Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. do 30.09.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 2 018 195,35zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 715 466,04zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 100 909,77 zł

Wkład własny: 201 819,54zł

 

Cel główny Projektu to wzrost zatrudnialności 155 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach - szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z woj. lubelskim poprzez poprawę jakości kształcenia w technikum informatycznym i szkole branżowej.

 

Z życia projektu:

 • W piątek 29 marca rozpoczęła się realizacja pierwszych zajęć w ramach Projektu „Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej”. Jako pierwsi rozpoczęli uczniowie klasy trzeciej i czwartej Technikum Informatycznego szkolenie: Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D.
  W ramach zajęć 2 uczennice i 8 uczniów zdobędą
  umiejętności dostosowania aplikacji do własnych potrzeb i wymagań, umiejętności tworzenia kompletnego rysunku technicznego na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz zwiększenie efektywności i optymalizacji pracy poprzez znajomość technik zaawansowanych 2D i 3D. Szkolenie zakończy się Egzaminem VCC (Vocational Competence Certificate) i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu. GALERIA

W ostatnim czasie w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia w „Mechaniku” oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej” dużo się działo za przyczyną dodatkowych kursów i szkoleń skierowanych do uczennic, uczniów i nauczycieli Naszej Szkoły.

 • W okresie od 29 marca do 17 maja realizowane były zajęcia dla uczennic i uczniów Technikum Informatycznego: Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D. Szkolenie realizowane było przez 60 godzin dydaktycznych. W trakcie realizacji uczestniczki i uczestnicy otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz na każdych zajęciach korzystali z serwisu kawowego. Na zakończenie wsparcia uczennice i uczniowie przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. Do egzaminu przystąpili wszyscy uczestnicy (2K i 8M) i wszyscy uzyskali pozytywny wynik uzyskując certyfikaty oraz zaświadczenia ukończenia.

 • Od 20 maja do 07 czerwca realizowane były zajęcia: Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D. Do udziału w zajęciach przystąpiło 10 uczniów i 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach wsparcia otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz korzystali z serwisu kawowego zapewnionego przez realizatora szkolenia. Zajęcia zrealizowano zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w pełnym wymiarze 60 godzin dydaktycznych. Na zakończenie wsparcia uczestnicy przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie, otrzymując certyfikaty oraz zaświadczenia ukończenia. GALERIA

 • W okresie od 21 maja do 15 czerwca realizowane były zajęcia: Animacje 3D. Do udziału w zajęciach przystąpiło 10 uczniów i 1 nauczyciel przedmiotów zawodowych. W ramach wsparcia otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz korzystali z serwisu kawowego zapewnionego przez realizatora szkolenia. Zajęcia zrealizowano zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w pełnym wymiarze 60 godzin dydaktycznych. Na zakończenie wsparcia uczestnicy przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. Uczestnicy uzyskali pozytywny wynik uzyskując certyfikaty oraz zaświadczenia ukończenia. GALERIA

 • Między 13 kwietnia a 11 maja realizowany był: Kurs operatorów wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym. Do udziału przystąpiło 14 M i 1 K. W ramach wsparcia otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz serwis kawowy. Zajęcia zrealizowano zgodnie z harmonogramem w pełnym wymiarze 60h (40 teoria i 20 praktyka). Na zakończenie U przystąpili do egzaminu zewnętrznego, przeprowadzonego przez UDT, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie.

 • W okresie od 15 kwietnia do 18 maja realizowany był: Kurs operatorów koparko-ładowarki. Do udziału w zajęciach przystąpiło 15U. W ramach wsparcia otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz ciepły posiłek podczas zajęć teoretycznych. Zajęcia zrealizowano zgodnie z harmonogramem w pełnym wymiarze 176 godz. (150 teorii i 26 praktycznych). Na zakończenie wsparcia wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie zdobywając uprawnienia. GALERIA

 • W czasie od 29 kwietnia do 17 czerwca realizowane były zajęcia dla dziewcząt: Pracownik usług kosmetycznych. Do udziału w zajęciach zakwalifikowało się 10 uczennic. W ramach wsparcia uczestniczki otrzymały pomoce w postaci podręczników oraz serwis kawowy. Zajęcia zrealizowano zgodnie z harmonogramem w pełnym wymiarze 60 godz. Na zakończenie wsparcia uczestniczki przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie, uzyskując certyfikaty oraz zaświadczenia ukończenia. GALERIA

 • Od 13 do 28 czerwca realizowane były zajęcia w ramach Kursu operatorów kombajnów do zbioru zbóż. Do udziału w zajęciach przystąpiło 10 U. W ramach wsparcia otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz serwis kawowy podczas części teoretycznej. Zajęcia zrealizowano zgodnie z harmonogramem w pełnym wymiarze 45 godzin(25 teoretycznych i 20 praktycznych). Na zakończenie wsparcia wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu uzyskując pozytywny wynik, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. GALERIA GALERIA 2

 • Aktualnie trwają zajęcia w ramach Kursu spawania metodą MIG, MAG, TIG. Kurs, w którym bierze udział 10 uczniów rozpoczął się 21 maja i potrwa do 22 lipca br.

 • Rozpoczęty Kurs spawania metodą MIG+MAG+TIG zakończył się 27 lipca pełnym sukcesem. Wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu i uzyskali pozytywny wynik. 10 uczniów ze szkoły branżowej zdobyło świadectwa spawacza w trzech kategoriach oraz otrzymali książeczki spawacza. Dzięki ich wytrwałości i determinacji zdobyli dodatkowy zawód co pozwoli im łatwiej się odnaleźć na rynku pracy.

 • W okresie wakacji, tj. od 1 lipca do 29 sierpnia liczna grupa dziewcząt i chłopców z Naszej Szkoły wzięła udział w letnich stażach i praktykach zawodowych u pracodawców. 40 uczennic i uczniów z Technikum informatycznego oraz 30 dziewcząt i chłopców z Szkoły branżowej zdobywało „szlify zawodowe” w licznych zakładach pracy powiatu ryckiego i ościennych. Staże i praktyki zawodowe trwały przez 4 tygodnie w wymiarze 150 godzin. Wszyscy uczestnicy otrzymali odzież ochronną, wyposażenie stanowiska pracy zgodne z kierunkiem kształcenia, zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe oraz zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu/praktyki. W okresie wakacji 2020 starujemy z kolejną edycją tej formy wsparcia. Już dzisiaj zapraszamy do skorzystania z tej oferty.

 • Od 27 września  rozpoczęła się realizacja Kursu operatorów wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym. Jest to już druga edycja tej formy wsparcia. Do udziału przystąpiło 14 uczniów i 1 uczennica. W ramach wsparcia otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz serwis kawowy. Kurs został zrealizowany do 26 października w pełnym wymiarze 60 godzin. Na zakończenie szkolenia uczestnicy przystąpili do egzaminu zewnętrznego, przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji zawodowych w danej dziedzinie.
   

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ruszyliśmy z  kolejnymi szkoleniami dla uczennic i uczniów Technikum informatycznego.
   

 • Między 28 września a 27 października 2 grupy szkoleniowe po 10 uczniów brało czynny udział w szkoleniu Podstawy techniki światłowodowej. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz korzystali z serwisu kawowego. Uczestnicy w trakcie szkolenia mogli m.in. nauczyć się wykonywania mechanicznych złączy światłowodowych, przygotowywania światłowodów do ich termicznego łączenia; posługiwania się różnymi rodzajami spawarek do światłowodów, etc. Po zakończony szkoleniu wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził ich wiedzę i umiejętności praktyczne w danej dziedzinie. Należą się wyrazy uznania, gdyż cała 20 uczestników uzyskała certyfikaty międzynarodowe i zaświadczenia.

 • Szkolenie: Programowanie witryn internetowych to kolejna forma wsparcia dla Naszych uczniów. Od 1 października do 13 listopada 19 uczennic i uczniów Technikum informatycznego zdobywało wiedzę m. in. z zakresu: grafiki WWW, obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej, obsługi programu do projektowania stron internetowych. W trakcie 60 godzinnego szkolenia mieli zapewniony serwis kawowy oraz otrzymali podręczniki. Po zakończony szkoleniu wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził ich wiedzę i umiejętności z danego zakresu. Kolejny raz młodzież potwierdziła wysoki poziom uzyskując 100 % zdawalność, uzyskując certyfikaty.

 • Szkolenie: Naprawa wtryskiwaczy Common Rail zostało zrealizowane dla dwóch 10 osobowych grup uczniów Szkoły branżowej. W okresie od 29 października  do 2 listopada uczestnicy mogli poznać  Rodzaje i budowę wtryskiwaczy CR oraz pomiary i diagnostykę wtryskiwaczy CR z wykorzystaniem urządzeń DS2I / CRU2. W ramach 16 godzin szkolenia uczniowie mieli zapewniony serwis kawowy oraz pomoce dydaktyczne. Firma szkoleniowa zadbała również o „gadżety” dla wszystkich uczestników.  Po zakończony szkoleniu uczniowie otrzymali zaświadczenia ukończenia.

 • W dniach 27 listopada i 11 grudnia mieliśmy okazję gościć w murach Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Dwie grupy po 40 uczennic i uczniów oraz 3 opiekunów uczestniczyło w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. W trakcie dwóch wyjazdów Uczelnia zaprezentowała Naszej młodzieży z Technikum informatycznego ofertę edukacyjną oraz ciekawą tematykę, m. in:

        „Co ze sobą zrobić po maturze?”

        „Twórcze myślenie jest w cenie! Trening kreatywności w efektywnym uczeniu się”

        „Logistyk - Czy to zawód przyszłości?”

        Prezentacja obrabiarek sterowanych numerycznie oraz drukarki 3D FDM

        Pokaz możliwości ultranowoczesnej kamery termowizyjnej

        Prezentacja skanera 3D oraz najnowszych technologicznie drukarek 3D do metali – technologie: DMLS (Direct Metal Laser Sintering).

        Prezentacja wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego Quanta 650 FEG

       Siła Twoich myśli może poruszać ręka, także cudzą! Możliwości współczesnych zestawów komputer – mózg w sprzężeniu z urządzeniami do stymulacji magnetycznej układu nerwowego.

Wszystkie zajęcia i pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Po zakończonych zajęciach mieliśmy zapewniony ciepły posiłek w barze studenckim. GALERIA

 

Na tym nie koniec. Po wakacjach startujemy z nową ofertą szkoleniową skierowaną do kolejnych grup uczennic, uczniów i nauczycieli oraz będziemy realizować kolejne edycje powyższych form wsparcia. Serdecznie zapraszamy do udziału! Zespół projektowy

W dniu 17 grudnia 2019 od r. było się 8-godz. szkolenie: Rolnictwo precyzyjne z New Holland. W szkoleniu wzięło udział sześciu nauczycieli praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych. W ramach wsparcia otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci skryptów, pamięci zewnętrznych z prezentacją, notatników oraz korzystali z serwisu kawowego zapewnionego przez realizatora szkolenia. Uczestnicy szkolenia zostali poddani testowi sprawdzającemu przyrost zdobytej wiedzy. Zwieńczeniem szkolenia było uzyskanie zaświadczeń przez wszystkich uczestników.

