Nowoczesna jakość kształcenia w "Mechaniku"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 31.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 3 456 923,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 2 938 384,54 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 172 846,16 zł

Wkład własny Powiatu Ryckiego: 345 692,30 zł

 

Odebranie umowy z rąk Starosty Ryckiego na dofinansowanie projektu - Galeria

Pliki do pobrania:

 

Cel główny Projektu:

Wzrost zatrudnialności 285 uczniów (min. 35 kobiet) z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach - szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z woj. lubelskim poprzez poprawę jakości kształcenia w technikum informatycznym, mechanicznym i szkole branżowej.

Cele szczegółowe Projektu:

 • podniesienie kwalifikacji 6 nauczycieli zawodu z tych szkół;

 • zacieśnienie współpracy tych szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

 • rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez min. 80% uczniów objętych wsparciem;

 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 240 uczniów dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania szkół, zgodnie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem;

 • doposażenie w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach:

- Technikum Informatyczne;

- Technikum Mechaniczne;

- Branżowa Szkoła I Stopnia,

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

Wsparcie uczniów - kierunek: technik informatyk:

 • Współpraca z uczelniami wyższymi;

 • Zajęcia laboratoryjne wyjazdowe w szkołach wyższych

 • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;

 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych;

 • Programowanie robotów

 • Podstawy techniki światłowodowej

 • Programowanie i obsługiwanie druku 3D

 • Tworzenie witryn internetowych

 • Projektowanie grafiki komputerowej

 • Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D

 • Animacje 3D

Wsparcie uczniów - kierunki: Technik pojazdów samochodowych oraz Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:

 • Współpraca z uczelniami wyższymi;

 • Zajęcia laboratoryjne wyjazdowe w szkołach wyższych

 • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;

 • Kurs operatorów wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym

 • Kurs operatorów koparko-ładowarki

 • Kurs operatorów maszyn sterowanych numerycznie CNC

 • Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D

 • Kurs prawa jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną

 • Programowanie robotów

 • Programowanie i obsługiwanie druku 3D

 • Kurs spawania metodą MIG+MAG+TIG

 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych;

 • Diagnostyka czujników

 • Technika hybrydowa

 • Instalacje gazowe w silnikach ZI

 • Zarządzanie serwisem samochodowym

 • Układy klimatyzacji samochodowej

 • Rolnictwo precyzyjne typu New Holland

Wsparcie uczniów Szkoły Branżowej: kierunki: Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych, Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych:

 • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;

 • Kurs operatorów wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym

 • Kurs operatorów koparko-ładowarki

 • Kurs spawania metodą MIG+MAG+TIG

 • Pracownik usług kosmetycznych

 • Montowanie stolarki budowlanej

 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych;

 • Rolnictwo precyzyjne

 • Technikum i Szkoła Branżowa:

 • Realizacja wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży dla uczniów;

 • Staże/praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach

Technikum i Szkoła Branżowa:

 • Aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSZ w Rykach;

 • Rolnictwo Precyzyjne z New Holland

 • Studia podyplomowe

 • Instalacja i konfiguracja Linux Ubuntu Serwer

 • Instalacja i konfiguracja Windows SBS Serwer

 • Technikum informatyczne, Technikum Mechaniczne, Szkoła Branżowa w ZSZ:

 • Doposażenie pracowni szkolnych.