Godziny pracy specjalistów w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka:

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
pedagog szkolny
mgr Monika Cenkiel
10:00 - 14:00 8:30 - 13:30 9:00 - 14:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00
psycholog
mgr Anna Wesołowska
13:30 - 15:30 13:30 - 15:30 --- 7:30 - 10:30 7:30 - 14:30
pedagog specjalny
mgr Dagmara Jarosz
8:00 - 13:00 --- 8:00 - 14:00 11:00 - 15:00 ---

Na czym polega pomoc psychologiczno – pedagogiczna?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/uczniowi/wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu danej placówki oraz w środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.