W okresie luty-marzec rozpoczęły się i zostały zrealizowane szkolenia Programowanie witryn internetowych. Realizowane były zajęcia dla dwóch grup szkoleniowych. Grupa 3 (10M) rozpoczęła wsparcie 03 lutego, natomiast grupa 4 (3K i 7M) rozpoczęła od 04 lutego. W grupie 4 została zrekrutowana nauczycielka przedmiotów informatycznych. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz korzystali z serwisu kawowego zapewnionego przez realizatora szkolenia. Zajęcia zrealizowano zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w pełnym wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla każdej z grup zajęciowych (łącznie 120 godz.). Na zakończenie wsparcia uczestnicy przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. Do egzaminu nie przystąpiło 19 U uczestników szkolenia, którzy uzyskali pozytywny wynik otrzymując certyfikaty z suplementami oraz zaświadczenia ukończenia.

W marcu rozpoczęły się zajęcia w ramach szkoleń – Podstawy techniki światłowodowej dla dwóch grup. Uczestnicy (3K i 17M) w obydwu grupach rozpoczęli zajęcia 07 marca. Wszyscy w ramach wsparcia otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz korzystali z serwisu kawowego zapewnionego przez realizatora szkolenia. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego zajęcia zostały zawieszone.

12 czerwca 2020 r. zajęcia zostały wznowione i realizowane w trybie stacjonarnym zgodnie z założonym harmonogramem. Na zakończenie wsparcia uczennice i uczniowie przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. Wszyscy uzyskali pozytywny wynik uzyskując certyfikaty oraz zaświadczenia ukończenia.

29 stycznia rozpoczęły się zajęcia - Kurs spawania metodą MIG+MAG+TIG. Do udziału w zajęciach zakwalifikowało się 10U. W ramach wsparcia uczestnicy korzystali z ciepłego posiłku podczas zajęć teoretycznych. Ponadto uczestnicy zostali poddani badaniom profilaktycznym dopuszczającym do wykonywania zawodu. Zajęcia realizowano zgodnie z harmonogramem do dnia 11 marca. Od 12 marca zajęcia zostały zawieszone o czym poinformowana została IZ. 12 czerwca wznowione zostały zajęcia. Zajęcia realizowano zgodnie z harmonogramem. Na zakończenie wsparcia uczestnicy przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie.

W okresie luty/marzec zrealizowane zostały dwukrotnie „Zajęcia laboratoryjne wyjazdowe (WSEI Lublin i UMCS Lublin)”. W każdym wyjeździe brało udział 40 Beneficjentów Ostatecznych i 3 opiekunów (łącznie 80 U i 6 n-eli). Pierwszy wyjazd odbył się w dniu 19 lutego. Wzięło w nim udział 9K i 31M oraz 2K i 1M jako opiekunowie. Drugi wyjazd odbył się w dniu 06 marca. Zdążyliśmy przed „WIRUSEM”! Wzięło w nim udział 3K i 37M oraz 2K i 1M jako opiekunowie. W ramach obydwu wyjazdów zrealizowano 3 i 4 godz. dydaktycznych (łącznie 7). W ramach wsparcia wszyscy uczestnicy otrzymali gorący posiłek w barze studenckim.

Od 20 lutego rozpoczął się Kurs operatorów koparko-ładowarki. Do udziału w zajęciach przystąpiło 15U. W ramach wsparcia otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz ciepły posiłek podczas zajęć teoretycznych. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego 09 marca zajęcia zostały zawieszone o czy została poinformowana IZ. W dniu 12 czerwca wznowione zostały zajęcia z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na zakończenie wsparcia uczestnicy przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie.

W okresie od 18 maja do 01 czerwca realizowane było szkolenie - Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D. Zajęcia były realizowane zgodnie z założonym harmonogramem w trybie on-line z użyciem platformy MS Teams. W trakcie realizacji uczestniczki i uczestnicy otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników w wersji elektronicznej oraz papierowej. Na zakończenie wsparcia uczennice i uczniowie przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. Do egzaminu przystąpili wszyscy uczestnicy (1K i 9M) i wszyscy uzyskali pozytywny wynik uzyskując certyfikaty oraz zaświadczenia ukończenia.

Od 20 do 25 czerwca realizowane były zajęcia  z zakresu: Rolnictwo precyzyjne. Do prowadzenia zajęć został oddelegowany nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. W zajęciach wzięło udział 8 uczniów. Zajęcia były prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zrealizowano zgodnie z harmonogramem 40 godzin zajęć (8 teorii w grupie i 32 praktyczne indywidualnie).

W dniach 25, 26 czerwca realizowany był kurs: Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Do udziału przystąpiło 10 M, którzy w ramach wsparcia otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci skryptów oraz korzystali z serwisu kawowego zapewnionego przez realizatora szkolenia. Zajęcia zrealizowano zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w pełnym wymiarze 14 godzin dydaktycznych. Na zakończenie wsparcia uczestnicy przystąpili do egzaminu, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. Do egzaminu przystąpili wszyscy uczestnicy szkolenia i uzyskali pozytywny wynik otrzymując zaświadczenia ukończenia.

W okresie lipiec-sierpień zrealizowano zaplanowane staże i praktyki zawodowe. Staż zrealizowało 40 uczennic i uczniów Technikum Informatycznego (4K + 36M). Praktyki zawodowe odbyło 25 uczennic i uczniów Szkoły branżowej (7K + 18M) w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Staże/praktyki miały charakter stacjonarny – były realizowane w przedsiębiorstwach na terenie woj. lubelskiego i mazowieckiego. Głównym celem stażu było umożliwienie stażyście/praktykantowi nabycie umiejętności praktycznych w zawodzie, których zakres wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej, w tym pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w realnych warunkach pracy, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie oraz podniesienie zdolności ucznia do przyszłego zatrudnienia. W okresie od 06.07.2020 r. – 28.08.2020 r. każdy uczestnik/uczestniczka odbył/a 150 godzin stażu/praktyki zawodowego/zawodowej, realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia/uczennicy i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

W trakcie realizacji staży i praktyk uczennice i uczniowie korzystali z dostarczonego wyposażenia stanowisk pracy. Po skończonych stażach/praktykach doposażenie wróciło do szkoły i służy jako pomoce dydaktyczne podczas cyklu nauczania. Po zakończeniu staży i praktyk zawodowych każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu stażu/praktyki.  Dokumentacja przekazana uczestniczkom i uczestnikom staży i praktyk zawodowych celem uzupełnienia podczas realizacji wsparcia została zwrócona do szkoły. Po weryfikacji dokumentów przez zespół projektowy zostały naliczone i wypłacone stypendia stażowe w kwocie 1 750,00 zł. oraz dokonano wypłat z tytułu zwrotu kosztów dojazdu dla stażystów/praktykantów.

Wszyscy uczestnicy letnich staży/praktyk zostali poddani badaniom lekarskim oraz objęci dodatkowym ubezpieczeniem. Ponadto dokonano zakupu odzieży ochronnej dla uczestniczek i uczestników zgodnie z sugestiami pracodawców. Dostarczona odzież została przekazana stażystom/praktykantom na własność.

Od 18 do 27 sierpnia realizowane były zajęcia: Język angielski dla projektantów stron www. W wsparciu uczestniczyło 5 nauczycieli przedmiotów informatycznych (3K i 2M). Zajęcia były realizowane zgodnie z założonym harmonogramem w trybie stacjonarnym. W trakcie realizacji uczestniczki i uczestnicy otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz na każdych zajęciach korzystali z serwisu kawowego. Na zakończenie wsparcia przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. Do egzaminu przystąpili wszyscy, uzyskując pozytywne wyniki, otrzymując certyfikaty oraz zaświadczenia ukończenia.

