Zestawy podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla klas:

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015


29.06.2014 roku odbyła się w Rykach uroczysta Msza Święta w 68 rocznicę śmierci majora Mariana Bernaciaka "Orlika" oraz w intencji jego żołnierzy żyjących i zmarłych. W uroczystości udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy poświęcili pierwszy weekend wakacji aby reprezentować szkołę w poczcie sztandarowym. Są to: Ewelina Poleska, Szymon Zając, Milena Czerska, Karolina Kowalska, Patryk Rus. Oprawią filmową uroczystości zajął się Sebastian Warowny.


Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom, Pracownikom szkoły oraz Rodzicom składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzę, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Uczniom życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, wielu wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. 

Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - Marek Ochap


27 czerwca o godzinie 9:30 na placu szkolnym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Pan Dyrektor Marek Ochap podziękował uczniom oraz nauczycielom i pracownikom za kolejny pracowity i aktywny rok. Przypomniał także jakie wydarzenia miały miejsce w murach szkolnych w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Starosta Rycki – Pan Stanisław Jagiełło podziękował młodzieży za aktywną pracę na rzecz szkoły i za akcje charytatywne, które odbyły się w roku szkolnym 2013/2014. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców - Pan Zbigniew Czerski, który podziękował młodzieży za ich starania oraz pracownikom szkoły za serce i cierpliwość, które okazywali swoim podopiecznym. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego - Ewelina Poleska i Szymon Zając przekazali wyrazy uznania dla grona pedagogicznego za uśmiech, serce, dobre słowo i za zachętę do dalszych działań. Po ciepłych słowach nastąpiła chwila najbardziej oczekiwana przez uczniów – wyróżnienia i nagrody.

Nagrodę Starosty Ryckiego otrzymali uczniowie z najwyższą średnią ocen w szkole: Mateusz Ośko kl. II ac - śr. 5,25, Cezary Sieraj kl. III a - śr. 5,10, Dawid Kryczka kl. III d - śr. 5,00.

Kierownik warsztatów Pan Stanisław Gałęzowski wyróżnił także czterech uczniów za współzawodnictwo warsztatowe w poszczególnych zawodach. Wicedyrektorzy: Pan Grzegorz Kamiński i Pan Grzegorz Kornas wraz z dyrektorem, wychowawcami lub opiekunami wręczyli nagrody za 100% frekwencję w ciągu całego roku szkolnego, najwyższe średnie ocen w klasie, aktywną działalność w Wolontariacie, Alercie Ekologicznym, Dniach Profilaktyki, konkursach związanych z certyfikatem Bezpieczna Szkoła, Samorządzie Szkolnym, Poczcie Sztandarowym oraz konkursach przedmiotowych. Nagrodzonych uczniów było w tym roku naprawdę wielu!UDANYCH i BEZPIECZNYCH WAKACJI!!! – życzy Samorząd Uczniowski


OGŁOSZENIE-Informuję, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r. (piątek) o godzinie 900 na placu szkolnym. W przypadku niesprzyjającej pogody uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej.

Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - Marek Ochap


Informacje Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza dla rodziców – Wakacje 2014

Szanowni Państwo

Dla około 380 tys. uczniów z województwa lubelskiego 28 czerwca 2014 r. rozpoczną się wakacje, które potrwają do 31 sierpnia 2014 roku. W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku podjęto następujące działania:

1. Każda forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinna być zgłoszona kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora.

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło elektroniczną bazę wypoczynku, która daje Państwu możliwość sprawdzenia następujących danych: informacji o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia przede wszystkim rodzicom - zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie - sprawdzenie wiarygodności ich organizatora. czytaj dalej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego,
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5a ustawy o systemie oświaty oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn. zm), zalecam Państwu podjęcie działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo uczniów w okresie letnim, a w szczególności w czasie nadchodzących wakacji. czytaj to


Sprawozdawczość:

 • Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników nauczania i zachowania za rok szkolny 2013/2014: docx, doc

 • Sprawozdanie opiekuna semestru z wyników nauczania za rok szkolny 2013/2014: docx, doc
 • Karta informacyjna o pracy nauczyciela za rok szkolny 2013/2014: docx, doc

20 czerwca 2014 roku klasa III sfz odebrała świadectwa ukończenia szkoły. Wychowawca Pan Grzegorz Prządka oraz dyrektor szkoły Pan Marek Ochap wraz z wicedyrektorami Panem Grzegorzem Kornasem i Panem Grzegorzem Kamińskim pogratulowali najlepszym uczniom i wręczyli nagrody. Akademię na pożegnanie klasy kończącej przygotował Pan Jarosław Lipski ze swoją klasą II sfb.

Uczniowie z najwyższymi średnimi ocen w całym cyklu kształcenia to: Rafał Matysiak 4,79, Jakub Walasek 4,32, Klaudia Kielczak 4,24


20 czerwca 2014 roku odbyła się w naszym mieście Peregrynacja Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Był to dzień postu i pokuty w naszej parafii. O godzinie 12:00 odbyła się uroczysta Masza Święta, a po niej Różaniec ulicami Ryk. W uroczystościach udział wzięli uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Krystiana Piecyka i pana dyrektora Marka Ochapa. Poczet sztandarowy reprezentowali: Szymon Zając kl. I bt, Ewelina Poleska kl. III et, Grzegorz Pyra kl. III dt, Karolina Kowalska i Kinga Pawelec kl. I dt. Oprawą filmową wydarzenia zajął się Sebastian Warowny z kl. III DT.


19.06.2014 r. - Z okazji "15-lecia Powiatu Ryckiego" został zorganizowany Młodzieżowy Sejmik Samorządowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W obradach sejmiku wziął udział Starosta Rycki Pan Stanisław Jagiełło oraz przewodnicząca Rady Powiatu Pani Hanna Czerska-Gąsiewska. Wzięli w nim udział reprezentanci naszej szkoły: Ewelina Poleska z kl. 3 et i Dominik Wieczorek z kl. 3 ct wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego Panią Angeliką Kłos. Młodzież dyskutowała na temat podstaw samorządności oraz zmian jakie zaszły na terenie powiatu ryckiego w przeciągu minionego piętnastolecia. Młodzież bardzo chętnie zabierała udział w dyskusji i wyrażała opinie na temat spraw bieżących.


W dniu 14 czerwca 2014 r. w Rykach przed siedzibą MGCK odbył się Ogólnopolski Głos Profilaktyki. Podczas mini-festynu odbył się happening "Przestańmy biec", głos zabrali Burmistrz Ryk, Starosta Rycki oraz Komendant KPP w Rykach. Następnie odbył się koncert w którym udział brały przedszkolaki oraz uczniowie szkół z powiatu ryckiego.

Opiekę nad uczniami naszej szkoły pełnili p. Anna Marcinak, p. Agnieszka Tomaszek-Beczek, p. Ireneusz Przybysz oraz pan dyrektor Marek Ochap. Występ naszej szkoły rozpoczął się od występów wokalnych: pierwszą piosenkę zaśpiewały dwie uczennice kl. 1et - Urszula Wiśniewska i Sylwia Piszcz. Potem wielki hit Anny Jantar pt. "Wielka Dama Tańczy Sama" wykonała uczennica kl. 3dt - Ilona Piszczek. Nad występami wokalnymi bacznie czuwał cierpliwy p. Ireneusz Przybysz. Następnie odbyły się dwa tańce połączone z pokazem fitness, w wykonaniu uczennic z kl. 1 et oraz 3 dt pod opieką wysportowanej i energicznej pani Edyty Sergiel. W pokazie udział wzięły: Kinga Wiśniewska, Urszula Wiśniewska, Izabela Bany, Sylwia Piszcz, Izabela Rzążewska, Katarzyna Grążka oraz Kamila Gregorczyk. Nie zabrakło także akcentu kabaretowego - uczniowie klasy 1 dt : Patryk Rus, Daniel Łagodziński oraz Kinga Pawelec zaprezentowali humorystyczną scenkę z życia studenta geografii. Scenka przygotowana była pod opieką p. Angeliki Kłos. Dziękujemy wszystkim serdecznie za poświęcenie weekendowego czasu wolnego!


W dniach 6 -11 czerwca 2014 r. w bibliotece szkolnej oglądać było można wystawę "Miłosz. Miejsca, ludzie, wiersze". Jest to wystawa objazdowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, udostępniona naszym czytelnikom dzięki życzliwości pana Wojciecha Niedziółki, Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach. Ekspozycji towarzyszył kącik „Na nowo odkrywamy Miłosza”, który zachęcał do sięgnięcie po twórczość naszego noblisty oraz pozycje dotyczące jego życia.


W dniu 1 czerwca 2014 roku na terenie Pływalni Powiatowej w Rykach odbyła się impreza dedykowana najmłodszym mieszkańcom regionu pod nazwą: "PROMOCJA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA NA OBSZARZE LGD - Festyn Integracyjny". Organizatorem przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Rykach wraz z Pływalnią Powiatową. Podczas festynu każda szkoła mogła zaprezentować się na scenie. Uczennice naszej szkoły pod opieką Pani Edyty Sergiel przygotowały pokaz aerobiku, który bardzo podobał sie publiczności.
Poza sceną znajdowały się stoiska szkół z powiatu ryckiego, na których uczniowie wraz z opiekunami zachęcali gimnazjalistów do wybrania oferty danej szkoły. Naszą szkołę promowała Pani Angelika Kłos wraz z uczniami: Eweliną Poleską, Dominikiem Wieczorkiem, Szymonem Zającem, Kingą Pawelec i Mileną Czerską, którzy postanowili swoją wolną niedzielę poświęcić na Promocję Szkoły.
Stoisko naszej szkoły cały czas wspierali pozostali pracownicy i nauczyciele oraz uczniowie. Pan Tomasz Piecyk dostarczał słodkości, Pani Agnieszka Tomaszek-Beczek pomogła w sprawach technicznych a Pan Dyrektor Marek Ochap, Pan Krystian Piecyk i Pan Ireneusz Przybysz zachęcali przyszłych uczniów do wybrania właściwej, czyli naszej szkoły.

2 czerwca 2014 roku - poniedziałek - Dzień Otwarty dla Rodziców! W godzinach od 15:00 do 17:00 uzyskacie Państwo informacje dotyczące postępów w nauce swoich dzieci oraz o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasyfikacji końcowej z poszczególnych przedmiotów.
Obecność Rodziców (zgodnie ze Statutem ZSZ Nr 1) jest obowiązkowa!

Zapraszamy na organizowany przez Powiat Rycki pod patronatem medialnym Pływalni Powiatowej w Rykach,

FESTYN INTEGRACYJNY,

który promuje aktywny tryb życia na obszarze Lubelskiej Grupy Działania.

Festyn rozpocznie się 1 czerwca 2014 roku o godzinie 13:00 na terenie Pływalni Powiatowej w Rykach.
Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.


 

30 maja z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole został zorganizowany Dzień Sportu. Przygotowaniem Dnia Sportu jak co roku zajęli się nauczyciele wychowania fizycznego. Zarówno młodzież jak i nauczyciele mogli spróbować swoich sił w konkursie kręcenia hula hop, przeciągania liny, wykonywania "pompek" czy też siłowania "na rękę". Na wszystkich uczestników czekały upominki i słodkie nagrody.


Dnia 29 maja 2014 r. uczniowie klas: I ac, II d  i III c  pod opieką pani Ewy Kłosowskiej, pani Anny Wesołowskiej i pana Przemysława Piskorskiego zwiedzali Warszawę. W Muzeum Techniki i Przemysłu młodzież poprzez uczestniczenie w lekcji muzealnej pt. „Od dorożki do Mercedesa - historia środków transportu miała niepowtarzalną okazję spotkania się  z unikatowymi, oryginalnymi zabytkami techniki i kultury materialnej. W Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich uczniowie mogli obejrzeć faunę Polski, egzotyczne zwierzęta z dalekich krain oraz  ekspozycję "Polski salon myśliwski XIX-XX w.”, której ważny element to kolekcja myśliwskiej broni palnej. W Powozowni natomiast oglądali różnorodne pojazdy konne i akcesoria jeździeckie i zaprzęgowe używane w XIX i XX wieku. W czasie zwiedzania Giełdy Papierów Wartościowych wychowankowie z zainteresowaniem przysłuchiwali się ciekawostkom dotyczącym obrotu giełdowego. Miłym akcentem kończącym pobyt w Warszawie był spacer po Łazienkach Królewskich. Uczestnicy wycieczki  mieli okazję podziwiać  ogrody rezydencji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,  Pałac na Wyspie i Starą Pomarańczarnię. Różnorodność urokliwych alejek, bujna roślinność i bogata architektura sprawiły, że można było poczuć się tam jak w rajskim ogrodzie. 

Wyjazd ten był doskonałą formą połączenia wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. Uczniowie trochę zmęczeni, ale zadowoleni i szczęśliwi wrócili do Ryk.


W dniu 23 maja 2014 roku w nowo otwartym Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie przy ulicy Grygowej 32 odbył się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  W turnieju brało udział 14 zespołów reprezentujących szkoły średnie województwa lubelskiego. Powiat Rycki reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach w składzie: Mariusz Grzelak, Adam Kasperski, Grzegorz Pawlak oraz Grzegorz Kornas – opiekun. Organizatorem Turnieju był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Patronat nad impreza objął Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman. Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach:
 • Rozwiązywanie testów z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Historii Motoryzacji w Polsce

 • Udzielanie pomocy przedmedycznej

 • Przygotowanie pojazdów do jazdy (samochód + motocykl)

 • Jazda sprawnościowa skuterem

 • Jazda sprawnościowa samochodem z tzw. Talerzem Stewarta

W ostatecznej rozgrywce w wyniku przeprowadzonych konkurencji reprezentanci ryckiego mechanika zajęli piąte miejsce otrzymując pamiątkowy dyplom oraz indywidualne nagrody rzeczowe. Na uwagę zasługuje postawa Adama Kasperskiego, który w konkurencji jazdy sprawnościowej osiągnął indywidualnie drugi czas przejazdu. Dodatkową atrakcją dla uczestników Turnieju była możliwość spróbowania swoich sił i umiejętności techniki jazdy na płycie poślizgowej. Wracając do Ryk chłopcy deklarowali, że w przyszłorocznym Turnieju osiągniemy jeszcze lepszy wynik.

Wielki sukces Łukasza Filipka ucznia klasy I act w XXXVII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

14 marca 2014 r. odbyły się eliminacje gminne, w których Łukasz zajął I miejsce. dyplom

31 marca 2014 r. odbył się etap powiatowy, w którym Łukasz również był najlepszy. dyplom

23 kwietnia 2014 r. w eliminacjach wojewódzkich konkursu Łukasz Filipek zajął IV miejsce. dyplom

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w przyszłym roku.


19 maja 2014 r. w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach odbyła się III Edycja Powiatowego Konkursu Biologicznego z zakresu Ochrony Środowiska Naturalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Pan Stanisław Jagiełło, Starosta Powiatu Ryckiego oraz Pani Anna Baracz, Dyrektor PCDZN w Puławach. Do finału zgłosiło się 6 szkół z powiatu ryckiego.
Laureaci konkursu:

 • I miejsce - Mateusz Ośko  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach (nauczyciel przygotowujący: BARBARA OKLEJA)

 • II miejsce - Marta Walasek - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach (nauczyciel AGATA NOWAK)

 • III miejscaEliza Kalicka - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach (nauczyciel DANUTA MISZCZAK).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a nauczycielom przygotowującym do konkursu składamy serdeczne podziękowania za wkład pracy w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursie oraz wspieraniu ich talentów. więcej o konkursie
12 maja - Dzień Otwarty dla Rodziców.  Zapraszamy Państwa w godzinach od 15:00 do 17:00.
W dniu 8 maja 2014 roku w ramach Festynu Europejskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Rykach i Regionie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III ct - Michał Cichecki, Mateusz Dębek oraz Piotr Młotkowski i jako drużyna zajęli III miejsce za co otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

2 - 3 maja 2014 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz rocznica naszej akcesji do Unii Europejskiej są niezwykle ważnymi symbolami dla naszej tożsamości. Dni te są także wspaniałą okazją do tego, by w czasie wolnym od nauki i pracy zamanifestować patriotyzm i przywiązanie do tego, co polskie.

Wyrazem naszej patriotycznej postawy niech będzie wywieszenie na fasadach naszych domów flag jako symboli narodowych.


Uwaga! Zapraszamy do udziału w konkursie ekologicznym realizowanym w ramach projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pt.: "STOP! zanieczyszczeniom powietrza". Celem konkursu jest między innymi: podniesienie świadomości uczniów  dotyczącej wpływu zanieczyszczeń powietrza  na zdrowie człowieka, pogłębienie wiedzy na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza, podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej młodzieży. Więcej o konkursie (termin składania prac, warunki uczestnictwa, nagrody)

W dniu 30.04.2014 roku tradycyjnie odbyły się w naszej szkole Dni Otwarte. Gimnazjaliści chętnie i z zaciekawieniem zwiedzali naszą szkołę. Nie zabrakło słodkich przekąsek, małych upominków, pokazu fitness oraz niespodzianek. Mamy nadzieję że nasza szkoła spodobała się a już we wrześniu spotkamy się z częścią naszych gości w murach szkolnych!


Starostwo Powiatowe w Rykach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rykach pod honorowym patronatem Starosty Ryckiego zapraszają na IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy, które odbędą się 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Targów

Dnia 28 kwietnia 2014 roku w szkole odbył się II Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas I - III. Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski. Zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY !!! Wyniki konkursu:

I miejsce - Łukasz Warowny kl. II bt, II miejsce - Daniel Łagodziński kl. I dt, III miejsce - Patryk Rys kl. I dt i Grzegorz Pyra kl. III dt


Od 28 kwietnia zmiana planu! Nowy plan będzie obowiązywał do końca roku szkolnego. Sprawdź zmiany
25.04.2014 r. - Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw ukończenia szkoły w klasach: IV a (wychowawca, Pan Piotr Kusal), IV b (wychowawca Pan Krystian Piecyk) oraz IV d (wychowawczyni Pani Renata Dróbek). Najlepsi uczniowie, którzy otrzymali nagrody z rąk Starosty Ryckiego Pana Stanisława Jagiełły.

24.04.2014 roku w Kościele Parafialnym w Rykach uczniowie z kl. II dt i III dt naszej szkoły zaprezentowali wieczór poetycki poświęcony poezji Jana Pawła II. Wieczorek został przygotowany przez Panią Annę Wesołowską, Panią Agnieszkę Jaroń i Pana Ireneusza Przybysza. Dźwiękiem i scenografią w Kościele zajął się ks. Tomasz Oponowicz. Gościem honorowym na spotkaniu był Ks. proboszcz Krzysztof Czyrka. Uczniowie zabrali słuchaczy w muzyczno - poetycką podróż, stopniowo odkrywając dary poezji, która koi duszę i ukazuje piękno i mądrość ukryte w słowach Wielkiego Polaka.


24 kwietnia 2014 r. odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Jury w składzie: Anita Posim-Kryczka, Agnieszka Tomaszek-Beczek, Aneta Jończyk i Jarosław Lipski wyłoniło zwycięzców:

 • I miejsce i tytuł „Mistrz Pięknego Czytania” zdobyła Ilona Piszczek z kl. III DT

 • II miejsce - Grzegorz Pyra z kl. III DT

 • III miejsce – Tomasz Siemierzewicz z kl. II DT

 • IV miejsce – Agnieszka Pawłowska z kl. III DT

 • V miejsce – Kinga Pawelec z kl. I DT

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy wszystkich do czytania!


Informuję, że uroczystość zakończenia roku szkolnego i rozdania świadectw ukończenia szkoły absolwentom klas czwartych technikum odbędzie się w dniu 25 kwietnia br. o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej. Proszę uczniów o wcześniejsze rozliczenie kart obiegowych. Podpisano - Dyrektor szkoły: mgr inż. Marek Ochap

W dniu 23.04.2014 roku odbyła się u nas w szkole kolejna akcja oddawania krwi. Nasi dzielni uczniowie jak zwykle nie zawiedli i bardzo licznie wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Możemy być dumni iż nasi wychowankowie są Honorowymi Dawcami Krwi! Pamiętajmy o przewodnim haśle honorowego krwiodawstwa - " Oddajesz krew - darujesz życie! "


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi dnia 23 kwietnia 2014 r. (środa) w godz. od 9:00 do 14:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To czwarta akcja w tym roku szkolnym.

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia! Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób...

Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - Marek Ochap


Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników nauczania i zachowania za rok szkolny 2013/2014
Uwaga! Zmiana planu zajęć! Nowy plan lekcji obowiązuje od 14.04 do 25.04.2014 r. nowy plan
28 kwietnia 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 8:00 w sali Nr 14 odbędzie się II Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I, II i III. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 kwietnia. więcej

16.04.2014 r. - Tradycyjnie w ostatnim dniu nauki szkolnej, przed świętami wielkanocnymi, w naszej szkole odbyła się świąteczna akademia. Apel został przygotowany przez ks. Tomasza oraz Panią Jadwigę Jońską z uczniami klas I et, II dt i III dt. Nad oprawą muzyczną czuwał Pan Ireneusz Przybysz, nie zabrakło oczywiście występu wokalnego naszego utalentowanego ks. Tomka. W trakcie przedstawienia uczniowie mogli obejrzeć wspaniałą grę aktorów, bardzo rozbudowaną scenografię, a nawet efekty specjalne w postaci dymu i wyłaniającego się obrazu Pana Jezusa. Akademia poruszała tematykę bliską uczniom i zadawała pytania, które wymagały głębszego zastanowienia. Podczas apelu została także wspomniana postać Jana Pawła II i wartości które głosił i przekazywał.

