Pracownia kształcenia praktycznego

 zapewnia praktyczną naukę zawodu dla uczniów z zasadniczych szkół zawodowych i techników w zawodach:

Jest ośrodkiem egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzanych przez OKE w Krakowie. Świadczy usługi dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie sprzedaży wyrobów gotowych i usług według zamówień i potrzeb zleceniodawcy.

Zajęcia praktyczne w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka realizowane są w pracowniach kształcenia praktycznego na bazie warsztatów szkolnych. W celu pełnej realizacji programów nauczania uczniowie III klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach naprawy sprzętu komunikacyjnego PKS Puławy oddział Ryki w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. W zawodzie fryzjer uczennice zajęcia odbywają w prywatnych salonach fryzjerskich na terenie powiatu ryckiego.

Pracownie kształcenia kooperują z zakładami oraz firmami z terenu Ryk, tj. firmą Juwent Ryki, MPGKiM Ryki, wykonując usługi w zakresie prac spawalniczych, ślusarskich i tokarskich zapewniając pracę dla pracowni kształcenia praktycznego w celu realizacji nie tylko ćwiczeń, ale także pracy praktycznej zgodnej z programem nauczania.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe dla klas technikum w roku szkolnym uczniowie odbywają w zakładach naprawy samochodów prywatnych, PKS Ryki, firmach prywatnych, Exkom – naprawa sprzętu rolniczego, w składnicach sprzętu rolniczego, Juwent Ryki, na stacji kontroli pojazdów, w naszej szkole oraz powiecie ryckim. Uczniowie w zawodach technik mechanizacji rolnictwa praktyki odbywają w gospodarstwach rolnych. W ubiegłym roku pięciu uczniów odbywało praktykę w gospodarstwach rolnych w Szwajcarii.