Innowacja pedagogiczna z informatyki

dla klasy III D Technikum Informatycznego w roku szkolnym 2017/2018

„E-learning w edukacji formalnej”

 

"W nowych technologiach wspaniałe jest to, że ludzie robią z nich zupełnie inny użytek, niż planowali twórcy tych nowinek. To właśnie ta ludzka cecha leży u podstaw kreatywności społeczeństwa i innowacyjności w biznesie”

Manuel Castells

 Wstęp

Technologie informacyjne przenikają obecnie wszystkie płaszczyzny współczesnego świata. Posiadanie i użytkowanie komputera należy dziś już do rzeczy codziennych i oczywistych. Współczesna szkoła powinna dbać przede wszystkim o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, stymulując go i kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Należy pokazać uczniom, że komputer nie jest sterowany myszką czy klawiaturą, lecz umysłem. Czasami wiele wysiłku trzeba włożyć w to, aby zachęcić uczniów do samodzielnych poszukiwań. Zajęcia w ramach innowacji mają służyć właśnie takim poszukiwaniom, które dostarczą satysfakcji z samodzielnych odkryć, pokażą nowe horyzonty i ścieżki myślenia. Ta właśnie idea przyświeca temu programowi. Nauczyć młodzież rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi, dzięki pomysłowości, doświadczeniom i wiedzy . Wdrożyć uczniów do koniecznego w XXI wieku – komputacyjnego myślenia.

E-learning pozwala na samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Technologia ta wspomaga zdobywanie wykształcenia oraz głębsze poznawanie i rozumienie świata przez umożliwienie
i ułatwienie docierania do rzeczywistych zasobów informacji. Wspomaga tym samym twórczą aktywność uczniów, pomaga w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań oraz kierowania własnym rozwojem. Wzbogaca również sposoby i umiejętności porozumiewania się.

Uczniowie w ramach programu spośród dostępnych otwartych kursów na platformie IT-Szkoła wybierają 5 kursów, z czego 3 mają dotyczyć programowania. Na realizację jednego kursu mają jeden miesiąc. W programie udział biorą tylko chętni uczniowie. Kolejność realizacji kursów przez uczniów jest dowolna. W przypadku problemów nauczyciel wspomaga ucznia w czasie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, mailowo, a także z wykorzystaniem portali społecznościowych.

Innowacja pedagogiczna z informatyki adresowana jest do uczniów klasy III Technikum Informatycznego z uwagi na to, że klasa ta nie realizowała informatyki w zakresie rozszerzonym. Program innowacji jest przeznaczony do realizacji w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018. Pełna treść dokumentu

Wykaz kursów wybranych przez uczniów

Kursy zrealizowane - uzyskane Certyfikaty