Rada Rodziców  przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

w roku szkolnym 2019/2020

Skład Prezydium:

1. Przewodnicząca Anna Jagiełło III d TI
2. Zastępca przewodniczącej Agnieszka Filipek I d TI
3. Sekretarz Wioletta Podlaska III b TM
4. Skarbnik Monika Chłopecka I e TI

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1. Przewodnicząca Renata Wesołowska III a TM
2. Członek Leszek Kępka I f TI
3. Członek Monika Stonio I ac TM

 

Rodzice podjęli uchwałę w sprawie dobrowolnych składek rodziców w roku szkolnym 2019/2020. Na podstawie art. 54, ust. 8 pkt.  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami)


Rada Rodziców ustala, co następuje:
 

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosić będzie 40 zł., jeśli wpłata zostanie dokonana w I semestrze. Jeśli dokonacie Państwo wpłaty w II semestrze kwota ta będzie wynosić 50 zł. Składki można wpłacać na konto Rady Rodziców przy ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach -

 

Nr konta Rady Rodziców przy ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach - BS w Rykach 63872400052001000010230001