Dyrektor Zespołu Szkół - Marek Ochap: ochapmarek@interia.pl

Z-ca Dyrektora - Grzegorz Kamiński: gkikmk@gmail.com

Kierownik Szkolenia Praktycznego - Stanisław Gałęzowski: zsz@mechanikryki.pl

Internat - Stanisław Gałęzowski: zsz@mechanikryki.pl

Główna Księgowa - Beata Falkowska: beatafa@wp.pl