Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja zima: styczeń - luty 2016 r.

Kwalifikacje: E.12, E.13, E.14, M.01, M.18, M.12, M.42, M.43

Egzamin pisemny przy komputerach z kwalifikacji wymienionych wyżej odbędzie sie 14 stycznia 2016 roku zgodnie z harmonogramem. Listy zdających w podziale na sale

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu w sesji zimowej 2016 - materiały dla członków ZNEP

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja jesień 2015 r.

Kwalifikacje: E.12, M.01, M.02, M.12, M.18

Uwaga uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w kwalifikacji w sesji czerwcowej. W dniach od 1.10.2015 r. do 6.10.2015 r. odbędzie się egzamin praktyczny w kwalifikacjach wymienionych powyżej. Harmonogram dla zdających

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja lato 2015 r.

Kwalifikacje: E.12, E.13, M.01, M.02, M.12, M.18

Uwaga uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w kwalifikacji w sesji zimowej! Ostateczny termin składania deklaracji potwierdzającej chęć przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji jesiennej (wrzesień - październik 2015 r.) to 20.04.2015 r. Pobierz deklarację!

  1. Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - sesja czerwiec 2015 r.

  1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - etap pisemny - czerwiec 2015r. - HARMONOGRAM

  2. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - etap praktyczny, czerwiec 2015 r.  -  Listy zdających w zawodach:

  3. Broszury o egzaminie zawodowym dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych

  4. Broszury o egzaminie zawodowym dla uczniów techników

  5. Informacja dla zdających egzamin zawodowy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i technik informatyk. Informacje na temat konsultacji znajdziecie tutaj>>

  6. Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja zima 2014/15 r.

Kwalifikacje: E.12, M.01, M.18