Po skończonej akademii pan Dyrektor Marek Ochap podziękował za wzruszające przedstawienie i złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt.
10 kwietnia br. odbyło się w naszej szkole spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim, autorem książek sensacyjnych dla młodzieży i dorosłych, kontynuatorem kultowej serii przygód "Pana Samochodzika". Autor niezwykle barwnie przedstawił swoje zainteresowania, działalność kabaretową, a przede wszystkim twórczość literacką. Opowiedział o swojej młodości, muzyce, studiach oraz pracy kabareciarza. Szczególnie ciekawie omówił historię kryminału, swoją największą pasję, a także krótko przybliżył treść swoich książek: "Testament bibliofila", "Pojedynek detektywów", "Tajemnicę Fabritiusa", "Zbrodnię prawie doskonałą". Zachęcał młodzież do czytania i pielęgnowania swoich zainteresowań. Wszystko to uzupełnił ciekawą prezentacją multimedialną. Spotkanie, w którym uczestniczyły klasy: I ACT, I BT, I DT, I ET, II ACT III ET oraz IV AT, przebiegało w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.
9 kwietnia 2014 roku zapraszamy na spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Jarosławem Żaczkiem. Tematem spotkania będzie „Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i relacje obywatelskie w mieście, gminie, regionie, państwie; tryb i znaczenie wyborów samorządowych i parlamentarnych” więcej
7-11.04.2014 r. - Szkolne Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wydarzeń: poniedziałek (07.04), wtorek (08.04), środa (09.04), czwartek (10.04), piątek (11.04).
Uwaga! Ogłaszamy Szkolny Konkurs Pięknego Czytania! Organizatorem konkursu są nauczyciele bibliotekarze. Cele konkursu: kształtowanie czytelniczych zainteresowań młodzieży, promowanie czytelnictwa, doskonalenie umiejętności pięknego czytania, rozwijanie twórczych talentów.

Zgłaszanie uczestników – do 11 kwietnia 2014 r. Losowanie tekstów – 15 kwietnia 2014 r. w bibliotece. Przewidywany termin konkursu - 24 kwietnia 2014 r.

Nagrody: regulamin


7 kwietnia - Dzień Otwarty dla Rodziców.  Zapraszamy Państwa w godzinach od 15:00 do 17:00.

 2 kwietnia 2014 roku sala konferencyjna w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach zamieniła się w kameralną kawiarenkę. Corocznie, już od 4 lat, uczniowie tej placówki wraz z nauczycielami (Agnieszką Jaroń, Anną Wesołowską i Ireneuszem Przybyszem) przygotowują wieczory poezji poświęcone twórczości znanych i lubianych autorów. W tym roku odbyło się spotkanie z poezją Karola Wojtyły. Inspiracją do zaaranżowania Wieczoru była oczywiście zbliżająca się uroczystość kanonizacji Jana Pawła II. Ponadto organizatorzy pragnęli uczcić 9 rocznicę śmierci papieża Polaka. więcej


W grudniu Samorząd Uczniowski przeprowadził w szkole akcję "GÓRA GROSZA" Przypomnijmy, iż celem akcji "Góra Grosza" jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci oraz zawodowych rodzin zastępczych. Uczniowie naszej szkoły jak zwykle nie zawiedli i w styczniu została nadana paczka z naszymi groszami! Otrzymaliśmy niedawno podziękowania za ogromny wkład naszej młodzieży w akcję. Samorząd Uczniowski dziękuje Wam za wsparcie i dobre serce. Podziękowanie


W dniu 28 marca br. o godzinie 9:00 w sali Nr 3 odbył się etap szkolny Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, w którym uczestniczyło 15 uczniów. Komisja wyłoniła trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów i będą reprezentować szkołę w etapie międzyszkolnym konkursu. Zwycięzcy etapu szkolnego: Mateusz Ośko - 23 punkty (klasa II ac), Paweł Beczek - 20 punktów (klasa IV a) oraz Michał Malinowski - 18 punktów (klasa I d).

27 marca 2014 roku w naszej szkole odbyła się V edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotów Ścisłych "Sowa Matematyczna", której inicjatorem była firma Inter Art z siedzibą w Elblągu. Opiekunami konkursu byli: z - ca Dyrektora ds. zawodowych - Grzegorz Kamiński oraz nauczycielki matematyki Agnieszka Bilicz, Ewa Kłosowska (szkolny koordynator), Jadwiga Mościcka – Wróbel. Główną ideą konkursu jest przygotowanie uczniów do egzaminów kończących poszczególne etapy nauki.

Pierwszy etap rozwiązywany był przez uczniów we wcześniej ustalonych czteroosobowych drużynach. Do turnieju przeprowadzonego w szkole przystąpiło łącznie 20 uczniów z klas technikum w kategorii Archimedes (2 drużyny) oraz Euklides (3 drużyny). Dana grupa rozwiązywała test przez Internet. Czas rozwiązywania 30 zadań zamkniętych to 60 minut. Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem oraz zorganizowaną pracą grupową.


Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić wszystkich miłośników poezji na spotkanie z poezją Karola Wojtyły. Uroczystość rozpocznie się 2 kwietnia o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej internatu ZSZ Nr 1. Organizatorzy: Agnieszka Jaroń, Anna Wesołowska i Ireneusz Przybysz. Zaproszenie

Szkolny Klub Wolontariusza włącza się w Ogólnopolską akcję „Czysty Aniołek” 25.02-01.05.2014 r. W domach rodzin ubogich brakuje podstawowych środków czystości tj. mydła czy szamponu. Dzieci nie mają szczoteczek do zębów ani pasty. Za ręczniki służą stare pocięte prześcieradła. Postanowiliśmy coś zrobić, aby pomóc tym dzieciom. Akcja ta ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zbieramy: mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów. Jak wziąć udział? Niech każdy przyniesie dowolną rzecz wg swoich możliwości (mydełko, szampon, pastę, szczotkę do zębów, ręcznik). Zebrane środki czystości zapakujcie do siatki, pudełka. Zachęcamy do zrobienia zdjęcia zbiórki i jej uczestników. Przyślijcie zdjęcie wraz z opisem kto i co zorganizował na nasz e-mail: stowarzyszenie@piekne-anioly.pl, a my pokażemy na naszej stronie i fb jak się bawiliście i jak pomogliście. Dobrem trzeba się chwalić, można wtedy pomóc dwa razy. Sam pomogłeś i pokazałeś innym jak to robić. Jeśli ktoś pod wpływem Twojej akcji zorganizował swoją, to Ty pomogłeś dwa razy! To nie jest akcja Stowarzyszenia, to jest akcja, która powinna wzbudzić reakcję u nas wszystkich. Ulotka_piękne-anioły


25 marca 2014 roku w hali MOSiR w Puławach odbył się jubileuszowy XX Turniej Internatów, w którym rywalizowało 6 drużyn z powiatu puławskiego i ryckiego. Impreza ma charakter sportowo-rekreacyjny i jest współorganizowana od kilkunastu lat przez internaty i bursy z województwa lubelskiego. Podczas XX Turnieju Internatów rywalizowały ze sobą ekipy z Nałęczowa, Ryk, Dęblina oraz 3 zespoły z Puław. Konkurencje jak co roku z jednej strony wymagały sprawności intelektualnej, a z drugiej kondycji fizycznej. Wśród sprawnościowych były między innymi:  skakanie na piłce, strzał piłką ręczną do bramki unihokeja, podbijanie piłki, rzuty do kosza, sztafeta. Ci którzy gorzej czuli się w ćwiczeniach fizycznych mogli wziąć udział w kalamburach, ułożyć układankę na czas lub zmierzyć się z kostką Rubika, napisać dyktando. Dużą popularnością wśród kibicującej publiczności cieszyły się widowiskowe dyscypliny: nakładanie ubrań na czas oraz drużynowe skakanie na skakance.


24 marca 2014 r. w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach odbyła się IV Edycja Powiatowego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Pan Stanisław Jagiełło, Starosta Powiatu Ryckiego oraz Pani Anna Baracz, Dyrektor PCDZN w Puławach. Laureaci tegorocznej edycji: I miejsce Patrycja Słyk - I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie (nauczyciel przygotowujący: DANUTA MISZCZAK), II miejsce Krzysztof Strugarek, Paulina Kwas - I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie (nauczyciel przygotowujący: DANUTA MISZCZAK), III miejsca – brak, IV miejsce Michał Dziubak ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka (nauczyciel przygotowujący Barbara Okleja). Więcej o konkursie


W dniu 21.03.2014 r. delegacja z naszej szkoły udała się do ZSO Nr 1 w Rykach aby promować i zachęcać do edukacji w naszej wspaniałej szkole. Pod opieką pana wicedyrektora Grzegorza Kornasa, pana Leszka Jońskiego oraz pani Anny Marciniak liczna grupa uczniów nawiązywała nowe znajomości z młodszymi kolegami oraz koleżankami i opowiadała o naszej szkole. Przyszli uczniowie zapoznani zostali z aktualnym informatorem o szkole, częścią wyposażenia oraz sprzętu szkolnego, oczywiście nie zabrakło także słodkich smakołyków oraz wspólnych zdjęć na pamiątkę.


20 marca 2014 roku klasa III DT wraz z wychowawcą Januszem Chudowolskim oraz Elżbietą Lipską odwiedziła Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Rykach. Młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat zbiorów tej biblioteki i jej funkcjonowania, poznała zasady korzystania z niej oraz możliwości wyszukiwania książek w katalogach programu MAK+.


W dniu 18 marca 2014 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół ponadgimnazjalnych którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Zakres merytoryczny  XVIII edycji Konkursu obejmuje  1 i 2 Księgę Królewska oraz Ewangelię w/g św. Marka. Opiekunami konkursu byli ks. Tomasz Oponowicz i Pani Jadwiga Jońska. W naszej szkole na etapie szkolnym najlepiej poradzili sobie: Ośko Mateusz kl. II aT, Kisiel Cezary kl. II aT i Głodek Michał kl. I cT. To właśnie oni będą reprezentować naszą szkołę na etapie diecezjalnym w dniu 9 kwietnia w Siedlcach. Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom dziękujemy


W dniach 17- 21 marca 2014 r. w bibliotece szkolnej oglądać można wystawę "Żywot i sprawy Józefa Ignacego Kraszewskiego". Jest to wystawa objazdowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, udostępniona naszym czytelnikom dzięki życzliwości pana Wojciecha Niedziółki, Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

17 marca 2014 r. odbyło się spotkanie z Krystianem Pielachą, pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, absolwentem naszej szkoły. Tematyka zajęć dotyczyła zagadnień związanych z niedawno obchodzonym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Wzięli w nim udział uczniowie klas I dt i I et, a zorganizowane było przez panią Annę Marciniak.


14.03.2014 r. - Eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Cele turnieju: popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i  wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych. Wyniki etapu szkolnego

11 marca br. w ramach współpracy z Uniwersytetem im. Marii Curie- Skłodowskiej odbyły się warsztaty na temat sztuki wystąpień publicznych. Wzięli w nich udział Chętni uczniowie z pierwszych i drugich klas technikum. Zajęcia poprowadziła dr Elżbieta Pawlak- Hejno. Koordynatorem współpracy z uczelnią w naszej szkole jest pani Anna Marciniak


W październiku br. Samorząd Uczniowski ogłosił Akcję "Korki dla Natalki". Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie wzięła udział w akcji, przynosząc ogromne ilości plastikowych zakrętek. Dzięki pieniądzom uzyskanym ze sprzedaży korków, mogliśmy wesprzeć finansowo rehabilitację Natalki. W ostatnich dniach otrzymaliśmy podziękowania od rodziców dziewczynki. Podziękowanie_1, podziękowanie_2

Dnia 10 marca 2014 roku nasza szkoła świętowała jedną z najpiękniejszych uroczystości w roku - czyli Dzień Kobiet. Z tej okazji klasa III dt pod opieką Pana Janusza Chudowolskiego oraz klasa I fsb wraz z wychowawcą, Panem Dariuszem Piotrowskim przygotowały akademię szkolną. Podczas przedstawienia jak zwykle nie zabrakło przemyślanego i zabawnego scenariusza oraz wykonanych ogromnym nakładem pracy rekwizytów. Uczniowie klasy III dt zabrali nas w ekscytującą wycieczkę przez wszystkie epoki. Nie obyło się bez upominków - każda kobieta otrzymała od "Adama" rajskie jabłuszko.

Tradycyjnie przedstawiciele SU złożyli życzenia wszystkim uroczym Paniom pracującym w naszej szkole. W tym pięknym dniu nie mogło zabraknąć także kwiatów wręczanych przez uczniów szkoły każdej kobiecie.

Po występach artystycznych głos zabrał Pan Dyrektor Grzegorz Kornas, który złożył życzenia wszystkim Paniom. Potem zostały wręczone nagrody za konkurs językowy Juvenes Translatores 2013. Tak zakończyło się świętowanie Dnia Kobiet. Wszyscy w świetnych humorach wrócili do klas.

Panowie! Pamiętajcie, że świat byłby o wiele piękniejszy gdyby Dzień Kobiet obchodzony był przez 365 dni w roku !!!


Dnia 7 marca 2014 roku odbył się etap diecezjalny XXIV edycji Olimpiady Teologii Katolickiej w Siedlcach. Do tego etapu zakwalifikowało się 3 uczniów naszej szkoły (na 52 uczniów z 24 szkół ponadgimnazjalnych). Nasi reprezentanci uzyskali kolejno:

4 miejsce - Ośko Mateusz z klasy II aT,

16 miejsce - Kisiel Cezary z klasy II aT,

19 miejsce-  Jan Ostrzyżek z klasy III cT.


6 marca br. najstarsze dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Marii Kownackiej w Rykach odwiedziły naszą bibliotekę. Celem wizyty było poznanie miejsca jakim jest biblioteka, a także zasad korzystania z jej księgozbioru. Dowiedziały się jak tu wygląda praca, a także jakie książki znajdują się na półkach. Przy okazji zwiedziły budynek szkoły. Uczestniczyły w zajęciach z Edukacji dla bezpieczeństwa u p. Anny Marciniak, gdzie specjalnie dla nich uczniowie kl. I ac zaprezentowali pokaz udzielania pierwszej pomocy z ćwiczeniami na fantomach. Przedszkolaki miały również okazję poćwiczyć pisanie znikającym długopisem po tablicy interaktywnej. Kolejną atrakcją było zwiedzanie internatu, a następnie stacji diagnostycznej. Dzieciom bardzo spodobała się nasza szkoła, lecz będą musiały poczekać jeszcze 9 lat, aby stać się jej uczniami. FOTO


Daniluk Magdalena  –  uczennica klasy IV D technikum informatycznego laureatką międzyszkolnego konkursu z języka niemieckiego!

3 marca 2014 r. w ZSZ Nr 2 w Rykach odbył się etap międzyszkolny konkursu języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych dotyczący tradycji i zwyczajów świątecznych w Niemczech, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły, I LO i ZSZ Nr2 w Rykach. I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Daniluk Magdalena. Gratulujemy!


3 marca - Dzień Otwarty dla Rodziców.  Zapraszamy Państwa w godzinach od 15:00 do 17:00.
Podziękowania dla Dyrekcji Szkoły za współpracę w zakresie propagowania i organizacji Honorowego Krwiodawstwa oraz dla uczniów za dar serca oraz humanitarną i bezinteresowną pracę na rzecz Honorowego Krwiodawstwa od Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Pana Dariusza Piotrowskiego Podziękowania dla Dyrekcji oraz uczniów.

Juvenes Translatores - wyniki Etapu Szkolnego:

 • I miejsce - Adam Wojtaś kl. II d

 • II miejsce - Tomasz Siemierzewicz kl. II d

 • III miejsce - Klaudia Kardas kl. II b

Wyróżnienie: Łukasz Warowny kl. II b, Szymon Czerski kl. II b. GRATULUJEMY! Dyplom


Dnia 12 lutego w akcji honorowego oddawania krwi udział wzięło 105 uczniów, którzy oddali łącznie 47,25 litra krwi!!!
Uwaga słuchacze szkół dla dorosłych! 21 i 22 lutego będą zajęcia dla II semestru LOdD oraz IV semestru TUMdD. Sprawdź plan zajęć
Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi dnia 12 lutego 2014 r. (środa) w godz. od 9:00 do 14:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To trzecia akcja w tym roku szkolnym.

OGŁOSZENIE. Informuję uczniów wszystkich klas, że w dniu 3 lutego 2014 roku (poniedziałek) odbędzie się zebranie z rodzicami. Spotkanie ogólne o godzinie 1530 w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w klasach. Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa. Jednocześnie informuję, że 13 stycznia nie będzie Dnia Otwartego. Podpisano: Dyrektor szkoły – Marek Ochap


Uwaga! Zmiana planu zajęć! Nowy plan obowiązuje od 3.02.2014 do 11.04.2014 r. Sprawdź zmiany
16.01.2014 r. - Apel poświęcony patronowi szkoły - 14 stycznia minęła 36 rocznica śmierci Władysława Korżyka. Apel perfekcyjnie przygotowali uczniowie klasy II b technikum pojazdów samochodowych pod opieką wychowawczyni Pani Anity Posim - Kryczki. Oprawa graficzna - uczniowie klasy III dt, pod opieką Pani Agnieszki Jeżo.
14.01.2014 r. Radio Lublin: http://moje.radio.lublin.pl/badania-czekaja-pacjentow-brak.html

 

Zapraszamy uczniów do korzystania w czasie ferii z basenu. "Ferie na basenie" - harmonogram wyjść

 


11.01.2014 r. - Studniówka klas: IV a technikum mechanizacji rolnictwa (wychowawca - Piotr Kusal), IV b technikum pojazdów samochodowych (wychowawca - Krystian Piecyk) oraz IV d technikum informatycznego (wychowawczyni - Renata Dróbek). Uroczystość uświetnili swą obecnością Pan Antoni Całka, członek Zarządu Powiatu Ryckiego oraz Pan Jerzy Gąska, burmistrz Ryk. Uczniowie usłyszeli wiele ciepłych słów od zaproszonych gości oraz od Dyrektora szkoły Pana Marka Ochapa. Były podziękowania dla rodziców, nauczycieli i przede wszystkim wychowawców, kwiaty, wzruszenie, a potem pięknie zatańczone polonezy. Uroczystość prowadzili uczniowie klasy IV dt: Klaudia Kowalska i Dawid Kiliszek. Przyszli maturzyści świetnie bawili się do białego rana w gościnnych murach Sali Bankietowej "Marzenie" w Kłoczewie. Galeria
9.01.2014 r. - Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę środków czystości. Oprócz  ceny proszę również o podanie stopnia równoważności zamówionych środków. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14.01.2014r. więcej+załącznik

Sprawozdawczość na radę klasyfikacyjną - pliki do pobrania:


Z okazji Mikołajek oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w dniu 20.12.2013 roku Wolontariusze z naszej szkoły wybrali się do Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. M. Kownackiej w Rykach. Spędzili tam cały dzień wspierając panie przedszkolanki w organizowaniu dzieciom zabaw ruchowych, edukacyjnych oraz plastycznych. Wolontariusze pomagali małym pociechom w posilaniu się oraz zachowywaniu higieny. Wizyta po raz kolejny okazała się owocna i udana, a Wolontariusze wzbudzili duże zainteresowanie wśród małych przedszkolaków.
18 grudnia 2013 r. - Zgodnie z coroczną tradycją przed Świętami Bożego Narodzenia w szkole odbyły się Jasełka. W tym roku nad przygotowaniem inscenizacji bacznie czuwali pani Jadwiga Jońska oraz ksiądz Tomasz Oponowicz. W przedstawieniu udział wzięli uczniowie z klas: I dt, I et, II dt, II fsz oraz III dt. Temat Jasełek 2013 to "Pójdźmy za gwiazdą". Akademia rozpoczęła się pantomimą, która ukazywała stosunek młodzieży do autorytetów oraz wartości, jakie wyznają młodzi ludzie. Następnie rozpoczęło się szukanie "Gwiazdy" wśród szkolnych Gwiazd. Inscenizacja przeplatana była występami chórku. Następnie akcja przeniosła się do BARU POD GWIAZDĄ, w którym odbywały się rozmowy na temat wartości materialnych i duchowych. Na koniec wszyscy zgromadzili się wokół żłóbka i czytali Słowo Boże. Na apelu nie zabrakło pięknych i wpadających w ucho pastorałek góralskich, śpiewanych przez uczennice oraz naszego niezwykle uzdolnionego księdza Tomka. Następnie Samorząd Uczniowski złożył wszystkim zgromadzonym bożonarodzeniowe życzenia.
Po akademii tradycyjnie życzenia wszystkim uczniom oraz gronu pedagogicznemu złożył pan dyrektor Marek Ochap dzieląc się opłatkiem z przedstawicielami klas oraz  nauczycielami. Wszystkich ogarnął świąteczny nastrój...

18 grudnia 2013 roku odbyła się w internacie naszej szkoły uroczysta wieczerza wigilijna dla wychowanków i wychowawców. Wieczór rozpoczęła część artystyczna przygotowana przez młodzież pod kierunkiem Elżbiety Lipskiej. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, której sprzyjał świąteczny wystrój, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd oraz smaczne wigilijne potrawy. Wieczór opłatkowy uświetnili swoją obecnością: pan dyrektor Marek Ochap, pan dyrektor Grzegorz Kornas oraz ksiądz Tomasz Oponowicz.


16 grudnia 2013 r. odbył się w naszej szkole I etap (eliminacje szkolne) konkursu języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych dotyczący tradycji i zwyczajów świątecznych w Niemczech organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Rykach (opiekun - Barbara Marczak), Zespół  Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach (opiekun - Halina Staniek) i Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach (opiekun - Jolanta Krauze). Do II etapu konkursu międzyszkolnego zakwalifikowali się uczniowie: Daniluk Magdalena kl. IV D, Jasnowska Weronika kl. IV D i Rus Patryk kl. I D.


16 grudnia br. Komisja Konkursowa w składzie: Jadwiga Jońska, Elżbieta Lipska, Agnieszka Tomaszek-Beczek oraz Anna Marciniak, dokonała oceny prac konkursowych na najciekawszy stroik świąteczny. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce Agnieszka Pawłowska kl. III DT, II miejsce Ilona Piszczek kl. III DT, III miejsce Damian Syta kl. IV DT. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a laureatom GRATULUJEMY!!!


