ZADANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

 

Pedagog specjalny w szkole ma realizować następujące zadania:

w tym z: