EGZAMIN MATURALNY w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

EGZAMIN MATURALNY w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

EGZAMIN MATURALNY w roku szkolnym 2021/2022

 

 

EGZAMIN MATURALNY w roku szkolnym 2020/2021

 

 

EGZAMIN MATURALNY w roku szkolnym 2019/2020

EGZAMIN MATURALNY w roku szkolnym 2018/2019

 

EGZAMIN MATURALNY w roku szkolnym 2017/2018

 

EGZAMIN MATURALNY w roku szkolnym 2016/2017

EGZAMIN MATURALNY w roku szkolnym 2015/2016

 1. Organizacja egzaminu maturalnego w "nowej" formule w roku szkolnym 2015/2016 nowe!

 2. Organizacja egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/16 - prezentacja. nowe!

 3. Matura 2016 - Szkolenie dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych. nowe!

 4. Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu maturalnego w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016. nowe!

 5. Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego w 2016 roku. nowe!

 6. Matura ustna (język polski, język angielski, język rosyjski) w maju 2016 roku - terminy.
  Szczegółowe listy wraz z nazwiskami i godzinami są wywieszone w gablocie "MATURA" na parterze obok szatni.

 7. Biuletyny maturalne

 8. Arkusze egzaminów maturalnych

 9. Zespoły nadzorujące etap pisemny egzaminu maturalnego - 2016 poprawione 28.04!

 10. Skład zespołów egzaminacyjnych - egzamin ustny - matura 2016

 11. Odwiedź stronę poświęconą maturze ->

 12. Pytania maturalne do ilustracji (język angielski) - przygotowała Pani Barbara Polak

 13. Matura z biologii na poziomie rozszerzonym - przygotowała Pani Barbara Okleja

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW O TERMINIE ZMIAN W DEKLARACJI

Termin dokonywania zmian w deklaracji maturalnej upływa 7 lutego 2016 roku. Zmiany mogą dotyczyć:

Zmian należy dokonywać osobiście u wicedyrektora Grzegorz Kamińskiego.

Po tym terminie deklaracja staje się ostateczna, nie można więc będzie dokonywać w niej już żadnych poprawek.