16 grudnia - poniedziałek - Dzień Otwarty dla Rodziców! W godzinach od 15:00 do 17:00 uzyskacie Państwo informacje dotyczące postępów w nauce swoich dzieci oraz o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasyfikacji śródrocznej z poszczególnych przedmiotów. Obecność Rodziców (zgodnie ze Statutem ZSZ Nr  1) jest obowiązkowa!
Uwaga nowy grafik dyżurów nauczycieli! Obowiązuje od 16.12.2013 do 11.04.2014 roku. klik oraz poprawiony plan lekcji, który obowiązuje od 16 grudnia - poniedziałek!
W akcji honorowego oddawania krwi w dniu 4 grudnia, udział wzięło 63 osoby, które oddały łącznie 28,35 litrów krwi. Była to druga akcja w tym roku szkolnym. Następne odbędą się: 12 lutego i 23 kwietnia 2014 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w tych dniach do wsparcia naszej akcji.
Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 4 grudnia 2013 r. (środa) w godz. od 9:00 do 14:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To druga akcja w tym roku szkolnym.
2.12.2013 r. klasa IV at wraz z wychowawcą Piotrem Kusalem oraz Elżbietą Lipską odwiedziła Lubelską Szkołę Wyższą w Rykach. Dyrektor biblioteki LSW, pan Andrzej Tederko, przedstawił młodzieży specyfikę zbiorów oraz zasady korzystania z czytelni i wypożyczalni biblioteki uczelnianej. Maturzyści zwiedzili także uczelnię: dziekanat, aulę, wybrane sale wykładowe oraz rektorat. Na koniec Uczestniczyli w spotkaniu z rektorem, panem Kazimierzem Jurzystą.
2 grudnia - Dzień Otwarty dla Rodziców.  Zapraszamy Państwa w godzinach od 15:00 do 17:00.

W dniu 29 listopada 2013 r. odbył się etap szkolny XXIV Olimpiady Wiedzy Teologicznej „Męczennicy XX wieku- Świadkowie Wiary” w którym wzięło udział 17 uczniów naszej szkoły. Najlepsze wyniki uzyskali:

 • I miejsce - Ostrzyżek Jan kl. III c,

 • II miejsce - Ośko Mateusz kl. II a,

 • III miejsce – Skiba Konrad kl. II a, Kisiel Cezary kl. II a,

 • IV miejsce - Wesołowski Kamil  kl. II b

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział a laureatom życzymy powodzenia na etapie diecezjalnym.


W dniu 29.11.2013 roku odbył się ”Wieczorek Andrzejkowy" dla członków Szkolnego Klubu Wolontariusza naszej szkoły. Program wieczorku zawierał: poznanie postaci świętego Andrzeja Męczennika, gry i wróżby andrzejkowe, poczęstunek (herbata i ciasta wykonane przez wolontariuszki) oraz  rozmowy na temat pracy i działań wolontariatu. Foto
28 listopada 2013 roku w naszej szkole odbył się międzynarodowy etap konkursu tłumaczeniowego organizowanego przez Komisję Europejską. Do tej części konkursu w szkole zakwalifikowało się pięcioro uczniów: Szymon Czerski II B, Klaudia Kardas  II B, Łukasz Warowny II B, Tomasz Siemierzeiwcz II D, Adam Wojtaś II D. Wyniki etapu międzynarodowego zostaną opublikowane w lutym 2014 na stronie konkursu Juvenes Translatores. Wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli. Jeśli ktoś chce zobaczyć z czym zmagali się nasi "Szkolni Tłumacze" zapraszamy na stronę: http://ec.europa.eu/translatores/texts/index_pl.htm

W dniach 18.11.2013r.- 25.11.2013r. w ZSZ Nr 1 w Rykach odbył się TYDZIEŃ FILMOWY. Motto tegorocznych spotkań to „By czas nie zaćmił i niepamięć”- II wojna światowa oczami filmowej kamery. Największy konflikt zbrojny w historii świata to bardzo popularny temat kinematografii ostatnich lat. Niektórzy uczniowie mieli okazję przekonać się o tym już w ubiegłym roku szkolnym kiedy w naszej szkole odbył się Tydzień Filmowy Holocaust w filmie. Ale II wojna światowa to nie tylko Holocaust. To także lagry, łagry, Katyń, tragizm pokolenia Kolumbów… Dlatego właśnie na te trudne kwestie chcieli tym razem zwrócić uwagę Organizatorzy w ciągu sześciu listopadowych dni. Filmy, które zostały zaprezentowane na pewno poszerzyły wiedzę uczniów na temat II wojny światowej i uwrażliwiły na pewne problemy. Uczestnicy spotkań mieli okazję przekonać się, iż warto pamiętać o przeszłości chociażby dlatego, aby w sposób mądry współtworzyć teraźniejszość i marzyć o przyszłości. Wszyscy zauważyli, iż film może pełnić funkcję dydaktyczną czy wychowawczą , jeżeli to jest dobre kino, a takiego z pewnością nie zabrało w czasie ostatniego Tygodnia Filmowego. PLAKAT, HARMONOGRAM
Wyniki konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną dotyczącą filmów prezentowanych w czasie spotkań w ramach Tygodnia Filmowego- „By  czas nie zaćmił i niepamięć”- II wojna światowa oczami filmowej kamery: I miejsce- Iwona Bany (klasa IV DT), II miejsce- Patryk Rus i Daniel Łagodziński (klasa I DT), III miejsce- Izabela Bany (klasa I ET). Gratulacje!!! Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną uroczyście wręczone w czasie najbliższego ogólnego spotkania w sali gimnastycznej.


19 listopada 2013 r. odbyła się wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego w ramach realizacji projektów ekologicznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Rykach. Uczniowie zwiedzili: Mielnik – ruiny zamku, obserwowali z tarasu widokowego kopalnię kredy, Białowieżę - park pałacowy, Muzeum Przyrodniczo – Leśne z przewodnikiem, Rezerwat Pokazowy Żubrów oraz Hajnówkę.


W dniu 15 listopada 2013 r. odbył się etap szkolny konkursu tłumaczeniowego JUVENES TRANSLATORES 2013 organizowanego corocznie przez Komisję Europejską. W tym roku konkurs skierowany jest do uczniów urodzonych w 1996 roku. W Polsce wylosowanych zostało 51 szkół, w tym nasza szkoła. Każdą szkołę reprezentować będzie pięcioro uczniów, którzy wezmą udział w etapie europejskim. Opiekunami konkursu są panie Angelika Kłos i Aneta Jończyk.

W naszej szkole na etapie szkolnym z tłumaczeniem tekstu najlepiej poradzili sobie: Patryk Tobiasz II Ac, Klaudia Kardas II b, Szymon Czerski II b, Tomasz Siemierzewicz II d, Adam Wojtaś II d. To właśnie oni będą reprezentować naszą szkołę 28 listopada w konkursie międzynarodowym. Trzymamy kciuki! GOOD LUCK !!!

Więcej informacji o konkursie np. regulamin, ważne terminy, teksty konkursowe z lat ubiegłych można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/translatores/index_pl.htm


Uwaga! W związku z przejściem na nową, udoskonaloną wersję Dziennika elektronicznego, od 18 listopada logujemy się do UONET+. Link znajduje się powyżej. Instrukcja obsługi nowego Dziennika
14.11.2013 r. klasa III ET wraz z wychowawczynią Beatą Kryczką oraz Elżbietą Lipską odwiedziła Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Rykach. Młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat zbiorów tej biblioteki i jej funkcjonowania oraz poznała zasady korzystania z niej.

12.11.2013 r. - Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie Bóbr, który jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, zainicjowanym w roku 2004 na Litwie, na wzór Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Konkurs Bóbr jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajach.

W Polsce, organizatorami Konkursu Bóbr są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz firma VULCAN z Wrocławia, a wsparcia udzielają Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Toruniu, Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej (SNTI) z siedzibą we Wrocławiu oraz Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie na niej lub wykonaniu innych czynności z pomocą komputera, prowadzących do rozwiązania. Zobacz przykładowe zadania z konkursu

Najlepsze wyniki uzyskali: Paweł Ciota, Eryk Jakubik i Tomasz Siemierzewicz z klasy II d TI. Opieka merytoryczna - Renata Dróbek


12 listopada Komisja Konkursowa w składzie: Elżbieta Lipska – bibliotekarz, Agnieszka Tomaszek-Beczek – bibliotekarz, Grzegorz Kornas – v-ce dyrektor, podsumowała i dokonała oceny prac konkursowych na logo biblioteki szkolnej. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce – Marcin Kuźma kl. I DT, II miejsce – Daniel Łagodziński kl. I DT, III miejsce – Karol Pudło kl. I DT, IV miejsce – Grzegorz Strąk kl. IV DT. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a laureatom GRATULUJEMY!!!

Bibliotekarze oraz Szkolny Klub Wolontariusza zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszy stroik świąteczny. Prace zostaną wystawione na sprzedaż podczas kiermaszu bożonarodzeniowego, a za zebrane pieniądze Wolontariusze zakupią paczki dla dzieci z najuboższych rodzin. Termin składania prac 9.12.2013 r. Regulamin konkursu


W dniach od 18 listopada do 10 grudnia br. Biblioteka szkolna zaprasza na KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI z hurtowni Tuliszków.
13 listopada 2013 społeczność szkolna spotkała się na apelu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości poświęconej ojczyźnie i wolności. 11 Listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Z tej okazji klasa III bt oraz I act pod opieką pań Barbary Polak i Ewy Kłosowskiej przygotowała patriotyczny montaż, który przypominał burzliwe losy Polaków i ważne etapy odzyskania wolności oraz skłonił do refleksji.
W dniu 13 listopada 2013 roku klasa I dt wraz z klasą I et zorganizowała wycieczkę do Warszawy. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas: I d, I e, I b, II d oraz III a. Opiekę nad uczniami sprawowali p. Angelika Kłos, p. Anna Wesołowska oraz p. Przemysław Piskorski. W programie wycieczki znajdował się spacer po Starym Mieście, lekcja w muzeum geologicznym, pt. "Co niósł lądolód" oraz projekcja filmu "Mój biegun". Uczestnicy wycieczki już planują kolejną wyprawę szkolną!

8 listopada 2013 roku w naszej szkole odbyła się XX edycja konkursu matematycznego „OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES. PLUS - Matematyka. Plus”, którego inicjatorem była firma Amermedia Sp. z o.o., szkolnym koordynatorem była pani Jadwiga Mościcka – Wróbel. Opiekunami konkursu były nauczycielki matematyki Agnieszka Bilicz i Ewa Kłosowska. Konkurs jest organizowany dla zwiększenia motywacji uczniów w poznaniu tajników wiedzy matematycznej. Do turnieju przeprowadzonego w szkole przystąpiło łącznie 31 uczniów. Młodzież uczestnicząca w ogólnopolskim konkursie otrzymała te same zadania wspólne dla danej kategorii wiekowej. Organizator konkursu zobowiązał się do przekazania wyników w terminie do 10 stycznia 2014 roku.


5 listopada br. maturzyści Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 wspólnie z wychowawcami: Renatą Dróbek (kl. IV dt), Piotrem Kusalem (kl. IV at) i Krystianem Piecykiem (kl. IV bt)  przyjechali Na Jasną Górę. Pielgrzymkę poprowadził ks. Tomasz Oponowicz. Częstochowskie Sanktuarium to miejsce ważne dla wszystkich chrześcijan, miejsce, które pozostaje w pamięci i wywiera pozytywny wpływ na dalsze życie. Tu każdy może się wyciszyć i zbliżyć do Boga.
Młodzież modliła się podczas Drogi Krzyżowej na Wałach, w czasie Mszy św. którą celebrował kś. Tomasz, różańca i indywidualnego czuwania przed wizerunkiem Matki Bożej.
Maturzyści mieli możliwość podziwiać wspaniałe zabytki architektury, zobaczyć najpiękniejsze zbiory przechowywane w skarbcu oraz Sali Rycerskiej.

4 listopada - Dzień Otwarty dla Rodziców.  Zapraszamy Państwa w godzinach od 15:00 do 17:00.

Wyniki Konkursu: „Zdrowie to nasz skarb”. W dniu 25 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 37/2013 Starosty Ryckiego z dnia 17 października 2013 roku w składzie: Konrad Tarnowski – Przewodniczący Komisji – Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Wojciech Niedziółka – Członek Komisji – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach, Joanna Chrzanowska - Członek Komisji – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rykach, Anetta Okoń - Członek Komisji – Starostwo Powiatowe w Rykach, dokonała przeglądu i oceny prac konkursowych przyznając następujące nagrody: W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce - Patryk Beczek (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach), II miejsce - Damian Mitura (Zespół Szkół w Sobieszynie), III miejsce- Michał Dziubak (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach). Foto


Samorząd uczniowski BARDZO dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i pozostałym pracownikom szkoły, którzy w dniach 23-24.10.2013 przyłączyli się do akcji "Kartka dla Oliwki" !!! Celem akcji było spełnienie marzenia Oliwki, która zmaga się z chorobą nowotworową, a jej największym marzeniem było otrzymanie jak największej ilości kartek  urodzinowych. Wysłaliśmy do Oliwki ponad 100 kartek !! Na każdej kartce napisane były ciepłe słowa i życzenia dla dzielnej dziewczynki! Bardzo DZIĘKUJEMY za szybką mobilizację i poważne potraktowanie akcji ! Oliwka otrzymała tak dużo kartek urodzinowych, że musiały zostać dowiezione w sześciu ciężarówkach! Mamy nadzieję, że wszystkie życzenia się spełnią !!!


24 października 2013 roku w Zespole Szkół w Kłoczewie odbyło się podsumowanie kolejnej edycji Powiatowego Etapu Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego. W ubiegłym roku szkolnym do Alertu przystąpiło 18 szkół z terenu powiatu Ryckiego, w tym 6 szkół ponadgimnazjalnych.  W kategorii - szkoły ponadgimnazjalne wyniki przedstawiają się następująco:

Miejsce I. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach  DYPLOM

Miejsce II. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie

Miejsce II. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach

Miejsce III. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach

Miejsce IV. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie

Miejsce V. Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

Nagrody ufundowali: Zarząd Powiatu w Rykach, Burmistrz Miasta Dęblina, Wójt Gminy Kłoczew, Wójt Gminy Nowodwór oraz Burmistrz Ryk.


22 października 2013 roku w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z Janiną Ostrzyżek, autorką tomiku poezji pt. "Codzienność". Mieliśmy na nim możliwość posłuchania poezji w wykonaniu naszej młodzieży oraz samej autorki. Doznaliśmy wielu wrażeń artystycznych oraz poznaliśmy bliżej warsztat pracy poetki. Każdy uczestnik miał też za zadanie napisać na kartce, co ostatnio go zachwyciło. Wypowiedzi zostały przeczytane i stanowiły zachętę do pozytywnego spojrzenia na rzeczywistość. Wszyscy uczestnicy otrzymali od pani Ostrzyżek pamiątkowe kartki z wierszami, ozdobione grafiką Bogdana Grudniaka, na których mogli uzyskać autograf.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, której sprzyjał odświętny wystrój biblioteki, poezja śpiewana w wykonaniu Starego Dobrego Małżeństwa i Antoniny Krzysztoń oraz muzyka instrumentalna Briana Crain’a.

W dniu 18.10.2013 r. Wolontariusze z naszej szkoły opiekowali się wychowankami Samorządowego Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej w Rykach. Wolontariusze pomagali maluchom z okazji gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowych połączonych z 35-leciem istnienia przedszkola. Wolontariusze opiekowali się podopiecznymi przedszkola, pomagali w karmieniu, utrzymaniu higieny i organizowali zabawy ruchowe i plastyczne. Zapraszamy do obejrzenia foto relacji!


11 października 2013 r. odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który przygotowali uczniowie z klas II d i III d technikum informatycznego pod opieką pań Agnieszki Bilicz i Anety Jończyk. Pierwszą część uroczystości stanowiła scenka rozgrywająca się jednocześnie w pokoju nauczycielskim i w klasie. W tej części ukazana została szara rzeczywistość szkolna.  Następnie uczniowie wcielili się w role wielkich i mniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej, takich jak zespół Weekend czy alternatywny artysta Cezik. Dodatkową atrakcją był występ Artura Burczyńskiego, ucznia technikum dla dorosłych, który zaprezentował próbkę tańca jump style.

Zgodnie z istniejącą w internacie tradycją w dniu 8 października 2013 r. odbyło się uroczyste pasowanie nowych wychowanków. Tym samym zostali oni oficjalnie przyjęci do społeczności naszej placówki. Uroczystość przygotowali przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu, tj. Dagmara Syta, Mateusz Latek i Damian Syta pod opieką wychowawczyni grupy kursu pani Ewy Jeżewskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Panowie Dyrektorzy Marek Ochap, Grzegorz Kornas oraz wychowawczyni grupy stałej Pani Agnieszka Bilicz. Nasi nowi podopieczni zostali poddani próbie męstwa, a następnie złożyli uroczystą przysięgę dotyczącą etycznego zachowania w internacie. Uroczystego pasowania dokonał Pan Dyrektor Grzegorz Kornas. Później wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział konkursach zręcznościowych i zdobywać nagrody.


Uwaga! Zapraszamy do udziału w Szkolnym konkursie plastycznym, którego tematem jest: "Wpływ zanieczyszczenia odpadami środowiska na zdrowie człowieka". Konkurs ma na celu między innymi kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych młodzieży. Przewidywany termin składania prac - do 30 października 2013 r. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy szansę na udział w bezpłatnej wycieczce. Zapoznaj się z regulaminem


Zbieraj nakrętki dla Natalki!!! Samorząd Uczniowski zwraca się do Was o pomoc! Przyłączcie się do naszej akcji. Pomórzcie Natalce. Więcej
7.10.2013 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców. Zapraszamy Państwa w godzinach od 15:00 do 17:00.
30.09.2013 r. - Zgodnie ze zwyczajem 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczyny z klasy I dt postanowiły zorganizować niespodziankę swoim kochanym kolegom z klasy! Najpierw w klasie zorganizowały poczęstunek na którym chłopcy mogli skosztować pysznego tortu, a następnie cała klasa wybrała się na kręgle aby jednocześnie świętować oraz integrować się! Uczniowie mieli okazję poznać się lepiej i zawiązać nowe przyjaźnie! Foto
Uwaga! biblioteka szkolna ogłasza Konkurs na Ex libris. Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej do biblioteki szkolnej lub na adres e-mailowy agatomaszek@op.pl do 31 października 2013 r. Regulamin konkursu

25.09.2013 r. odbyła się I akcja honorowego krwiodawstwa w roku szkolnym 2013/2014, 48 uczniów oddało 21,6 l krwi. Dziękujemy za dar serca! Kolejna akcja odbędzie się 4.12.2013 r.


W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Starostwo Powiatowe w Rykach ogłasza konkurs pn. "Zdrowie to nasz skarb" przeznaczony dla uczniów placówek oświatowych wszystkich typów szkół z terenu Powiatu Ryckiego. Celem konkursu jest:
 • propagowanie treści antytytoniowych oraz pozyskanie nowych, ciekawych projektów i wykorzystanie ich w działaniach informacyjno - edukacyjnych,
 • propagowanie treści z zakresu zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom nowotworowym, chorobom układu krążenia i chorobom odtytoniowym,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie - "Twoje zdrowie w Twoich rękach",
 • wykorzystanie i rozwijanie wśród młodzieży umiejętności z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • rozbudzanie wrażliwości i świadomości istniejących zagrożeń i metod zapobiegania chorobom: układu krążenia, nowotworowym i odtytoniowym.

Zgodnie z celami konkursu, w kategorii szkoła ponadgimnazjalna - uczestnicy przygotowują prezentację multimedialną związana tematycznie z zapobieganiem oraz wiedzą na temat chorób nowotworowych. Tematy: "Jak się ustrzec przed nowotworem" lub "Lepiej zapobiegać niż leczyć". Prezentacje należy dostarczyć do dnia 17 października 2013 r. do Pani Renaty Dróbek. Komisja konkursowa wytypuje 3 najlepsze prace, które wezmą udział w drugim etapie konkursu w siedzibie Starostwa Powiatowego w dniu 30 października 2013 r. Autorkami konkursu są: Anetta Okoń i Barbara Okleja. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Hanna Czerska - Gąsiewska - przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach oraz Anna Baracz - Dyrektor PCDZN w Puławach. Więcej informacji w Regulaminie


24.09.2013 r. - Znak postępowania 2/2013. Dotyczy zapytania ofertowego na: praktyczną naukę jazdy samochodem przeprowadzenie praktycznej nauki jazdy samochodem kategoria B dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. INFORMACJA O ZMIANIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. więcej


Konkurs !!! W związku z tym, iż w listopadzie 2013 roku odbędzie się w szkole już po raz drugi TYDZIEŃ FILMOWY, tym razem pod hasłem „By czas nie zaćmił i niepamięć” — II wojna światowa oczami filmowej kamery, zapraszamy wszystkie osoby chętne do przygotowania prezentacji multimedialnych na temat następujących filmów:

 1. Jutro idziemy do kina (2007), reż. M. Kwieciński.;

 2. Tajemnica Westerplatte (2013), reż. P. Chochlew;

 3. Syberiada polska (2013), reż. J. Zaorski;

 4. Katyń (2007), reż. A. Wajda;

 5. Niepokonani (2010), reż. Peter Weir;

 6. Baczyński (2013), reż. K. Piwowarski

Każdy z uczestników może przygotować jedną prezentację na temat wybranego filmu. Najlepsze prace zostaną wykorzystane w czasie imprezy, a wyróżnione osoby otrzymają cenne nagrody rzeczowe i dyplomy. Prace można oddać osobiście Organizatorom lub wysłać drogą e-mailową na podane niżej adresy: a.wesolowska1@wp.pl, agnieszkajaron1@wp.pl. Termin oddania prac upływa 14 listopada 2013 roku. Organizatorzy: Agnieszka Jaroń, Anna Wesołowska


Uwaga! Nowy plan lekcji! Obowiązuje od 23 września 2013 r. do 8 listopada 2013 r. Sprawdź zmiany
Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 25 września 2013 r. (środa) w godz. od 9:00 do 14:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To pierwsza akcja w tym roku szkolnym.

20.09.2013 r. czterdziestoosobowa grupa uczniów naszej szkoły jak co roku wybrała się na Wystawę AGROSHOW. Piętnasta już edycja Wystawy AGROSHOW odbyła się tradycyjnie w Bednarach k/ Poznania. Impreza miała charakter plenerowy i jest największą tego typu imprezą w Europie. Jest to miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. W Wystawie wzięło udział blisko 800 wystawców z 20 krajów. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w pokazach maszyn podczas pracy, spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych instytucji rządowych związanych z rolnictwem, uczestniczenia w sesji seminaryjnej. W piątek oprócz uczniów naszej szkoły wystawę odwiedziło 30 000 osób!!! Pogoda dopisała, a uczniowie z zadowoleniem przemierzali stoiska wystawowe. Pomysłodawcą wyjazdu był Pan Tadeusz Wałachowski, a wspierali go Panowie Piotr Kusal i Witold Wojtaś oraz Pani Angelika Kłos. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Agroshow 2013.


