Rada Rodziców  przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

w roku szkolnym 2023/2024

Skład Prezydium:

1. Przewodnicząca Anetta Okoń III e
2. Zastępca przewodniczącej Mariola Biaduń II bs
3. Sekretarz Anna Koziej-Głodek II d
4. Skarbnik Ewa Szczepaniak II e

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1. Przewodnicząca Agata Kępka V f
2. Członek Aldona Kowalska IV e
3. Członek Magdalena Sowa I b

 


Rada Rodziców ustala, co następuje:
 

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 40 zł, jeśli wpłata zostanie dokonana w I semestrze. Jeśli dokonacie Państwo wpłaty w II semestrze kwota ta będzie wynosić 50 zł. Składki można wpłacać na konto Rady Rodziców przy ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach -

 

Nr konta Rady Rodziców przy ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach - BS w Rykach 63872400052001000010230001