowań światłowodów w różnych branżach.

 • Transmisja danych z wykorzystaniem światłowodów i innych mediów – porównanie technologii.

 • Typy włókien optycznych (jedno modowe, wielodomowe).

 • Parametry włókien optycznych ( Tłumienność, dyspersja itp.).

 • Okna transmisyjne.

 • Przewody światłowodowe: typy i zastosowanie poszczególnych rodzajów kabli.

 • Osprzęt stosowany w tworzeniu połączeń światłowodowych (przełącznice, adaptery, tacki, mufy).

 • Złącza światłowodowe, typy, charakterystyka.

 • Spawarka światłowodowa – budowa i zastosowanie.

 • Spawanie włókien światłowodowych.

 • Technika DWDM i CWDM.

 • Pomiary przewodów i złączy światłowodowych.

Uczniowie zapoznali się z wiedzą teoretyczną oraz wzięli udział w laboratoryjnym montażu sieci światłowodowej. Podczas warsztatów zwiedziliśmy także studio nagrań filmowych telewizji Magnes TV zapoznaliśmy się z wyposażeniem studia oraz wzięliśmy udział w warsztatach dotyczących nagrywania materiałów studyjnych. Całą naszą przygodę można obejrzeć na filmie Magnes TV i foto relacji która znajduje się tutaj.


W dniu 16.10.2018 r. w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. F. Kleeberga w Dęblinie odbył się finał Pierwszego Międzyinternackiego Turnieju Szachowego „INTERSZACHY 2018”. W rozgrywkach wzięli udział podopieczni z kilku placówek. Nasz internat reprezentowali Illia Serheiev i Hleb Shershneu pod opieką Pani Marii Mazurek. W rezultacie zaciętej walki chłopcy zajęli czwarte miejsce i otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki. Galeria


Od września 2018 r. do listopada 2018 r. realizowany jest  przez Starostwo Powiatowe w Rykach i Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach projekt edukacyjny pn. "Promujmy ekologię w Powiecie Ryckim". Cele projektu to między innymi: kształtowanie proekologicznych postaw i podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej, propagowanie działań przyjaznych ekologii, upowszechnianie wiedzy ekologicznej w tym udział w Ogólnopolskich Olimpiadach Ekologicznych i Alercie Ekologicznym, wychowanie ucznia będącego aktywnym uczestnikiem życia własnego środowiska, poznającego to środowisko, potrafiącego w nim zaistnieć i współtworzyć je, kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje środowisko. Czytaj dalej


11 października 2018 roku w naszej szkole odbyły się dwie uroczystości. W trakcie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Następnie uczniowie klas 4b ,3a i 2a umilili nam czas swoim przedstawieniem z okazji Dnia Nauczyciela. Po części artystycznej przedstawiciele Samorządu złożyli na ręce naszych wspaniałych dyrektorów życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz wręczyli wszystkim obecnym nauczycielom oraz emerytom – kwiaty. Jeszcze raz naszym kochanym nauczycielom życzymy wszystkiego dobrego i zapraszamy wszystkich do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości. Podpisano: Samorząd szkolny


Organizowany jest SZKOLNY KONKURS NA WYKONANIE ULOTKI STOP SMOGOWI”

Cele konkursu:

 • zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie ludzi

 • upowszechnianie postaw ekologicznych,

 • szerzenie zachowań przyjaznych środowisku

 • promocja zachowań proekologicznych w zakresie przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu

Przewidywany termin składania prac: do 20 listopada 2018 r. (do p. Barbary Oklei). Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSZ Nr1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Regulamin konkursu


Ogłaszamy SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY - "Jak wykorzystamy odnawialne źródła energii?" Cele konkursu:

 • podniesienie świadomości uczniów  dotyczącej wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

 • podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego,

 • kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej młodzieży,

 • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,

 • wyłonienie osób uzdolnianych plastycznie.

Przewidywany termin składania prac: 30 listopada 2018 roku (do p. Beaty Kryczki). Warunki uczestnictwa i regulamin


"GOFROWANIE  DLA HOSPICJUM". Uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza pod opieką Pani Jadwigi Jońskiej i Agnieszki Bilicz zorganizowali w dniu 4 października akcję charytatywną. Przygotowali i sprzedawali na szkolnym kiermaszu pyszne gofry. Dochód ze sprzedaży przekazany został dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. To kolejna nasza akcja wsparcia dla chorych dzieci. Podziękowanie


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 3 października 2018 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:30. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - Warsztaty - obok Stacji diagnostycznej - (ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To pierwsza  akcja w tym roku szkolnym! Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisanie się na listę chętnych do oddania krwi u koordynatora akcji Pana Przemysława Piskorskiego.

1 października br. w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odbyło się przekazanie czterech samochodów osobowych marki Toyota Yaris dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Samochody, które dostarczyła do Szkoły firma SACAR Sp. J. ze Stalowej Woli kosztowały łącznie 182.693,00 zł brutto. Trzy samochody będą służyły jako pomoce dydaktyczne używane w procesie nauczania i podczas egzaminów zawodowych. Czwarty będzie wykorzystywany na potrzeby szkolenia praktycznego w ramach nauki jazdy prowadzonej w Naszej Szkole. Po wielu latach przerwy wracamy do tradycji prowadzenia nauki jazdy w Szkole. Galeria - Toyoty

Ponadto tego samego dnia została dostarczona przez firmę GOMAR z Niwy Babickiej przyczepa rolnicza typu tandem, która będzie służyła do praktycznej nauki jazdy ciągnikiem. Wszystko to dzieje się za sprawą funduszy unijnych. Zakupione samochody oraz przyczepę udało się pozyskać dzięki staraniom i zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli oraz samorządu powiatowego. Galeria – Przyczepa.

Czekamy na kolejne dostawy nowoczesnego sprzętu.


Dzień Chłopaka to święto obchodzone przez chłopców i mężczyzn 30 września, chociaż Dzień Mężczyzn – o czym nie każdy wie – wypada de facto 10 marca. Dzień Chłopaka celebruje się w wielu krajach, na przykład w Norwegii (7 października), Indiach (19 listopada), a w Japonii już od VI w. n.e. Tego dnia dziewczyny, koleżanki, znajome, przyjaciółki – właściwie wszystkie kobiety, które mają na to ochotę – składają życzenia chłopcom mniejszym i większym. Są one raczej lekkie i wesołe w formie, można potraktować je jako „puszczenie oka”, symbol pamięci o danej osobie i sympatii względem niej. Dlatego... Z okazji Dnia Chłopaka wszystkim Chłopcom z „Mechanika”, tym starszym  i tym trochę młodszym – my Kobiety/ Dziewczyny życzymy wszystkiego najlepszego! Humoru radosnego i aby codziennie spotkało Was coś magicznego. By się spełniły Wasze życzenia, by się ziściły Wasze marzenia, by uśmiech często gościł na Waszej twarzy, byście zdobyli w życiu szczyt swoich marzeń. Wszystko, co chcielibyście, by się zdarzyło, wszystko, czego pragniecie, by Waszym było!


28 września 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Rykach odbył się etap powiatowy VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, a także poszerzenie wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego. Olimpiada składa się z trzech etapów, tj. szkolnego, powiatowego i finału regionalnego, którego organizatorem w bieżącym roku jest Powiat Włodawski. W etapie powiatowym udział wzięło 19 uczniów z siedmiu placówek ponadgimnazjalnych z Powiatu Ryckiego. Laureatem etapu powiatowego olimpiady, został Daniel Furtak z klasy III AT - DYPLOM. Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały przez Powiat Rycki. Finał olimpiady odbędzie się już 10 października 2018 roku we Włodawie, gdzie łącznie 15 najlepszych uczniów z pięciu powiatów województwa lubelskiego przystąpi do finałowej rozgrywki. Gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów.


Dnia 27.09.2018 r. cała społeczność  szkolna wzięła udział w uroczystości upamiętniającej 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Akademia została przygotowana przez klasy III dt i III fsbz pod kierunkiem wychowawczyń Pani Katarzyny Kępki oraz Pani Edyty Sergiel. Na pochwałę zasługuje wyjątkowa postawa naszych uczniów, którzy podczas apelu z należytym szacunkiem, w ciszy i skupieniu przyglądali się uroczystości. Docenili tym samym nie tylko pracę koleżanek i kolegów włożoną w przygotowanie apelu, ale w głównej mierze oddali hołd wszystkim tym, którzy przelali krew za naszą wolność. W klimat tamtych czasów z wielką łatwością wprowadziły nas piosenki przy akompaniamencie akordeonu. Na koniec głos zabrał pan V-ce dyrektor. A oto kilka zdjęć. Galeria


25 września 2018 roku uczniowie kl. III AT i III BT z wychowawcami, p. J. Mościcką- Wróbel, p. J. Kozłowską i nauczycielami, p. E. Kłosowską i A. Wesołowską wybrali się do stolicy, aby wspólnie z przewodnikiem miejskim, p. S. Łabędą szukać XIX- wiecznej Warszawy, tej, którą sfotografował B. Prus na kartach „Lalki”. Spacer śladami Bolesława Prusa i najbardziej warszawskiej powieści jaką jest „Lalka”, grupa rozpoczęła przy pomniku Mikołaja Kopernika, gdzie stała kamienica, w której na 2. piętrze zamieszkał główny bohater powieści Prusa, bogaty kupiec, Stanisław Wokulski. Idąc Krakowskim Przedmieściem – w kierunku Placu Zamkowego – wszyscy mieli okazję zobaczyć kamienicę, w której autor ulokował sklep pod nazwą J. Mincel & S. Wokulski oraz mieszkanie Ignacego Rzeckiego. W trakcie kilkugodzinnego spaceru młodzież odkryła również takie miejsca z powieści, jak: Uniwersytet Warszawski czyli Szkołę Główną, uczelnię, gdzie studiował główny bohater „Lalki”, Hotel Europejski, gdzie Wokulski hucznie świętował otwarcie swojego magazynu, ul. Karową - tajemne przejście do dzielnicy nędzy – Powiśla, Aleje Ujazdowskie - ulicę, przy której mieszkali Łęccy, Łazienki Królewskie - miejsce romantycznych spotkań panny Izabeli i pana Stanisława, kościół Karmelitów Bosych, świątynia, w której odbyła się słynna wielkanocna kwesta z udziałem ukochanej Wokulskiego. Wędrówkę po Warszawie młodzież zakończyła przed grobem B. Prusa na Starych Powązkach. Zwiedzanie Warszawy szlakiem „Lalki” B. Prusa to oryginalny i ciekawy pomysł na usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu jednej z najważniejszych lektur szkolnych.


Zaproszenie. Dnia 21 września (tj. piątek), po 4. godzinie lekcyjnej, organizowane jest wyjście do kina Renesans na komedię „Juliusz”. Wyjście deklaruje cała klasa (cena biletu: 11 zł od osoby). Zebrane pieniądze skarbnicy klas wpłacają do p. Anny Wesołowskiej do dn. 20 września, do godz. 10:00.


W dniu 19 września 2018 roku wolontariusze zorganizowali w ryckiej „Harcówce” integracyjno- szkoleniowe ognisko. Uczniowie klas pierwszych, którzy wstąpili do szkolnego wolontariatu poznali idee, zasady i etos tej wspólnoty oraz swoich starszych kolegów i koleżanki, którzy posługiwali potrzebującym już w ubiegłych latach. Nie był to wykład, ale raczej zabawa przy pieczeniu kiełbasek i muzyce.  Radośni i pełni zapału do charytatywnej pracy wrócili do swoich domów. Opiekunami młodzieży byli: Jadwiga Jońska i Cezary Joński. Zob. foto.


Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w II Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt.: „GRZYBY – SKARBY NATURY”. Samodzielnie wykonane zdjęcie grzyba/ów w ich naturalnym środowisku, zapisane na płycie CD w formacie JPG należy przynieść do biblioteki szkolnej do 4 X 2018 (czwartek) do godz.12:00. Wymagana jest zgoda rodziców uczniów niepełnoletnich! Szczegółowy regulamin dostępny w bibliotece szkolnej. Zaproszenie


Zarządzam spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych i maturalnych z kierownictwem szkoły i wychowawcami tych klas. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali gimnastycznej, a następnie w klasach z wychowawcami klas. W spotkaniu biorą udział wychowawcy i nauczyciele uczący w klasach pierwszych i maturalnych.

Tematyka spotkania:

 • Ogólna informacja o szkole, zapoznanie rodziców z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi w I klasach.

 • Zapoznanie rodziców z zapisami Statutu Zespołu Szkół z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, prawami  i obowiązkami uczniów, obowiązującymi regulaminami i procedurami. Współpraca rodziców ze szkołą.

 • Omówienie spraw dotyczących wyników nauczania, frekwencji i problemów wychowawczych uczniów klas maturalnych. Przedstawienie obowiązujących regulaminów i procedur.

 • Zapoznanie z regulaminem egzaminów zewnętrznych.

 • Sprawy różne.

Ze względu na ważność omawianych spraw obecność obowiązkowa. Podpisano: Dyrektor Marek Ochap


10-12.09.2018 r. - Uczniowie naszej szkoły zwiedzali w tym tygodniu wystawę "DROGA DO WOLNOŚCI", która w dniach 10-14 września 2018 gościła w Starostwie Powiatowym w Rykach. Jest ona elementem projektu edukacyjnego "Dla Niepodległej" i jest prezentowana w różnych miastach naszego kraju. Wystawie towarzyszyła prelekcja pana Wojciecha Niedziółki, dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach, dotycząca odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież zapoznała się również z mini ekspozycją przygotowaną przez PBP w Rykach, zawierającą ciekawe pozycje książkowe dotyczące historii Polski oraz prezentującą tzw. TECZKĘ SZTUBAKA.

