REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:                                    

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

 2. Czytelnik może wypożyczać książki, dokumenty elektroniczne, korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.

 3. Czytelnik może korzystać z komputerów z dostępem do Internetu.

 4. O książki należy prosić bibliotekarza (nie ma wolnego dostępu do półek).

 5. Pozycje z księgozbioru podręcznego (tj. encyklopedie, słowniki, podręczniki) oraz dokumenty elektroniczne czytelnik może wypożyczyć na lekcje, w wyjątkowych sytuacjach na czas uzgodniony z bibliotekarzem.

 6. Pozostałe książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić w ciągu jednego miesiąca.

 7. Na prośbę czytelnika, w uzasadnionym przypadku, termin zwrotu książki może być przez bibliotekarza przedłużony.

 8. W okresie dwóch tygodni przed wakacjami należy zwrócić wszystkie wypożyczone książki i podpisać kartę obiegową.

 9. Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres wakacji - po uprzednim rozliczeniu się z biblioteką.

 10. Czytelnik zobowiązany jest szanować książki i czasopisma, strzec je przed zniszczeniem i kradzieżą.

 11. W razie zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zwraca (w porozumieniu z bibliotekarzem) taką samą książkę lub inną, przydatną w bibliotece.

 12. Użytkownik może samodzielnie korzystać z czasopism dostępnych w czytelni, zobowiązany jest jednak do odłożenia ich na miejsce.

 13. W bibliotece należy zachować ciszę i spokój.

 14. Zabrania się spożywania posiłków w bibliotece.

 15. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

 16. Przebywający w bibliotece mają obowiązek nosić zmienne obuwie miękkie oraz identyfikator przypięty do ubrania w widocznym miejscu.

 17. Wobec czytelników niestosujących się do regulaminu będą wyciągane odpowiednie konsekwencje

 ZASADY KORZYSTANIA  Z KOMPUTERÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ:

 1. Ze stanowisk komputerowych w bibliotece szkolnej mogą korzystać bezpłatnie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

 2. Komputery służą uczniom i nauczycielom jako źródło informacji.

 3. Wykorzystanie komputerów w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.

 4. Praca przy komputerze możliwa jest po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

 5. Korzystający odpowiada za stanowisko i za wyrządzone przy nim szkody (np. zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).

 6. Nośniki pamięci zewnętrznej przed użyciem muszą być sprawdzone programem antywirusowym.

 7. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

 8. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z Internetu czas pracy przy komputerze może zostać ograniczony.

 9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych, jak np. włączanie i rozłączanie kabli zasilających.

 10. Nie wolno wchodzić na strony erotyczne i pornograficzne oraz zawierające przemoc.

 11. Zabrania się spożywania posiłków przy stanowiskach komputerowych.

 12. Za łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z komputerów – jednorazowo lub na określony czas.

powrót