W okresie 27-28 sierpnia firma HILTI przeprowadziła szkolenie dla 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu (1K+7M) z zakresu obsługi oprogramowania ON!Track. Zajęcia zostały zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem w ilości 16 godzin dydaktycznych. W trakcie realizacji uczestniczki i uczestnicy otrzymali pomoce dydaktyczne oraz na każdych zajęciach korzystali z serwisu kawowego. Na zakończenie wsparcia przystąpili do egzaminu, który potwierdził zdobycie wiedzy i uzyskanie kompetencji w danej dziedzinie. Do egzaminu przystąpili wszyscy, uzyskując pozytywne wyniki oraz otrzymując zaświadczenia ukończenia.

W okresie od 05  do 27 września realizowane były zajęcia z zachowaniem reżimu sanitarnego - Kurs operatorów koparko-ładowarki. W ramach wsparcia 15 uczestników otrzymywało ciepły posiłek podczas zajęć teoretycznych. Zajęcia zrealizowano zgodnie z harmonogramem w wymiarze 176 godz. (150 teoria i 26 praktyka). Na zakończenie wsparcia 11 uczestników przystąpiło do egzaminu zewnętrznego przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. Kwalifikacje uzyskało 9 z pośród zdających.

Między 07  do 21 września realizowane były zajęcia  w ramach szkolenia - Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D. Zajęcia były realizowane zgodnie z założonym harmonogramem w trybie stacjonarnym. Zrealizowano 60 godzin dydaktycznych. W trakcie realizacji uczestniczki i uczestnicy (1K+9M) otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz na każdych zajęciach korzystali z serwisu kawowego. Na zakończenie wsparcia uczennice i uczniowie przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. Do egzaminu przystąpili (1K i 8M) i wszyscy uzyskali pozytywny wynik uzyskując certyfikaty oraz zaświadczenia ukończenia.

W dniach 17, 18 września realizowany był kurs: Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Do udziału przystąpiło 10 M, którzy w ramach wsparcia otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci skryptów oraz korzystali z serwisu kawowego zapewnionego przez realizatora szkolenia. Zajęcia zrealizowano zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w pełnym wymiarze 14 godzin dydaktycznych. Na zakończenie wsparcia wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. Do egzaminu przystąpili wszyscy uczestnicy szkolenia i uzyskali pozytywny wynik otrzymując zaświadczenia ukończenia.

W okresie od 10  do 24 października realizowany był Kurs operatorów wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym. W ramach wsparcia 15 uczestników korzystało z serwisu kawowego podczas zajęć teoretycznych. Ponadto każdy uczestnik otrzymał zestaw w postaci teczki, notatnika i długopisu oraz podręcznika. Zajęcia zrealizowano zgodnie z harmonogramem w wymiarze 60 godz. (40 teoria i 20 praktyka). Zajęcia były prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na zakończenie wsparcia 9 uczestników przystąpiło do egzaminu zewnętrznego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego z Lublina, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. Kwalifikacje uzyskało tylko 4 z pośród zdających.

Od 10 października do 09 grudnia realizowany był Kurs spawania metodą MIG+MAG+TIG. Do udziału w zajęciach zakwalifikowało się 10U. Każdy uczestnik otrzymał zestaw w postaci teczki, notatnika i długopisu oraz skryptów. W ramach wsparcia uczestnicy korzystali z ciepłego posiłku podczas zajęć teoretycznych. Ponadto uczestnicy zostali poddani badaniom profilaktycznym dopuszczającym do wykonywania zawodu. Zajęcia realizowano zgodnie z harmonogramem z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zrealizowano 290  godzin dydaktycznych (80 teorii i 210 praktyki). Na zakończenie wsparcia wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu zewnętrznego uzyskując pozytywny wynik, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie.

W okresie jesiennym realizowane były zajęcia  w ramach Programowania i obsługiwania procesu druku 3D. Przeprowadzone zostały dwie tury szkolenia (od 13 października do 02 listopada oraz od 03 do 17 listopada).  Zajęcia były realizowane zgodnie z założonymi harmonogramami w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego. W bieżącym okresie zrealizowano 120 godzin dydaktycznych (po 60 dla każdej grupy). W trakcie realizacji uczestniczki i uczestnicy (2K+8M oraz 10M) otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz na każdych zajęciach korzystali z serwisu kawowego. Na zakończenie wsparcia uczennice i uczniowie przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. Do egzaminu przystąpili (1K i 8M oraz 10M) i wszyscy uzyskali pozytywny wynik uzyskując certyfikaty oraz zaświadczenia ukończenia.

Od 20 do 30 listopada realizowane były zajęcia  w ramach szkolenia: Kurs operatorów kombajnów do zbioru zbóż. Do udziału w zajęciach przystąpiło 10 U. W ramach wsparcia otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz serwis kawowy podczas części teoretycznej. Zajęcia zrealizowano zgodnie z harmonogramem w pełnym wymiarze 45 godzin (25 teoretycznych i 20 praktycznych). Zajęcia były prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na zakończenie wsparcia wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu uzyskując pozytywny wynik, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie.

Od 21 do 26 listopada realizowane były zajęcia  z zakresu Rolnictwo precyzyjne. W zajęciach wzięło udział 8 uczniów. Zajęcia były prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zgodnie z harmonogramem 40 godzin zajęć (8 teorii w grupie i 32 praktyczne indywidualnie).

Na zakończenie realizacji projektu, między 11 a 23 grudnia realizowane były zajęcia  Animacje 3D. Zajęcia były realizowane zgodnie z założonym harmonogramem w trybie stacjonarnym. W bieżącym okresie zrealizowano 60 godzin dydaktycznych. Zajęcia były prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. W trakcie realizacji uczestniczki i uczestnicy (1K+11M) otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci podręczników w wersji elektronicznej wraz z nośnikami pamięci oraz na każdych zajęciach korzystali z serwisu kawowego. Na zakończenie wsparcia uczestnicy szkolenia przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który potwierdził uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie. Do egzaminu przystąpili wszyscy i wszyscy uzyskali pozytywny wynik uzyskując certyfikaty oraz zaświadczenia ukończenia.

Pomimo przeszkód zewnętrznych, udało się szczęśliwie doprowadzić Projekt do końca. Osiągnęliśmy pełny sukces: wszystkie plany zostały zrealizowane, wskaźniki osiągnięte, szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt, wyposażenie pracowni i pomoce dydaktyczne a uczestnicy zdobyli nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Serdecznie dziękujemy wszystkim życzliwym za wsparcie i pomoc w trakcie realizacji Projektu a uczestnikom gratulujemy osiągniętych sukcesów i zdobycia dodatkowych uprawnień oraz  kwalifikacji.

Zespół projektowy

 

Cele szczegółowe Projektu:

 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu;

 • zacieśnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

 • rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji przez uczniów, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy;

 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania szkół, zgodnie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem;

 • doposażenie technikum i szkoły branżowej w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.

 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

 

Technikum Informatyczne

Współpraca z uczelniami wyższymi:

 • Zajęcia laboratoryjne wyjazdowe (WSEI i UMCS w Lublinie)

 

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; / Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych:

 • Programowanie witryn internetowych

 • Podstawy techniki światłowodowej

 • Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D

 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

 • Animacje 3D

 

Szkoła Branżowa

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy:

 • Kurs operatorów wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym

 • Kurs operatorów koparko-ładowarki

 • Kurs spawania metodą MIG+MAG+TIG

 • Pracownik usług kosmetycznych

 

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych:

 

Technikum informatyczne i Szkoła Branżowa

Zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży dla uczniów:

 • Staże/praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach

 

Aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSZ w Rykach:

 • Rolnictwo Precyzyjne z New Holland

 • Szkolenie on-line Access + SQL

 • Język angielski dla projektantów stron www

 • Studia podyplomowe na kierunku SYSTEMY BAZ DANYCH

 

Technikum informatyczne, Szkoła Branżowa w ZSZ:

 • Wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.

 

Dokumentacja projektowa - pobierz pliki: