DZIAŁANIA W RAMACH  ALERTU EKOLOGICZNO - ZDROWOTNEGO

15 października 2014 roku odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnej edycji powiatowego etapu Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego. W roku szkolnym 2013/2014 do Alertu przystąpiło aż 17 szkół z naszego terenu, w tym: 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dęblinie oraz 5 szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rycki. Tegoroczne uroczystości odbyły się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Magdalena Kaproń oraz Anna Goral z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie, Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki, Stanisław Włodarczyk Burmistrz Miasta Dęblin,  Ryszard Piotrowski - Wójt Gminy Nowodwór, Janina Dębek - Skarbnik Gminy Kłoczew, Jolanta Mróz - przedstawiciel Samorządowej Administracji Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Kłoczewie, Stanisław Ciesielski - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Rykach.

W trakcie uroczystości wręczono dyplomy oraz informacje o przyznanych nagrodach rzeczowych i pieniężnych w konkursie. Nagrody ufundowali: Zarząd Powiatu w Rykach, Burmistrz Miasta Dęblina, Wójt Gminy Kłoczew, Wójt Gminy Nowodwór oraz Burmistrz Ryk. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu w Rykach zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Należy podkreślić, że placówki biorące udział w konkursie w pełni zasłużyły na przyznane nagrody. Przykładem jest szereg realizowanych przez szkoły przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej i promocji zdrowia począwszy od konkursów, przedstawień, happeningów, skończywszy na zbieraniu surowców wtórnych.

Kategoria - szkoły ponadgimnazjalne

  1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach - Dyplom, zdjęcie
  2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie
  3. I Liceum Ogólnokształcące w Rykach
  4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach
  5. Zespół Szkół w Sobieszynie

 

Dnia 29.09.2011 r. w Zespole Szkół Nr 4 w Dęblinie odbyło się podsumowanie XXIII edycji Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego. Nasza szkoła, tradycyjnie zajęła I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego. Otrzymaliśmy Dyplom oraz Podziękowanie od Przewodniczącej Rady Powiatu Hanny Czerskiej - Gąsiewskiej. Gratulujemy wszystkim, którzy w roku szkolnym 2010/2011 zaangażowani byli w działania alertowe. To nasz wspólny sukces.

Harmonogram Szkolnych Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Sprawozdanie z realizacji „Szkolnych Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

 W dniach 4-8 kwietnia 2011 r. realizowaliśmy w naszej szkole działania w ramach „Szkolnych Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia”. Celem tych działań było promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, dostarczenie informacji o sposobach prawidłowego zachowania się na wypadek zagrożeń naturalnych, uświadomienie konieczności racjonalnego odżywiania się człowieka, promowanie życia wolnego od nałogów oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Działaniem rozpoczynającym szkolne dni profilaktyki i promocji zdrowia była „ZAKRĘCONA AKCJA” czyli  zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz dzieci z lubelskiego hospicjum im. Małego Księcia, nad którą honorowy patronat sprawuje Radio Lublin. Koordynatorkami ww. projektu były: Monika Cenkiel i Anna Marciniak. Osoby odpowiedzialne za realizację zadań to: P. Warda, J. Kosior, G. Prządka, E. Sergiel, B. Okleja, M. Cenkiel, A. Marciniak, P. Piskorski, J. Jońska oraz przedstawiciele  instytucji wspierających pracę szkoły.

Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem, przebiegało to w następujący sposób:

W poniedziałek 4 kwietnia zajęliśmy się problematyką zdrowego i aktywnego stylu życia w związku z tym przeprowadzony został konkurs dla chętnych uczniów ze wszystkich klas „Tor Przeszkód”. Konkurs przygotowany został przez nauczycieli wychowania fizycznego: Pawła Warda, Edyta Sergiel, Grzegorz Prządka. Trzy pierwsze miejsca zostały nagrodzone. W ramach tego hasła została wykonana gazetka na temat „Wpływ wysiłku na ogólną sprawność fizyczną człowieka”. Koleżanka Edyta Sergiel przeprowadziła lekcję otwartą z pokazem tańca i aerobiku. Na zakończenie dnia został rozegrany mecz nauczyciele kontra uczniowie. Zakończony sukcesem uczniów.

