Dyrektor Zespołu Szkół - Grzegorz Kamiński: zsz@mechanikryki.pl

Z-ca Dyrektora - Grzegorz Kornas: zsz1.efs@gmail.com

Kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego - Stanisław Gałęzowski: zsz@mechanikryki.pl

Kierownik Internatu - Agnieszka Tomaszek-Beczek: internat.mechanik@gmail.com

Główna Księgowa - Beata Falkowska: biurozsz1@gmail.com