27-pazdziernik-2021r

„Życie zmarnował, kto nikomu nie pomógł”