Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

1. - Regulamin uczestnictwa w projekcie:

 • REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - pobierz

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu - ZSZ Nr 1 Ryki TM - nauczyciele - pobierz

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu - ZSZ Nr 1 Ryki - uczniowie - pobierz

 • Załącznik nr 2a - Ankieta motywacji do udziału w projekcie - uczniowie - pobierz

 • Załącznik nr 2b - Ankieta badająca motywację do udziału w projekcie - nauczyciele - pobierz

 • Załącznik nr 3a do Regulaminu - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - uczniowie - pobierz

 • Załącznik nr 3b do Regulaminu - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - nauczyciele - pobierz

 • Załącznik nr 4 do Regulaminu - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
   

2. - Załącznik nr 5 - Regulamin Rekrutacji i Udziału w Stażach i Praktykach Zawodowych:

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji - Formularz zgłoszenia na staż zawodowy - praktykę zawodową - pobierz

 • Załącznik nr 2 do Regulaminu - Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium - pobierz

 • Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium stażowego - pobierz

 • Załącznik nr 5 do Regulaminu - REGULAMIN uczestnictwa w stażu i praktykach - pobierz
   

3. - Załącznik nr 4 do Regulaminu - UMOWA o realizację staży -praktyk

 • Załącznik nr 1 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - pobierz

 • Załącznik nr 2 do umowy - Indywidualny program stażu-praktyk - pobierz

 • Załącznik nr 3 do umowy - Dziennik stażu-praktyk - pobierz

 • Załącznik nr 4 do Regulaminu - Umowa o realizację staży i praktyk zawodowych - pobierz

 • Załącznik nr 4 do umowy - Lista obecności - pobierz

 • Załącznik nr 5 do umowy - Ocena - pobierz

 • Załącznik nr 6 do umowy - Zaświadczenie o odbyciu stażu-praktyk - pobierz