13_grudnia_2021r

Dnia 13 grudnia 2021 r. w sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczysta Gala wręczenia tytułu laureata w ramach Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. W uroczystości wzięli udział: Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Pan Grzegorz Grzywaczewski, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk; Wojewodę Lubelskiego Pana Lecha Sprawkę reprezentował Pan Paweł Paszko dyrektor Biura Wojewody.