Pracuj w domu
Wiele zależy od was samych. To jest moment w waszym życiu, kiedy musicie wykazać się odpowiedzialnością. To nie są wakacje! Pracujemy dalej tylko trochę inaczej.
Zasady komunikacji
W najbliższym czasie na tej stronie będą pojawiały się informacje dla poszczególnych klas, które uczę o zadaniach jakie wy uczniowie będziecie realizować w domu. Część prac trzeba będzie odrobić w zeszycie (klasy Ift i Igt)lub na karcie pracy, część po prostu pisząc stronę WWW lub plik programu w C++. Wszelkie pliki archiwizujemy w folderze o nazwie twoje imię i nazwisko, np.: jan_kowalski. Będziecie przesyłać mi wypełnione karty pracy, sprawdziany, cwiczenia na adres mailowy: renata.drobek@onet.eu, który został utworzony specjalnie na prace domowe. Mam nadzieję, że podejdziecie do problemu poważnie, bo może zdarzyć się również tak, że nie będzie kiedy poprawiać ocen niedostatecznych. Przesłane prace domowe należy rozwiązać w ciągu tygodnia, ponieważ pojawi się nowy materiał bazujący na poprzednio zadanym. Możecie się ze mną konsultować poprzez dziennik elektroniczny, e-mail: renata.drobek@onet.eu lub rjkbtmh@wp.pl oraz telefonicznie - tel. 697114044