Przyczepa

W ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1 października br. została dostarczona przez firmę GOMAR z Niwy Babickiej przyczepa rolnicza typu tandem, która będzie służyła do praktycznej nauki jazdy ciągnikiem.
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4