Rada Rodziców  przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

w roku szkolnym 2021/2022

Skład Prezydium:

1. Przewodnicząca Anetta Okoń I e
2. Zastępca przewodniczącej Magdalena Bartniczak III f
3. Sekretarz Monika Chłopecka III e
4. Skarbnik Beata Ciołek I d

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1. Przewodnicząca Monika Stonio III ac
2. Członek Karolina Sosnowska I ac
3. Członek Arkadiusz Ruszkiewicz III s

 


Rada Rodziców ustala, co następuje:
 

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 40 zł., jeśli wpłata zostanie dokonana w I semestrze. Jeśli dokonacie Państwo wpłaty w II semestrze kwota ta będzie wynosić 50 zł. Składki można wpłacać na konto Rady Rodziców przy ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach -

 

Nr konta Rady Rodziców przy ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach - BS w Rykach 63872400052001000010230001