3act
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka JM 17 ang w t rol-a BP 13
r_fizyka-c TG 5
j.niemiecki-3n1 #3n1 16
j.rosyjski-r JK 4
matematyka JM 11 r_matematyka JM 10
2 8:50- 9:35 j.angielski IP 7 j.angielski IP 7 poj roln-a TW PT1
t n eie u p-c KU 10
matematyka JM 11 u_hist.i sp. JL 3
3 9:45-10:30 wf CJ 6c r_matematyka JM 8 org p e w r-a TW PT1
org oin psam-c PP 11
wf CJ 6c masz rol-a TW PT1
org oin psam-c PP 4
4 10:35-11:20 eks masz rol-a MA PT1
t n zip p s-c KU 10
poj roln-a TW PT1
n eie ukł ps-c PT EL
j.polski AJ 5 wf CJ 6c masz rol-a TW PT1
n eie ukł ps-c PT EL
5 11:35-12:20 eks masz rol-a MA PT1
t n zip p s-c KU 10
r_biologia-a BO 11
n eie ukł ps-c PT EL
j.polski AJ 5 religia HP 12 org p e w r-a TW PT1
n eie ukł ps-c PT EL
6 12:25-13:10 eks poj rol-a KO PT1
n z i p psam-c KP PT3
r_biologia-a BO 11
n eie ukł ps-c PT EL
eks poj rol-a KO PT1
t n eie u p-c KU 10
religia HP 12 j.polski AJ 5
7 13:20-14:05 eks poj rol-a KO PT1
n z i p psam-c KP PT3
zaj z wych BO 11 eks poj rol-a KO PT1   eks masz rol-a MA OM
t n eie u p-c KU 10
8 14:10-14:55 n z i p psam-c KP PT3 j.niemiecki-3n1 #3n1 16
j.rosyjski-r JK 4
    eks masz rol-a MA OM
r_fizyka-c TG 16
Drukuj plan
wygenerowano 27.04.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum