23-06-2023r

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023
Uczniowie z najwyższą średnią ocen w szkole
Uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem
Uczniowie ze 100% frekwencją w roku szkolnym 2022/23
Najlepszi w zawodzie