Stowarzyszenie

Na Rzecz Promocji i Rozwoju ZSZ Nr 1 w Rykach - MECHANIK

KRS - 0000598069

Konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 36 20300045 1110 0000 0421 8860

Adres: 08-500 Ryki, ul. Żytnia 5, e-mail: stowmechanik@gmail.com

  Home

  Aktualności

  Misja

  Statut

  Zarząd

  Współpraca

  Galerie

  Kontakt

  Do pobrania

 

Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo!

W dniu 21 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach zostało powołane Stowarzyszenie na rzecz promocji i rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach – „Mechanik” Ryki, wspierające działalność tej placówki.

Głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie różnego rodzaju działań, które uzupełnią wiedzę teoretyczną i praktyczną uczniów, współpraca między szkołą uczelniami wyższymi i pracodawcami oraz popularyzacja nauk ścisłych i kształcenia technicznego i informatycznego, co pozwoli wykształcić w pełni fachową kadrę techniczną.

Jesteśmy zainteresowani wszelkimi formami współpracy:

- spotkaniami z przedstawicielami uczelni wyższych i zakładów pracy;

- uczestnictwem w wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach;

- szkoleniami związanymi z ogólnie rozumianą branżą techniczną i informatyczną;

- kursami doskonalącymi mechaników i informatyków;

- wycieczkami pokazującymi procesy technologiczne i funkcjonowanie poszczególnych firm;

- praktykami;

- stażami.

Interesuje nas wszystko, co może się przyczynić do wzrostu umiejętności technicznych i informatycznych uczniów. Chcemy wspierać rozwój uczciwych, rzetelnych i kompetentnych młodych pracowników, którzy w przyszłości trafią do Państwa uczelni i zakładów pracy.

Jeśli są nam Państwo w stanie pomóc, choćby w niektórych z tych sfer, chętnie podejmiemy współpracę, która będzie z korzyścią dla obu stron.