Galerie zdjęć


Galerie archiwalne

Rok szkolny 2021/2022

Projekty unijne


"Nowoczesna jakość kształcenia w Mechaniku" 12.4

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego" 5.2

"Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w Powiecie Ryckim" 13.6

"Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy" 12.4

"Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej" 12.4

Szkoła


Aktualności

Plan lekcji

Plan zajęć LO dla dorosłych

Dyżury nauczycieli - szkoła

Rok 2021/2022 - organizacja

Rada Rodziców

Samorząd

Kadra ZSZ

Dokumenty szkolne

Patron

Historia szkoły

Jubileusz 70-lecia szkoły

Stowarzyszenie "Mechanik"

Pracownia Kształcenia Praktycznego

Internat

Biblioteka

Alert Ekologiczno-Zdrowotny

Krwiodawstwo