"Szkoła przyszłości - nowe możliwości kształcenia młodzieży"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Home

  O projekcie

  Działania

  Rezultaty

  Z życia projektu

  Ogłoszenia

  Zapytania ofertowe

  Biuro projektu - kontakt

  Do pobrania

  Raport z ewaluacji

  1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
  2. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

 

BIP

BZP Urząd Marszałkowski Starostwo Europejski Fundusz Społeczny EFS lubelskie