We  wtorek 5 kwietnia  zajęliśmy się profilaktyką prozdrowotną. Uczennice naszej szkoły miały możliwość spotkania z przedstawicielkami Sanepidu, które opowiedziały im, jak ważne jest systematyczne samobadanie piersi i zademonstrowały, jak prawidłowo je przeprowadzić na fantomach. Tego samego dnia została przeprowadzona akcja informacyjna dla mieszkańców powiatu ryckiego połączona z badaniem ankietowym dotyczącym profilaktyki chorób nowotworowych. Na lekcjach biologii koleżanka Barbara Okleja przedstawiła prezentację pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych”.

W środa 6 kwietnia upłynęła pod hasłem „Jestem wolny od uzależnień”. W tym dniu na godzinach wychowawczych i w ramach zajęć pozalekcyjnych odbyły się projekcje filmów o tematyce profilaktycznej.

Przeprowadzony został konkurs na plakat pt. „Młodość Trzeźwość”. Ważnym wydarzeniem tego dnia był (multimedialny kontakt młodzieży) czat młodzieży z klas technikum informatycznego ze specjalistami do spraw uzależnień lubelskiego i puławskiego oddziału MONAR-u. Uczennice z klasy II DT przygotowały gazetkę pt. „Życie bez nałogów”.

            Czwartek 7 kwietnia był dniem „Ratownictwa medycznego”. W ramach tego dnia do naszej szkoły zostali zaproszeni ratownicy z SOR w Rykach. Ratownicy demonstrowali  jak udzielać pierwszej pomocy oraz zachęcali młodzież do przećwiczenia zdobytej wiedzy na fantomach. Tego dnia odbyło się również spotkanie ze strażakami PSP w Rykach, którzy zapoznali uczniów z rodzajami środków gaśniczych oraz przybliżyli uczniom szeroki zakres działań i obowiązków pracy strażaka. Koleżanka Barbara Okleja i Anna Marciniak oraz kolega Przemysław Piskorski zrealizowali na swoich lekcjach tematy dotyczące zintegrowanego systemu ratownictwa i zasad udzielania pierwszej pomocy. Podsumowaniem dnia był konkurs z wiedzy dotyczącej zasad udzielania pierwszej pomocy. Trzech najlepszych uczniów zostało nagrodzonych.

            Ostatnim dniem  „Szkolnych Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia”, był piątek 8 kwietnia. Ten dzień był poświęcony „Zdrowemu odżywianiu”. Panie z Sanepidu przygotowały dla uczniów drugich klas prezentację dotyczącą zasad zdrowego odżywiania. Koleżanka Barbara Okleja przygotowała Quiz dla uczniów pierwszych klas dotyczący zdrowego stylu życia. Przewodnim działaniem tego dnia było przygotowanie sałatek zorganizowane przez koleżankę Jadwigę Jońską i Edytę Sergiel. Sałatki robiły uczennice klasy pierwszej ZSZ pod czujnym okiem pani Sylwi Figiel z Zakładu Gospodarstwa Domowego LODR w Końskowoli. Następnie odbyła się degustacja i ocena przygotowanych potraw.

            „Szkolnych Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia” cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony uczniów, a także zostały miło przyjęte przez Grono Pedagogiczne co zachęca nas do kontynuowania podjętych działań w przyszłym roku szkolnym.

            Serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom, którzy chętnie zaangażowali się i uczestniczyli wraz z młodzieżą w obchodach tych dni.

                                                                                                               Koordynatorki: Anna Marciniak, Monika Cenkiel,

Ekologia w praktyce. W dniu 16 marca 2010 roku gościliśmy w szkole leśniczego i ornitologa – Pana mgr Dariusza Piechotę. Po spotkaniu odbył się konkurs wiedzy o lesie. Galeria zdjęć
Zobacz  - Galeria - ptaki chronione w Polsce
Drugie spotkanie ze specjalistą ekologii Panem mgr Marcinem Więsykiem z Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Rykach odbyło się w dniu 8 kwietnia 2010 roku. Galeria zdjęć

05.05.2009 r. - W XXI Edycji Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego w roku szkolnym 2008/2009 na terenie powiatu ryckiego, spośród 16 szkól zgłoszonych do udziału w alercie najwięcej punktów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych uzyskała nasza szkoła (łącznie 152). Serdeczne podziękowania i gratulacje od całej społeczności szkolnej dla twórców tego sukcesu za zaangażowanie w działania proekologiczne. Uroczyste podsumowanie z wręczeniem nagród nastąpi we wrześniu 2009 r.

10.03.2009 r. - W klasie I dt została przeprowadzona lekcja biologii przez uczniów: Martynę Trębińską, Sylwka Żelachowskiego z klasy I dt, Małgosię Pasiak z kl. I et i Artura Chwaścińskiego z kl. II at pod nadzorem nauczyciela biologii Barbary Oklei. Lekcja ta realizowana była w ramach II Edycji programu "Mam haka na raka". Galeria Podczas lekcji poruszano tematy: jak powstaje nowotwór/podział nowotworów, symptomy choroby, jak uniknąć nowotworu - leczenie/profilaktyka (rak piersi, rak szyjki macicy). Każda z osób prowadzących zajęcia omawiała inny temat. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione w postaci prezentacji multimedialnych, po zakończeniu których uczniowie pracowali w grupach. Posumowaniem zajęć było zredagowanie hasła dotyczącego profilaktyki chorób nowotworowych. Odbyła sie także ewaluacja zajęć. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w zajęciach (wykonane przez Mateusza Bernaciaka z kl. III dt). Wśród gości na zajęciach była Pani Dyrektor Krystyna Grudniak oraz z-ca Dyrektora Pan Alfred Kaczmarczyk.

W naszej szkole zorganizowaliśmy konkurs na ulotkę dotyczącą zapobiegania chorobom nowotworowym w ramach akcji "MAM HAKA NA RAKA". Ulotki wykonane pod opieką nauczyciela Daniela Kani przez uczniów klasy III d na zajęciach grafiki komputerowej, prezentowane były w gablotach oraz sali biologicznej. Podczas happeningu, który odbędzie się w ramach akcji, ulotki będą rozdawane wśród mieszkańców Ryk. Zdjęcia>>

Dnia 28 października 2008 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XX edycji alertu ekologiczno-zdrowotnego organizowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie. Uroczystość odbyła się w Lublinie w Dworze Anna. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego I miejsce uzyskała nasza szkoła. Dyplom oraz informację o przekazaniu nagrody pieniężnej w wysokości 3.800 zł.  w imieniu szkoły otrzymała dyrektor ZSZ Pani Krystyna Grudniak. Podziękowania imienne w formie dyplomów okolicznościowych za pracę włożoną w realizację XX edycji alertu otrzymała Dyrektor szkoły- Krystyna Grudniak oraz nauczyciele: Jadwiga Jońska, Przemysław Piskorski, Cezary Joński, Ewa Kłosowska, Barbara Okleja, Tadeusz Wałachowski. Ponadto Kurator Oświaty w Lublinie Pani Jolanta Misiak wręczyła nagrody rzeczowe dla 5 placówek oświatowych w różnych kategoriach. Nasza szkoła, jako jedna z pięciu wyróżnionych w województwie lubelskim otrzymała z rąk Pani Kurator aparat cyfrowy.

W dniu 10 października 2008 roku nastąpiło uroczyste podsumowanie Etapu Powiatowego XX Edycji Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego, które odbyło się w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Kłoczewie. Uroczystość prowadził i zaproszonych gości przywitał Antoni Całka – Dyrektor ZS w Kłoczewie. W imieniu Starosty Ryckiego, Małgorzata Grzechnik podziękowała wszystkim placówkom i osobom bezpośrednio zaangażowanym w realizację zadań alertowych i przekazała nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Do XX edycji Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego w powiecie ryckim przystąpiło 17 placówek w czterech kategoriach. Z pośród szkół ponadgimnazjalnych największą ilość punktów zdobyła nasza szkoła. Nagrody pieniężne i rzeczowe dla uczestników ufundowały jednostki samorządowe z terenu powiatu. 

Kampania społeczna - "Młodość wolna od papierosa"

Palenie jest nałogiem trudnym do zwalczenia z powodu uzależnień od nikotyny. Jednak tylko całkowite i natychmiastowe rzucenie palenia jest jedyną drogą do zmniejszenia ryzyka chorób związanych z paleniem, przede wszystkim nowotworu płuc. Choroba ta jest trudno do wczesnego wykrycia i leczona może być tylko przez usunięcie chorej części płuca. Zaledwie 25% pacjentów, którzy przeszli taką operację, przeżyło powyżej 5 lat. Nie jest prawdą, że jeśli palisz, to z pewnością zachorujesz na nowotwór. Jednak jeśli jesteś palaczem, twoje szanse są o wiele wyższe.


Niektóre dane na temat palenia

PAPIEROSY - wyrób z drobno pokrojonego tytoniu przemysłowego, uformowanego w walec i otoczonego bibułką. Zwyczaj palenia papierosów rozpowszechnił się w początku XIX w. (Hiszpania, Francja). Papierosy produkuje się ze szlachetnych odmian tytoni orientalnych i wielkolistnych, o jasnej barwie i stosunkowo małej zawartości nikotyny (ok. 1,5%). Do wyrobu poszczególnych gatunków papierosów dobiera się mieszanki z kilku lub kilkunastu rodzajów tytoniu. Do papierosów aromatyzowanych używa się tytoniu z dodatkiem wyciągów ziołowych, kumaryny, mentolu i in. Bibułka, która ma duży wpływ na jakość papierosów, jest wyrabiana z odpadów lnianych i konopnych bez dodatku masy drzewnej. Palenie papierosów, a nawet oddychanie powietrzem zawierającym dym papierosowy może powodować wiele ujemnych skutków dla zdrowia, m.in. raka płuc.

NIKOTYNIZM - palenie lub żucie tytoniu, także zażywanie tabaki, prowadzące do uzależnienia. Stanowi jeden z najszkodliwszych dla zdrowia czynników. W dymie tytoniowym, oprócz nikotyny, znajduje się wiele szkodliwych substancji, jak: tlenek węgla, związki pirydynowe, kreozolowe. Nikotynizm prowadzi do trwałych zmian narządów i układów, wywołując rozmaite dolegliwości: nieżyt dróg oddechowych i pokarmowych, podwyższenie ciśnienia krwi, bóle głowy, osłabienie pamięci i wzroku, zapalenie nerwów wzrokowych, niepokój sercowy, bóle dławicowe. Stwierdzono związek nikotynizmu z rakiem oskrzeli, płuc i warg. U kobiet ciężarnych nikotynizm jest przyczyną wzrostu liczby poronień i porodów przedwczesnych. W ostatnich latach w wielu krajach (również w Polsce) prowadzi się akcję, która ma na celu ograniczenie tego nałogu.

NIKOTYNA - alkaloid, C10H12N2, pochodna pirydyny; bezbarwna, oleista ciecz o temperaturze topnienia Tt = -10°C, temperaturze wrzenia Tw = 246°C, która miesza się z wodą, alkoholem i eterem. Występuje w liściach i korzeniach tytoniu, jest bardzo silną trucizną. Znajduje zastosowanie w medycynie, garbarstwie i jako składnik środków owadobójczych. W małych ilościach działa pobudzająco, w większych poraża układ nerwowy, mięsień sercowy i podwyższa ciśnienie krwi. Dawka śmiertelna wynosi 0,05g. Nałogowe palenie tytoniu to nikotynizm.