DLA MATURZYSTÓW:

powrót

OPISY BIBLIOGRAFICZNE (DO BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ)

OPIS KSIĄŻKI - PEŁNY:

Nazwisko i imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania, nr ISBN.

Np.:

Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, Wyd. 4, Warszawa: Wydaw. Gamma, 1992, ISBN 83-900364-1-X.

OPIS KSIĄŻKI SKRÓCONY obowiązujący w naszej szkole:

Nazwisko i imię autora, Tytuł książki, Miejsce i rok wydania.

Np.:

Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, Warszawa 1992.

Praca zbiorowa:

Leksykon bohaterów literackich. Red. Marian Kisiel i Marek Pytasz, Katowice 1995.

Opis fragmentu książki:

Matoszko Jadwiga, Tragizm bohatera, W: Szkolny słownik tematów literackich, Białystok 2001, s. 345-360.

Wiersz ze zbioru jednego autora:

Miłosz Czesław, O książce, W: Poezje, Warszawa 1983, s. 19-20.

Opis fragmentu pracy zbiorowej (jeśli fragment ma swojego autora):

Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Zbigniew Bauer, Warszawa 2000, s. 83-102.

Wiersz zamieszczony w antologii wielu autorów:

Różewicz Tadeusz, Ocalony, W: Poezja polska od średniowiecza do współczesności, Wybór Anna Rajca i Jerzy Polanicki, Warszawa 2001, s. 520.

OPIS ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE:

Nazwisko i imię autora, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok wydania, nr czasopisma, nr stron, na których mieści się dany artykuł.

Np.:

Wachowicz Karolina, Ucieczka do innego świata, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003 nr 3, s. 49-51.

OPIS DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH:

Nazwisko i imię autora, Tytuł, Typ nośnika, np. [CD-ROM], [taśma magnetyczna], Wydanie (wersja), Miejsce wydania: Wydawca, Rok wydania.

Np.:

Beethoven Ludwig van, Piano Concertos 2 & 3 [taśma magnetyczna], Hanower: Deutsche Grammophon, 2004.

Film - zaczynamy od nazwiska reżysera:

Hoffman Jerzy, Ogniem i mieczem, [taśma magnetyczna], Scenariusz i reżyseria na podst. powieści H. Sienkiewicza, Warszawa: Telewizja Polska, 1997.

Artykuł z Internetu:

Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna [dostęp 4 lutego 2008]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/wnk/

UWAGA!

Opisy bibliograficzne w bibliografii załącznikowej układamy alfabetycznie (dlatego zaczynamy je od nazwisk autorów):

LITERATURA PODMIOTU – spis tekstów kultury, które omówiłeś (utwory literackie, plastyczne, muzyczne, filmy).

LITERATURA PRZEDMIOTU – spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji (książki, artykuły z czasopism, artykuły zamieszczone w Internecie).

Opracowały: Elżbieta Lipska i Agnieszka Tomaszek-Beczek

 

* DLA MATURZYSTÓW w zbiorach dokumentów elektronicznych: