Pracownia kształcenia praktycznego

 zapewnia praktyczną naukę zawodu dla uczniów ze szkół branżowych i techników w zawodach:

Jest ośrodkiem egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzanych przez OKE w Krakowie. Świadczy usługi dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie sprzedaży wyrobów gotowych i usług według zamówień i potrzeb zleceniodawcy.

Pracownia kształcenia praktycznego kooperuje z zakładami oraz firmami z terenu Ryk, tj. firmą ARGA, NORGPOL, JUWENT, PGKiM Ryki, wykonując usługi w zakresie prac spawalniczych, ślusarskich i tokarskich zapewniając pracę dla pracowni kształcenia praktycznego w celu realizacji nie tylko ćwiczeń, ale także pracy praktycznej zgodnej z programem nauczania.

 

Zajęcia praktyczne w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka realizowane są w pracowniach kształcenia praktycznego na bazie warsztatów szkolnych. W celu pełnej realizacji programów nauczania uczniowie klas III klas branżowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbywają zajęcia praktyczne w firmach ARGA i NORGPOL. W zawodzie fryzjer uczennice zajęcia odbywają w prywatnych salonach fryzjerskich na terenie powiatu ryckiego.

 

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe dla klas technikum odbywające się w roku szkolnym, uczniowie realizują w firmach prywatnych zgodnie z kierunkami kształcenia. Uczniowie w zawodach technik mechanizacji rolnictwa praktyki odbywają w gospodarstwach rolnych.