"Szkoła przyszłości - nowe możliwości kształcenia młodzieży"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Home

  O projekcie

  Działania

  Rezultaty

  Z życia projektu

  Ogłoszenia

  Zapytania ofertowe

  Biuro projektu - kontakt

  Do pobrania

  Raport z ewaluacji

REZULTATY TWARDE zostaną osiągnięte do 09.2012 przez 280 Uczniów (minimum 42 Kobiety, 238 Mężczyzn):

  • 80 Uczniów (minimum12 Kobiet, 68 Mężczyzn), u których nastąpił wzrost wiedzy w zakresie j. polskiego, matematyki, informatyki i przedmiotów zawodowych w wyniku ukończenia udziału w dodatkowych zajęciach  dydaktyczno – wyrównawczych,

  • 70 Uczniów (minimum11 Kobiet, 59 Mężczyzn), u których nastąpił wzrost wiedzy w zakresie przedsiębiorczości (ABC Small Biznesu), nauk przyrodniczych (Nauki przyrodnicze…) i programowania (AUTOCAD) w wyniku ukończenia udziału w dodatkowych zajęciach (pozalekcyjnych i pozaszkolnych),

  • 90 Uczniów (mininimum14 Kobiet, 76 Mężczyzn), u których nastąpił wzrost wiedzy w zakresie spawalnictwa (Spawalnia XXI wieku) i kosmetologii (Kosmetyczne ABC) w wyniku ukończenia udziału w dodatkowych specjalistycznych zajęciach - szkoleniach,

  • 40 Uczniów (minimum 6 Kobiet, 34 Mężczyzn), u których nastąpił wzrost wiedzy w zakresie przedmiotów zawodowych w wyniku ukończenia udziału w praktykach zawodowych.

REZULTATY MIĘKKIE zostaną osiągnięte do 09.2012 przez minimum 90% Uczniów - 252 Uczniów( minimum 38 Kobiet, 214Mężczyzn):

  • 90% Uczniów—252 Uczniów (minimum 38 Kobiet, 214 Mężczyzn), u których nastąpił wzrost motywacji do nauki i samodoskonalenia w wyniku ukończenia udziału w projekcie,

  • 90% Uczniów—252 Uczniów (minimum 38 Kobiet, 214 Mężczyzn), u których nastąpił wzrost wiary we własne siły dzięki nabyciu nowych umiejętności w wyniku ukończenia udziału w projekcie,

  • 90% Uczniów—72 Uczniów (minimum 11 Kobiet, 61 Mężczyzn), u których nastąpił wzrost umiejętności w zakresie j. polskiego, matematyki, informatyki i przedmiotów zawodowych w wyniku ukończenia udziału w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych,

  • 90% Uczniów—63 Uczniów (minimum 10 Kobiet, 53 Mężczyzn), u których nastąpił wzrost umiejętności w zakresie bycia przedsiębiorczym, stosowania wiedzy przyrodniczej w praktyce, programowania w AUTOCAD w wyniku ukończenia udziału w dodatkowych zajęciach (pozalekcyjnych i pozaszkolnych),  

  • 90% Uczniów—81 Uczniów (minimum 13 Kobiet, 68 Mężczyzn), u których nastąpił wzrost umiejętności spawania i umiejętności kosmetycznych w wyniku ukończenia udziału w dodatkowych specjalistycznych zajęciach-szkoleniach,

  • 90% Uczniów—36 Uczniów (minimum 5 Kobiet, 31 Mężczyzn), u których nastąpił wzrost umiejętności praktycznych w zakresie przedmiotów zawodowych w wyniku ukończenia udziału w praktykach.

 

 

BIP

BZP Urząd Marszałkowski Starostwo Europejski Fundusz Społeczny EFS lubelskie