Wystawę zwiedzali:

 • 10 IX 2018 - kl. I ACT - pod opieką pani Barbary Polak i pani Anny Wesołowskiej,

 • 12 IX 2018 - kl. III DT - pod opieką Jarosława Lipskiego,

 • 12 IX 2018 - kl. IV DT - pod opieką Edyty Sergiel i Elżbiety Lipskiej.


05.092018 r. - Zapraszamy na kiermasz używanych podręczników w dniach 6 września (czwartek) oraz 7 września (piątek) 2018 roku, w godzinach od 11:20 do 11:35 (długa przerwa). Kiermasz odbędzie się w sali gimnastycznej.


04.09.2018 r. - Zaproszenie!!! Dyrekcja oraz Nauczyciele z ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka bardzo serdecznie zapraszają uczniów „Mechanika” do wzięcia udziału w 3 – dniowej wycieczce do Zakopanego. Wycieczka odbędzie się w I połowie października br.  Koszt wyjazdu to kwota ok. 280 zł. Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w wyjeździe proszone są o zapisanie się na listę do pani Anny Wesołowskiej lub Wychowawcy i do dn. 14 września  2018 roku wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł lub 100 zł. Zapraszamy bardzo serdecznie. W załączniku program roboczy wyjazdu.
Informuję, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018r. (poniedziałek) o godzinie 900 na boisku szkolnym. Podpisano: Dyrektor szkoły Marek Ochap

Przypominamy o możliwości i konieczności złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA 2019 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września br. (poniedziałek).

Deklarację mogą złożyć uczniowie (słuchacze):

 • klasa IV aT (zawód - technik mechanizacji rolnictwa, symbol cyfrowy zawodu [311512]).
   - kwalifikacja M.43 - Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

 • klasa IV dT (zawód - technik informatyk, symbol cyfrowy zawodu [351203]).
   - kwalifikacja E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 • klasa IV bT i IV cT (zawód - technik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu [311513])
   - kwalifikacja M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • klasa III bT (zawód - technik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu [311513])
   - kwalifikacja M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 • uczniowie, absolwenci, słuchacze KKZ,  którzy podchodzili już do egzaminu zawodowego z kwalifikacji i nie udało im się zdać części pisemnej i/lub części praktycznej.

Deklaracje należy wypełnić czytelnie i starannie oraz złożyć do ww. dnia w sekretariacie szkoły lub u wicedyrektora Grzegorza Kamińskiego. (Dokumenty złożone po terminie nie zostaną wprowadzone na sesję zimową). Druki deklaracji można pobrać w sekretariacie, wydrukować ze strony www.oke.krakow.pl zakładka egzamin z kwalifikacji albo pobrać tutaj: deklaracja.

Możesz także pobrać deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku 2019 w nowej formule oraz deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015. Podpisano: Dyrektor Marek Ochap


 

Rok szkolny 2018/2019

 

Zarządzenie nr 1/2018/2019 z dnia 27 sierpnia 2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Zgodnie z art. 40, Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2571, z późn. zm.), zarządzam posiedzenie Rady Pedagogicznej, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:00 w sali nr 12.


24.08.2018 r. - W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” trwają prace budowlane w budynku internatu, warsztatów – segment 1 i segment 2 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. W. Korżyka w Rykach. czytaj dalej, galeria zdjęć


Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników na rok szkolny 2018/2019 znajdziesz tutaj

 • Podręczniki dla klasy 1 a Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki - pobierz

 • Podręczniki dla klasy 1 bc Technikum Pojazdów Samochodowych - pobierz

 • Podręczniki dla klasy 1 d i 1 e Technikum Informatycznego - pobierz

 • Podręczniki dla klasy 1 sbf Branżowej Szkoły I stopnia- pobierz


Egzamin poprawkowy maturalny w części pisemnej - 21.08.2018r.(wtorek), godzina 9:00.

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów zostaną przeprowadzone w dniach: 28 sierpnia 2018r. (wtorek) i 29 sierpnia 2018 r. (środa). Egzamin składa się z części pisemnej o godzinie 9:00 i ustnej o godzinie 12:00. Wyniki ustala komisja i ogłasza w dniu egzaminu. Uczniowie zdający jeden egzamin przystępują do niego 28 VIII we wtorek, natomiast ci, którzy mają do zaliczenia dwa przedmioty będą zdawali egzaminy we wtorek 28 VII i środę 29 VIII.


Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający kierował się kryterium oceny. Pełna treść dokumentu


Ogłoszenie nr 587925-N-2018 z dnia 12-07-2018 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych: ogłoszenie przetargowe, formularz ofertowy, oświadczenie 1, oświadczenie 2, SIWZ, wzór umowy, 1-pieczywo, 2-nabiał, 3-jaja, 4-warzywa i owoce, 5-mrożonki, 6-mięso, 7-produkty sypkie.


ZARZĄDZENIE NR 35/2017/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach. Zgodnie z art. 40 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku, tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami, zarządzam posiedzenie Rady Pedagogicznej, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 roku, o godz. 11:00 w sali nr 12. Podpisano: Dyrektor szkoły Marek Ochap

Sprawozdawczość na koniec roku:

Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników nauczania i zachowania za rok szkolny 2017/2018 - pobierz

Sprawozdanie opiekuna semestru w szkole dla dorosłych za roku szkolny 2017/2018 - pobierz

Sprawozdanie z realizacji planu działań wychowawcy klasy - pobierz

Karta informacyjna o pracy nauczyciela - pobierz


Akademia Cisco w Rykach przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 wraz z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018 po raz kolejny kończy edycję cykli szkoleń z zakresu informatyki. 17 uczniów którzy pozytywnie zdali egzaminy otrzymali certyfikaty od instruktorów Daniela Kani i Janusza Chudowolskiego. Foto relacja z rozdania certyfikatów Akademii Cisco w Rykach. GALERIA


Uczniów zainteresowanych czytaniem informujemy o możliwości wypożyczania książek z naszej biblioteki szkolnej na okres wakacji (po uprzednim rozliczeniu się i podpisaniu obiegówki). Zapraszamy!
Uwaga!!!!! Ogłaszamy konkurs na recenzję książki, którą warto przeczytać - "Poleć książkę znajomemu". Celem konkursu jest:

 • promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród młodzieży,

 • pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,

 • kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim,

 • poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi,

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

Zasady, kryteria oceny i termin składania prac przeczytasz w REGULAMINIE. Organizatorami konkursu są: Elżbieta Lipska i Agnieszka Tomaszek-Beczek.ZARZĄDZENIE NR 32/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018r. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach.

Na podstawie art. 40 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku tekst jednolity (Dz. U. z 2004 roku, nr 256 z późn. zm.) zarządzam posiedzenie Rady Pedagogicznej na dzień 20 czerwca 2018 roku na godzinę 12:00, w sali nr 12. Podpisano: Dyrektor szkoły Marek Ochap


11.06.2018r. - Informuję, że zbliża się zakończenie roku szkolnego, a w związku z tym obowiązuje zachowanie odpowiednich terminów dotyczących przestrzegania zapisów statutu szkoły.

 • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 przypada na dzień 22 czerwca 2018r. Uroczystość odbędzie się o godzinie 9:00.

 • Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej odbędzie się dnia 20 czerwca 2018 r.

 • Oceny wystawiamy do dnia 18 czerwca 2018 r.

 • Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę 27.IV.2018 r. są do odbioru od 25.V.2018 r. w sekretariacie szkoły.

 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja maj – lipiec) będą wydawane 31 sierpnia 2018 r. w sekretariacie szkoły.

 • Świadectwa maturalne będą do odbioru 3 lipca 2018r. w sekretariacie szkoły.

 • Listy obiegowe uczniów odbierają gospodarze klas w sekretariacie 18 czerwca 2018 r. i przekazują wychowawcom do 21 czerwca 2018 r.

 • W dniu 22 czerwca 2018 r. sekretariat dla uczniów będzie nieczynny.

Proszę o zastosowanie się do ww. terminów. Podpisano: Dyrektor szkoły – Marek Ochap


W dniu 8 czerwca 2018 roku nauczyciele: Daniel Kania, Janusz Chudowolski i Paweł Kujda, oraz  Pan Marcin Karpiński instruktor Miejsko Gminnego Centrum Kultury we współpracy z pracownią Orange, przeprowadzili z uczniami technikum informatycznego zajęcia pokazowe z robotyki. Celem Zajęć było zachęcić  uczniów do podejmowania wyzwań jakie stawia robotyka, oraz przedstawienie możliwości rozwoju jakie dają lokalne ośrodki znajdujące się na terenie szkoły oraz miasta Ryki.


8 czerwca 2018 roku o godz.10 uczniowie klas II bt, II dt oraz III dt wraz z opiekunami: Agnieszką Tomaszek-Beczek, Elżbietą Lipską i Renatą Dróbek, włączyli się w ogólnopolską akcję masowego czytania: "Jak nie czytam, jak czytam". Akcja ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zamanifestowanie, że czytają oni więcej, niż dorośli oraz pobicie rekordu w czytaniu w jednym momencie. Głównym inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia w Rykach był Wojciech Niedziółka, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej. Spotkanie odbyło sie w parku przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie przybyli także uczniowie z innych szkół. Wszyscy zgromadzeni czytali przyniesione przez siebie książki, słuchali poezji Herberta, śpiewali, tańczyli i dobrze się bawili. Jednym z artystów uświetniających akcję swoim śpiewem był nasz uczeń, Szymon Sadrzak.


Tradycyjnie uczniowie klas trzecich technikum zwiedzili Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Rykach: kl. III BT – 15.V.2018r., kl. III ACT i III DT – 5.VI.2018r. Młodzież poznała zasady korzystania z tej biblioteki, zyskała informacje na temat jej zbiorów oraz podejmowanych przez bibliotekarzy działań.


25 maja 2018 roku uczniowie klas: I AT, I BT, I DT, II AT, I FSBZ oraz II FSBZ wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: wychowawczyni klasy I DT - Anna Wesołowska, wychowawczyni klasy II AT - pani Jadwiga Mościcka – Wróbel oraz pan Przemysław Piskorski i pan Dariusz Piotrowski. Pobyt w Warszawie rozpoczął się od zwiedzania z przewodnikiem ... czytaj dalej


24.05.2018 roku w ZSZ nr 2 w Dęblinie odbył się II Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy "Pomaganie na spontanie". Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zmagali się w trzech konkurencjach: test wiedzy, test umiejętności praktycznych oraz najlepszy film promujący znaki bezpieczeństwa i ochronę p.poż.  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas II technikum w składzie: Daniel Furtak IIat, Szymon Łukasiak IIbt, Szymon Sadrzak IIbt, film przygotował Jakub Jagiełło z Idt przy pomocy kolegów z klasy Sebastiana Gregorczyka, Dawida Komara,  Szymona Jagiełło i Łukasza Olka z Ibt. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowała nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa Anna Marciniak. Nasi reprezentanci zajęli II miejsce w klasyfikacji ogólnej i I miejsce w kategorii najlepszy film. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za promowanie szkoły, bo to już drugi rok z rzędu nasza szkoła zajmuje II miejsce na podium.


Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Możemy przeznaczyć 15000 zł na zakup nowości czytelniczych. W związku z tym liczymy na pomoc uczniów, rodziców i pracowników szkoły w stworzeniu listy książek, które uatrakcyjnią ofertę biblioteki szkolnej. Mają to być książki nie będące podręcznikami, ale czytane dla przyjemności i służące rozwojowi zainteresowań. Możliwość składania propozycji zakupów – w bibliotece szkolnej lub wysyłania na adres mailowy szkoły zsz@mechanikryki.pl w terminie do 15 czerwca 2018 r. Zapraszamy


W dniach 21-24.05.2018 r. nasza szkoła już po raz drugi gościła wolontariuszy z zagranicy. Tym razem nasi goście przybyli z Indii. Odwiedzili nas Yash Manat z Kalkuty i Siddharth Dahiya z Chandigarh. Yash ma 19 lat i studiuje Inżynierię Mechaniczną w Vellore. Sid jest jego rówieśnikiem i studentem Biznesu i Administracji w Bombaju. Młodzi ludzie przybliżali nam kulturę, tradycje i styl życia mieszkańców Indii. Te nietypowe zajęcia prowadzone były w języku angielskim co pokazało naszym uczniom korzyści wynikające z płynnego posługiwania się tym językiem. Wolontariusze przybyli w ramach współpracy naszej szkoły z AIESEC, organizacją prowadzoną przez młodych ludzi. Projekt Next Step skierowany do szkół średnich, w którym uczestniczyli nasi goście to m.in. prowadzenie zajęć językowo-kulturowych z uczniami w języku angielskim. Kontakt z żywym językiem miał na celu pokazanie uczniom mocnych i słabych stron w posługiwaniu się językiem obcym, przygotowanie ich do egzaminu maturalnego oraz przełamanie barier językowych bardziej nieśmiałych uczniów. Podczas pobytu opiekę nad młodymi ludźmi sprawowali nauczyciele języka angielskiego: pani Barbara Polak i pan Ireneusz Przybysz.


14 maja 2018 roku uczniowie naszej szkoły (wychowankowie internatu) uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Szymonem Hołownią, które odbyło się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rykach. Szymon Hołownia jest dziennikarzem, publicystą, pisarzem. Stale współpracuje z telewizją TVN, gdzie razem z Marcinem Prokopem prowadzi programy Mam Talent! i Mamy Cię! Jest autorem kilkunastu książek z dziedziny „pop-teologii” i spraw społecznych, m.in. „Jak robić dobrze”, „Święci codziennego użytku”, „Instrukcja obsługi solniczki”. Założył dwie fundacje. Fundacja „Kasisi” wspiera dom dziecka w Zambii. Fundacja „Dobra Fabryka” finansuje działalność hospicjum w Rwandzie oraz szpitala w Kongu. Szymon Hołownia z niesamowitą charyzmą i poczuciem humoru odpowiadał na pytania uczestników spotkania dotyczące jego życia, twórczości oraz tematyki społeczno-religijnej. Mówił m.in. o swojej działalności charytatywnej w Afryce, podkreślając, że niesienie dobra i pomaganie innym jest integralną częścią wiary. A z drugiej strony przyznał, że on to robi niejako z egoizmu, bo po prostu chce żyć w lepszym świecie :-) Galeria zdjęć ze spotkania


Dnia 11 maja 2018 roku odbył się uroczysty apel z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy III fsbz  i II at wraz z wychowawczyniami: p. Anną Marciniak i p. Jadwigą Mościcką – Wróbel zaprosili do wędrówki przez wieki, aby uzmysłowić słuchaczom, jak ważna dla każdego pokolenia jest wolność. Montaż słowno – muzyczny  przybliżył wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej, a także stał się okazją, aby rozważyć trzy ważne w historii Polski słowa: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Słowa i muzyka prezentowane podczas akademii wprowadziły uroczysty i podniosły nastrój wśród słuchaczy.


Zaproszenie!!! Dyrekcja oraz Nauczyciele ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka bardzo serdecznie zapraszają uczniów „Mechanika” do wzięcia udziału w 2– dniowej wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Wycieczka odbędzie się w drugiej połowie maja lub na początku czerwca 2018 roku. Koszt wycieczki to kwota ok. 140-150 zł. Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w wycieczce proszone są o zapisanie się na listę do pani Anny Wesołowskiej lub Wychowawcy do dn. 15 maja 2018 roku. Zapraszamy bardzo serdecznie. W załączniku program roboczy wyjazdu


Zaproszenie!!! W maju i czerwcu br. nasza szkoła wspólnie z kinem Renesans w Rykach realizować będzie Program Edukacji Filmowej „Ucz się w kinie”, którego główne założenie to edukacja filmowa i upowszechnianie kultury filmowej. Na cykl spotkań składają się seanse filmowe wraz z prelekcjami, których tematyka ściśle związana jest z podstawą programową. Ceny biletów dla uczniów za spotkanie (seans i prelekcja) - 8 zł od osoby (przy grupie powyżej 50 osób).

Aktualna oferta kina Renesans:

 • film „Azyl” (2017) i prelekcja: „Holocaust w filmie”.

 • film „Najlepszy” (2017) wraz z prelekcją: „Długa droga w pogoni za marzeniami”.

 • film „Dżungla” (2017) wraz z prelekcją: „Osamotniony w przetrwaniu”.

 • film „Ignacy Loyola” (2016) i prelekcja: „Od grzesznika do świętego”.

Wyjście do kina deklaruje cała klasa. Wszelkich informacji udziela pani Anna Wesołowska.


Pierwsze dni maja to czas ważnych świąt patriotycznych, które stanowią fundament naszej tożsamości narodowej, są wyrazem kultywowania tradycji i istotnym elementem oddziaływań wychowawczych adresowanych do całego społeczeństwa, a w szczególności do dzieci i młodzieży. 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 3 Maja świętować będziemy Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz rocznica naszej akcesji do Unii Europejskiej są niezwykle ważnymi symbolami dla naszej tożsamości. Dni te są także wspaniałą okazją do tego, by w czasie wolnym od nauki i pracy zamanifestować patriotyzm i przywiązanie do tego, co polskie. Wyrazem naszej patriotycznej postawy niech będzie wywieszenie na fasadach budynków flag jako symboli narodowych.

OGŁOSZENIE! Informuję, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 dla absolwentów Technikum Mechanicznego, Technikum Informatycznego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018r. (piątek) o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej. Podpisano: Dyrektor szkoły – Marek Ochap


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 9 maja 2018 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:30. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - Warsztaty - obok Stacji diagnostycznej - (ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To czwarta  akcja w tym roku szkolnym! Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisanie się na listę chętnych do oddania krwi u koordynatora akcji Pana Przemysława Piskorskiego.

W dniu 25.04.2018 r. w internacie naszej szkoły miała miejsce uroczystość pożegnania wychowanków kończących naukę. Na spotkanie, które przebiegło w spokojnej i ciepłej atmosferze przybył pan kierownik Stanisław Gałęzowski, wychowawcy oraz młodzież. Na wstępie głos zabrała wychowawczyni pani Ewa Jeżewska oraz chłopcy kończący pobyt w internacie, którzy podziękowali gronu pedagogicznemu za opiekę i pożegnali się z młodszymi koleżankami i kolegami. Następnie przedstawicielka dziewcząt oraz pan kierownik zwrócili się do odchodzących wychowanków i złożyli im życzenia na kolejny etap życia. Pan kierownik wyraził nadzieję, że czas spędzony w internacie będzie przez chłopców mile wspominany.

Kolejna część spotkania miała mniej oficjalny charakter, a podczas niej wszyscy mogli spróbować tortu przygotowanego specjalnie na tę okazję. Inicjatorem pożegnania wychowanków była Młodzieżowa Rada Internatu oraz wychowawczynie pani Maria Mazurek i pani Ewa Jeżewska.


W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie zapraszam gimnazjalistów na Dzień Otwarty szkoły  24 kwietnia 2018 roku. Dyrektor - Marek Ochap

Drogi gimnazjalisto zapoznaj się z prezentacją szkoły
Informacje, jakie znajdziesz na stronie szkoły, pomogą Ci podjąć decyzję co do wyboru kierunku dalszego kształcenia.


Dnia 20 kwietnia 2018 roku uczniowie klas: Idt, IIdt, IIIdt wraz z opiekunami Grzegorzem Kamińskim, Katarzyną Kępką, Piotrem Kusalem i Januszem Chudowolskim wzięli udział w III EDYCJI Warsaw Comic Con.

Warsaw Comic Con to największy festiwal popkulturalny w Polsce, a wkrótce w Europie Centralnej. Gwiazdy Hollywood, goście specjalni, konkursy i pokazy cosplay, liczne gry i konkursy, strefy atrakcji i zabawy, Wystawa komiksów, plany filmowe. Najlepszy w Europie festiwal popkultury. Prawdziwe święto dla fanów książek, komiksów, filmów, seriali i gier. Wszystko w jednym miejscu: spotkania ze światowymi gwiazdami filmów i seriali, nowinki wydawnicze, prezentacja najciekawszych inicjatyw artystycznych i rozrywkowych, a także liczne konkursy, warsztaty i koncerty.

Atrakcje: Spotkania z gwiazdami, autorami i rysownikami, Wielkie roboty, smoki i statki kosmiczne, Strefy: Gwiezdnych Wojen, Gry o Tron i Wikingów, Wioska Fantastyki, Największy konkurs Cosplay w Polsce, Aleja Artystów, Strefa Inicjatyw, Warsztaty, prelekcje, pokazy, Liczne konkursy i Koncerty.

Zakres tematyczny: wydawnictwa - (komiksy, książki, magazyny, „białe kruki”), gry, filmy i seriale, artykuły kolekcjonerskie. Certyfikat uczestnictwa


MAMY NADZIEJĘ, ŻE URATUJEMY KOMUŚ ŻYCIE! 18 IV 2018 roku podczas akcji #KOMÓRKOMANIA w ZSZ Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach zarejestrowanych zostało 35 potencjalnych dawców komórek macierzystych, w tym: 24 naszych uczniów i 11 osób z zewnątrz.

Serdecznie dziękujemy wszystkim odważnym o wielkich sercach, którzy są gotowi bezinteresownie pomóc drugiemu człowiekowi! Dziękujemy też tym, którzy wspierali naszą akcję, sami nie mogąc zostać dawcami. Dziękujemy wszystkim, którzy na naszą prośbę promowali ideę dawstwa szpiku, zwłaszcza Starostwu Powiatowemu w Rykach, Twojemu Głosowi oraz księdzu Kanonikowi Krzysztofowi Czyrce. Dziękujemy Dyrekcji za umożliwienie przeprowadzenia akcji, młodzieży, która zaangażowała się w promocję tego wydarzenia oraz wolontariuszom, dzięki którym mogło się wszystko sprawnie odbyć. Przypominamy, że osoby chcące się zarejestrować, mogą to zrobić, kontaktując się drogą mailową z fundacją DKMS (www.dkms.pl )


#KOMÓRKOMANIA, to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek. Nie tych, które nosi się w kieszeni – lecz tych, które nosi się w swoim ciele. I TY MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE! Zostań potencjalnym dawcą komórek macierzystych.

W środę, 18 kwietnia 2018 r. w godzinach 09:00 – 16:00 w  Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach w bibliotece szkolnej odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców pod nazwą #KOMÓRKOMANIA. Tego dnia wszystkie zdrowe osoby, w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych Fundacji DKMS Polska. Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

Organizatorzy gorąco zachęcają do zapoznania się ze szczegółami bycia potencjalnym dawcą szpiku (strona www.dkms.pl) oraz ewentualnej rejestracji w dniu 18 kwietnia w Mechaniku. PLAKAT


Informujemy, że najbliższe Dni Otwarte dla rodziców odbędą się 9 kwietnia (miejsce spotkania z wychowawcą) oraz 28 maja 2018 roku - jest to termin poinformowania rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec roku szkolnego 2017/2018. Zapraszamy Państwa w godzinach od 15:00 – 17:00.


Starostwo Powiatowe w Rykach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rykach pod honorowym patronatem Starosty Ryckiego zapraszają na VIII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy, które odbędą się 24 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie. Zaproszenie na Targi
Uwaga! Ogłaszamy konkurs na utwór literacki związany z tematyką uzależnień "ZAWSZE WYBIERAJ ŻYCIE". Celem konkursu jest:
 • Propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wśród młodzieży.

 • Propagowanie wiedzy dotyczącej konsekwencji zażywania środków uzależniających.

 • Kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów.

 • Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i najbliższych.

 • Rozbudzenie twórczego myślenia młodzieży.

Zasady konkursu, kryteria oceny i termin składania prac przeczytasz w REGULAMINIE. Organizatorami są: M. Cenkiel, A. Posim-Kryczka, A. Jaroń i A. Wesołowska

Uwaga! Ogłaszamy konkurs plastyczny na plakat z hasłem promującym:

 • Propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wśród młodzieży.

 • Kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów.

 • Podniesienie wiedzy wśród uczniów na temat niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami.

 • Zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

 • Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i najbliższych

Zasady konkursu, kryteria oceny, nagrody i termin składania prac znajdziesz w REGULAMINIE. Organizatorami są: A. Marciniak i M. Cenkiel


Szkolny Klub Wolontariusza zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „To mi szkodzi – profilaktyka uzależnień widziana oczami dzieci i młodzieży”. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Hospicjum- Razem możemy więcej’ z którą współpracujemy. KAŻDA KLASA może złożyć jedną pracę plastyczną. Format pracy jest dowolny. Prace należy składać do dnia 30 kwietnia 2018 r. do opiekuna wolontariatu – Pani Jadwigi Jońskiej. Nagrodą główną dla klasy jest radioodtwarzacz przenośny. Zobacz plakat, przeczytaj regulamin


UWAGA! MOŻESZ POMÓC GRACJANOWI! W dniu 6 kwietnia 2018r. w naszej szkole wolontariusze przeprowadzą zbiórkę datków pieniężnych na pomoc 9 letniemu Gracjankowi z małej wsi pod Opocznem, który został zaatakowany przez owczarka niemieckiego. Pies porwał chłopca, odgryzł mu rękę i uszkodził przedramię. Gracjan przeszedł kilka operacji, jedna z nich polegała na wszyciu kończyny w powłoki podbrzusza, aby tkanki obrosły kość. Obecnie chłopiec potrzebuje pieniędzy na leczenie. Rodzice są ubodzy, a opatrunek, który musi być zmieniany codziennie kosztuje 100 złotych. Czeka go jeszcze kilkanaście operacji i ciężka wieloletnia rehabilitacja. Prosimy o przyniesienie na piątek – 6 kwietnia pieniędzy, które chcecie przeznaczyć na leczenie Gracjana. Bardzo dziękujemy w imieniu rodziny chorego chłopca za okazane serce i pomoc finansową.


Szanowni Państwo Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi, drodzy Rodzice i Uczniowie.
Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego w gronie najbliższych osób. Podpisano: Dyrektor szkoły Marek Ochap


Dnia 23 marca 2018 roku uczniowie klasy I DT z wychowawczynią panią Anną Wesołowską i panem Przemysławem Piskorskim uczestniczyli w wycieczce do Kazimierza Dolnego. Zwiedzanie miasteczka i jego okolic rozpoczęli od jednego z okolicznych wąwozów lessowych - Wąwozu Korzeniowego. W ciągu kolejnych godzin zobaczyli m.in. takie miejsca, jak: Rynek Mały i Główny, stary Cmentarz Żydowski ze Ścianą Płaczu, Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z 1589 r. i klasztor reformatów z lat 1638–1668, Wzgórze Trzech Krzyży z przepiękną panoramą miasta leżącego nad Wisłą. Ostatnim punktem na trasie wyjazdu był uwielbiany przez uczniów McDonald’s. Młodzież nie mogła narzekać na pogodę, gdyż mimo niskiej temperatury, słońce wyglądało zza chmur. Wszyscy zadowoleni i usatysfakcjonowani powrócili do swoich domów. W planach są kolejne wyjazdy integrujące uczniów. Zobacz zdjęcia


Dnia 21.03.2018 r. w PSP nr 2 w Rykach odbyły się targi edukacyjne podczas których szkoły ponadgimnazjalne z powiatu ryckiego prezentowały swoją ofertę edukacyjną. Nasze stoisko przygotowali uczniowie: W. Pliszczyńska i D. Rybak z klasy III sfbz, K. Chlebowska, A. Soból, Cz. Jeżewski i B. Zając z kl. III dt, J. Stolarczyk i S. Sobolewski z kl. IV ct, pod opieką nauczycieli: A. Tomaszek-Beczek, A. Marciniak i T. Piecyka. Ofertę "Mechanika" prezentowali J. Jagiełło i Sz. Pawelec z Technikum Informatycznego. Galeria


W dniu 21.03.2018 r. odbył się „Dzień Nowych Technologii w Edukacji” promowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Chcąc popularyzować rozwój kompetencji cyfrowych, Technikum Informatyczne z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach także wzięło udział w tym projekcie. Organizatorzy i wykonawcy projektu w naszej szkole, czyli Pan Janusz Chudowolski i Pan Daniel Kania zaprezentowali możliwości jakie daje uczniom informatyka.

Podczas obchodów Dnia Nowych Technologii w Edukacji uczniowie pod opieką nauczycieli informatyki Daniela Kani i Janusza Chudowolskiego uczyli się:

 • Jak zainstalować Serwerowy System Operacyjny

 • W jaki sposób zaprojektować i zbudować sieć

 • Konfiguracji urządzeń sieciowych

 • Konfiguracji Sieciowych Systemów Operacyjnych

 • W jaki sposób funkcjonuje Akademia Sieciowa Cisco

 • Wykorzystania wiedzy zdobytej podczas Szkoleń Cisco w praktyce

 • Podstaw łączenia elementów elektronicznych w spójnie działającą infrastrukturę

 • Podstaw tworzenia algorytmu pozwalającego sterować wcześniej zbudowaną infrastrukturą elektroniczną

Fotorelacja z obchodów Dnia Nowych Technologii w Edukacji


21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Zachęcamy do aktywnego udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich lokalnych inicjatyw promujących nowe technologie wykorzystywane w nauce. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca br. Zależy nam na tym, aby 21 marca uczniowie oraz ich rodzice mogli wziąć udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach i zabawach, projekcjach filmów, spotkaniach oraz pokazowych lekcjach dotyczących nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem w nauce.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy szkoły, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem wykorzystywania nowych technologii w edukacji.

Aby zgłosić swój projekt należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://men.gov.pl/dnte i przesłać zgłoszenie w terminie do 18 marca 2018 r. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy najciekawsze, które otrzymają nagrody rzeczowe. Patronat nad inicjatywą objął European Schoolnet, europejska sieć 34 ministerstw edukacji. Serdecznie zapraszamy! Świętujmy wspólnie Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Regulamin, plakat


W dniu 15 marca 2018 r. podopieczni z naszego internatu: Szymon Golik, Dawid Malesa i Piotr Kęczkowski pod opieką wychowawczyni pani Ewy Jeżewskiej wzięli udział w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim zorganizowanym dla wychowanków burs i internatów z województwa lubelskiego. Z przyjemnością zawiadamiamy, że Szymon Golik zdobył w niniejszym konkursie wyróżnienie, zaś Dawid Malesa i Piotr Kęczkowski otrzymali dyplomy za udział. Serdecznie gratulujemy !

Konkurs zorganizowały Bursa Szkolna Nr 2 oraz Bursa Szkolna Nr 6 z Lublina, a wzięło w nim udział 37 zawodników z 16 placówek. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Lubelska Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk. Partnerami organizacyjnymi byli: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, Klub Batlionowy Batlionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady część polska w Lublinie oraz Związek Piłsudczyków Oddział Lublin. Pośród gości honorowych na uroczystości wręczenia nagród pojawili się: Pan Artur Pawłowski, starszy wizytator KO w Lublinie, Pan Zdzisław Niedbała, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina, Pan por. Roman Koper, reprezentujący Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady część polska w Lublinie, Pan kpt. Wiesław Bodo, Związek Piłsudczyków RP. Galeria


Gratulujemy uczniom ukończenia kursu „Routing and Switching Essentials” w ramach programu Cisco Networking Academy®. Są to uczniowie klasy 3 d TI: Cezary Padarz, Kuba Jaroń, Mateusz Drózd i Piotr Miłosz. Ten praktyczny i przygotowany przez Cisco® kurs przygotował Was do ekscytujących możliwości kariery w branży technologicznej. Ukończenie tego kursu zapewniło Wam certyfikat ukończenia modułu do wyznaczania i przełączania CCNA: Routing i przełączanie niezbędnych elementów oraz każdy z Was nabył następujące kompetencje:

 • Rozumie i opisuje podstawowe koncepcje przełączania i działania przełączników Cisco

 • Rozumie i opisuje udoskonalone technologie przełączania

 • Rozumie i opisuje dynamiczne protokoły routingu, protokoły trasowania odległości i protokoły routingu stanu łącza

 • Konfiguruje i rozwiązuje podstawowe operacje w małym przełączanym i routowanym routerze sieciowym

 • Konfiguruje i rozwiązuje problemy z sieciami VLAN i routing między VLAN

 • Rozumie i opisuje cel i rodzaje list kontroli dostępu (ACL)

 • Konfiguruje, monitoruje i rozwiązuje problemy list ACL dla IPv4 i IPv6

 • Poznaje i opisuje operacje i zalety konfiguracji dynamicznego hosta Protokół (DHCP) i system DNS (Domain Name System) dla IPv4 i IPv6

 • Rozumie, opisuje, konfiguruje i rozwiązuje problemy z operacjami translacji adresów sieciowych (NAT)

Znajomość technologii jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, a firma Cisco z dumą zapewnia wiedzę i umiejętności niezbędne do budowy i utrzymywania sieci komputerowych. Przyjmijcie nasze najlepsze życzenia dotyczące uzyskanego sukcesu. Podpisano: Instruktorzy Akademii Cisco® w Rykach -  Janusz Chudowolski, Daniel Kania


Dnia 6.03.2018 r. uczniowie klas I dt, II dt i III dt wraz z opiekunami Katarzyną Kępką, Beatą Kryczką i Januszem Chudowolskim, wzięli udział w Konferencji Informatycznej Check IT w Lublinie. CHECK IT organizowane jest przez Urząd Miasta Lublin w ścisłej współpracy z informatycznymi kołami naukowymi działającymi na lubelskich uczelniach wyższych, organizacjami informatycznymi oraz specjalistami z branży IT. Była to już piąta edycja jednego z największych wydarzeń informatycznych, skierowanego przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli informatyki. Wydarzenie obfitowało w wiele ciekawych prelekcji i warsztatów, których namiastkę udało się uwiecznić na zdjęciach dostępnych w galerii.


W dniu 5.03.2018 roku czternastu uczniów uczestniczyło w wyjeździe na narty do Rąblowa. Podczas wyjazdu dopisywała pogoda oraz świetna atmosfera. Nad uczniami opiekę sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego: Paweł Warda, Cezary Joński, Grzegorz Prządka. Nauczyciele również prowadzili kurs nauki jazdy na nartach dzięki czemu uczniowie opanowali tę dziedzinę sportową. Podsumowaniem wycieczki było wspólne pieczenie kiełbasek. Wszyscy zadowoleni i cali wrócili do swoich domów. Galeria


5 marca 2018 roku świętowany był w naszej szkole Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Społeczność szkoły zebrała się na apelu, podczas którego odbyło się spotkanie z Krystianem Pielachą pod hasłem „Do ostatniej kropli krwi. Marian Bernaciak Orlik”.

Krystian Pielacha jest historykiem, archiwistą i regionalistą. Jest absolwentem naszej szkoły, w  2001 roku ukończył tu Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Obecnie pracuje w IPN w Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

Podczas apelu Pielacha przybliżył wszystkim zebranym historię żołnierzy wyklętych. W sposób szczególny skupił się na postaci Mariana Bernaciaka „Orlika”, pochodzącego z Zalesia koło Ryk, który walczył z okupantem sowieckim i zginął w 1946 roku w Piotrówku.

Prelekcję gościa uzupełniła wystawa „Bohaterowie wyklęci. Bohaterki wyklęte”, udostępniona dzięki uprzejmości dra Piotra Gawryszczaka, Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie oraz MGCK w Rykach. Spotkanie przygotowane zostało przez Annę Marciniak i Elżbietę Lipską.


W dniu 1 marca MGCK w Rykach zorganizowało grę miejską pod hasłem „Tropem Orlika” jako element obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasza szkoła wzięła aktywny udział w proponowanej grze. Zgłosiło się 7 grup 4-5 –osobowych, które miały wykonać szereg zadań na terenie Ryk w miejscach związanych z tytułowym bohaterem Marianem Bernaciakiem „Orlikiem”. Każdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia gry, a szkoła podziękowanie za udział. Dyplom


W czwartek 1 marca 2018 r. przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto ustanowione przez Sejm RP na wniosek śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, który zwracając się do polskiego parlamentu napisał m.in., iż ten dzień ma być „wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”. Sejm rozpatrzył ten wniosek nieżyjącego już wówczas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. Tym samym do kalendarza państwowych uroczystości wpisano datę przypominającą „bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconego siłą reżimowi komunistycznemu” – napisano w ustawie przyjętej przez Sejm RP 3 lutego 2011 r.

WOLONTARIUSZE POMAGAJĄ ROZDAWAĆ ŻYWNOŚĆ. Nasi uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w dniach 28 lutego i 1 marca 2018 r. pomagali pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach. W tych dniach od godz. 8.00 do 14.00 wydawali paczki żywnościowe dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej z gminy Ryki. Ponieważ było bardzo zimno, uczniowie pracowali po ok. 3 godziny i zmieniała ich następna grupa  trojga wolontariuszy. Byli to: Maciek Sobiech, Szymon Jakubik, Filipek Jakub i Błażejczyk Konrad z klasy II bT; Agata Bany, Julia Wardal, Krystian Pawlak, Arek Markiewicz i Cezary Zaczek  z klasy I dT oraz Karol Radko z klasy I bT.  Wszystkim wolontariuszom serdecznie podziękował za współpracę z-ca Kierownika OPS  Pan Jacek Wasilewski. Podpisano:  opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu - Jadwiga Jońska. Zobacz foto


28 lutego 2018 roku odbył się V Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Jury w składzie: Anita Posim-Kryczka, Agnieszka Jaroń, Agnieszka Tomaszek-Beczek, Jarosław Lipski, Elżbieta Lipska wyłoniło zwycięzców:

 1. miejsce i tytuł „Mistrz Pięknego Czytania” zdobył Wojciech Sieraj z kl. IV DT

 2. miejsce - Damian Kaniewski - kl. IV DT

 3. miejsce – Michał Warda - kl. IV CT

 4. miejsce – Mateusz Drózd - kl. III DT

 5. miejsce - Karolina Chlebowska - kl. III DT

 6. miejsce - Wojciech Jaworski - kl. II BT


22.02.2018 r. – W ZSZ nr 2 w Dęblinie odbyło się podsumowanie Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół. Starosta Stanisław Jagiełło nagrodził sportowców za osiągnięcia w 2017 roku. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tej uroczystości. LRY SQUAD w składzie: Szymon Pawelec, Kuba Sienkiewicz, Dominik Sergiel oraz grupa ćwicząca na trampolinach: opiekun - Edyta Sergiel, Karolina Chlebowska, Jakub Jagiełło, Maciek Tylkowski, Bartek Pudło, Łukasz Olek, Patryk Podlaski.


Zaproszenie!!! Dyrekcja oraz Nauczyciele z ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka bardzo serdecznie zapraszają uczniów „Mechanika” do wzięcia udziału w 3 – dniowej wycieczce do Zakopanego. Wycieczka odbędzie się w dn. 9-11 kwietnia lub 11-13 kwietnia 2018 r. Koszt wycieczki to kwota ok. 270 zł. Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w wyjeździe proszone są o zapisanie się na listę do pani Anny Wesołowskiej lub Wychowawcy i do dn. 2 marca 2018 roku wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł lub 100 zł. Zapraszamy bardzo serdecznie. W załączniku program roboczy wyjazdu. Program wycieczki


Zarządzam w dniu 12 lutego 2018 roku (poniedziałek) spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas – podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018. Spotkanie ogólne o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w następujących klasach. Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa. Podpisano: Dyrektor szkoły Marek Ochap


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 14 lutego 2018 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:30. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - Warsztaty - obok Stacji diagnostycznej - (ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To trzecia akcja w tym roku szkolnym! Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisanie się na listę chętnych do oddania krwi u koordynatora akcji Pana Przemysława Piskorskiego.

W dniu 24 stycznia 2018 r. w sali Kina „Renesans” odbył się II Miejsko- Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”. Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości i kultury muzycznej i promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży. Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej Szkoły pięknie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i znaleźli się w gronie laureatów. I miejsce zdobył Szymon Sadrzak z klasy II bT a miejsce III zajął Krystian Pawlak z klasy I dT. Opiekunem młodych artystów była Pani Jadwiga Jońska. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i Dyplomy a Szkoła - okolicznościową tabliczkę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dyplomy: Szymona i Krystiana


Dnia 18.01.2018 r. obchodziliśmy dzień Patrona Szkoły. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, w którym wzięła udział społeczność uczniowska, nauczyciele oraz pan wicedyrektor. Uczniowie klasy II dt i IV dt pod kierunkiem wychowawców pani Katarzyny Kępki i pana Grzegorza Prządki, przedstawili program artystyczny o życiu Władysława Korżyka. W tym celu została zainscenizowana lekcja, podczas której uczniowie zgłaszali swoje sposoby na odtworzenie historii naszej szkoły. Pojawiły się m.in. propozycje piosenek, film i prezentacja multimedialna wzbogacone o archiwalne zdjęcia, jak również wspomnienia różnych osób, które miały okazję osobiście znać Władysława Korżyka. Widzowie z zaciekawieniem przyglądali się uroczystości, a całość nagrodzili gromkimi brawami.


Biblioteka szkolna ogłasza V Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Zgłaszanie uczestników – do 16 lutego 2018r. w bibliotece. Wybór tekstów – do 20 lutego 2018r. Przewidywany termin konkursu - środa, 28 lutego 2018r. ZAPRASZAMY!!! Regulamin konkursu


Sprawozdawczość za 1 semestr na Radę Pedagogiczną 18 stycznia:

Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników nauczania i zachowania za 1 sem. roku szkolnego 2017/2018 - plik

Sprawozdanie opiekuna semestru w szkole dla dorosłych za 1 sem. roku szkolnego 2017/2018 - plik

Sprawozdanie z realizacji planu działań wychowawcy klasy za 1 sem. roku szkolnego 2017/2018 - plik


Szanowny Panie Dyrektorze! Drodzy Nauczyciele! Pracownicy szkoły, Uczniowie: Życzymy spokojnych, prawdziwie radosnych, magicznych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych uśmiechu, ciepła i wdzięczności, za to co mamy i czego doświadczamy. Życzymy dużo dobroci i życzliwości, uśmiechu na twarzy i radości z każdego nadchodzącego dnia. Wiary w to, co przed nami, odwagi by wyrażać siebie w każdej sytuacji. Niech te radosne Święta Bożego Narodzenia, niosą ze sobą dużo ciepła i zrozumienia. Niech nadchodzący Nowy Rok da szansę na zrealizowanie planów osobistych i zawodowych. Wesołych Świąt!! Życzy Samorząd Uczniowski
Boże Narodzenie to najbardziej rodzinny czas w roku. Radosny, ale też skłaniający do refleksji. Częściej myślimy teraz o domu, o bliskich, o tych, którzy odeszli na zawsze, oraz o tych, których z różnych powodów nie ma już w naszym życiu. Wigilia jest szczególnym dniem, który daje nadzieję i przypomina o tym, ze trzeba kochać, pomagać i wybaczać drugiemu człowiekowi. Otwarte serce jest najpiękniejszym prezentem, jaki można podarować - również sobie. Radosnych, pełnych miłości świąt życzy Dyrekcja szkoły.

W dniu 21 grudnia 2017 roku odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe dla całej społeczności szkolnej. Przy blasku choinki i Światełka Betlejemskiego życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dla nas wszystkich złożyli: Pan Dyrektor Marek Ochap, Ksiądz Piotr Hawryluk i Samorząd Uczniowski po czym tradycyjnie połamaliśmy się opłatkiem. Następnie odbyły się zwyczajowe jasełka pod tytułem „Pójdźmy za gwiazdą”. Radosnemu przedstawieniu o narodzeniu Pańskim towarzyszyły polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu muzycznego uczniów naszej Szkoły. Występ artystyczny przygotowała klasa Id Technikum Informatycznego zaś koncert kolęd uczniowie: Szymon Sadrzak z kl. II bT; Bartek Pielacha i Grzegorz Jędrych z kl. III s/b; Krystian Pawlak z kl. IdT i Adam Stoń z IV cT.


Boże Narodzenie to jedno z piękniejszych, wyczekiwanych z radością i zadumą świąt, a poprzedzająca je wigilia stanowi ważny element tradycji i kultury. Tę tradycję podtrzymujemy również w naszej placówce. W dniu 20.12.2017 r. do wspólnej Wieczerzy zasiadła cała społeczność Internatu ZSZ Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach. Wieczór miał podniosły charakter również ze względu na międzynarodową obsadę wychowanków, którzy zapoznają się z naszymi obrzędami, zwyczajami i tradycyjną polską kuchnią. Oprócz grona pedagogicznego, pani kucharki, podopiecznych i rodziców gościliśmy Pana Dyrektora Marka Ochapa oraz księdza Piotra Hawryluka. Słowo powitania skierował do wszystkich Kierownik Internatu Pan Stanisław Gałęzowski. Uroczystość wzbogacił występ młodzieży przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń Pani Ewy Jeżewskiej oraz Pani Marii Mazurek. W programie udział wzięli: Sylwia Kieliszek, Kateryna Storozhenko, Szymon Golik, Daniel Furtak, Piotr Kęczkowski i Dawid Malesa.


W dniach 4, 11 i 18 grudnia 2017 roku wychowawczynie Ewa Jeżewska i Maria Mazurek poprowadziły warsztaty plastyczne dla wychowanków internatu. Podczas zajęć młodzież została zapoznana z podstawami origami czyli sztuką składania papieru wywodzącą się z Chin, a rozwiniętą w Japonii oraz przygotowała stroiki świąteczne na wigilijny stół. Wszyscy uczestnicy warsztatów cierpliwie i z zaangażowaniem składali i kleili niewielkie karteczki, aby wyczarować z nich piękne papierowe kule. Dzięki zajęciom młodzież mogła rozwinąć wyobraźnię przestrzenną, aktywnie spędzić wolny czas i pochwalić się własnoręcznie wykonanymi, niepowtarzalnymi ozdobami oraz stroikami świątecznymi.


Uwaga! W miesiącu grudniu dnia otwartego szkoły nie będzie. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych semestralnych ocenach niedostatecznych i/lub nagannych z zachowania: dla klas maturalnych - do 20.11.2017 r. dla klas pozostałych - do 18.12.2017 r. Sposób i formę przekazania tej informacji ustalą sobie wychowawcy klas indywidualnie.

W dniu 11 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie miała miejsce miła uroczystość, w ramach której Paweł Stachnio - uczeń klasy III bT odebrał z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego stypendium w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”. Paweł znalazł się wśród 188 stypendystów ze szkół technicznych. Dyplom uznania

„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2017/2018 kontynuują naukę w szkołach zawodowych: zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych” realizowanego przez Województwo Lubelskie w latach 2016-2019 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pawłowi gratulujemy pracowitości i zdolności oraz życzymy kolejnych sukcesów.


W dniu 8 grudnia 2017 r. w lubelskim IPN miało miejsce wydarzenie upamiętniające 150 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Podczas tej uroczystości nastąpiło podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego zatytułowanego: „Józef Piłsudski – patriota, żołnierz, człowiek”. Nagrodę za wyróżnienie w niniejszym konkursie odebrał podopieczny naszego internatu Bogusław Brejna. Wychowankowi towarzyszyła Pani Maria Mazurek oraz kolega z grupy Robert Plishka. Dyplomy i zdjęcia - galeria


Mikołajki u przedszkolaków. Wolontariusze z naszej szkoły spędzili dzień 6 grudnia 2017r. wśród swoich najmłodszych podopiecznych. Do przedszkola im. Marii Kownackiej na ul. Żytniej w roli św. Mikołaja i Śnieżynek zawitali: Kuba Ochnik, Patrycja Łazuga , Ola Gąsior i Magda Jopek natomiast Agata Bany, Paulina Madej i Natalia Niebrzydowska były w przedszkolu im. Ewy Szelburg Zarembiny na ul. Kochanowskiego. Mikołaj odwiedził wszystkie grupy gdzie rozdawał dzieciom piękne prezenty. Zadowolone przedszkolaki chętnie rozmawiały z miłymi gośćmi i robiły wspólne zdjęcia. Pełni wrażeń przedszkolacy podziękowali Mikołajowi i Śnieżynkom za cudownie spędzony dzień, zaprosiły św. Mikołaja za rok i obiecały, że czekając na niego będą bardzo grzeczne! Była to wspaniała zabawa i wiele radości zarówno dla dzieci jak i wolontariuszy.


W dniu 6 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbył się szkolny etap Konkursu Wiedzy o Historii Diecezji Siedleckiej w 200 Rocznicę Jej Powstania. Konkurs przeznaczony jest dla szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 23 uczniów pod opieką Pani Jadwigi Jońskiej i ks. Piotra Hawryluka. Do finału w Siedlcach zakwalifikowali się: Wiśniewski Filip, Błażejczyk Kacper i Żmuda Krystian z klasy II dT. Celem Konkursu jest: wychowanie do wartości patriotycznych przez poznanie historii swojej diecezji, ukazanie roli błogosławionych Męczenników Podlaskich w historii naszej diecezji i umacnianie przynależności do Kościoła diecezjalnego. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda – Ordynariusz Siedlecki. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na finale w dniu 12.04.2018r.


5 grudnia 2017 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach odbył się XVIII Międzyinternacki Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV. Wzięli w nim udział wychowankowie placówek z powiatu puławskiego oraz ryckiego. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: „Test wiedzy o AIDS i HIV” oraz praca plastyczna w dowolnej technice. Nasz internat reprezentowali: Kateryna Storozhenko, Daniel Furtak, Bogusław Brejna, Łukasz Jemioł, Chwalisz Michał, Stefaniak Marcin, Kacper Krauze.

Uroczyste podsumowanie konkursu miało miejsce 12 grudnia 2017 r. w placówce organizatora. Towarzyszyły mu warsztaty przeprowadzone przez dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą z zakresu tematyki HIV i AIDS, a w dowód uznania otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zwycięzców konkursu nagrodzono również upominkami rzeczowymi. Nasi wychowankowie zostali laureatami w dwóch kategoriach: Daniel Furtak zajął II miejsce w kategorii Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS, natomiast Kateryna Storozhenko - II miejsce w kategorii praca plastyczna. Do konkursu wychowanków przygotowały: Barbara Okleja, Jolanta Kozłowska, Anna Marciniak.


1 grudnia 2017 roku uczniowie klas: I aT, II aT, III aT, IV AT, II bZ, I bT i II bT brali udział w II Edycji Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie. Opiekunami byli: p. Przemysław Piskorski, p. Piotr Jacek Kusal, p. Mirosław Madoń oraz Dariusz Piotrowski. Wystawa rolnicza obejmowała zarówno technikę rolniczą (sprzęt rolniczy, maszyny rolnicze), nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, żywność, a także innowacyjne usługi dla rolnictwa czy doradztwo rolnicze. Targom towarzyszyły szkolenia, spotkania i konferencje branżowe, w tym Forum Młodych Rolników. Atrakcjami dla uczestników były występy Kół Gospodyń Wiejskich oraz prezentacja ich dorobku kulturalnego, degustacje żywności, wystawa zwierząt oraz koncerty muzyczne.


ZAPROSZENIE!!! W dniach od 1.12.2017 r. do 5.01.2018 r. BIBLIOTEKA SZKOLNA zaprasza na Kiermasz Taniej Książki z Hurtowni Tuliszków.

Przyjdź! Zobacz! Kup!!!


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 6 grudnia 2017 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:30. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - Warsztaty - obok Stacji diagnostycznej - (ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To druga akcja w tym roku szkolnym! Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisanie się na listę chętnych do oddania krwi u koordynatora akcji Pana Przemysława Piskorskiego.

1.12.2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach odbył się XIV Powiatowy konkurs wiedzy o AIDS. Organizatorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Rykach, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rykach, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Celem konkursu było: podnoszenie poziomu wiedzy na temat HIV/AiDS, kształtowanie postaw prozdrowotnych, kształtowanie postaw tolerancji wobec zakażonych i chorych, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

W konkursie udział wzięło 6 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ryckiego. Uczniowie „Mechanika” uplasowali się wśród najlepszych: Daniel Gruza - I DT – miejsce I, Arkadiusz Markiewicz - I DT – miejsce III, Jakub Jagiełło I DT – miejsce V. Gratulacje! Do konkursu uczniów przygotowała Barbara Okleja – nauczyciel biologii


Cezary Jeżewski, uczeń kl. III DT zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Grzyby - skarby natury", organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie. Ponadto Jury przyznało wyróżnienia pracom fotograficznym autorstwa Tomasza Nakoniecznego i Michała Błachnio, uczniów kl. IV CT. Gratulujemy!!! Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 listopada 2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w ramach podsumowania "Działań profilaktycznych dot. zatruć grzybami w województwie lubelskim". Zwycięzca otrzymał profesjonalny sprzęt turystyczny (plecak i śpiwór), publikacje książkowe oraz kupon podarunkowy do wykorzystania na warsztatach w Lubelskiej Szkole Fotografii.

W dniach 27 i 28 listopada 2017 roku nasi wolontariusze: Karolina Chlebowska, Mateusz Jankowski, Paweł Mięśniak, Robert Wojtaś, Magda Jopek, Agata Bany i Julia Wardal pomagali pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wydawaniu paczek żywnościowych dla ubogich rodzin z terenu gminy Ryki.


Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom młodzieży w dniu 27.11.2017 r. zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego dla wychowanków internatu. Zajęcia sportowe cieszą się wśród naszych podopiecznych dużym powodzeniem, dlatego staramy się aby w czasie wolnym mogli oni rozwijać swoje pasje. W turnieju rywalizowali ze sobą wychowankowie z grupy kursu i grupy stałej. Oba zespoły dokładały wszelkich starań, aby znaleźć się w czołówce rozgrywek. Ostatecznie pierwsze i drugie miejsce zajęli chłopcy z grupy kursu: Szymon Dzido i Jakub Drop, na trzecim miejscu uplasował się wychowanek z grupy stałej Szymon Golik. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz upominki rzeczowe służące rozwijaniu zainteresowań sportowych. Nad przebiegiem imprezy czuwała wychowawczyni Pani Maria Mazurek. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.


W celu podtrzymania tradycji i przybliżenia młodzieży polskich obrzędów w dniu 23.11.2017 r. zorganizowano w internacie wieczór andrzejkowy. Patronat nad imprezą objęła Młodzieżowa Rada Internatu oraz wychowawczynie Maria Mazurek i Ewa Jeżewska. Centralnym punktem uroczystości było lanie wosku i wróżenie na podstawie powstałych z niego kształtów. Oprócz tego sporym zainteresowaniem cieszyły się wróżby miłosne i karciane przepowiadane przez nasze internackie cyganki oraz zabawy utrzymane w duchu dawnych obrzędów andrzejkowych. Impreza przebiegła w miłej i spokojnej atmosferze.


Z przyjemnością informujemy, że wychowanek naszego internatu Bogusław Brejna  w dniu 17.11.2017r. zdobył wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym zatytułowanym „Józef Piłsudski – patriota, żołnierz, człowiek”. Opiekę nad Bogusiem sprawowała Pani Maria Mazurek. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wychowanków burs i internatów z województwa lubelskiego. Jego celem stało się zainteresowanie młodzieży historią polski, a szczególnie postacią marszałka. Jury konkursowe w składzie: Tomasz Dyzma – Związek Piłsudczyków, Wiesław Bodo – metodyk oraz Agata Fijewska–Pajdowska – plastyk MDK „Pod Akacją” poddało ocenie 99 prac plastycznych i wyłoniło laureatów. Oprócz Bogusława Brejny prace na konkurs przygotowali również Piotr Kęczkowski, Łukasz Jemioł i Robert Plishka. Drugim opiekunem i osobą, która zainteresowała młodzież postacią Józefa Piłsudskiego była Pani Ewa Jeżewska. Wernisaż i podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 8 grudnia 2017 r. w siedzibie IPN podczas głównych lubelskich uroczystości z okazji 150-lecia urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Serdecznie gratulujemy wyróżnionemu wychowankowi i życzymy mu kolejnych sukcesów w rozwijaniu zdolności plastycznych. Prace Bogusława Brejny: rys1, rys2


W dniu 16 listopada 2017 r. Szkolny Klub Wolontariusza przekazał dary zebrane przez naszych uczniów podczas akcji charytatywnej "Polacy - Rodakom". Zebrano 227 sztuk darów. Były to : zabawki pluszaki, czekolady, konserwy, makaron, cukier, ciastka, kakao i  książki z polską literaturą piękną. Koordynatorem akcji jest Stowarzyszenie "Przeszłość - Przyszłości", które  przygotuje paczki świąteczno - noworoczne dla polskich dzieci mieszkających na Białorusi i Ukrainie. Przedstawiciel fundacji, który odebrał produkty serdecznie podziękował darczyńcom za okazane serce i zaprosił na uroczystość oficjalnego przekazania biało-czerwonych paczek dla Polaków zza Wschodniej Granicy, które odbędzie się w niedzielę 10 grudnia w Puławach.

W dniu 13 listopada w sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież, głównie poprzez recytowane wiersze, wprowadziła nas w nastrój zadumy nad trudnymi losami Rzeczypospolitej, wzruszyła zaśpiewanymi pieśniami o tematyce patriotycznej. Mogliśmy się poczuć dumni, że jesteśmy Polakami. W apelu uczestniczyli uczniowie klasy II b t: Szymon Sadrzak, Patryk Łubianka, Jakub Filipek, Mateusz Markiewicz, Michał Głodek, Daniel Gajek, Adrian Olek, Patryk Jędrych, Konrad Błażejczyk, Szymon Łukasiak. Zaśpiewali dla nas: Adam Stoń z klasy IV ct i Mateusz Jankowski z klasy II dt przy akompaniamencie gitarowym p. Ireneusza Przybysza oraz Krystiana Pawlaka z klasy I dt. Nad całością przedstawienia czuwali nauczyciele: pp. Barbara Polak i Jarosław Lipski. Galeria


13 listopada 2017 roku odbyły się w znaszaj szkole zawody XII Konkursu Informatycznego Bóbr. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów z klasy IV d technikum informatycznego. „Bóbr” to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Nasi uczniowie startowali w kategorii "Senior" - szkoły ponadgimnazjalne. Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Pytania testowe w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych dziedzin i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Pytania często związane są również z kulturą i językiem. Wiele pytań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia. Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem przez ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Zobacz zadania z konkursu próbnego - październik 2017. Opiekun konkursu – Renata Dróbek


11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.

Dzień 11 listopada został ustanowiony - ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim świętem narodowym i pozostawał oficjalnie świętem państwowym RP do roku 1944. W roku 1945 komunistyczne władze PRL jako święto państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada, zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989. W tym dniu Polska oddaje też hołd marszałkowi J. Piłsudskiemu, spoczywającemu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim). Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu.


W dniu 6 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się szkolny etap OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS z matematyki. Wzięli w nim udział uczniowie klas: I aT, I bT, I dT, II aT, II bT, II dT, III acT, III bT, IV abT, IV cT i IV dT pod opieką pań: Agnieszki Bilicz, Ewy Kłosowskiej i Jadwigi Mościckiej-Wróbel. Konkurs został przeprowadzony aby pobudzić i uaktywnić uczniów. Forma testów, poprzez ducha olimpijskiej rywalizacji, jest sposobem podnoszenia ich matematycznych umiejętności. Na najlepszych czekają ciekawe nagrody.


Uwaga uczniowie! Szkolny Klub Wolontariusza włączył się w akcję zbiórki i przygotowania paczek świąteczno - noworocznych dla polskich dzieci mieszkających na Białorusi i Ukrainie pod nazwą "Polacy - Rodakom". Zbieramy: produkty spożywcze o długim okresie przechowywania (słodycze, kakao, konserwy, cukier, makaron itp.), książki (literatura piękna, książki dla dzieci), zabawki (wyłącznie miękkie pluszaki). Akcja prowadzona będzie od poniedziałku 5 listopada do 15 listopada b.r. Za przyniesiony dar uczeń otrzyma pochwałę do dziennika. Z góry dziękujemy za okazane serce i wsparcie naszych Rodaków. Podpisano: Szkolne Koło Wolontariatu

Zaproszenie!!! W listopadzie i grudniu br. nasza szkoła wspólnie z kinem Renesans w Rykach realizować będzie Program Edukacji Filmowej „Ucz się w kinie”, którego głównym założeniem jest edukacja filmowa i upowszechnianie kultury filmowej. Na cykl spotkań składają się seanse filmowe wraz z prelekcjami, których tematyka ściśle związana jest z podstawą programową. Ceny biletów dla uczniów za spotkanie (seans i prelekcja) - 8 zł od osoby.

Harmonogram wyjść do kina:

 • 24.11.2017 r. - film „Dwie korony” i prelekcja : „Dokument fabularyzowany. Dokąd sięga poświęcenie”.

 • 04.12.2017 r. - film „Przełęcz ocalonych” wraz z prelekcją: „ Moje wartości- moje priorytety”.

 • 14.12.2017 r. - film „Powidoki” wraz z prelekcją: „Twórczość Andrzeja Wajdy i jej znaczenie w historii kina”.

Wyjście do kina deklaruje cała klasa. Wszelkich informacji udziela pani Anna Wesołowska.


W dniach 28-29.10.2017 r. wychowankowie naszego internatu Daria Koval, Nikita Iegorov i Oleksandr Chornenkyi wraz z wychowawczynią panią Ewą Jeżewską wzięli udział w warsztatach fotografii otworkowej. Odbyły się one w RCKU w Bursie Szkolnej im. K. K. Baczyńskiego w Puławach i były nagrodą za udział w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym zatytułowanym "W pogoni za światłem i cieniem". Niniejszy konkurs przeznaczony był dla wychowanków burs i internatów z województwa lubelskiego. Zajęcia poprowadził pan Daniel Mróz - nauczyciel fotografii, fotoreporter Forum Polska Agencja Fotografii. Inicjatorem i głównym organizatorem konkursu była pani Monika Bancerz.

Spośród 51 fotografii jury konkursowe wyłoniło 6 najlepszych prac i przyznało trzy miejsca i trzy wyróżnienia. Dwa wyróżnienia przypadły w udziale naszym wychowankom, tj. Oleksandrowi Pantasowi za zdjęcie pt.: „Jezioro Kagul” i Darii Koval za fotografię pt.: „Niebo w moim mieście”. Natomiast Nikita Iegorov, Oleksandr Chornenkyi i Klaudia Bogdańska otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Nasi podopieczni bardzo chętnie przygotowali propozycje swoich zdjęć, łącznie było ich 13. Konkurs i zajęcia dały młodzieży możliwość zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia zainteresowań. Uczestnicy warsztatów oprócz zajęć z fotografii mieli w programie wyjazd na basen do Nałęczowa, spacer po Parku Czartoryskich w Puławach oraz wycieczkę do Kazimierza Dolnego z profesjonalnie przygotowanymi przewodnikami.

Wszystkie prace konkursowe można było oglądać na wystawie w holu Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach. Zdjęcia konkursowe, Galeria - Konkurs i zwiedzanie


Zaproszenie!!! Zakopane i Tatry są wyjątkowe o każdej porze roku, ale zimą, w okresie przedświątecznym, mają magiczny, wręcz bajkowy charakter, dlatego Dyrekcja oraz Nauczyciele ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka bardzo serdecznie zapraszają uczniów „Mechanika” do wzięcia udziału w 3 – dniowej wycieczce do Zakopanego. Wycieczka odbędzie się w dn. 11-13 grudnia 2017 r. Koszt wycieczki to kwota ok. 270 zł. Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w wyjeździe proszone są o zapisanie się na listę do pani Anny Wesołowskiej lub Wychowawcy do dn. 10 listopada 2016 roku. Zapraszamy bardzo serdecznie. W załączniku program roboczy wyjazdu


W dniu 27 października 2017 roku uczniowie klas: I bT, II bT, III bT, IV abT i IV cT pojechali do Nadarzyna na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne "WARSAW MOTO SHOW 2017". Opiekunami wycieczki byli: p. Agnieszka Bilicz, p. Krystian Piecyk oraz p. Piotr Kusal. W sześciu ogromnych halach można było podziwiać różne pojazdy: motocykle, samochody rajdowe i nowoczesne różnych marek, autobusy, kampery, a nawet śmigłowiec. W ramach targów miały również miejsce: polskie premiery światowych marek, spotkania z gwiazdami motosportu, pokazy driftu oraz pojazdów sportowych. Uczestnicy mogli także skorzystać z gier i symulatorów motoryzacyjnych. Oglądanie pojazdów uświetniła, jak zwykle, obecność pięknych hostess w skąpych strojach. Certyfikat uczestnictwa


W dniu 25.10.2017 r. miała miejsce uroczystość „Pasowania na wychowanka internatu”. W tym roku świętowaliśmy w szczególny sposób z uwagi na przyjęcie do naszej placówki młodzieży z kilku krajów. Wychowankowie z klas pierwszych to Polacy, Ukraińcy i Białorusini. Uroczystość przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyń Pani Marii Mazurek oraz Pani Ewy Jeżewskiej poprowadzili przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu. Wszyscy nowi podopieczni zostali serdecznie powitani przez grono pedagogiczne, starszych kolegów i koleżankę. Na uroczystość integracyjną złożyły się liczne konkursy i zabawy. Pierwszoklasiści byli poddani próbie męstwa, a po niej złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na wychowanków internatu przez Pana kierownika Stanisława Gałęzowskiego. Każdy nowy wychowanek otrzymał symboliczny upominek na pamiątkę tegorocznego pasowania. Galeria


25 października 2017 r. odbył się w naszej szkole pierwszy etap konkursu matematycznego „Matematyka w Technice dla Technika”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz mobilizowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania problemów matematycznych. W pierwszym etapie wzięło udział 7 osób z klas maturalnych naszej szkoły. Opiekunkami konkursu były: pani Agnieszka Bilicz, pani Ewa Kłosowska i pani Jadwiga Mościcka-Wróbel.


Szkolny Konkurs Odzysku Surowców Wtórnych. Każdy uczeń, który przyniesie do szkoły jeden z surowców: 20 zużytych baterii, zużyty akumulator, 100 korków (plastikowych nakrętek) lub makulaturę (paczka wielkości ok. 30x20x20cm) otrzyma uwagę pozytywną. Organizatorzy konkursu: Dyrektor szkoły, Przemysław Piskorski, Agnieszka Tomaszek-Beczek, Elżbieta Lipska, Barbara Polak, Anita Posim-Kryczka.


24.10.2017 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczce przyrodniczo - krajoznawczej w Góry Świętokrzyskie w ramach realizacji projektu edukacyjnego z zakresu ekologii organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie. W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili Bodzentyn - ruiny zamku biskupów krakowskich; kościół z ołtarzem wawelskim, Jaskinię Raj oraz Kielce - park miejski, źródełko miłości. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami: panem dyrektorem Markiem Ochapem, panią Beatą Kryczką, panią Ewą Kłosowską i panią Barbarą Okleją wrócili do Ryk. Foto relacja z wycieczki dostępna jest w galerii zdjęć.


Każdy kto chciał poczuć adrenalinę, rozładować emocje, nauczyć się akrobacji i podszlifować swoje umiejętności, wziął udział w wycieczce szkolnej do Warszawy. Wyjazd odbył się 23 października a wśród chętnych znaleźli się uczniowie klas: I AT, I BT, I DT i II DT. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: wychowawczyni klasy I DT- Anna Wesołowska, wychowawczyni klasy II DT- pani Katarzyna Kępka i pan Tomasz Głodek. W hangarze na Gocławiu czekała na młodzież „Mechanika” cała masa atrakcji łączących sport z rekreacją, m.in.: ponad 60 trampolin różnego rodzaju, od rekreacyjnych po sportowe, basen z gąbkami i poducha powietrzna do bezpiecznej nauki akrobacji, rampa do skoków na deskorolkach, rolkach, rowerach i specjalnych deskach snowboardowych, kosze do koszykówki, strefa do zbijaka, strefa z parkourowymi przeszkodami, brama do street workout’u, ścieżka i podłoga akrobatyczna. Wśród takiej ilości atrakcji na nudę na pewno nie było miejsca,  każdy bez problemu znalazł coś dla siebie. Po południu uczniowie mieli okazję zrelaksować się w Centrum Handlowym „Arkadia” biorąc udział w Cinema City w projekcji filmu „BLADE RUNNER 2049”.


19 października uczniowie klas: I AT, I DT, IV DT, IV ABT i IV CT wzięli udział w spektaklu teatralnym „Ferdydurke” W. Gombrowicza. Głównym problemem powieści awangardowej „Ferdydurke” jest „problem formy”. Zdaniem pisarza człowiek nigdy nie jest sobą, traci autentyczność, popadając w kolejne narzucone przez innych ludzi formy. Formą jest więc sposób bycia, czucia, myślenia i działania. Scenariusz został przygotowany przez absolwentów Akademii Teatralnej w Białymstoku. Konstrukcja spektaklu skupiona była na najważniejszych wątkach dzieła: lekcja języka polskiego, lekcja łaciny, wymiana poglądów między Miętusem a Syfonem, metaforyczna scena z udziałem masek o formie, gębie i masce oraz wszystkie inne wątki szkolne. Scenografia składała się z dużego 3- metrowego parawanu, tablicy oraz masek i doskonale komponowała się z kostiumami bohaterów oraz karykaturami w postaci masek. Przedstawienie okazało się doskonałym usystematyzowaniem wiadomości z zakresu treści i problematyki szkolnej lektury. Można było zauważyć, iż aktorzy solidnie przygotowali się do swoich ról, wchodzili w interakcje z młodzieżą, zachęcali do współtworzenia spektaklu. W końcu przecież realia szkoły były zobrazowane, a te uczniom są doskonale znane…


 

14.10.2017 r. - UROCZYSTE OBCHODY 70-LECIA SZKOŁY ORAZ ZJAZD ABSOLWENTÓW - galeria zdjęć

 

Etap powiatowy V Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym rozstrzygnięty. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z terenu powiatów: bialskiego, lubartowskiego, łukowskiego, ryckiego, parczewskiego i włodawskiego. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, a także poszerzenie wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego. Olimpiada składa się z trzech etapów, tj. szkolnego, powiatowego i finału regionalnego, którego organizatorem w bieżącym roku jest Powiat Rycki. W etapie powiatowym udział wzięło 24 uczniów z ośmiu placówek ponadgimnazjalnych z Powiatu Ryckiego. Uczniowie pisali test w gościnnych progach Zespołu Placówek Oświatowych w Leopoldowie. Miło nam poinformować, że Daniel Furtak z klasy II aT będzie jednym z trzech uczniów, którzy będą reprezentować powiat rycki w etapie regionalnym Olimpiady. szczegóły, galeria zdjęć


6 października 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnej edycji powiatowego etapu Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego w Daglezja Ryki Artur Maj. W roku szkolnym 2016/2017 do Alertu przystąpiło 17 szkół z naszego terenu, w tym: 6 szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rycki. Nasza szkoła, tradycyjnie zajęła I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego. Gratulujemy wszystkim, którzy w roku szkolnym 2016/2017 zaangażowani byli w działania alertowe. To nasz wspólny sukces. Dyplom uznania


O tym, że młodzież „Mechanika” kocha góry nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Dowodem na to jest kolejna wyprawa na południe Polski. Tym razem w dniach 4-6 października 2017 roku uczniowie klas: I AT, II BT, III DT, IV DT i IV CT zdecydowali się odkryć tajemnice Gorców i Beskidu Żywieckiego. Opiekę nad młodzieżą sprawowali pani Agnieszka Bilicz, pani Anna Wesołowska i pan Paweł Kujda. Pomimo bardzo kapryśnej, trudnej i mało sprzyjającej turystom pogody udało się zdobyć „Królową Beskidów” czyli Babią Górę (1725m n.p.m.). Każdy dzielnie pokonywał kolejne kilometry, dlatego całej grupie należą się ogromne brawa. Byliście wspaniali. Galeria zdjęć


Uwaga uczniowie! Włączamy się w akcję „LUBELSZCZYZNA DLA SYRII”. Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć akcję, organizatorzy z całego serca dziękują. Każdy, nawet najmniejszy gest, stanowi szansę dla narodu syryjskiego na godne życie. Pieniądze można wrzucać do puszki wystawionej w bibliotece szkolnej lub wpłacając bezpośrednio na konto bankowe: 63 1020 4900 0000 8502 3055 5762 z dopiskiem “Lubelszczyzna dla Syrii”, a także wysyłając SMS o treści RATUJE pod numer 72405 (koszt 2,46 z VAT). Akcja potrwa do marca 2018 r. Plakat, List Lubelskiej Kurator Oświaty


ZAPRASZAMY CHĘTNYCH UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM PT: „GRZYBY – SKARBY NATURY”. Samodzielnie wykonane zdjęcie, zapisane na płycie CD w formacie JPG należy przynieść do Biblioteki Szkolnej do 16 X 2017 (poniedziałek). Wymagana jest zgoda rodziców uczniów niepełnoletnich! Szczegółowy regulamin dostępny w Bibliotece Szkolnej.

Zapraszamy do udziału w Konkursie Wiedzy o zagrożeniach różnorodności biologicznej, który będzie miał formę testu wiedzy. Termin zgłoszeń do 20 października 2017 roku (do Pani Barbary Oklei). Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Każdy uczestnik otrzyma uwagę pozytywną oraz szansę na udział w nieodpłatnej wycieczce krajoznawczej. Organizatorzy konkursu: Przemysław Piskorski, Beata Kryczka, Barbara Okleja. Regulamin konkursu

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym: „Zagrożenie różnorodności biologicznej”. Termin składania prac: do 30 października 2017 roku (do Pani Beaty Kryczki). Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 października 2017 roku. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Każdy uczestnik otrzyma uwagę pozytywną oraz szansę na udział w nieodpłatnej wycieczce krajoznawczej. Organizatorzy konkursu: Przemysław Piskorski, Beata Kryczka, Barbara Okleja. Szczegóły konkursu

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym: „Rolnictwo ekologiczne w zrównoważonym rozwoju”. Termin składania prac: do 25 października 2017 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 października 2017 roku. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Każdy uczestnik otrzyma uwagę pozytywną oraz szansę na udział w nieodpłatnej wycieczce krajoznawczej. Organizatorzy konkursu: Przemysław Piskorski, Beata Kryczka, Barbara Okleja. Szczegóły konkursu


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 4 października 2017 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:30. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przy budynku Internatu (ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To pierwsza akcja w tym roku szkolnym!

Akcja charytatywna Szkolnego Klubu Wolontariusza - „DZIEŃ BABECZKI DLA HOSPICJUM” W dniu 25 września 2017r. Nasi wolontariusze z opiekunem Koła Panią Jadwigą Jońską zorganizowali kiermasz ciast. Sprzedawali pyszne babeczki przygotowane w rodzinach uczniów. Dochód ze sprzedaży przekazany zostanie dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.


18.09.2017 r. - W związku z Zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest praktyczna nauka jazdy (kategoria B) dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach publikujemy - Wybór najkorzystniejszej oferty

Projekt WFOŚiGW w Lublinie Od września 2017 r. do listopada 2017 r. realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Rykach i Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach projekt edukacyjny pn. Promujmy ekologię w Powiecie Ryckim. Cele projektu to... czytaj dalej


Program roboczy wycieczki w Beskid Żywiecki i Gorce. Termin:  4-6.10.2017 r. Koszt wycieczki to 250 zł przy grupie ok.  40  osób. Cena obejmuje: przejazd autokarem, 2 noclegi (pensjonat Jędruś w Zawoi),  wyżywienie - 2x śniadanie, 3x obiad , 2x kolacja, opieka przewodników górskich,  bilety wstępu do muzeów,  obiektów sakralnych, na szlaki górskie i in., opłaty za parkingi. Szczegóły programu


Zarządzenie nr 5/2017/2018 z dnia 12 września 2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Zgodnie z art. 40 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późń. zm.), zarządzam posiedzenie Rady Pedagogicznej, które odbędzie się w dniu 18 września 2017 roku o godzinie 14:15 w sali nr 12. Podpisano: Dyrektor Marek Ochap
11.09.2017 r. OGŁOSZENIE! Zarządzam spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych i maturalnych z kierownictwem szkoły i wychowawcami tych klas. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 września (wtorek) 2017 roku o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej, a następnie w klasach z wychowawcami klas. W spotkaniu biorą udział wychowawcy i nauczyciele uczący w klasach pierwszych i maturalnych.

Tematyka spotkania:

 • Ogólna informacja o szkole, zapoznanie rodziców z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi w I klasach.

 • Zapoznanie rodziców z zapisami Statutu Zespołu Szkół z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, prawami i obowiązkami uczniów, obowiązującymi regulaminami i procedurami. Współpraca rodziców ze szkołą.

 • Omówienie spraw dotyczących wyników nauczania, frekwencji i problemów wychowawczych uczniów klas maturalnych. Przedstawienie obowiązujących regulaminów i procedur.

 • Zapoznanie z regulaminem egzaminów zewnętrznych.

 • Sprawy różne.

 • Spotkanie rodziców z wychowawcą klasy.

Ze względu na ważność omawianych spraw obecność obowiązkowa. Wychowawcy klas poinformują uczniów o spotkaniu rodziców. Podpisano: Dyrektor Marek Ochap


08.09.2017 r. - Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest praktyczna nauka jazdy (kategoria B) dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach. Pełna treść zapytania ofertowego
7 września 2017 uczniowie naszej szkoły z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu z majorem Lucjanem Grelą, oficerem Kanadyjskich Sił Zbrojnych, mieszkającym na stałe w Toronto. Major Grela jest absolwentem naszej szkoły (w 1980 roku ukończył Liceum Zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem) i wspomina ją z dużym sentymentem. W trakcie spotkania opowiedział  - czytaj
Uwaga słuchacze LO dla Dorosłych! Pierwsze zajęcia dla semestru III i V odbędą się 15 i 16 września br., tj. w piątek i sobotę. Sprawdź plan zajęć

Biblioteka szkolna zaprasza na kiermasz używanych podręczników w dniu 8 września (piątek) oraz 11 września (poniedziałek) 2017 roku, w godzinach od 11:20 do 11:35 (długa przerwa). Kiermasz odbędzie się na placu szkolnym lub w razie niesprzyjającej aury w sali gimnastycznej.


OGŁOSZENIE! Przypominamy o możliwości i konieczności złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA 2018 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września br. (piątek). Deklarację mogą złożyć uczniowie (słuchacze):

 • klasa IV aT (zawód - technik mechanizacji rolnictwa, symbol cyfrowy zawodu [311512]) - kwalifikacja M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

 • klasa IV dT (zawód - technik informatyk, symbol cyfrowy zawodu [351203]). - kwalifikacja E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami;

 • klasa IV bT i IV cT (zawód - technik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu [311513] - kwalifikacja M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;

 • klasa III bT i III cT (zawód - technik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu [311513] - kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

 • uczniowie, absolwenci, słuchacze KKZ, którzy podchodzili już do egzaminu zawodowego z kwalifikacji i nie udało im się zdać części pisemnej i/lub części praktycznej.

Deklaracje należy wypełnić czytelnie i starannie oraz złożyć do ww. dnia w sekretariacie szkoły lub u wicedyrektora Grzegorza Kamińskiego. (Dokumenty złożone po terminie nie zostaną wprowadzone na sesję zimową). Druki deklaracji można pobrać w sekretariacie lub wydrukować ze strony http://www.oke.krakow.pl  zakładka egzamin z kwalifikacji. Podpisano: Dyrektor Szkoły


Poradnik UONET+, jak kopiować rozkład materiału z Excela do dziennika elektronicznego znajdziesz TUTAJ
25 sierpnia 2017 r. Informujemy, że dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży: Generali T.U. S.A. Ubezpieczenie obejmuje ucznia przez 24 godziny. Rodzice uczniów niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni proszeni są o zgłaszanie się do Biura Ubezpieczeń Ryki ul. Słowackiego 5, tel.: 81 8651542.

Informuję, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 900 na placu szkolnym. Podpisano: Dyrektor Marek Ochap


 

Rok szkolny 2017/2018

 

Zarządzenie nr 1/2017/2018 z dnia 23 sierpnia 2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Zgodnie z art. 40 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późń. zm.), zarządzam posiedzenie Rady Pedagogicznej, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godzinie 12:30 w sali nr 12. Podpisano: Dyrektor Marek Ochap

Egzaminy poprawkowe maturalne:

 • Egzamin poprawkowy maturalny w części pisemnej - 22.08.2017r.(wtorek), godzina 9:00

 • Egzamin poprawkowy maturalny część ustna - 23.08.2017r.(środa), godzina 9:00

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów zostaną przeprowadzone w dniach: 29 sierpnia 2017r. (wtorek) i 30 sierpnia 2017 r. (środa). Egzamin składa się z części pisemnej o godzinie 9:00 i ustnej o godzinie 12:00. Wyniki ustala komisja i ogłasza w dniu egzaminu.
Uczniowie zdający jeden egzamin przystępują do niego 29 VIII we wtorek,
natomiast ci, którzy mają do zaliczenia dwa przedmioty będą zdawali egzaminy we wtorek i środę 30 VIII.


Wybór najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe na: pieczywo, nabiał, jaja, warzywa i owoce, mrożonki, mięso, produkty sypkie. Pobierz: formularz cenowy, oświadczenie, umowę.
 • Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018 - plik
 • Podręczniki dla klasy 1 a Technikum Mechanizacji i Agrotroniki - pobierz
 • Podręczniki dla klasy 1 bc Technikum Pojazdów Samochodowych - pobierz
 • Podręczniki dla klasy 1 d Technikum Informatyczne - pobierz
 • Podręczniki dla klasy 1 fsb Zasadniczej Szkoły Zawodowej - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 37/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach - Zgodnie z art. 40 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku, tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami, zarządzam posiedzenie Rady Pedagogicznej, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2017 roku,  o godz. 1300 w sali nr 12. Podpisano: Dyrektor Marek Ochap


23 czerwca 2017 r. - Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 - GALERIA

Sprawozdawczość na koniec roku:

Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników nauczania i zachowania za rok szkolny 2016/2017 - doc

Sprawozdanie opiekuna semestru w szkole dla dorosłych za roku szkolny 2016/2017 - doc

Karta informacyjna o pracy nauczyciela za rok szkolny 2016/2017 - doc poprawione


20.06.2017 r. - Uczniowie klasy II bT:  Krzysztof Kapusta, Tomasz Pastuszka i Paweł Stachnio pod opieką  nauczyciela Grzegorza Kornasa reprezentowali województwo lubelskie zajmując trzecią lokatę w finale konkursu „Startup na 5-tkę”. Projekt „Z dna beczki reaktywacja - Bednarstwo: tradycja i nowoczesność” okazał się najlepszy w województwie i dzięki temu mógł brać udział w finale, który odbył się 20 czerwca w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Do konkursu „Startup na 5-tkę” zgłosiło się 27 drużyn z wszystkich województw Polski Wschodniej. Stanowił on podsumowanie tegorocznej edycji „Lekcji o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość” zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju w ponad 300 szkołach ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej. Zadanie konkursowe polegało na... czytaj dalej


Przypominamy, że we wtorek 20 czerwca uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - etap pisemny. Na egzamin należy zgłosić się pół godziny przed wyznaczonym czasem z dowodem osobistym. Egzaminy odbywają się na wirtualnych serwerach egzaminacyjnych w salach: 1, 2, 18, 19 i 20. Sprawdź gdzie zdajesz i o której godzinie! Życzymy powodzenia.

W piątek 9 czerwca br. uczniowie z „Mechanika” odwiedzili Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Rykach. Krzysztof  Kapusta, Paweł Stachnio i Tomasz Pastuszka z klasy II BT pod okiem nauczycielki edukacji dla bezpieczeństwa Anny Marciniak poprowadzili zajęcia z pierwszej pomocy. Dzieci nauczyły się udzielać pomocy przy zakrztuszeniu, poznały sposoby wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz dowiedziały się jak pomóc nieprzytomnemu. To nie pierwszy raz kiedy młodzież z „Korżyka” angażuje się w nauczanie najmłodszych. W grudniu 2016 r.  takie zajęcia zorganizowali dla przedszkolaków z Przedszkola Nr 5, 2 czerwca dla dzieci uczących się w przedszkolu Nr 1. Dzieci wykazały się znajomością numerów ratunkowych, chętnie angażowały się w ćwiczenia przygotowane przez prowadzących. Dla „instruktorów” prowadzenie takich zajęć jest przyjemnością, dzielenie się wiedzą z tak zainteresowanymi słuchaczami daje dużo satysfakcji. W dziedzinie pierwszej pomocy mamy się czym pochwalić, od wielu lat podczas turniejów motoryzacyjnych, gdzie jest sprawdzana pierwsza pomoc otrzymujemy najwyższe noty, w  maju nasi uczniowie zajęli 2 miejsce w konkursie sprawdzającym znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy zorganizowanym w ZSZ nr 2 w Dęblinie. Planujemy w przyszłym roku szkolnym zacieśnić współpracę z przedszkolami. Jednocześnie jesteśmy zainteresowani współpracą z innymi instytucjami w wyżej opisywanym zakresie.

Tekst: opiekun uczniów - Anna Marciniak


W dniu 2.06.2017 roku w naszej szkole nauczyciele wychowania fizycznego wspólnie z Samorządem Szkolnym zorganizowali Dzień Sportu. Uczniowie brali udział w różnych konkurencjach sportowych: - wyciskanie sztangi leżąc na ławeczce (dziewczęta i chłopcy), skoki na skakance, hula-hop, maraton na trampolinach, rzuty monetą do wiadra z wodą, strzały na bramkę, mecz piłki nożnej nauczyciele-uczniowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody: batony, czekolady, napoje itp. Dzień był udany i dobrze wykorzystany. Młodzież była bardzo zadowolona.


W dniu 1.06.2017 r. 43 uczniów klas informatycznych wzięło udział w targach „Good Game”, „Comic Con” i „Edu Expo” w Nadarzynie. Mieli oni okazję zaznajomić się z nowymi technologiami, jak również spróbować swoich sił w popularnych grach – zarówno tych najnowszych, jak i tych, które czasy świetności przeżywały w dobie pierwszych komputerów. Mnogość atrakcji była na tyle duża, że każdy znalazł coś dla siebie. Młodzież wróciła z pełna wrażeń i chęcią udziału w targach za rok. Wycieczkę zorganizowała pani Katarzyna Kępka, a pomoc w opiece zapewnili również pani Beata Kryczka, pan Przemysław Piskorski i pan v-ce dyrektor Grzegorz Kamiński. /galeria wkrótce/


Informuję, że Dzień Otwarty dla rodziców odbędzie się 29 maja 2017 r. w godzinach 1530-1700 i jest to termin poinformowania rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec roku szkolnego 2016/2017. Ostateczny termin poinformowania rodziców to 31 maja 2017 r. Podpisano: Dyrektor Marek Ochap

22.05.2017 r. - Informuję, że zbliża się zakończenie roku szkolnego, a w związku z tym obowiązuje zachowanie odpowiednich terminów dotyczących przestrzegania zapisów statutu szkoły.

 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 przypada na dzień 23 czerwca 2017 r. Uroczystość odbędzie się o godzinie 9:00.

 • Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 r.

 • Oceny wystawiamy do dnia 19 czerwca 2017 r.

 • Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę 28.04.2017 r. będą wydawane 26.05.2017 r. w sekretariacie szkoły.

 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja maj – lipiec) będą wydawane 25 sierpnia 2017 r. w sekretariacie szkoły.

 • Proszę wychowawców klas o poinformowanie uczniów o obowiązujących terminach.

Podpisano: Dyrektor Marek Ochap


Uczniowie klas trzecich technikum zwiedzili Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Rykach: kl. III ABT 24.IV.2017, kl. III DT - 19.V.2017 i III CT - 22.V.2017 roku. Młodzież poznała zasady korzystania z tej biblioteki, zyskała informacje na temat jej zbiorów oraz podejmowanych przez bibliotekarzy działań.


Pierwsze dni maja to czas ważnych świąt patriotycznych, które stanowią fundament naszej tożsamości narodowej, są wyrazem kultywowania tradycji i istotnym elementem oddziaływań wychowawczych adresowanych do całego społeczeństwa, a w szczególności do dzieci i młodzieży. 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 3 maja świętować będziemy Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz rocznica naszej akcesji do Unii Europejskiej są niezwykle ważnymi symbolami dla naszej tożsamości. Dni te są także wspaniałą okazją do tego, by w czasie wolnym od nauki i pracy zamanifestować patriotyzm i przywiązanie do tego, co polskie. Wyrazem naszej patriotycznej postawy niech będzie wywieszenie na fasadach budynków flag jako symboli narodowych.
28.04.2017 r. - Pożegnaliśmy dzisiaj uczniów klas: IV acT (wych. Ewa Kłosowska), IV bT (wych. Ireneusz Przybysz), IV dT (wych. Angelika Kłos/Renata Dróbek), IV eT (wych. Anna Wesołowska) oraz słuchaczy VI semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Najlepsi uczniowie oraz sportowcy z poszczególnych klas otrzymali nagrody książkowe. Szkołę z wyróżnieniem ukończyli dwaj uczniowie z klasy IV d Technikum Informatycznego: Marcin Kuźma -średnia ocen w klasie czwartej - 5,09 w cyklu kształcenia 4,83 oraz Patryk Rus - średnia ocen w klasie czwartej 5,0 i w cyklu kształcenia 5,0. Obaj uczniowie byli stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Na wyróżnienie zasługują także uczniowie ze 100% frekwencją w roku szkolnym 2016/2017, tj.: Marcin Kuźma, Karol Pudło oraz Kinga Pawelec - 100% frekwencja w całym cyklu kształcenia. Pan Stanisław Gałęzowski wręczył najlepszym uczniom nagrody w konkursie "Najlepszy w zawodzie". Nagrody otrzymali: dane uczniów wkrótce. Wzruszającą część artystyczną uroczystości przygotowała młodzież klas trzecich pod opieką swoich wychowawców. Przedstawiciele klas czwartych w ciepłych słowach pożegnali się ze społecznością szkolną, dyrekcją, nauczycielami. Były kwiaty, wspomnienie chwil spędzonych w szkole, łzy. Gratulujemy wszystkim ukończenia szkoły i trzymamy kciuki za powodzenie na maturze.

27 kwietnia 2017 r. na sali gimnastycznej odbył się apel w 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowany przez uczniów klasy II DT pod opieką p. Barbary Polak i Jarosława Lipskiego. Uroczystość przypomniała okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Przy okazji spotkania na sali odbył się finał III Szkolnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Artyści zaśpiewali utwory z repertuaru Jana Pietrzaka, Andrzeja Rosiewicza oraz tradycyjne pieśni patriotyczne - Mazurek Dąbrowskiego oraz Pierwszą Brygadę. Komisja konkursowa przyznała miejsca: I - Adam Stoń z kl. III CT, II - Mateusz Jankowski z kl. I DT, III - Michał Warda z kl. III CT. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.


27.04.2017 r. - Lublin. Miło nam poinformować, że uczeń Łukasz Filipek zajął I miejsce w eliminacjach wojewódzkich XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: "Młodzież Zapobiega Pożarom" w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Gratulacje! Dyplom, podziękowanie dla opiekuna
W dniu 25.04.2017 roku odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty dla gimnazjalistów. Młodzież miała możliwość zwiedzić naszą szkołę. Klubowicze Squadu Ryki zaprezentowali swoje umiejętności jazdy na rowerze. Na sali gimnastycznej odbył się maraton na trampolinach, w którym mieli możliwość wziąć udział wszyscy chętni. Wszyscy w nagrodę za udział otrzymali pączki i napoje. 

W dniu 21.04.2017 r. zorganizowaliśmy wyjazd na Targi Fitness i Sportów Siłowych GO ACTIWE SHOW w Nadarzynie koło Warszawy. W wycieczce uczestniczyło 41 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami. Celem wyjazdu była promocja ruchu i aktywnego stylu życia jako źródła zachowania zdrowia i formy. Podczas spotkania uczniowie aktywnie uczestniczyli  w lekcji pokazowej z mistrzynią świata w rzucie młotem Anitą Włodarczyk. Mieli też okazję spotkać się z Robertem Burneiką, znanym jako Hardkorowy Koksu – litewski kulturysta, mieszkający obecnie w Warszawie, współautor oraz jednocześnie bohater filmów zachęcających do trenowania kulturystyki. Uczniowie mogli zrobić zdjęcia i zdobyć autografy znanych gwiazd. Wyjazd był bardzo udany, młodzież zachwycona. Wycieczkę  zorganizowały: Agnieszka Tomaszek - Beczek i Edyta Sergiel. Galeria


Szkolny konkurs na wywiad, wspomnienia absolwenta Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach - „Zapytaj tatę, zapytaj dziadka”. Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły. Praca konkursowa polega na przeprowadzeniu wywiadu z absolwentem naszej szkoły lub spisaniu jego wspomnień.

Porozmawiaj z mamą, tatą, dziadkiem lub wujkiem czy uczęszczał do Mechanika, kiedy to było, jak duża była jego klasa, kto go uczył, jakich miał kolegów. Poproś aby opowiedział jak wyglądała wtedy szkoła, warsztaty, internat, niech przypomni sobie zdarzenia z życia szkoły – uroczystości, imprezy szkolne, wycieczki. Zapytaj, co skłoniło go do wyboru tej szkoły? Czy ma jakieś szczególne wspomnienia związane z konkretnymi nauczycielami Mechanika? Czy pamięta sytuację, lekcję z lat nauki w szkole, która była zabawna lub wywarła na niego szczególny wpływ?