Historia szkoły - Początki Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Korżyka w Rykach wiążą się z rokiem 1947. Gminna Rada Narodowa podjęła decyzję o założeniu szkoły, w porozumieniu z wizytatorem Szkolnictwa Zawodowego, jednocześnie deklarując, że będzie pokrywała większość kosztów związanych z jej funkcjonowaniem. Kadra nauczycielska miała być finansowana przez Kuratorium.
Pierwszym dyrektorem szkoły został Władysław Korżyk, nauczyciel miejscowej szkoły powszechnej. Zajął się on szukaniem odpowiedniego lokalu oraz zapewnieniem przyszłym uczniom personelu nauczycielskiego. 
14 października 1947 roku w drewnianym budynku przy ul. Warszawskiej 10, który był siedzibą szkoły powszechnej, rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Lekcje odbywać się miały cztery razy w tygodniu, od godziny 16.00 do 20.10. Pierwsze dwie klasy, które zorganizowano, to wstępna, licząca 45 uczniów i pierwsza, licząca 37 uczniów. Nauczyciele uczący dochodzili na kilka godzin, mając zatrudnienie w pobliskich szkołach.
Od początku działalności szkoła współpracowała z lokalnymi zakładami pracy. Jednocześnie, dzięki wielkiemu zaangażowaniu dyrektora, poszerzana była baza lokalowa. Pierwsze własne budynki szkoły znalazły się przy ul. Warszawskiej. Następnie przejęto w użytkowanie budynek internatu oraz budynek zajęć teoretycznych z salą gimnastyczną przy ul. Żytniej.
Po kilku latach szkoła na stałe wrosła w środowisko miasta. W dniu 23 listopada 1968 roku otrzymała sztandar, a kilkanaście lat później, 24 października 1987 roku, nastąpiło uroczyste nadanie imienia. Patronem Zespołu Szkół Zawodowych został jego pierwszy dyrektor Władysław Korżyk. 
W międzyczasie powiększała się kadra nauczycielska, zmieniali się dyrektorzy. Po Władysławie Korżyku funkcję tę kolejno pełnili: Zbigniew Lipski do roku 1991, Tadeusz Wojtaś do roku 2005,  Krystyna Grudniak do roku 2012, Marek Ochap do roku 2023. Obecnie funkcję dyrektora sprawuje Grzegorz Kamiński.
Młodzież może wybierać następujące kierunki: technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, fryzjer.