17 września odbył się apel z okazji 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie klasy III CT pod opieką wychowawczyni Anny Marciniak przygotowali montaż słowno- muzyczny poświęcony tamtym wydarzeniom. Ta żywa lekcja historii w wykonaniu naszych uczniów była doskonałą okazją do posłuchania wierszy i piosenek nawiązujących tematyką do tego okresu. Ilona Piszczek i Agnieszka Pawłowska śpiewały piosenki opowiadające o losach Polaków na frontach II wojny światowej.
17.09.2013 r. (wtorek) o godzinie 16:00 - spotkanie Dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych. Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w klasach. Ze względu na ważność omawianych spraw obecność rodziców jest obowiązkowa.
18.09.2013 r. (środa) o godzinie 16:00 - spotkanie Dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych. Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w klasach. Ze względu na ważność omawianych spraw obecność rodziców jest obowiązkowa.

16.09.2013 r. - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2001 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z poź. Zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na praktyczną naukę jazdy samochodem przeprowadzenie praktycznej nauki jazdy samochodem kategoria B dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Otrzymano oferty od trzech oferentów. Zawiadamia się o wyborze oferty złożonej przez wykonawców: więcej>>


Uwaga słuchacze szkół dla dorosłych! Pierwsze zajęcia odbędą się w piątek 13 września 2013 r. Plan zajęć dla LO dla dorosłych i TUMdD
Plan lekcji od 9 do13 września 2013 r.

9 września 2013 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Małgorzatą Gutowską Adamczyk, które odbyło się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rykach. Małgorzata Gutowska - Adamczyk to pisarka, dziennikarka, historyk teatru oraz scenarzystka filmowa (m.in. serial „Tata, a Marcin powiedział”). Przez krótki okres była nauczycielką języka polskiego i łaciny w LO w Mińsku Mazowieckim. Jest autorką wielu powieści młodzieżowych, np. „Niebieskie nitki”, „13. Poprzeczna”, „Mariola, moje krople” oraz  bestselerowej sagi dla dorosłych pt. "Cukiernia Pod Amorem”. Spotkanie przybliżyło uczestnikom twórczość pisarki oraz pokazało panią Gutowską jako osobę bardzo spontaniczną, otwartą i pełną poczucia humoru. Gościa ucieszyła w sposób szczególny obecność mężczyzn na spotkaniu. Męska część naszej młodzieży w dowcipny sposób została zachęcona do czytania książek. Czytanie nie tylko przyczynia się do osobistego rozwoju, ale też zapewnia powodzenie u kobiet, dzięki nabywaniu umiejętności pięknego wysławiania się. Bo która kobieta jest w stanie oprzeć się mężczyźnie, który mówi inteligentnie, ładnie i dowcipnie, nawet jak jest brzydki jak noc?...:-)


04.09.2013 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego (w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie praktycznej nauki jazdy samochodem - kategoria B dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach. więcej
Uwaga uczniowie! Kiermasz używanych podręczników odbędzie się 5 i 6 września (czwartek, piątek) na długiej przerwie na placu szkolnym.
Uwaga!!! Wyprawka szkolna i pomoc socjalna dla uczniów z terenu Gminy Ryki! Koniecznie przeczytaj!

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się 2 września 2013 r. o godzinie 9:00 na placu szkolnym.


 

Informujemy absolwentów, że 30 sierpnia (piątek) od godziny 9:00 w sekretariacie szkoły można odbierać Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe!


Zestawy podręczników i programy nauczania na rok szkolny 2013/2014:


28.06.2013 r. społeczność szkolna podziękowała za wspólny rok spędzony w murach szkoły Pani Annie Stoń, która nauczała religii. Natomiast po dwuletniej pracy w naszej szkole rozstaliśmy się z księdzem Marcinem Dudzińskim. Zarówno uczniowie jak i pedagodzy z całego serca podziękowali pani Ani i księdzu Marcinowi za cierpliwość, zrozumienie, ciepło oraz codzienny uśmiech i moc pozytywnej energii. Galeria


28 czerwca zakończył się rok szkolny 2012/2013. Najlepsi uczniowie z naszej szkoły, dla której organem prowadzącym jest powiat rycki, odebrali z rąk Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Małgorzaty Grzechnik nagrody książkowe ufundowane przez Starostę Ryckiego.

Z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach nagrody otrzymali: Sieraj Cezary kl. II at (śr. 5,06), Ośko Mateusz kl. I act (śr. 5,00), Kryczka Dawid kl. II dt (śr. 5,00), Jędrys Mateusz kl. I bt (śr. 4,90), Sobiech Luiza kl. III dt (śr. 4,88), Matysiak Rafał kl. II sfz (śr. 4,81) oraz Kardas Klaudia kl. I bt (śr. 4,76). Serdecznie gratulujemy!


Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom, Pracownikom szkoły oraz Rodzicom składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzę, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Uczniom życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.  Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - Marek Ochap


OGŁOSZENIE-Informuję, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 br. (piątek) o godzinie 900 na placu szkolnym. W przypadku niesprzyjającej pogody uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej.

Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 - Marek Ochap17 - 18 - 19 czerwca 2013 r. - Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe! Ważne informacje:


12.06.2013 r. odbyła się V akcja honorowego krwiodawstwa, 36 uczniów oddało 16,2 l krwi. Łącznie w ciągu roku szkolnego 2012/2013 uczniowie naszej szkoły oddali 142,6 l krwi. Dziękujemy za dar serca!

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie angażują się w działania na rzecz środowiska lokalnego. Oto wymierny efekt - podziękowania dla Dyrektora, nauczycieli i uczniów biorących udział w następujących akcjach:


04.06.2013 r. odbyła się wycieczka ekologiczno - integracyjna do Bałtowa. Wycieczka została zorganizowana w ramach realizacji projektu ekologicznego ogłoszonego przez WFOŚN w Lublinie. Uczniowie zwiedzali: Park dinozaurów z przewodnikiem, Zwierzyniec Górny i Dolny, Oceanarium oraz Galerię zabytkowy młyn. Dużą atrakcją było Kino Emocji 5 D oraz kolejka górska. Po trudach zwiedzania zjedliśmy smaczny obiad w Ośrodku „Leśne Kąty”.


 

NAKRĘĆ SIĘ NA MECHANIK!!! Zostań reżyserem! Weź udział w Konkursie zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski. Więcej o konkursie, Regulamin

 


27 maja 2013 r. uczniowie klasy III D Technikum Informatycznego odwiedzili Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Rykach. Młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat funkcjonowania biblioteki oraz roli jaką pełni ona w środowisku. Zapoznała się z księgozbiorem biblioteki i z jego rozmieszczeniem na półkach. Klasa z zainteresowaniem obejrzała prezentowane im ciekawe pozycje czytelnicze, dowiedziała się również z jakich publikacji można korzystać w czytelni. Na koniec niektórzy uczniowie bardzo chętnie założyli sobie karty i wypożyczyli książki do domu. Galeria


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 12 czerwca 2013 r. (środa) w godz. od 9:00 do 14:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To piąta akcja w tym roku szkolnym!!!
27 maja 2013 r. - Dzień otwarty dla Rodziców uczniów III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku. Zapraszamy w godzinach od 15:00 do 17:00. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach przejściowych - 3 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 17:00.
15.05.2013 r. - Klasa III sz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w dniu 15 maja 2013 r. wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Spółdzielni socjalnej Parku Jurajskiego w Bałtowie. Wyjazd był sponsorowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w ramach projektu „Im wcześniej tym skuteczniej – innowacyjna metoda programowego wdrożenia uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zagadnienia ekonomii społecznej". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej - Projekty Innowacyjne. Podczas wycieczki uczniowie zapoznali się z historią i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnej. Odbyli ciekawą lekcję przyrody na ścieżce dydaktycznej. Otrzymali od fundacji „OIC Poland" bilety do parku rozrywki, aby aktywnie spędzić czas oraz zaproszenie na smaczny obiad.
6.05.2013 r. - zgodnie z harmonogramem - Dzień Otwarty. Serdecznie zapraszamy rodziców w godzinach od 15:00 do 17:00
„Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz rocznica naszej akcesji do Unii Europejskiej są niezwykle ważnymi symbolami dla naszej tożsamości. Dni te są także wspaniałą okazją do tego, by w czasie wolnym od nauki i pracy zamanifestować patriotyzm i przywiązanie do tego, co polskie. Gorąco zapraszamy (…) do wspólnego świętowania, do podkreślenia naszego poczucia wspólnoty i dumy z osiągnięć Polski.”
26.04.2013 r. - Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. 26 kwietnia absolwenci naszej szkoły zakończyli rok szkolny odbierając świadectwo ukończenia szkoły. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody Starosty Ryckiego. Życzenia pomyślności na maturze oraz zdobycia indeksu wymarzonej uczelni złożył absolwentom Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, wręczając najlepszym z pośród nich nagrody Starosty Ryckiego oraz listy gratulacyjne od Zarządu i Rady Powiatu. Najwyższe wyniki w nauce osiągnęli: Olek Rafał, Łukasiak Konrad oraz  Miłosz Damian - uczniowie klasy IV d Technikum Informatycznego. Uroczystość przygotowały klasy trzecie pod opieką wychowawców, część artystyczną przygotowała klasa III dt.
   
DZIEŃ OTWARTY DLA GIMNAZJALISTÓW - 30 kwietnia 2013 r.
 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

Serdecznie zapraszają

młodzież gimnazjalną na DZIEŃ OTWARTY  naszej szkoły!!!


Od 29 kwietnia (poniedziałek) - zmiana planu zajęć. Sprawdź zmiany!

Informuję, że uroczystość zakończenia roku szkolnego i rozdania świadectw ukończenia szkoły odbędzie się w dniu 26 kwietnia br. o godzinie 10:30 w sali gimnastycznej. Proszę uczniów o wcześniejsze rozliczenie kart obiegowych. Podpisano - Dyrektor szkoły: mgr inż. Marek Ochap


23.04.2013 r. - II Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ochronie Środowiska pod hasłem - „OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO WYZWANIEM XXI WIEKU”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego.Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Pan Stanisław Jagiełło, Starosta Powiatu Ryckiego oraz  Pani Anna Baracz, Dyrektor PCDZN w Puławach. W konkursie udział wzięło 21 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego. Więcej o konkursie i laureatach...


22.04.2013 r. - Kiermasz używanych podręczników. Uwaga maturzyści i uczniowie klas trzecich! W poniedziałek w godzinach od 11:20 do 11:35 (długa przerwa), na dziedzińcu szkolnym odbędzie się kiermasz podręczników. Serdecznie zapraszamy!
Uwaga! Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym. Tematem fotografii są "Miejsca w naszym powiecie i gminie, które posiadają szczególne walory przyrodnicze". Termin składania prac do 30 maja 2013 r. Regulamin konkursu

W dniach 15.04.2013 r. - 22.04.2013 r. w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach odbędzie się tydzień filmowy  „HOLOCAUST W FILMIE”. Sprawa Holocaustu i zagłady Żydów to bardzo trudny temat. Jednak kino go nie ominęło. Filmy podejmujące problem Holocaustu to nieprzecenione źródło wiedzy na temat ludobójstwa dokonanego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej, ale też przestroga dla wciąż pełnego uprzedzeń świata…

Pomysł ten to próba uczczenia  70. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, która mija 19 kwietnia. Powstanie wybuchło w 1943 roku i było wynikiem konieczności, a nie próbą dokonania bohaterskich czynów. Heroizm żydowskich bojowników nie wynikał z chęci zwycięstwa, był tragicznym krzykiem rozpaczy mordowanego narodu, próbą pokazania światu, że można umierać z godnością, wybrać sobie moment i rodzaj śmierci. Harmonogram


Dnia 12 kwietnia 2013 r. odbyły się w naszej szkole Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego organizowane przez Starostwo Powiatowe Ryki i Komendę Powiatową Policji dla szkół ponadgimnazjalnych. I miejsce w eliminacjach powiatowych zajęła drużyna z ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach w składzie: Jan Ostrzyżek II CT, Michał Cichecki II CT, Grzegorz Pieńkosz II SZ. Drużyna ta reprezentować będzie powiat rycki w Eliminacjach Wojewódzkich dnia 25 maja 2013r.


W dniu 12 kwietnia b.r. (piątek) o godzinie 9:00 w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, odbędą się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące Eliminacji Powiatowych można uzyskać pod numerem telefonu 81 865-12-97 u Pana Stanisława Gałęzowskiego - koordynatora organizacji ww. Turnieju. Regulamin Turnieju Motoryzacyjnego dostępny jest na stronie internetowej: http://www.pzm.pl. Zapraszamy zainteresowane szkoły do udziału w Turnieju. Zgłoszenia prosimy przesłać faksem na numer 81 865-12-97 do dnia 10 kwietnia 2013 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

W naszej szkole odbył się, tradycyjnie już, wieczorek poetycki. Dnia 11.04.2013 r. o godzinie 16.00 w sali internatu uczniowie z klasy I dt pod opieką pani Agnieszki Jaroń i pani Anny Wesołowskiej spotkali się z zaproszonymi gośćmi. Wieczorek w tym roku poświęcony był tematyce miłosnej. Uczniowie recytowali piękne wiersze i przytaczali cytaty i myśli dotyczące miłości. Wiersze i aforyzmy przeplatane były piosenkami miłosnymi śpiewanymi przez uczennice klasy II DT Agnieszkę Pawłowską i Ilonę Piszczek. Nie zabrakło brzmień gitary w wykonaniu pana Ireneusza Przybysza. Po godzinnych występach każdy z zaproszonych mógł napić się gorącej kawy i herbaty i zakosztować pysznego ciasta! Z ogromną niecierpliwością czekamy na kolejny wieczorek poetycki za rok!


W dniu 11.04.2013 r. odbył się w szkole specjalny pokaz służb ratowniczych przedstawiający Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia terroryzmem. Każda służba ratownicza opowiedziała o swoich działaniach na wypadek zagrożenia terrorystycznego. KP PSP w Rykach reprezentował  kpt. mgr inż. Paweł Banaszek - dowódca jednostki ratowniczo - gaśniczej. Przedstawicielami KP Policji byli Asystent Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego d/s nieletnich i kontaktu z placówkami oświatowymi st. sierż. Katarzyna Szewczuk i mł. asp. Michał Czelej. Medyczne Studium Zawodowe w Puławach reprezentowane było przez trzech ratowników medycznych pod opieką pani Danuty Tomaszewskiej. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda strój strażaka do walki z substancjami toksycznymi, jak również strój policjanta wkładany przy rozbrajaniu ładunków wybuchowych. Uczniowie byli bardzo zainteresowani pokazem i mamy nadzieję że bardzo dużo z niego zapamiętali!


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 10 kwietnia (środa) 2013 r.  w godz. od 9:00 do 14:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To czwarta akcja w tym roku szkolny

10.04.2013 r. w ramach profilaktyki nadciśnienia tętniczego uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z pielęgniarką szkolną panią Janiną Konopką, która przybliżyła uczniom problem i zagrożenia związane z nadciśnieniem. Następnie w ramach profilaktyki raka piersi przedstawicielka Sanepidu w Rykach pani Joanna Chrzanowska przeprowadziła z uczennicami ćwiczenia na fantomie piersi.


8.04.2013 r. w ramach profilaktyki uzależnień uczniowie naszej szkoły spotkali się z panią psycholog Beatą Rudnik, pracującą w Poradni Psychologiczno Pedagogiczne w Rykach. Po spotkaniu odbył się Happening Antynikotynowy ulicami miasta Ryki pod hasłem: „Rzuć palenie razem z nami".


9.04.2013 r. w sali w internacie odbyło się wielkanocne spotkanie dyrekcji, uczniów mieszkających w internacie, opiekunów i pracowników. Na spotkaniu zostały złożone wielkanocne życzenia, stoły przyozdobione były dekoracjami świątecznymi wykonanymi przez uczniów. Świąteczną atmosferę wprowadziły śpiewające uczennice Agnieszka Pawłowska i Ilona Piszczek, którym akompaniował pan Ireneusz Przybysz.


8 kwietnia 2013 r. - Dzień otwarty dla Rodziców. Zapraszamy Państwa w godzinach od 15:00 do 17:00.

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób życzy:

Dyrektor szkoły - Marek Ochap


27.0.2013 r. - uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w akademiach szkolnych z okazji Świąt Wielkanocnych oraz ósmej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Pierwsza akademia została przygotowana przez uczniów pod opieką pani Anny Stoń, drugie przedstawienie zostało zorganizowane pod kierunkiem pani Beaty Miłosz.

Z przykrością zawiadamiam, że w nocy z 23 na 24 marca zmarł Józef Tadeusz Wojtaś, Dyrektor zespołu szkół w latach 1991 - 2005. Więcej
 

Podpisano: Dyrektor ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka - Marek Ochap


25.03.2013 r. - W okresie od 14.01.2013 do 14.03.3013 w pracowniach kształcenia praktycznego ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka odbywał się kurs spawalniczy. W kursie uczestniczyło 12 uczniów naszej szkoły. Ukończyli oni kurs egzaminem potwierdzającym kwalifikacje. Kurs spawalniczy umożliwił im zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych - spawacza metodą MAG i MIG AL. Gratulujemy!
24 marca to Narodowy Dzień Życia. W związku z tym świętem w dniach 18.03 - 18.04.2013 r. biblioteka szkolna zaprasza na wystawę poświęconą problematyce życia człowieka od pierwszych chwil jego istnienia. Ekspozycja pokazuje piękno naszego rozwoju przed momentem narodzin.

W dniu 20.03.2013 roku nasza szkoła zainicjowała i zorganizowała koncert charytatywny dla małej Zosi. Koncert odbył się w kinie w Rykach i trwał ponad dwie godziny. Uczniowie bardzo licznie przybyli na koncert wraz z opiekunami aby zrelaksować się trochę, ale przede wszystkim po to, aby pomóc chorej dziewczynce, która zmaga się z ciężką chorobą nowotworową. Koncert prowadziła przewodnicząca szkoły Ewelina Poleska oraz przedstawiciel Wolontariatu Kamil Wieczorek.  Jako pierwsi na koncercie wystąpili chłopcy z zespołu Soul3Jump,którzy zaprezentowali taniec Jump Style. Zespół ten jest nam dobrze znany gdyż występuje w nim dwóch absolwentów naszej szkoły! Kolejną atrakcją był występ hip-hopowy Leona LRY i Piotrka P. Zaśpiewali oni kilka piosenek ze swojego repertuaru z naprawdę mądrym i pozytywnym przekazem. Koncert został zwieńczony występem zespołu LASIO COMPANIJA, który był reprezentowany przez trzech raperów i DJ. Zespół przekazał dużo pozytywnej energii i wciągnął całą widownię do wspólnej zabawy. razem z Lasiem całe kino śpiewało i skandowało na cześć Zosi! Wykonawcy podczas koncertu cały czas przypominali po co wszyscy zgromadzili się na koncercie, życzyli Zosi dużo zdrówka i siły. Mamy nadzieję, że w naszej szkole będzie więcej inicjatyw tego typu i że mała Zosia na następnym koncercie będzie bawiła się razem z nami!


20 marca 2013 r. w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach odbyła się III edycja Powiatowego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Pan Stanisław Jagiełło, Starosta Powiatu Ryckiego oraz Pani Anna Baracz, Dyrektor PCDZN w Puławach. Głównym celem konkursu było pogłębienie zainteresowań biologicznych uczniów, sprawdzenie znajomość wiedzy z zakresu promocji zdrowia oraz kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych. więcej o konkursie>>


W dniu 19.03.2013 r. w sali nr 8 odbył się wykład w ramach współpracy naszej szkoły z UMCS w Lublinie. Wykład został przeprowadzony przez doktora Kamila Fila. Wzięli w nim udział chętni uczniowie ze szkoły. Temat wykładu to : "Jak mówić aby inni nas słuchali? Podstawy Public Relations". Wykład bardzo zaciekawił uczniów, którzy mieli bardzo dużo pytań więc zaproszony gość został dłużej na spotkaniu i obiecał kontynuację współpracy z naszą szkołą .


Dnia 19.03.2013 r. naszą szkołę odwiedził pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Żaczek. Pan poseł spotkał się z młodzieżą klas drugich. Pan Żaczek przybliżył uczniom historię Sejmu oraz opowiedział o zadaniach wypełnianych przez Sejm. Następnie zarówno nauczyciele jak i uczniowie mogli zadać panu posłowi pytania.


W dniu 16 marca 2013 r. odbyło się uroczyste spotkanie Dyrektorów Szkół zakwalifikowanych do projektu „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”, inicjujące współpracę Uczelni z czterdziestoma szkołami ponadgimnazjalnymi z całej Polski. Nasza Szkołę reprezentował v-ce dyrektor ds. wychowawczych Grzegorz Kornas, który  z rąk rektora-komendanta WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka odebrał list intencyjny rozpoczynający współpracę pomiędzy uczelnią i naszą szkołą. Projekt ten realizowany jest w ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 3.3.4 „ Modernizacja treści i metod kształcenia”. Więcej o projekcie>>
Zmiana planu lekcji. Nowy plan obowiązuje od 18.03.2013 r. do 26.04.2013 r. Sprawdź zmiany!

W dniach od 6.03  do 15.03.2013 r. uczniowie należący do Wolontariatu oraz Samorządu Szkolnego poświęcali swój czas przygotowując wielkanocne ozdoby świąteczne. Efekt pracochłonnych starań był naprawdę zachwycający! Uczniowie przygotowali wspaniałe kolorowe i co najważniejsze ręcznie robione pisanki z różnych materiałów. Ozdoby zostały sprzedane w szkole, a dochód ze sprzedaży został przekazany na pomoc dla małej Zosi. Zapraszamy do galerii!


Uwaga! Zapraszamy do udziału w Szkolnym konkursie plastycznym, którego tematem jest: "Wpływ zanieczyszczenia wody na zdrowie człowieka". Konkurs ma na celu między innymi kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych młodzieży. Przewidywany termin składania prac - do 30 kwietnia 2013 r. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy szansę na udział w bezpłatnej wycieczce. Zapoznaj się z regulaminem
Przyłącz się do akcji Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego na rzecz Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Rykach! więcej o akcji...

Apel do Społeczności Szkolnej! Trwa konkurs "Pomóż nam doświadczać świata", organizowany przez Fundację Rosa. W konkursie można głosować na placówkę z Ryk - Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy. BARDZO PROSIMY o oddawanie głosów na naszą placówkę! Tak nie wiele trzeba aby pomóc! Wystarczą dwa kliknięcia codziennie, aby Fundacja Rosa sfinansowała wyposażenie sali dla dzieci niepełnosprawnych, w której będą mogły ćwiczyć, leczyć się i może na chwilę zapomnieć o swoim cierpieniu. BARDZO prosimy o przyłączenie się do akcji! Głosować można w terminie 4.03.2013 – 31.03.2013r. Każdego dnia uczestnik może oddać 1 głos. Zagłosuj na Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Rykach! http://www.fundacjarosa.pl/konkurs,placowka?iid=44


7.03.2013 r. - "Z nimi źle, a bez nich jeszcze gorzej" - pod takim hasłem 7 marca 2013 roku odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Kobiet zorganizowana pod czujną opieką wychowawców - tym razem samych panów:  Piotra Kusala, Leszka Jońskiego i Janusza Chudowolskiego.  W pierwszej części akademii uczniowie z klasy III AT przypomnieli historię Święta Kobiet. Następnie uczniowie klasy II DT zaprezentowali  krótki program satyryczny, w którym nie zabrakło dobrej zabawy, świetnych strojów oraz pięknych piosenek wykonanych przez uczennicę tej klasy Ilonę Piszczek. Wspaniała dekoracja została przygotowana przez uczniów klasy IV BT. Podsumowaniem akademii była myśl, że chociaż czasem ciężko wytrzymać z kobietą i nie jest łatwo ją zrozumieć to bez kobiet świat byłby smutny i szary! Na zakończenie prowadzący akademię w imieniu swoim, Samorządu Uczniowskiego oraz męskiej części społeczności szkolnej złożył wszystkim paniom życzenia. Nie zabrakło pięknych kwiatów dla wszystkich Pań pracujących w szkole. Pan Dyrektor Marek Ochap przyłączył się do życzeń dla wszystkich kobiet i podziękował za staranne przygotowanie apelu. Następnie pan Grzegorz Kornas wyróżnił ucznia klasy IV AT Dawida Nankiewicza za bardzo dobre wyniki w konkursie Oxford Matematyka Plus. Galeria

UWAGA! KONKURS FOTOGRAFICZNY! Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym! Temat  to: "Uczucia które mnie kształtują". Termin składania prac: 22 kwietnia 2013 roku. Ogłoszenie wyników konkursu: 25 kwietnia 2013 roku. Przeczytaj regulamin konkursu!


4.03.2013 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców. Zapraszamy Państwa w godzinach od 15:00 do 17:00.

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W związku z powyższym świętem w dniach 1 - 15 marca 2013 r. biblioteka szkolna zaprasza na wystawę poświęconą problematyce „żołnierzy wyklętych”. Wystawa zorganizowana została dzięki współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Rykach, która udostępniła swoje zbiory.


05.02.2013 r. - Znak postępowania 1/2013. Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę środków czystości do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


4 lutego 2013 r. (poniedziałek) - wywiadówka podsumowująca wyniki nauczania w 1 semestrze. O godzinie 15:30 ogólne spotkanie z Dyrekcją i nauczycielami w sali gimnastycznej, potem z wychowawcami w klasach. Wykaz sal Serdecznie zapraszamy.

31.01.2013 r. -  jak co roku odbyła się w naszej szkole zabawa choinkowa dla dzieci. W trakcie zabawy nie zabrakło ciekawych konkursów oraz najnowszych hitów tanecznych. Zgodnie z tradycją  pojawił sie także Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów dla najmłodszych!


31 stycznia 2013 r. podczas sesji Rady Powiatu w Rykach zostały wręczone nagrody dla laureatów etapu powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o samorządzie terytorialnym. Do etapu powiatowego przystąpiło 13 uczniów. Komisja Powiatowa powołana przez Starostę Ryckiego, na której czele stanął Tadeusz Oryl – Wicestarosta Rycki, postanowiła zakwalifikować do etapu wojewódzkiego czerech uczniów, w tym uczennicę klasy IV et Karolinę Niską (opiekun - nauczycielka historii Pani Barbara Polak). Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe z rąk Hanny Czerskiej – Gąsiewskiej – Przewodniczącej Rady Powiatu, Stanisława Jagiełło – Starosty Ryckiego i Tadeusza Oryla – Wicestarosty Ryckiego. Wojewódzki finał konkurs odbędzie się 22 lutego 2013r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Serdecznie gratulujemy!
30.01.2013 r. - W akcji honorowego oddawania krwi udział wzięło 81 uczniów, którzy łącznie oddali 36,45 l krwi. Dziękujemy za dar serca.
28.01.2013 r. - Zapytanie ofertowe nr 1/2013 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach w imieniu którego działa dyrektor szkoły mgr inż. Marek Ochap zaprasza do złożenia ofert na dostawę środków czystości o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartości kwoty ... więcej Załączniki: formularz cenowy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, umowa

23.01.2013 r. - OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA! Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach informuje o sprzedaży wyposażenia tj. sań, które zostały wycofane z użytkowania. Cena wyjściowa sań wynosi 500 złotych. Chętnych do zakupu w/w wyposażenia prosimy o złożenie pisemnych ofert z podaniem ceny.  Oferty należy złożyć w zaklejonych, podpisanych kopertach do sekretariatu szkoły w terminie: 30 stycznia br. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 30 stycznia 2013 r. o godz. 11:15. Protokół z otwarcia kopert


21.01. 2013 r. - Nowy plan lekcji. Sprawdź zmiany! Nowe dyżury nauczycieli
Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 30 stycznia (środa) 2013 r.  w godz. od 9:00 do 14:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To trzecia akcja w tym roku szkolnym.

22.01.2013 r. o godz. 15:00 rozpoczęcie kursu spawacza metodą MAG. Kurs prowadzony jest przy współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Lublinie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach w pracowniach kształcenia praktycznego. Obecnie trwa rekrutacja na kurs "Wózki widłowe z napędem spalinowym i elektrycznym". Przewidywane rozpoczęcie kursu 28 lutego 2013r. Zapisy u kierownika pracowni kształcenia praktycznego Pana Stanisława Gałęzowskiego.


15.01.2012 r. - Informacja dla nauczycieli języka polskiego i uczniów klas maturalnych. Informuję, że zgodnie z procedurami dotyczącymi organizacji  egzaminu maturalnego, na 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego tj. 7 maja  2013r., zdający zdają wykaz bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu z języka polskiego. Termin ten mija... więcej
13 stycznia 2013 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz dwudziesty pierwszy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Pieniądze zebrane w 21 Finale zostaną podzielone - połowa zostanie wykorzystana na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka, połowa na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych. Pośród wolontariuszy WOŚP nie zabrakło naszych uczniów. Paweł Figacz III DT, Ewelina Poleska II ET, Kacper Bartyś I DT, Adrian Wnuk I DT, Patryk Tobiasz I ACT godnie reprezentowali naszą szkołę wspierając działania Jurka Owsiaka. Paweł Figacz oraz Patryk Tobiasz mieli także okazję pojechać do studia WOŚP do Warszawy aby poczuć szaloną i wspaniałą atmosferę tej akcji charytatywnej. Galeria
Pliki do pobrania:
Sprawozdanie wychowawcy klasy po 1 semestrze - rok szkolny 2012/2013 -
plik
Sprawozdanie opiekuna semestru po 1 semestrze - rok szkolny 2012/2013 -
plik

Informacja dla słuchaczy Technikum Uzupełniającego Mechanicznego dla Dorosłych oraz nauczycieli uczących w tej szkole. Pierwsze zajęcia dla semestru II i VI odbędą się w dniach 25, 26 stycznia 2013 r.
7.01.2013 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców. Zapraszamy Państwa w godzinach od 15:00 do 17:00.
3.01.2013 r. - Do naszej szkoły zawitał mistrz Jurij Ziniewicz. Przyjechał do nas z "Pokazem Możliwości Ludzkiego Organizmu". Jurij to z jednej strony człowiek zagadka, z drugiej sprawdzony dydaktyk i nauczyciel, który chętnie podzielił się z nami swoją wiedzą i umiejętnościami. Mistrz ninjitsu i karate tradycyjnego ma na swoim koncie Rekord Guinnessa, wiele wygranych turniejów sztuk walk oraz epizod filmowy - wykonywał on sceny kaskaderskie w filmie "Ogniem i Mieczem". Pokaz w naszej szkole trwał ponad dwie godziny. Mistrz Jurij zapraszał do udziału w pokazach nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, dyrekcję oraz pracowników administracji. Poprzez swoje pokazy w szkołach uczy młodzież, iż nie znamy kresu naszych możliwości a do  sukcesu w każdej dziedzinie dochodzi się dzięki wytrwałej pracy. Zachęcamy do obejrzenia foto-relacji z tego wydarzenia!

21.12.2012 r. - Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie pod opieką katechetów przygotowują Jasełka. W tym roku wzruszające przedstawienie przygotowała Pani Beata Miłosz. Słowa utworu zespołu Dżem: "...jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic a nic, chwila, która trwa może być najlepszą z Twoich chwil..." sprawiły, że minuta ciszy, jaką uczciliśmy pamięć byłego Starosty Ryckiego Pana Leszka Filipka nabrała szczególnego znaczenia. Dyrektor Ochap podkreślił w krótkim przemówieniu, abyśmy o tym pamiętali i doceniali wartość Rodziny - nie tylko przy świątecznym stole, ale także na co dzień.


17.12.2012 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców  w godzinach od 15:00 do 17:00. Zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, wychowawcy poinformują Państwa o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr.
10.12.2012 r. - Dnia 10.12.2012 w naszej szkole odbył się I Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii. W konkursie udział wzięło 24 uczniów z klas drugich.  Konkurs składał się z 20 pytań zamkniętych, 6 otwartych oraz mapki. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 34. Gratulujemy wygranym wiedzy!
Wyniki konkursu:
I miejsce - Ewelina Poleska kl. II et 25 punktów
II miejsce - Marek Bichta kl. II dt 23 punkty
III miejsce - Grzegorz Pyra kl. II dt 19 punktów 
Galeria

7.12.2012 r. - Mikołajkowe Gofrowanie odbyło się w naszej szkole po raz pierwszy! Członkowie Samorządu Uczniowskiego od samego rana piekli pyszne gofry, aby potem na długiej przerwie sprzedać je i powiększyć skarbonkę SU.  Ku zadowolenie SU Mikołajkowe Gofrowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów oraz pracowników szkoły. Mamy nadzieję że to wydarzenie wejdzie na stałe do kalendarza szkolnego! Galeria

Dnia 6.12.2012 r. uczniowie należący do Wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego pracowali jako wolontariusze w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 i Samorządowym Przedszkolu Nr 5. Uczniowie pomogli w organizacji Mikołajek dla najmłodszych przedszkolaków wcielając się w role  Mikołajów, Reniferów oraz Pomocników Mikołaja. Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej z tego wydarzenia. Galerie


5.12.2012 r. - Uwaga uczniowie! Zapraszamy do udziału w I Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii, który odbędzie się 10 grudnia o godzinie 11:30 w sali Nr 12. Więcej o konkursie>>

4.12.2012 r. - Goście z Ukrainy. W dniu 4 grudnia 2012 roku gościliśmy w naszych progach delegację z Kowla w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. Gościom towarzyszyła Pani Małgorzata Grzechnik – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach. Delegację powitali w naszych progach Panowie dyrektorzy, kierownik pracowni kształcenia praktycznego oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Wizyta miała na celu zapoznanie gości z ofertą edukacyjną szkoły oraz warunkami jakimi dysponuje nasza placówka pod kątem kształcenia zawodowego. Przyjaciele z Ukrainy mieli możliwość zobaczenia pracowni: przedmiotowych, zajęć praktycznych oraz ich wyposażenia. Ponadto odwiedzili Internat znajdujący się przy szkole chcąc zapoznać się z warunkami mieszkaniowymi i socjalnymi panującymi w naszym obiekcie. Zainteresowanie szczegółami ze strony delegacji było bardzo duże. Goście byli pod ogromnym wrażeniem naszej bazy dydaktycznej, warunkami panującymi w placówce oraz serdecznym przyjęciem. Na pożegnanie obiecali odwiedzić nas wkrótce w bardziej licznym składzie i na dłuższy czas. Mamy nadzieje na zacieśnienie współpracy z przyjaciółmi z Ukrainy. Galeria


Od 3.12.2012 r. (poniedziałek) - zmiana planu zajęć. Nowy plan obowiązuje do 18.01.2013 r., czyli do końca pierwszego semestru. Sprawdź zmiany!
3 grudnia 2012 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców  w godzinach od 15:00 do 17:00
Dnia 28 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 odbył się turniej siatkarski pamięci Andrzeja Zakrzewskiego pod patronatem Starosty Ryckiego. W zawodach uczestniczyli uczniowie i uczennice z ryckich szkół średnich. Najlepszym zespołem męskim została drużyna naszej szkoły. Reprezentantki naszej szkoły zajęły miejsce trzecie. Wyniki końcowe turnieju:
Chłopcy: ZSZ nr 2 - ZSZ nr 1 2-1(20 - 25,10), ZSZ nr 1 - LO 2-1(16 - 24,4), ZSZ nr 2 - LO 2-0(27 - 19). Dziewczęta: ZSZ nr 1 - ZSZ nr 2 0-2(24 - 16), ZSZ nr 1 - LO 1-2(23 - 14,5), ZSZ nr 2 - LO 2-1(21 - 22,12). Drużyna męska: Michał Czerski, Szymon Czerski, Bartłomiej Grzesiak, Marcin Hejduk, Mariusz Jawoszek, Mateusz Jędrys, Maciej Koczański, Rafał Matysiak, Grzegorz Pieńkosz, Dominik Sulej, Artur Sycha, Kamil Wesołowski. Drużyna żeńska: Paula Antoniak, Kamila Gregorczyk, Paulina Jaroniec, Katarzyna Madoń, Bożena Miażdżyk, Ilona Pizczek, Karolina Szcześniak, Paulina Wojtaś, Monika Żukowska.

Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 28 listopada (środa) 2012 r.  w godz. od 9:00 do 14:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To druga akcja w tym roku szkolnym.
20.11.2012 r. - Zapytanie ofertowe Nr 4/2012. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego (w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa maszyn i narzędzi służących do utrzymania czystości w okresie jesienno zimowym". Szczegóły zamówienia
19 listopada o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami i uczniami klas maturalnych w sprawie organizacji Studniówki 2013.
14.11.2012 r. - Uroczysty Apel z okazji Święta Niepodległości przygotowany przez uczniów klas: I act, II ct i II dt pod opieką Pani Anny Marciniak oraz Jadwigi Mościckiej Wróbel. Galeria

Harmonogram Próbnej Matury z OPERONEM 2012:

- 20 listopada 2012 roku, godz. 8.00 – próbna matura z języka polskiego w zakresie podstawowym. (4 godziny lekcyjne)

- 21 listopada 2012 roku, godz. 8.00 – próbna matura z matematyki w zakresie podstawowym. (jw.)

- 22 listopada 2012 roku, godz. 8.00 – próbna matura z języka angielskiego i rosyjskiego w zakresie podstawowym (3 godziny lekcyjne)
 
Po zakończeniu próbnych egzaminów uczniowie klas maturalnych wracają na zajęcia zgodnie z planem lekcji.


Od 12.11.2012 r. - zmiana planu lekcji! Nowy plan. Zmienił sie także harmonogram dyżurów nauczycieli. Sprawdź zmiany!

7 listopada 2012 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach odbyło się spotkanie z Kazimierzem Kasprzakiem. Kazimierz Kasprzak z wykształcenia jest technologiem żywności, z zawodu – dziennikarzem, z pasji – podróżnikiem i „obieżyświatem”. Jest pierwszym mieszkańcem Lubelszczyzny, którego nogi stanęły na wszystkich kontynentach. Jest członkiem Klubu Siedmiu Kontynentów. Podczas swych podróży przebył przez wszystkie strefy klimatyczne. Dotychczas odwiedził ok. 100 krajów. Zaowocowało to wieloma publikacjami, w tym w prasie polonijnej. Przebywał u rodaków w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Australii, w Kazachstanie i na Syberii. Podczas swych podróży Kazimierz Kasprzak nie rozstaje się z aparatem fotograficznym. Zdjęcia, obok podróży, są drugą jego pasją. Chętnie pokazuje swe fotografie, organizując wystawy w różnych miejscach Polski.

Wystawę poświęconą Antarktydzie można było przez dwa tygodnie podziwiać w bibliotece szkolnej ZSZ nr 1. Jej finałem było spotkanie, podczas którego pan Kasprzak zabrał uczestników w podróż „na koniec świata”, dzieląc się swoimi wrażeniami i wspomnieniami z wyprawy na Antarktydę. Kazimierz Kasprzak zaprasza na swoją stronę: www.dookolaswiata.lublin.pl


5.11.2012 r. - W lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Z naszej szkoły stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali: Luiza Sobiech i Cezary Sieraj. Dyplomy wręczał m. in. Włodzimierz Karpiński, wiceminister resortu administracji i cyfryzacji oraz Jolanta Szołno - Koguc, wojewoda lubelski. Stypendyści, przyjmijcie gratulacje od całej społeczności szkolnej.
5.11.2012 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców  w godzinach od 15:00 do 17:00
02.11.2012 r. - Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach informuje, że z dniem 31 października 2012 r. zakończono realizację projektu nr POKL.09.02.00-06-104/10 „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
20.10.21012 r. - W dniu 17 października odbył sie konkurs "Z polszczyzną za pan brat" zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy: Panią Elżbietę Lipską i Panią Agnieszkę Tomaszek - Beczek. Oto zwycięzcy: I miejsce - Konrad Łukasiak, kl. IV DT - 52,5 pkt. oraz Jakub Komosa, kl. II ET - 52,5 pkt., III miejsce - Adrian Sobczak, kl. II ET - 51,5 pkt. Gratulujemy!
Uwaga! Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym! Temat  to: "Walory przyrodnicze powiatu ryckiego". Przewidywany termin składania prac: 15 listopada 2012 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 listopada 2012 roku. Regulamin konkursu
12.10.2012 r. - Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie klas informatycznych: IV d, IV e, II d, pod opieką Pani Angeliki Krulikowskiej i Pana Daniela Kani. Po części artystycznej Dyrektor szkoły Pan Marek Ochap wręczył nagrody wyróżniającym się w pracy  nauczycielom. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. galeria
Od 8.10.2012 r. obowiązuje nowy plan lekcji! Sprawdź zmiany! Nowy plan
3.10.2012 r. - Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji powiatowego etapu Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego. W roku szkolnym 2011/2012 do Alertu przystąpiło aż 16 szkół z naszego terenu, w tym: 4 szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem założycielskim jest Powiat Rycki. Tegoroczne uroczystości odbyły się w naszej szkole. W trakcie uroczystości wręczono dyplomy oraz informacje o przyznanych nagrodach rzeczowych i pieniężnych w konkursie. Nagrody ufundowali: Zarząd Powiatu w Rykach, Burmistrz Miasta Dęblina, Wójt Gminy Kłoczew oraz Burmistrz Ryk. Część artystyczną podsumowania zapewnili gospodarze tj. uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie. Dodatkowym punktem w programie uroczystości było podsumowanie konkursów zrealizowanych w ramach obchodów Roku Korczakowskiego.
         Organizatorem konkursów było Starostwo Powiatowe w Rykach, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rykach oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach. Podczas uroczystości wręczono laureatom konkursu dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Ryckiego. Prace laureatów oraz pozostałych uczestników konkursu można było podziwiać na zorganizowanej przez organizatorów i gospodarza uroczystości wystawie. Program uroczystości zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rykach
wyniki konkursu Alert Ekologiczno-Zdrowotny, wyniki konkursu Rok Korczakowski, galeria

1-12.10.2012 r. - Zapraszamy do biblioteki szkolnej na KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI!
1 października 2012 r. - pierwszy w tym roku szkolnym Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców  w godzinach od 15:00 do 17:00
Uwaga! 17.10.2012 r. (piąta godzina lekcyjna)- odbędzie sie konkurs "Z POLSZCZYZNĄ ZA PAN BRAT", którego organizatorkami są panie z biblioteki szkolnej. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o języku ojczystym, rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów. W konkursie może wziąć udział maksymalnie pięciu reprezentantów każdej klasy. Termin zgłaszania uczestników mija 10.10.2012 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwałę w dzienniku, a zwycięzcy nagrody książkowe i dyplomy.
W dniu 26.09.2012 odbyła się pierwsza jesienna akcja honorowego krwiodawstwa w naszej szkole. Uczniowie jak zwykle chętnie uczestniczyli w akcji. Honorowo krew oddało 71 uczniów! Łącznie oddali oni 31,9 litra krwi. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii. Wszystkim z całego serca dziękujemy za bezcenny dar!
Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 26 września(środa) 2012 r.  w godz. od 9:00 do 14:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To pierwsza akcja w tym roku szkolnym.
21.09.2012 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak postępowania 3/2012  Dotyczy zapytania ofertowego na: Przeprowadzenie praktycznej nauki jazdy samochodem - kategoria B dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach przez ośrodek szkolenia kierowców w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym. więcej
17.09.2012 r. - Nowy plan lekcji!!! Obowiązuje do 9 listopada 2012 r. Sprawdź zmiany
Informacja dla Rodziców uczniów klas maturalnych. Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie z Dyrekcją i wychowawcami w dniu 17.09.2012 r. Zebranie rozpocznie się o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej, następnie spotkacie się Państwo z wychowawcami w klasach.
Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych. Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie z Dyrekcją i wychowawcami w dniu 18.09.2012 r. Zebranie rozpocznie się o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej, następnie spotkacie się Państwo z wychowawcami w klasach.
12.09.2012 r. - Zapytanie ofertowe Nr 3/2012 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego (w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Przedmiotem zamówienia jest: „Przeprowadzenie praktycznej nauki jazdy samochodem - kategoria B dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach przez ośrodek szkolenia kierowców w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym”. W zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy wskazanej kategorii. więcej
05.09.2012 r. - Informacja dla słuchaczy TUMdD! Pierwsze zajęcia w tym roku odbędą się 14 i 15 września. Szczegółowy plan zajęć znajduje się tutaj.
03.09.2012 R. - Plan lekcji obowiązujący od 3.09.2012 r. do 14.09.2012 r. PLAN
03.09.2012 r. -Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wicestarosta Powiatu Ryckiego Pan Tadeusz Oryl, który wręczył wyróżniającym się uczniom Stypendia Starosty Ryckiego. Społeczność szkolna powitała nowego dyrektora szkoły Pana Marka Ochapa oraz wicedyrektora ds. pedagogicznych Pana Grzegorza Kornasa. Na stanowisku wicedyrektora ds. zawodowych pozostał dotychczasowy dyrektor Pan Grzegorz Kamiński. Funkcję kierownika pracowni kształcenia praktycznego nadal pełni Pan Stanisław Gałęzowski.
W zakładce Dokumenty szkolne pojawiły się szkolne plany nauczania na rok szkolny 2012/2013.
Uwaga uczniowie! Kiermasz używanych podręczników odbędzie się 6 i 7 września (czwartek, piątek) na długiej przerwie na placu szkolnym.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się 3 września o godzinie 9:30 na placu szkolnym

Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów klas pierwszych zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum.  Informujemy, że zgodnie z rządowym Programem "Wyprawka szkolna", istnieje możliwość dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania w sekretariacie szkoły (druki do pobrania w sekretariacie). Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351 zł netto. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

Jeśli uczeń klasy pierwszej posiada orzeczenie o niepełnosprawności, rodzic bądź opiekun prawny może również złożyć wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników na rok szkolny 2012/ 2013. Dofinansowanie do zakupu podręczników  nie może przekroczyć kwoty: 352 zł. dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ostateczny termin składania wniosków to 7 września 2012 r. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 81 865-12-97


 

Rok szkolny 2012/2013

 


Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2012/2013
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2012/2013


26.07.2012 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy zapytania ofertowego na dostawę środków czystości do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Znak postępowania 2/2012 ). Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z póź. zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę środków czystości do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach informuje, że  otrzymano oferty od jednego wykonawcy. Zawiadamia się o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę...Więcej

29.06.2012 r. - Pan Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Andrzej Krzywiec, Samorząd Szkolny oraz cała społeczność szkolna pożegnali Panią Dyrektor Krystynę Grudniak. Uroczystość dostarczyła wielu wzruszeń i emocji. Wszyscy chcemy dziś wyrazić naszą wdzięczność osobie, która przez wiele lat swojej pracy zawodowej służyła drugiemu człowiekowi. Mamy zaszczyt powiedzieć kilka słów o człowieku, którego droga zawodowa wskazuje na prawdziwe zamiłowanie do pracy nauczycielskiej, osobie, która potrafiła połączyć wykonywanie swoich obowiązków z pasją.

Coś się kończy, coś się zaczyna. Dla nas skończył się rok szkolny. Dla Pani Dyrektor kończy się czas trudnej i pełnej wyrzeczeń, ale satysfakcjonującej pracy nauczyciela i dyrektora szkoły – zaczyna się czas zasłużonego odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół.

Droga Pani Dyrektor!

Wiemy ile dobrego i nieocenionego uczyniła Pani dla nas oraz dla naszej szkoły. Była Pani i będzie dla nas człowiekiem, który całe swoje serce oddał naszej szkole. Mimo własnych obowiązków i zajęć, bo przecież praca dyrektora nie jest łatwa – miała Pani zawsze dla nas serdeczny uśmiech, a również pomocną dłoń. Stała Pani na straży naszych praw. To dla nas wielkie szczęście, że mieliśmy obok siebie człowieka, który potrafił połączyć wykonanie swoich obowiązków z pasją. Dziś "żegnając" Panią mamy nadzieję, że nie rozstajemy się na zawsze, bo z wielką radością powitamy każdą Pani wizytę w naszej szkole. Za wszystko serdecznie Pani- Pani Dyrektor - dziękujemy i życzymy, aby dalsze lata upływały w serdecznej atmosferze z poczuciem satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku.

Społeczność szkolna.


29.06.2012 r. - Zakończenie roku szkolnego 2011/2012. Rozpoczęcie o godzinie 9:00 na placu szkolnym.
Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników nauczania i zachowania za rok szkolny 2011/2012
Sprawozdanie opiekuna semestru z wyników nauczania za rok szkolny 2011/2012

15.06.2012 r. - Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy III fs zasadniczej szkoły zawodowej, której wychowawczynią była Pani Jadwiga Mościcka - Wróbel. Galeria

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - Etap PISEMNY - czerwiec 2012 r. - HARMONOGRAM

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - Etap PRAKTYCZNY - czerwiec 2012 r.  -  Listy zdających w zawodach: technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych (ZSZ)


28.05.2012 r. - Ostatni w tym roku szkolnym Dzień Otwarty. Serdecznie zapraszamy Rodziców  w godzinach od 15:00 do 17:00. Zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, wychowawcy poinformują Państwa o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy zapytania ofertowego 1/2012. Usługa polegająca na organizacji jednodniowej wycieczki edukacyjnej z wyżywieniem dla młodzieży szkolnej. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z póź. zm.), zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na organizację jednodniowej wycieczki edukacyjnej z wyżywieniem dla młodzieży szkolnej. Otrzymano oferty od jednego wykonawcy. Zawiadamia się o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: więcej>>


24.05.2012 r. - szablony dokumentów dla przewodniczących komisji przedmiotowych i nauczycieli:

16 maja 2012r. odbyła się czwarta akcja honorowego krwiodawstwa, w której wzięło udział 38 uczniów. Łącznie oddali 17,1 litra krwi. Serdecznie dziękujemy honorowym dawcom krwi za bezcenny dar.


21.05.2012 r. - zgodnie z harmonogramem - Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W czasie spotkania uzyskacie Państwo informację o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. Serdecznie zapraszamy w godzinach od 15:00 do 17:00.
16.05.2012 r. - Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 16 maja (środa) 2012 r.  w godz. od 9:00 do 14:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To czwarta akcja w tym roku szkolnym.
14.05.2012 r. - zgodnie z haromonogramem -  Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców  w godzinach od 15:00 do 17:00.

07.05.2012 r. - Zapytanie ofertowe nr 1/2012 ( dotyczy zamówienia wycieczki dla młodzieży )
I. ZAMAWIAJĄCY -
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka ul. Żytnia 5, 08 – 500 Ryki NIP: 5060103893, REGON: 060708614
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji jednodniowej wycieczki edukacyjnej z wyżywieniem dla młodzieży szkolnej. Liczba uczestników wycieczki 40 uczniów oraz 4 opiekunów.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: czerwiec 2012r....WIĘCEJ


EGZAMIN MATURALNY 2012 - Etap PISEMNY w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach - HARMONOGRAM

EGZAMIN MATURALNY 2012 - Etap USTNY w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach - HARMONOGRAM


1 - 3.05.2011 r. - Pierwsze dni maja to czas ważnych świąt patriotycznych, które stanowią fundament naszej tożsamości narodowej, są wyrazem kultywowania tradycji i istotnym elementem oddziaływań wychowawczych adresowanych do całego społeczeństwa, a w szczególności do dzieci i młodzieży.

2 Maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 3 maja świętować będziemy 221 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wyrazem naszej patriotycznej postawy niech będzie wywieszenie na fasadach budynków flag jako symboli narodowych.


30.04.2012 r. - Zmiana planu lekcji! To już ostatnia zmiana planu zajęć w roku szkolnym 2011/2012 związana z ukończeniem szkoły przez klasy czwarte technikum. Sprawdź zmiany
27.04.2012 r. - Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas: IV at (wych. - Jolanta Gorzkowska), IV bt ( wych. - Beata Kryczka), IV ct ( wych. - Jarosław Lipski), IV dt ( wych. - Ireneusz Przybysz) oraz IV et ( wych. - Agnieszka Jaroń). Najlepsi uczniowie, oprócz świadectwa ukończenia szkoły  otrzymali nagrody. Są to: Pasiak Małgorzata kl. IV ET średnia ocen 4,83, Bany Krzysztof kl. IV CT średnia ocen 4,50, Branicki Maciej kl. IV ET średnia ocen 4,47, Kornas Marek kl. IV ET średnia ocen 4,34. Galeria

24.04.2012 r. - w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Środowiska Naturalnego pod hasłem: ”OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO WYZWANIEM XXI WIEKU”, dla  uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego. Honorowy patronat nad Konkursem objął Pan Stanisław Jagiełło, Starosta Powiatu Ryckiego.

Głównym celem konkursu było pogłębienie zainteresowań biologicznych uczniów oraz upowszechnianie wiedzy o ekologii i ochronie środowiska.

W  konkursie udział wzięło 18 uczniów. Uczniowie rozwiązywali  test, który obejmował zagadnienia z zakresu ekologii oraz ochrony środowiska.

Laureaci konkursu: Katarzyna Kuźlik - I LO w Rykach (nauczyciel przygotowujący: DANUTA MISZCZAK), Michał Buszta - OLL w Dęblinie (nauczyciel przygotowujący: MARZENA TEODOROWICZ), Marcin Kozera - I LO w Rykach (nauczyciel przygotowujący: DANUTA MISZCZAK). Uczniowie naszej szkoły zajęli następujące lokaty: 5 miejsce Bartek Tarka klasa III AT, 6 miejsce Michał Cichecki klasa I CT, 7 miejsce  Cezary Sieraj klasa I AT. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Serdeczne podziękowania składamy nauczycielom przygotowującym do konkursu oraz Dyrekcji ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, Wydziałowi  Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Rykach i PCDZN w Puławach za pomoc w jego organizacji. Podpisano: Barbara Okleja - doradca metodyczny


Informacja dla nauczycieli i uczniów. Informuję, że egzaminy klasyfikacyjne w roku szkolnym 2011/2012 odbędą się wg niżej podanego terminu:

 - część pisemna – 27.VI.2012r. godz. 900;

 - część ustna lub praktyczna – 27.VI.2012r.  od godz. 1200.

Do egzaminów przystępują wszyscy uczniowie, którzy byli nie klasyfikowani z jakiegoś przedmiotu w I lub II semestrze oraz wszyscy Ci, którzy mają zaliczyć różnice programowe. Wychowawcy klas dokładnie omówią procedurę egzaminów z uczniami, a także poinformują o terminie egzaminu rodziców.

Dyrektor Krystyna Grudniak


Informacja dla wychowawców klas maturalnych, opiekuna VI semestru TUM, nauczycieli, uczniów i słuchaczy VI semestru. Informuję, że uroczystość zakończenia roku szkolnego i rozdania świadectw ukończenia szkoły odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. (piątek) o godzinie 1000 w sali nr 6. Proszę uczniów o rozliczenie kart obiegowych. Przypominam o dokonaniu wpłaty na Radę Rodziców.

Dyrektor Krystyna Grudniak


Uwaga maturzyści! Na stronie Matura 2012 pojawiły się ważne dla Was informacje dotyczące egzaminów poprawkowych oraz terminy odbioru świadectw i dyplomów. Kliknij mnie

OGŁOSZENIE - Na podstawie organizacji roku szkolnego 2011/2012 i trwającymi egzaminami maturalnymi w miesiącu maju występują zmiany w organizacji planu zajęć lekcyjnych. Dzień 30 kwietnia (poniedziałek), 2 maja (środa) i 3 maja (czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W dniu 3 Maja delegacja uczniów uczestniczy w poczcie sztandarowym w uroczystościach rocznicowych. W dniach 4, 8 i 10 maja (piątek, wtorek, czwartek) podczas egzaminu maturalnego pisemnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego uczniowie  klas pierwszych, drugich i trzecich mają dni wolne od zajęć lekcyjnych. Od 30 kwietnia br. obowiązuje zmiana planu zajęć lekcyjnych w związku z odejściem klas maturalnych. Za bezpieczeństwo uczniów w dniach wolnych od zajęć odpowiadają prawni opiekunowie.


Uwaga wychowawcy klas czwartych technikum! Do pobrania sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników nauczania i zachowania za rok szkolny 2011/2012.  plik

16 - 20 kwietnia 2012 r. - SZKOLNE DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA w ZSZ nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

Cele dni profilaktyki i promocji zdrowia:

- Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

- Dostarczenie informacji o sposobach prawidłowego zachowania się na wypadek pożaru.

- Promowanie życia wolnego od nałogów.

- Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

- Zachęcenie do systematycznego dbania o zdrowie i urodę.

Działania zaplanowane  w ramach obchodów Szkolnych Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia realizowane będą w godzinach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Poruszana tematyka jest ściśle związana z programem wychowawczym i programem profilaktyki szkoły. Koordynatorkami ww. projektu są: Monika Cenkiel i A. Marciniak. Osoby odpowiedzialne za realizację zadań to: P. Warda, G. Prządka, E. Sergiel, C. Joński, T. Głodek, M. Madoń, B. Okleja, M. Cenkiel, A. Marciniak, P. Piskorski, J. Jońska, wychowawcy klas oraz osoby reprezentujące instytucje wspierające pracę szkoły. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem projektu i realizacją zadań sprawuje dyrektor Marek Ochap.

Harmonogram działań: poniedziałek – 16.04.2012 r. „PROFILAKTYKA ZDROWIA I URODY”, wtorek - 17.04.2012 r. „SPORT TO ZDROWIE”, środa – 18.04.2012 r. „Jestem wolny od uzależnień”, czwartek – 19.04.2012 r. „RATOWNICTWO MEDYCZNE”, piątek – 20.04.2012 r. „Profilaktyka przeciwpożarowa”.


2.04.2012 r. - zgodnie z haromonogramem -  Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców  w godzinach od 15:00 do 17:00.
30.03.2012 r. - Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach startowały drużyny ze szkół: ZSZ Nr 1 w Rykach, ZSZ Nr 2 w Rykach, ZSZ Nr 1 w Dęblinie, OLL w Dęblinie oraz ZSO w Sobieszynie. Drużyny realizowały w następujących konkurencjach: test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, obsługa codzienna pojazdów samochodowych, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, jazda sprawnościowa samochodem (talerz Stewarda). Zawodników oceniała komisja składająca się z przedstawicieli Policji, ratownictwa medycznego oraz nauczycieli. I miejsce zajęła drużyna z Liceum Lotniczego, II miejsce drużyna "Mechanika", III miejsce drużyna z ZSZ Nr 1 w Dęblinie. Nagrody zwycięzcom wręczali: wicestarosta rycki Pan Tadeusz Oryl oraz Pani Dyrektor Krystyna Grudniak. Relacja fotograficzna
29.03.2012 r. - Podpisanie umowy na budowę kompleksu boisk w naszej szkole. Starosta Stanisław Jagiełło i wicestarosta Tadeusz Oryl podpisali umowę z firmą "Bellsport" na wykonanie inwestycji obejmującej wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem sportowym oraz grodzeniem. Boisko na podbudowie asfaltu i kruszywa będzie przeznaczone do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. W projekcie jest także 4-torowa bieżnia, nawierzchnia do pchnięcia kulą, skocznia w dal oraz boisko do tenisa ziemnego. Te elementy nie były jednak przedmiotem przetargu, dlatego ich wykonanie zależne będzie od decyzji finansowych powiatu.
22.03.2012 r. w naszej szkole odbyła sie II edycja Powiatowego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ryckiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Rycki - Stanisław Jagiełło i Dyrektor Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach – Anna Baracz. W finale, po eliminacjach szkolnych znalazło się 14 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ryckiego, którzy rozwiązywali test wiedzy z biologii. Wyniki: miejsce I zajęła Katarzyna Kuźlik z I LO w Rykach, miejsce II Marcin Kozera z I LO w Rykach, natomiast miejsce III Katarzyna Wiśniewska z ZSO w Dęblinie. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców wręczyła Małgorzata Grzechnik - Naczelnik Wydz. Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach oraz Anna Baracz – Dyrektor PCDZN w Puławach. Galeria
16.03.2012 r. - Uwaga! Zmiana planu lekcji. Nowy plan obowiązuje od poniedziałku 19.03.2012 r. do 27.04.2012 r. Sprawdź zmiany>>
7.03.2012 r. - w akcji krwiodawstwa udział wzięło 76 uczniów naszej szkoły, którzy oddali łącznie 34,20 l krwi. Dziękujemy

UWAGA! INFORMACJA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC! Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych, iż aktualnie prowadzona jest rekrutacja do udziału w zajęciach dodatkowych w ramach projektu „Szkoła przyszłości – nowe możliwości kształcenia młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby chcące uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: ABC Small Business`u, AutoCad bez tajemnic, Równe szanse z języka polskiego, Równe szanse z matematyki, Równe szanse z informatyki, Równe szanse z przedmiotów zawodowych - proszone są o zgłaszanie się do biura projektu. Planowane rozpoczęcie zajęć – marzec b.r. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu Zespół projektowy


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 7 marca (środa) 2012 r.  w godz. od 9:00 do 14:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To trzecia akcja w tym roku szkolnym.
5.03.2012 r. - zgodnie z haromonogramem -  Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców  w godzinach od 15:00 do 17:00.
30.01.2012 r. - 10.02.2012 r. - Ferie zimowe!!! Do szkoły wracamy 13 lutego.
OGŁOSZENIE. Informuję uczniów wszystkich klas, że w dniu 24 stycznia 2012 roku (wtorek) odbędzie się zebranie z rodzicami. Spotkanie ogólne o godzinie 15:30 w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w klasach wg wykazu dostępnego przy wejściu do szkoły. Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa. Wykaz klas w których odbędą się spotkania z wychowawcami: tabela

Podpisano: Dyrektor szkoły Krystyna Grudniak


23.01.2012 r. - Od poniedziałku 23 stycznia rozpoczyna sie II semestr i następuje zmiana planu zajęć. Nowy plan lekcji
15.01.2012 r. - Uwaga słuchacze TUMdD! Na Waszej stronie pojawiły sie ważne informacje dotyczące organizacji nowego semestru. Sprawdź
14.01.2012 r. uczniowie pięciu klas maturalnych bawili sie na balu studniówkowym. Wychowawcami klas są: Jolanta Gorzkowska (IV at), Beata Kryczka (IV bt), Jarosław Lipski (IV ct), Ireneusz Przybysz (IV dt), Agnieszka Jaroń (IV et). Oficjalnego przywitania wszystkich przybyłych na bal gości dokonała dyrektor szkoły Krystyna Grudniak. Wśród gości obecni byli: starosta rycki Stanisław Jagiełło z małżonką, burmistrz Ryk Jerzy Gąska (absolwent naszej szkoły), wiceprzewodniczący rady powiatu Adam Szymański oraz Andrzej Krzywiec - przewodniczący Rady Rodziców. W imieniu wszystkich maturzystów podziękowania dla dyrekcji, wychowawców i nauczycieli oraz rodziców złożyli uczniowie klasy IV e Technikum Informatycznego - Karolina Kosińska i Maciej Branicki. W imieniu rodziców podziękowania na ręce Pani Dyrektor złożył Tomasz Prządka. Galeria
Szablony sprawozdań za I semestr dla wychowawców klas i opiekunów semestru znajdują się tutaj. Kliknij mnie
9.01.2012 r. - zgodnie z haromonogramem -  Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców  w godzinach od 15:00 do 17:00.
19.12.2011 r. - zgodnie z haromonogramem -  Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców  w godzinach od 15:00 do 17:00. Zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, wychowawcy poinformują Państwa o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr.
9.12.2011 r. - W akcji Krwiodawstwa w dniu 7.12.2011 r. udział wzięło 95 uczniów, którzy oddali 42,75 l krwi. Dziękujemy.
Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków, to możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 7 grudnia (środa) 2011 r.  w godz. od 9:00 do 14:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To druga akcja w tym roku szkolnym.
5.12.2011 r. - Uwaga! Zmiana planu lekcji. Nowy plan obowiązuje od poniedziałku 5.12.2011 r. do 20.01.2012 r. Sprawdź zmiany>>
5.12.2011 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców! Jak co miesiąc czekamy na Państwa od godziny 15:00 do 17:00. Dodatkowo, o godzinie 16:00 w sali Nr 12 odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów klas maturalnych z Dyrekcją szkoły i wychowawcami. Obecność na zebraniu jest obowiązkowa.
28.11.2011 r. - Informacja dla słuchaczy Technikum Uzupełniającego Mechanicznego dla Dorosłych. Sesja egzaminacyjna dla semestru V rozpoczyna się 1.12.2011 r., natomiast dla semestru III - 5.12.2011 r. Szczegółowy harmonogram znajdziecie tutaj.

Harmonogram próbnych matur z Wydawnictwem Operon - od 22.11.2011 r. do 24.11.2011 r.


Na stronie projektu pojawiło się nowe zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na zakup podręczników dla uczestników i uczestniczek zajęć w ramach zadań: 4, 5, 6, 7 -  projektu „Szkoła przyszłości – nowe możliwości kształcenia młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt „Szkoła przyszłości – nowe możliwości kształcenia młodzieży”. ... więcej
18.11.2011 r. - Ogłaszamy "Konkurs na budowę nowej szkolnej strony www". Strona internetowa szkoły powinna zostać wykonana z wykorzystaniem następujących narzędzi programistycznych: HTML, PHP Fushion, Joomla, Flash Player lub innych nie wymienionych, a które mają również możliwość wykorzystania bazy danych MySQL. Strona internetowa powinna być tak wykonana, aby można było w łatwy sposób przenieść dane ze „starej” strony na nową oraz w łatwy sposób nią zarządzać. Uczniowie indywidualnie, powinni zgłosić swoje uczestnictwo do prowadzącego konkurs Pana Marcina Jurzysty do 25.11.2011 r. Więcej informacji o konkursie...
17.11.2011 r. - W Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego uczniowie naszej szkoły: Michał Dziubak z klasy II d Technikum Informatycznego oraz Paweł Beczek z klasy II a Technikum Mechanizacji Rolnictwa, otrzymali z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty Stypendia Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia.
15.11.2011 r. - W ramach realizacji projektu ekologicznego współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, młodzież naszej szkoły (40 uczniów) - uczestniczyła w 1 - dniowej wycieczce w Góry Świętokrzyskie. W programie wycieczki: miasto Kielce, Jaskinia Raj oraz dąb Bartek (najstarszy pomnik przyrody w Polsce). Pytana o wrażenia jedna z uczestniczek odpowiedziała: "Pomimo  zmęczenia, przejechanych wielu kilometrów, warto było. Zobaczyliśmy piękne miejsca i poznaliśmy wiele ciekawych, związanych z nimi historii." Relacja fotograficzna z wycieczki

Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze polskie Święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dnia 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała wolność. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Rozpoczęto przygotowania do powołania koalicyjnego rządu, w skład którego mieli wejść przedstawiciele polskich stronnictw politycznych.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.
Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. W latach 1939-1944 - podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca - datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.
W okresie PRL święto niepodległości zostało zakazane. Jakiekolwiek próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada groziły surowymi sankcjami ze strony władz. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawą Sejmu (jeszcze PRL), w 1989 roku.
W III Rzeczpospolitej, Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada, jest najważniejszym świętem narodowym Polski.
Relacja z Apelu


8.11.2011 r. - Spotkanie z Zarządem Powiatu. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach odbyło się spotkanie podsumowujące I etap projektu „Szkoła przyszłości - nowe możliwości kształcenia młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wzięli udział: wicestarosta Powiatu Ryckiego Pan Tadeusz Oryl, dyrektor szkoły Pani Krystyna Grudniak, koordynator projektu, kierownik pracowni zajęć kształcenia praktycznego, inspektor bhp, społeczny inspektor pracy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz młodzież, która uczestniczyła w I etapie projektu i pozytywnie zdała egzaminy. Kurs spawalniczy ukończyło 20 uczniów, otrzymali zaświadczenia zdania egzaminu w trzech metodach spawania MIG, TIG, MAG oraz książeczki spawalnicze potwierdzające kwalifikacje spawacza. Kurs kosmetyczny „Kosmetyczne ABC” ukończyło 10 dziewcząt. Otrzymały uprawnienia kosmetyczki. Krótkie formy kursowe i zdobywanie nowych kwalifikacji przez uczniów naszej szkoły cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie rozpoczął się drugi etap realizacji projektu... Więcej, Galeria


8.11.2011 r. - Oficjalny odbiór nowej „Pracowni samochodowej”, która została utworzona z garażu – wiaty przy stacji kontroli pojazdów. Przeprowadzony został remont i przystosowanie pomieszczenia na pracownię samochodową. W związku z wprowadzeniem od ubiegłego roku kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych szkoła dąży do zwiększenia bazy do prowadzenia ćwiczeń w pracowni samochodowej zgodnie z programem nauczania. Dotychczasowa pracownia była mała i bez zaplecza socjalnego. Więcej o nowej pracowni


7.11.2011 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców! Serdecznie zapraszamy Rodziców w godzinach od 15:00 do 17:00. Będziecie Państwo mogli spotkać się z wychowawcami klas oraz nauczycielami uczącymi Wasze dzieci.


Dnia 3.11.2011 r. odbył się w szkole Wieczór poetycki BARWY JESIENI. Zorganizowany został przez uczniów kl. IV DT, kl. IV ET i nauczycieli: Agnieszkę Jaroń, Annę Wesołowską i Ireneusza Przybysza.

Jesienny bukiet poetycki w czasie spotkania ozdobiły wiersze: M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, K. Iłłakowiczówny, A. Asnyka, L. Staffa, J. Tuwima, K.K. Baczyńskiego, L. Długosza oraz piosenki: N. Zylskiej, M. Ostrowskiej i Eleni w wykonaniu młodych artystów naszej szkoły. W programie udział wzięli: Agata Konopka, Martyna Trębińska(kl. IV DT), Wioleta Kawka(śpiew), Maciej Branicki i Dominik Bieszczad(kl. IV ET).

Atmosfera obcowania z poezją i sztuką dźwięku w czasie wieczoru poetyckiego była naprawdę wyjątkowa, wręcz świąteczna. A w tę wprowadziła wszystkich zebranych: uczniów naszej szkoły, dyrekcję, nauczycieli, gości z zewnątrz także specjalna jesienna scenografia (białe obrusy, płonące świece, kosze pełne kasztanów, żołędzi, jarzębiny, orzechów, ozdobnych dyń).

Przybyli goście-słuchając tekstów-mogli przekonać się, że jesień to naprawdę niezwykła pora roku, ma „dwie twarze” i nie bez powodu jest najlepszym sprzymierzeńcem poezji. Jesień to nie tylko deszcz, silny wiatr, drzewa pozbawione liści, smutek i rozpacz, ale także babie lato snujące się po polach, klucze dzikich gęsi na błękitnym niebie, kolorowe liście, czerwona jarzębina, zapach i dym palonego kartofliska, który pewnie niejednej osobie kojarzy się z dzieciństwem, jesienna miłość…
To również subtelny eufemizm na określenie późnej fazy ludzkiego życia, żeby nie mówić bezpośrednio o niezbyt przyjemnej starości.

Po części artystycznej wszyscy obecni mieli okazję podzielić się wrażeniami, skosztować pysznego ciasta, napić się herbaty i kawy. Galeria zdjęć


25.10.2010 r. - Jak co roku przed Dniem  Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły odwiedzają Cmentarz Parafialny w Rykach. Zapalają  znicze na grobach osób, które związane były z naszą szkołą, dając wyraz naszej pamięci o Nich. Galeria
20.10.2011 r.  – Wojewódzkie Zawody w Drużynowych Biegach Przełajowych. Tegoroczne zawody odbyły się w odległym Tomaszowie Lubelskim. Nasza reprezentacja liczyła na dobre miejsce mając w pamięci wyniki z lat ubiegłych ( III miejsce w 2008 r.  oraz  I w 2009 r.).  W finałowym pojedynku do rywalizacji stanęło 10 najlepszych szkół z województwa lubelskiego. Nasza drużyna do ostatniej zmiany liczyła się w walce o podium, jednak na koniec musiała ustąpić miejsca lepszym i ostatecznie uzyskaliśmy V miejsce. Z tej lokaty nasi zawodnicy jak i nasza szkoła może być dumna, bo przecież być piątą drużyną ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w województwie,  to wielki sukces. Cieszy to, iż wielka determinacja chłopców, chęć udziału w zawodach przełożyła się na bardzo dobry wynik. Galeria

14.10.2011 r. - Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przybyło do naszej szkoły wielu znamienitych gości. Absolwenci "Mechanika" mogą rozpoznać na zdjęciach swoich dawnych nauczycieli. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia! Uczniowie klas informatycznych: III d i III e pod opieką wychowawców, Pani Angeliki Krulikowskiej i Daniela Kani, przy wsparciu muzycznym Pana Ireneusza Przybysza i Wioli Kawki z klasy IV et - przedstawili zebranym świetny program artystyczny, z którego relację fotograficzną znajdziecie w galerii. Po części artystycznej Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom. Na zakończenie, jeszcze raz w imieniu swoim, kolegów nauczycieli i uczniów podziękowała Pani Gabrieli Wróblewskiej i Jerzemu Kosiorowi za wieloletnią pracę w naszej szkole. Galeria


12.10.2011 r. - Uwaga! Na stronie projektu unijnego realizowanego w naszej szkole pojawiły się nowe zapytania ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz oprogramowanie - zapytania ofertowe Nr: 11, 12 i 13. Szczegóły


Obecnie w naszej szkole trwa realizacja projektu „Szkoła przyszłości – nowe możliwości kształcenia młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt „Szkoła przyszłości – nowe możliwości kształcenia młodzieży” realizowany jest od 1 czerwca 2011r. Od 25 lipca br. rozpoczęła się realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych... więcej o projekcie


 Informacja dla uczniów - Szkoła prowadzi nabór uczniów na kurs na wózki widłowe z napędem spalinowym i elektrycznym. Koszt kursu 300 zł plus badania psychologiczne. Uczeń po ukończeniu kursu otrzymuje dodatkowe uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych oraz wymiany butli gazowej. Zapisy trwają do 16.10.2011r. Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat, oraz pozytywnie zaliczone PRD (przepisy ruchu drogowego).


Akcja KOREK! - Uwaga. Samorząd Uczniowski prosi o wsparcie dla małego Mikołaja. Kupujesz wodę, sok? Nie wyrzucaj KORKA, zbieraj! Pamiętaj o tym codziennie w szkole i w domu! We własnych domach każdy z WAS na pewno gromadzi kilka korków dziennie. Korki od artykułów spożywczych i chemicznych, wszystkie! Wierzymy, że codziennie gromadząc korki jesteśmy w stanie wspólnymi siłami zebrać tych korków trochę, i pomóc. Wszelkich informacji o zbiórce korków udzielają członkowie Samorządu Uczniowskiego. Więcej na ten akcji


Uwaga! W dniach: 14 i 15 października 2011 oraz 11 i 12 listopada 2011 r. nie będzie zajęć w Technikum Uzupełniającym Mechanicznym dla Dorosłych


3.10.2011 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców! Serdecznie zapraszamy Rodziców w godzinach od 15:00 do 17:00. Będziecie Państwo mogli spotkać się z wychowawcami klas oraz nauczycielami uczącymi Wasze dzieci.


Uwaga! Zmiana planu lekcji. Nowy plan obowiązuje od poniedziałku 26.09.2011 r. do 2.12.2011 r. Sprawdź zmiany>>


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków, to możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 5 października (środa) 2011 r.  w godz. od 9:00 do 13:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To pierwsza akcja w tym roku szkolnym.


Uwaga! Na stronie projektu unijnego realizowanego w naszej szkole pojawiło sie nowe zapytanie ofertowe. Szczegóły


20.09.2011 r. - w ramach ponadregionalnego programu rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych Informatyka+, współfinansowanego przez UE w ramach EFS, gościliśmy w naszej szkole studentów z Koła Naukowego Grafiki 3D z Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. W zajęciach udział wzięło 90 uczniów klas informatycznych: II d, III d, III e, IV d i IV e. Są to już trzecie zajęcia w ramach tego projektu z udziałem naszych uczniów.


20.09.2011 r. - (wtorek) o godzinie 15:30 w sali Nr 12 odbędzie się Spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z kierownictwem szkoły i wychowawcami klas. Obecność rodziców obowiązkowa z uwagi na ważność omawianych spraw.


19.09.2011 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30 w sali Nr 12 odbędzie się Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z kierownictwem szkoły i wychowawcami klas. Obecność rodziców obowiązkowa z uwagi na ważność omawianych spraw.


W związku z Międzynarodowym Rokiem Lasów - rok 2011, ogłaszamy konkurs na: zbiórkę butelek plastikowych typu PET oraz plakat o tematyce ekologicznej nawiązujący do ochrony lasów. Konkurs trwa od 19.09.2011 r. do 24.10.2011 r. Zgłoszenia do konkursów należy pobrać u Dyrektorów i przesłać do dnia 16.09.2011 r. do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o., ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki. Więcej informacji na temat konkursów znajdziesz tutaj>>


Kiermasz używanych podręczników. 7 i 8 września (środa i czwartek), na długiej przerwie (11:20 - 11:35) na dziedzińcu szkoły odbędzie się, jak co roku kiermasz używanych podręczników. W razie niesprzyjającej pogody - w sali gimnastycznej.


Informacja dla słuchaczy Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 9-10.09.2011 r. Szczegółowy plan zajęć pojawi się w sekcji "Szkoła" w zakładce "Plan zajęć TUM dla Dorosłych" -  5.09.2011 r.


Plan lekcji od 1.09.2011 r. do 23.09.2011 r.


Uwaga uczniowie! - Inauguracja nowego roku szkolnego 2011/2012  - 1 września 2011 r. (czwartek),  o godzinie 9:30 na placu szkolnym.


 

Rok szkolny 2011/2012

 


Wykaz podręczników obowiązujących w klasach pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 w roku szkolnym 2011/2012:


Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2011/2012. Plik


Drodzy uczniowie! Za chwilę rozpoczną się Wasze upragnione wakacje. Jedni z Was są dumni i szczęśliwi z wyników, jakie osiągnęli, inni już wiedzą, że w przyszłości będzie się trzeba bardziej postarać i więcej popracować. Rozpoczyna się dla Was okres odpoczynku po czasie codziennych zajęć szkolnych.  Macie teraz dwa miesiące, żeby z niego skorzystać i naładować się pozytywną energią na następny rok nauki.

Chciałabym, aby ten czas był dla Was okresem obfitym w pozytywne wrażenia. Życzę Wam, aby każdy dzień wakacji był ciekawy, atrakcyjny i bezpieczny. Życzę Wam, żebyście jak najdłużej mogli z tęsknotą wspominać te wakacje.

Odpoczywając, pamiętajcie jednak o zachowaniu ostrożności. Gdziekolwiek będziecie – bądźcie zawsze ostrożni. Nie każde jezioro jest miejscem bezpiecznym dla kąpieli, nie każdy człowiek, którego poznacie, jest godzien zaufania. Najważniejsze, abyście cali, zdrowi i zadowoleni wrócili do szkoły. Nie narażajcie siebie, ani innych na niebezpieczeństwo. Pamiętajcie – tylko bezpieczne wakacje mogą być radosne i udane.

Waszym rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom – z całego serca dziękuję za trud włożony w Wasze wychowanie i edukację.

Podpisano: Dyrektor Szkoły mgr inż. Krystyna Grudniak


22.06.2011 r. - Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2010/2011. Galeria zdjęć


6.06.2011 r. - Na stronie poświęconej projektowi „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY", pojawiły sie zapytania ofertowe. Aby dowiedzieć sie więcej, przejdź do strony projektu. Więcej>>


1.06.2011 r. - Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka informuje, że od dnia 1 czerwca 2011 r. rozpoczęto realizację projektu nr POKL.09.02.00-06-104/10-00 „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY"... Ogłoszenie


1.06.2011 r. - Dzień Dziecka. Zawody sportowe - relacja fotograficzna>>


26.05.2011 r. - Rozwój szkolnictwa zawodowego z branży mechanicznej na terenie Ryk i dostosowywanie praktycznej nauki w zawodzie do wymagań rynku pracy i oczekiwania przedsiębiorców. W dniu 26.05.2011r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach odbyło się spotkanie dyrektora szkoły Krystyny Grudniak, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu z pracodawcami Powiatu Ryckiego branży mechanicznej i samochodowej w ramach Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Ryckim w latach 2011 – 2016. Sprawozdanie ze spotkania


Informacja dla zdających egzamin w zawodzie technik informatyk. Konsultacje przed egzaminem praktycznym prowadzi Pan Marcin Jurzysta.
Terminy: 31.05.2011, 7.06.2011 na 2 i 3 godzinie lekcyjnej w PK oraz 2.06.2011, 9.06.2011 na 3 i 4 godzinie lekcyjnej, również w pracowni w Internacie. Zapraszamy!


23.05.2011 r. - zgodnie z haromonogramem -  Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców  w godzinach od 15:00 do 17:00. Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, wychowawcy poinformują Państwa o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi Waszych dzieci na koniec roku.


9.05.2011 r. - Spotkanie z Krystianem Pielachą na temat: "Proces Żołnierzy Wyklętych w Rykach" - zorganizowane przez nauczycieli bibliotekarzy - E. Lipską i A. Tomaszek-Beczek.


9.05.2011 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców w godzinach od 15:00 do 17:00. Będziecie Państwo mogli spotkać się z wychowawcami klas oraz nauczycielami uczącymi Wasze dzieci.


1 - 3.05.2011 r. - Pierwsze dni maja to czas ważnych świąt patriotycznych, które stanowią fundament naszej tożsamości narodowej, są wyrazem kultywowania tradycji i istotnym elementem oddziaływań wychowawczych adresowanych do całego społeczeństwa, a w szczególności do dzieci i młodzieży.

W tym roku 2 Maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja poprzedza wielkie historyczne wydarzenie, jakim jest beatyfikacja Papieża Polaka Jana Pawła II. 3 maja świętować będziemy 220 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wyrazem naszej patriotycznej postawy niech będzie wywieszenie na fasadach budynków flag jako symboli narodowych.


Nowy plan lekcji!! - Od 2 maja obowiązuje nowy plan zajęć. Sprawdź zmiany! Plan


29.04.2011 r. - Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas: IV at ( wych. - Barbara Okleja), IV bt ( wych. Anita Posim-Kryczka), IV ct (wych. Przemysław Piskorski), IV mt (wych. Barbara Polak), IV dt ( wych. Halina Staniek), i IV et ( wych. Gabriela Wróblewska). Najlepsi uczniowie kończący szkołę: Przemysław Jędrys z kl. IV BT - śr. 5,05, Justyna Walaszek z kl. IV DT - śr. 5,00, Daniel Kryczka z kl. IV DT - śr. 4,79, Jakub Kłosowski z kl. IV BT - śr. 4,58, Grzegorz Błachnio z kl. IV BT - śr. 4,53.


Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób, życzy wszystkim odwiedzającym tę stronę Dyrektor szkoły - Krystyna Grudniak.


18.04.2011 r. - Dzień Otwarty dla Gimnazjalistów. Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów biorących udział w I Powiatowych Targach Edukacji i Pracy do odwiedzenia naszej szkoły.


W dniach 4-8 kwietnia 2011 r. realizowaliśmy w naszej szkole działania w ramach „Szkolnych Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia”. Celem tych działań było promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, dostarczenie informacji o sposobach prawidłowego zachowania się na wypadek zagrożeń naturalnych, uświadomienie konieczności racjonalnego odżywiania się człowieka, promowanie życia wolnego od nałogów oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Więcej na stronie Alertu


W dniu 26.03.2011 r. uczniowie naszej szkoły: Przemek Jędrys, Krzysztof Warowny z klasy IV bt oraz Kamil Koźlak z klasy IV mt, brali udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Techniki Samochodowej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Mieli do rozwiązania 40 pytań testowych obejmujących podstawową wiedzę z zakresu: matematyki, fizyki, materiałoznawstwa, rysunku technicznego maszynowego, technik wytwarzania, podstaw budowy maszyn oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu budowy, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów BHP. W olimpiadzie uczestniczyło 510 uczniów ze szkół zawodowych z całej Polski. Do  finału mogło zakwalifikować się tylko 10 uczestników - nasz uczeń Przemysław Jędrys uzyskał 13 lokatę. Do ścisłego finału zabrakło mu tylko 3 punktów. Opiekun: Pan Leszek Joński.


04.04.2011 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców w godzinach od 15:00 do 17:00.


31.03.2011 r. - I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Las Jest w Nas". Więcej na temat konkursu można dowiedzieć się tutaj >>


28.03.2011 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas maturalnych. Serdecznie zapraszamy Rodziców  naszych uczniów w godzinach od 15:00 do 17:00.


21.03.2011 r. - Zmiana planu lekcji. Od 21 marca do 29 kwietnia 2011 r. - nowy rozkład zajęć. Sprawdź zmiany! Nowy plan


07.03.2011 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców w godzinach od 15:00 do 17:00. Będziecie Państwo mogli spotkać się z wychowawcami klas oraz nauczycielami uczącymi Wasze dzieci.


19.02.2011 r. - Studniówka. W tym roku, tradycyjnie już, Bal Studniówkowy odbył się w Zajeździe "Towarowa" w Dęblinie. Studniówka rozpoczęła się uroczystym przywitaniem gości i oczywiście... polonezem. Potem głos zabrali zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Ryckiego - Tadeusz Oryl, Burmistrz Miasta i Gminy Ryki - Jerzy Gąska, Przewodniczący Rady Rodziców ZSZ Nr 1 - Andrzej Krzywiec oraz Dyrektor szkoły Pani Krystyna Grudniak. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa, która trwała do samego rana. Galeria


16.02.2011 r. - W trzeciej akcji krwiodawstwa w tym roku szkolnym udział wzięło 68 uczniów, oddając 30,6 litra krwi. Łącznie od początku roku szkolnego w trzech akcjach honorowego oddawania krwi oddano 94,5 litra krwi! Szczegóły


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków, to możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 16 lutego (środa) 2011 r.  w godz. od 9:00 do 12:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To trzecia akcja w tym roku szkolnym.


07.02.2011 r. - Zmiana planu lekcji! Od poniedziałku 7 lutego 2011 r. obowiązuje nowy plan zajęć. Sprawdź zmiany. Nowy plan


07.02.2011 r. - Spotkanie z Rodzicami.  Wywiadówka podsumowująca wyniki nauczania  w I semestrze rozpocznie się w poniedziałek 7 lutego 2011 roku o godzinie 15:30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół. Pani Dyrektor dokona podsumowania pracy uczniów w I semestrze, a następnie Rodzice spotkają się z wychowawcami klas. Wykaz sal  znajdziecie Państwo przy wejściu do szkoły. Obecność rodziców jest obowiązkowa.


14.01.2011 r. - Apel z okazji 33 rocznicy śmierci patrona naszej szkoły - Władysława Korżyka, przygotowany przez uczniów klas II d i II e Technikum Informatycznego pod opieką wychowawców. Po części artystycznej odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy przed medycznej przygotowany przez Panią Annę Marciniak wraz z uczniami klasy II c. Po pokazie Pani Dyrektor jeszcze raz przypomniała  zasady bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych oraz życzyła wszystkim udanego wypoczynku. Galeria


Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny Wieczór upłyną Wam w szczęściu i radości, przy staropolskich kolędach, daniach wigilijnych i zapachu świerkowej gałązki. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Wam przez cały Nowy 2011 Rok. Życzę, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste sukcesy, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe oraz aby przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. Dyrektor Szkoły - Krystyna Grudniak


22.12.2010 r. - Inscenizacja przygotowana z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przygotowana przez uczniów klas: II d, II e, III d pod opieką Pań: Edyty Sergiel i Beaty Miłosz. Gościnnie wystąpiło troje uczniów klas maturalnych: Karolina Królik i Justyna Walaszek z klasy IV d oraz Karol Mróz z klasy IV e Technikum Informatycznego. Po części artystycznej Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia, a następnie wręczyła nagrody laureatom Konkursu nt. Walorów przyrodniczych powiatu ryckiego. Galeria


21.12.2010 r. - Jak każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia mogliśmy kupić piękne stroiki świąteczne przygotowane przez wolontariuszy pod opieką Pani Beaty Miłosz. Pieniądze ze sprzedaży ozdób zostaną przekazane do Misji w Kongo, na utrzymanie pięciorga dzieci zaadoptowanych przez naszą szkołę. Galeria


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków, to możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 8  grudnia (środa) 2010 r.  w godz. od 9:00 do 12:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To druga akcja w tym roku szkolnym. W pierwszej, która odbyła się 13 października 73 uczniów oddało 32,85 litra krwi.


06.12.2010 r. - Dzień Otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów na spotkania z wychowawcami w godzinach od 15 do 17. Zostaniecie Państwo poinformowani o postępach w nauce, zachowaniu, o sukcesach Waszych dzieci, a także o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów lub oceną naganną z zachowania za pierwszy semestr.


01.12.2010 r. - Korekta planu lekcji. Sprawdź zmiany! Zmodyfikowany plan


28.11.2010 r. - Zmiana planu lekcji! Od poniedziałku 29 listopada 2010 r. obowiązuje nowy plan zajęć. Sprawdź zmiany. Nowy plan


10.11.2010 r. - Uroczysta akademia z okazji 92 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Akademię przygotowali uczniowie pod opieką Pani Jolanty Gorzkowskiej. Galeria


08.11.2010 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców w godzinach od 15:00 do 17:00. Będziecie Państwo mogli spotkać się z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi Wasze dzieci.


27.10.2010 r. - Jak co roku przed Dniem  Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły odwiedzają Cmentarz Parafialny w Rykach. Zapalają  znicze na grobach osób, które związane były z naszą szkołą, dając wyraz naszej pamięci o Nich. Galeria


19.10.2010 r. - 14 października 2010 r. w Miejsko Gminnym Centrum Kultury w Rykach odbyło się posumowanie projektu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach "Chopin przyjechał ciąg dalszy". W konkursie multimedialnym uczniowie naszej szkoły zajęli: drugie miejsce - Artur Dębek - kl. IV et, trzecie miejsce - Paweł Przybysz - kl. IV et. Gratulujemy! Galeria


18.10.2010 r. - I OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNO-FILMOWY "Przyroda u twoich drzwi" Celem konkursu jest przybliżanie problematyki niszczenia przyrody przez zmiany cywilizacyjne. Prace konkursowe maja pokazać, jak przyroda przystosowała sie do warunków środowiska zmienionych przez człowieka, jak próbuje powrócić na tereny, z których została wyparta, np. dziki buszujące w śmietniku, rośliny wyrastające ze ścian budynków, dzikie ptaki zakładające gniazda na dachach wieżowców itd.
Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach: 1. Fotografia, 2. Film nakręcony telefonem komórkowym.
ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W ETAPIE SZKOLNYM KONKURSU! SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ I NA STRONIE
http://www.przyrodautwoichdrzwi.pl
Termin zgłaszania prac - 8 listopad 2010. Organizatorzy: Elżbieta Lipska, Agnieszka Tomaszek-Beczek


15.10.2010 r. - Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klasy III d oraz III e pod opieką Pani Agnieszki Jaroń przygotowali okolicznościowy apel. Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor życząc wszystkim nauczycielom wiele satysfakcji z wykonywanej pracy. Pani Dyrektor wyróżniła kilkunastu nauczycieli wręczając nagrody. Życzenia nauczycielom złożył także Przewodniczący Rady Rodziców Pan Andrzej Krzywiec oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Galeria


Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś leków, to możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 13 października 2010 r.  w godz. od 9:00 do 12:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie) Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty!


Uwaga korekta planu lekcji! Od 4 października nastąpiły drobne zmiany w rozkładzie zajęć. Sprawdź czy zmienił się Twój plan lekcji! Nowy plan>>


4.10.2010 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców w godzinach od 15:00 do 17:00. Będziecie Państwo mogli spotkać się z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi Wasze dzieci.


Nowy plan lekcji! - Uwaga. Od 27.09.2010 do 21.11.2010 r. obowiązuje nowy plan zajęć. Sprawdź zmiany.>>


20.09.2010 r. - zgodnie z zarządzeniem Dyrektor szkoły o godzinie 16:00 w sali nr 12 odbędzie się spotkanie Dyrekcji i wychowawców  z rodzicami uczniów klas pierwszych. Ze względu na wagę omawianych spraw obecność obowiązkowa.


14.09.2010 r. - zgodnie z zarządzeniem Dyrektor szkoły o godzinie 16:00 w sali nr 12 odbędzie się spotkanie Dyrekcji, wychowawców oraz nauczycieli uczących w klasach maturalnych z rodzicami uczniów klas czwartych technikum. Ze względu na wagę omawianych spraw obecność obowiązkowa.


08.09 - 09.09.2010 r. - odbył się Kiermasz używanych podręczników zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy: Elżbietę Lipską i Agnieszkę Tomaszek-Beczek.


01.09.2010 r. - Plan lekcji obowiązujący od 2 września do 24 września 2010r. Plan>>


01.09.2010 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011  o godzinie 9:00 na placu szkolnym. GaleriaRok szkolny 2010/2011


16.08.2010 r. - Informacja dla nauczycieli - Ogłoszenie Dyrektora ZSZ Nr 1 w sprawie organizacji poprawkowego egzaminu maturalnego. Tekst ogłoszenia


16.08.2010 r. - Informacja dla uczniów - Sprawdź jakie podręczniki obowiązują w roku szkolnym 2010/2011! Kliknij tutaj


Pliki do pobrania: Karta informacyjna o pracy nauczyciela, Realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania.


14.06.2010 r. - W grupie menu "Przydatne" pojawiły się linki do stron dotyczących bezpieczeństwa uczniów w okresie wakacyjnym. Dotyczy to również bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci Internet. Prosimy Rodziców, wychowawców i uczniów o zapoznanie się z treścią tych stron. Podpisano: Pedagog szkolny - Monika Cenkiel


10.06.2010 r. - do pobrania szablon sprawozdania z pracy wychowawczej. Kliknij mnie!


Uwaga absolwenci klas IV d i IV e Technikum Informatycznego! Nauczyciele informatycznych przedmiotów zawodowych zapraszają Was do korzystania z konsultacji przed egzaminem zawodowym, który przypominamy rozpoczyna się 21 czerwca o godzinie 12:00 od części pisemnej. Pierwsze zajęcia już 28 maja w sali nr 20 prowadzi Pani Katarzyna Kępka. Sprawdź terminy konsultacji!!


19.05.2010 r. - Dzień Otwarty dla gimnazjalistów. W programie imprezy było wiele atrakcji -  między innymi: jazda pojazdem zbudowanym przez uczniów, zwiedzanie sal lekcyjnych, pracowni informatycznych, warsztatów, stacji kontroli pojazdów, internatu, koncert szkolnego zespołu muzycznego, strzelanie z karabinka pneumatycznego, zawody sportowe i wiele innych. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie. Galeria


Uwaga! Zmiana planu lekcji! Od 4 maja nastąpiły zmiany w planie zajęć. Nowy plan obowiązuje do końca roku szkolnego, tzn. do 25 czerwca 2010 r. Sprawdź zmiany.


30.04.2010 r. - Rozdanie świadectw ukończenia szkoły 119 uczniom klas czwartych Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Technikum Mechanicznego i Technikum Informatycznego. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która ciepłymi słowami pożegnała się z uczniami, życząc im powodzenia na maturze oraz samych sukcesów w dorosłym życiu. Do życzeń dołączył się także Przewodniczący Rady Rodziców Pan Krzywiec. Wzruszające pożegnanie klas maturalnych przygotowali uczniowie klasy III d informatycznej pod opieką wychowawczyni Haliny Staniek. W imieniu uczniów kończących szkołę słowa podziękowania dla Dyrekcji, wychowawców i nauczycieli przekazała uczennica klasy IV et - Kasia Pieńkosz. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody Starosty: Piotr Kowalczyk IV at, Andrzej Orłowski IV bt, Roman Błachnio IV ct, Paweł Czerski IV dt oraz Bartłomiej Grzelak z klasy IV et. Paweł Czerski ukończył szkołę z wyróżnieniem. Na zakończenie uroczystości były kwiaty, wzruszenie i łzy... Galeria


14.04.2010 r. - Dar serca. 14 kwietnia 2010 roku na terenie naszej szkoły zaparkował ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Uczniowie naszej szkoły są niezawodni. Tym razem krew pobrano od 44 osób (łącznie 19,8 litra krwi). Młodzież naszej szkoły bierze udział w VII Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Wszystkim, którzy oddają krew serdecznie dziękujemy. Galeria


31.03.2010 r. - Z okazji piątej rocznicy śmierci naszego Papieża - Jana Pawła II, uczniowie klasy III et pod opieką nauczycielki języka rosyjskiego Jolanty Gorzkowskiej przygotowali wzruszający apel. Bezkonkurencyjny był Karol Mróz w roli księdza Stanisława Dziwisza! Po zakończeniu apelu rocznicowego głos zabrali uczniowie klasy I dt i II dt przypominając nam znaczenie Świąt Wielkanocnych. To wystąpienie przygotowała nauczycielka katechezy - Beata Miłosz. Galeria


Nowy plan lekcji! Uwaga uczniowie od poniedziałku 29 marca następuje zmiana planu lekcji. Nowy plan obowiązuje do 30 kwietnia 2010r. Nowy plan>>


29.03.2010 r. - zgodnie z podanym haromonogramem -  Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas maturalnych. Serdecznie zapraszamy Rodziców  naszych uczniów w godzinach od 15:00 do 17:00.


25.03.2010 r. - Zakończenie Konkursu "Barwy Zimy" . Prezentacja złożonych prac znajduje się na stronie konkursu oraz na stronie archiwum 2009/2010. Warto obejrzeć.


08.03.2010 r. - Uczniowie klasy III bt pod opieką wychowawczyni Anity Posim-Kryczki z okazji Dnia Kobiet przygotowali uroczysty apel. Galeria


08.03.2010 r. - zgodnie z podanym haromonogramem -  Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy Rodziców  naszych uczniów w godzinach od 15:00 do 17:00. Będziecie Państwo mogli spotkać się z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi Wasze dzieci.  Następny Dzień Otwarty 29 marca 2010 r. tylko dla rodziców uczniów klas maturalnych.


06.03.2010 r. - Dar serca przed feriami. 10 lutego 2010 roku po raz trzeci w tym roku szkolnym na terenie naszej szkoły zaparkował ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Uczniowie naszej szkoły są niezawodni. Mimo srogiej zimy zebrały się tłumy. Tym razem krew pobrano od 69 osób (łącznie 31,05 litra krwi). Młodzież naszej szkoły bierze udział w VII Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. W tym roku szkolnym w trzech akcjach oddaliśmy już 84,6 litra krwi. Następna akcja honorowego krwiodawstwa już 14 kwietnia 2010 roku. Wszystkim, którzy oddają krew serdecznie dziękujemy. Galeria


Informacja dla uczniów klasy  IV dt oraz IV et. Z uwagi na to, że nie wszyscy podali mi adresy e-mail oraz niektóre z podanych odrzuca Mailer-Daemon jako błędne podaję wam link do miejsca skąd możecie pobrać pracę domową, czyli test z części pisemnej egzaminu zawodowego ze stycznia 2010 roku. Kliknij tutaj>>


08.02.2010 r. - Uwaga uczniowie! Ogłaszamy Konkurs "Pan Samochodzik 2010". Celem konkursu jest zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć programowych, motywowanie do aktywnego, twórczego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań politechnicznych młodzieży, promocja szkoły. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie - dowiedz się więcej.


Jeśli jesteś pełnoletni(a), w ostatnich dniach nie brałeś(aś) leków, to możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 10 lutego 2010 r.  w godz. od 9:00 do 12:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5 (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie) Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty!


30.01.2010 r. - W Zajeździe na Towarowej w Dęblinie odbyła się Studniówka pięciu klas maturalnych: IV a Technikum Mechanizacji Rolnictwa (wychowawczyni Pani Ewa Kłosowska), IV b Technikum Mechanicznego (wychowawczyni Pani Gabriela Wróblewska), IV c Technikum Mechanicznego (wychowawca Pan Krystian Piecyk), IV d Technikum Informatycznego (wychowawczyni Pani Renata Dróbek ) oraz IV e Technikum Informatycznego (wychowawczyni Pani Anna Wesołowska).  Zaszczycili nas swoją obecnością znamienici goście, a mianowicie: Pan Poseł Jarosław Żaczek z małżonką, Starosta Rycki Leszek Filipek, Przewodnicząca Rady Powiatu Silvetta Szczepaniak, Burmistrz Ryk Jerzy Gąska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Małgorzata Grzechnik. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. W świetnej atmosferze zabawa trwała do białego rana. Dziękujemy rodzicom z komitetu organizacyjnego balu studniówkowego za wysiłek i ciężką pracę związaną z przygotowaniem balu. Dziękujemy również młodzieży, która się wspaniale zachowywała. Galeria


Uwaga! W menu  pojawiły się dwa nowe linki: "Dni otwarte w II semestrze" oraz "Innowacje pedagogiczne".


Nowy plan lekcji! Uwaga uczniowie od poniedziałku 25 stycznia następuje zmiana planu lekcji. Nowy plan obowiązuje do 26 marca 2010r. Nowy plan>>


24 stycznia 2010 r. (niedziela) o godzinie 9:00  - wywiadówka semestralna. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców  - o godzinie 9:00 część oficjalna w sali gimnastycznej gdzie zostanie posumowana półroczna praca uczniów, a następnie odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.


Jeśli jesteś pełnoletni(a), w ostatnich dniach nie brałeś(aś) leków, to możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 16 grudnia 2009 r.  w godz.9:00 do 12:00. Miejsce: ZSZ im. Wł. Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5 - (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie)Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty!


7.12.2009 r. - Dzień Otwarty. Serdecznie zapraszamy Rodziców  naszych uczniów w godzinach od 15:00 do 17:00. Będziecie Państwo mogli spotkać się z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi Wasze dzieci.  Następny Dzień Otwarty już 4 stycznia 2010 r.


2.12.2009 r. - Uczniowie klas drugich  i czwartych (łącznie 92 uczniów) Technikum Informatycznego uczestniczyli w zajęciach Wszechnicy na Kołach  w ramach ponadregionalnego programu rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych. W trakcie dwóch wykładów prowadzonych przez dr inż. Dariusza Chaładyniaka wykładowcy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki poznali "Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych" oraz "Podstawy działania sieci bezprzewodowych". Wszyscy uczniowie uczestniczący w wykładach otrzymali materiały dydaktyczne zawierające treści wykładów. Galeria


27.11.2009 r. - Od 30 listopada nastąpi zmiana planu lekcji. Nowy rozkład zajęć będzie obowiązywał do końca pierwszego semestru tj. do 22 stycznia 2010 r. W menu, poniżej linku "Plan lekcji"  pojawił się link  "Zmiany planu" - znajdziecie tam codziennie po godzinie 18:00 zmiany planu lekcji na dzień następny.


26.11.2009 r. - Uczniowie klas drugich Technikum Informatycznego pod opieką nauczycieli przedmiotów informatycznych: Renaty Dróbek, Janusza Chudowolskiego i Daniela Kani uczestniczyli w zajęciach "Podstawy budowy i działania sieci komputerowych" w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w ramach ponadregionalnego programu rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie Technikum Informatycznego będą w nim uczestniczyć przez trzy lata. Galeria


16.11.2009 r. - odbył się szkolny etap VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS. Do etapu szkolnego zgłosiło sie 11 uczniów z klas pierwszych. Najlepsze wyniki uzyskali: Kasia Madoń kl. I d, Damian Krzywiec kl. I c oraz Jan Giza z klasy I a. Uczniowie zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Gratulujemy.


12.11.2009 r. - W związku z 91 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie klas II e i I e Technikum Informatycznego pod opieką nauczyciela języka polskiego Agnieszki Jaroń, przygotowali z tej okazji uroczystą akademię. Galeria


6.11.2009 r. - Tego dnia w naszej szkole po raz czwarty został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Test Matematyka Plus. Celem konkursu było zwiększenie motywacji uczniów w poznawaniu tajników wiedzy matematycznej. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 33 uczniów różnych szkół wchodzących w skład ZSZ Nr 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez organizatorów do 31.01.2010 r. Laureatami zostaną wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Galeria


29.10.2009 r. - w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło sie wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom z lubelskich szkół. W uroczystości brało udział wielu znamienitych gości między innymi Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz. W tym roku stypendia te otrzymało dwoje uczniów naszej szkoły: Małgosia Pasiak z klasy II e Technikum Informatycznego i Artur Chwaściński z klasy III a Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Galeria


29.10.2009r. -  odbył się szkolny etap XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Zadania konkursowe rozwiązywało 8 uczestników. Najlepsze wyniki osiągnęli: Pasiak Małgorzata kl. II ET, Ostrzyżek Mateusz kl. II ET, Sienkiewicz Patryk kl. III DT. W etapie rejonowym naszą szkołę będzie reprezentować Pasiak Małgorzata.


27.10.2009 r. - Tomaszów Lubelski - III miejsce  w Wojewódzkiej Licealiadzie Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców. Skład drużyny: Damian Masiczak, Łukasz Stachurski, Łukasz Masiczak, Przemek Pawelec, Przemek Łubianka, Dominik Bieszczad, Mateusz Seroczyński, Gabriel Parzyszek, Marcin Zduniak, Marcin Pudło, Andrzej Orłowski, Grzegorz Warowny oraz Bartek Grzelak. Wszyscy uczniowie otrzymali brązowe medale oraz pamiątkowe Dyplomy. W czasie zawodów młodzieżą opiekowali się Edyta Sergiel i Cezary Joński, ale słowa uznania za poświęcenie i wysiłek należą się wszystkim nauczycielom wychowania  fizycznego. Gratulujemy sukcesu i czekamy na więcej. Galeria


23.10.2009 r. - Szkolny etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, w którym udział wzięli: Roman Błachnio IVc t, Joanna Niebrzydowska IV dt, Paweł Czerski IV dt, Mateusz Bernaciak IV dt, Łukasz Mnich IV et, Bartłomiej Grzelak IV et, Piotr Kowalczyk IV at, Dariusz Siwek IV at, Daniel Osial IV ct, Jakub Stański IV ct. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się 3 osoby : Joanna Niebrzydowska, Roman Błachnio i Łukasz Mnich.


20.10.2009 r. - w akcji honorowego krwiodawstwa udział wzięło 54 osoby, które oddały  łącznie 24,3 litra krwi. Dziękujemy za dar serca. Następna akcja planowana jest na środę 16 grudnia 2009 r. Galeria


19.10.2009 r. - W związku z przeżywanym w Kościele Katolickim Tygodniem misyjnym gościliśmy w murach naszej szkoły kleryków z Wyższego Seminarium duchownego księży werbistów. Bracia przybliżyli młodzieży pracę misjonarzy, a także zapoznali z działalnością misyjną na terenie Polski. Więcej informacji na stronie http://www.werbisci.pl


16.10.2009 r. - Dnia 16 października 2009 r. w naszej szkole odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Wzięło w niej udział 12 uczniów z klas III d t, III e t, IV d t i IV e t.  Warunkiem przejścia do etapu okręgowego tej olimpiady jest zdobycie minimum 60% punktów z testu. Zakwalifikować się może tylko 3 uczniów. W etapie szkolnym wzięli udział: Kamil Rygielski III d t, Karolina Królik III d t, Patryk Sienkiewicz III d t, Erwin Lament III d t, Mateusz Bernaciak  IV d t, Paweł Czerski IV d t, Roksana Filiks IV d t, Paulina Świtaj IV d t, Ewelina Adamska IV d t, Mateusz Skowroński  III e t, Bartłomiej Grzelak IV e t, Jarosław Szlendak IV e t. Opiekunem szkolnym Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej jest Jarosław Lipski - nauczyciel historii i WOS.


13.10.2009 r. - Uczniowie klas III d oraz III e Technikum Informatycznego pod opieką swoich wychowawców Pani Haliny Staniek i Agnieszki Bilicz przygotowali Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor złożyła wszystkim nauczycielom życzenia a przedstawiciele Samorządu Szkolnego wręczyli kwiaty. Galeria


12.10.2009 r. - Corocznie w tygodniu poprzedzającym dzień 16 października organizowany jest „Dzień Papieski”. W tym roku świętujemy go po raz 9. Stanowi on wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i naszej ojczyzny. Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przeprowadziło dnia12 października 2009r.w naszej szkole zbiórkę pieniędzy dla Fundacji. Pieniądze przeznaczone są na pomoc dla utalentowanej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. Zebrano 124 zł.31gr. To dzięki drobnym datkom takim jak wasze Fundacja pomaga obecnie ponad dwu tysiącom uczniów i studentów. Młodzież, która dzięki pomocy Fundacji otrzymuje szansę rozwoju nazywana jest „żywym pomnikiem” Ojca Świętego Jana Pawła II.


05.10.2009 r. - jest Dniem Otwartym dla Rodziców. W godzinach od 15:00 do 17:00 można spotkać się z wychowawcą klasy oraz wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców. Następne Dni Otwarte to: 2 XI, 7 XII bieżącego roku oraz 4 I, 1 II, 1 III, 12 IV, 10 V, 7 VI roku 2010.


30.09.2009 r. - Spotkanie młodzieży z Krystianem Pielachą - autorem książki "Dzieje Parafii w Rykach".  Temat spotkania -  POKOCHAJ HISTORIĘ SWOJEJ "MAŁEJ OJCZYZNY". Galeria


30.09.2009 r. - Nauczyciele wychowania fizycznego Edyta Sergiel oraz Cezary Joński zorganizowali Szkolny Turniej Siatkówki Plażowej. Galeria


24.09.2009 r. - Wycieczka klasy III et do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach. Galeria


21.09.2009 r. - Uczniowie naszej szkoły jak co roku porządkują groby - Patrona szkoły oraz nauczycieli którzy uczyli w naszej szkole. Galeria


18.09.2009 r. - Wycieczka klasy III bt do Biblioteki Pedagogicznej w Rykach. Galeria


18.09.2009 r. - Stało się już tradycją, że co roku we wrześniu młodzież naszej szkoły bierze  udział w akcji Sprzątanie Świata. Galeria


17.09.2009 r. - Uczniowie klasy II ct pod opieką wychowawcy, nauczyciela historii Jarosława Lipskiego uczciła 70 Rocznicę agresji na Polskę pięknym montażem słowno - muzycznym. Galeria


Uwaga! Zmiana planu lekcji! Od 28.09.2009 r. obowiązywać będzie nowy plan lekcji. Sprawdź zmiany.


Informujemy słuchaczy Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej dla dorosłych, że egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 4 i 5 września 2009r. Jednocześnie informujemy, że pierwsze zajęcia dla w/w szkół odbędą się  w dniach 4 – 5 września br.  Początek 4.IX.2009 godz. 1530. Plan zajęć znajduje się w gablocie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Kliknij tutaj aby zapoznać się z planem!


KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW - 9.09.2009 (środa) oraz 10.09.2009 (czwartek) w godzinach od 11:20 do 11:35 (długa przerwa), na dziedzińcu szkolnym lub w w razie złej pogody w holu głównym szkoły, odbędzie się kiermasz używanych podręczników zorganizowany przez Panią Elżbietę Lipską - nauczyciela-bibliotekarza. Serdecznie zapraszamy.


STYPENDIA SOCJALNE. Udzielane są przez gminę, na terenie której uczeń zamieszkuje. Obowiązuje kryterium dochodowe - do 351 zł. netto na jedną osobę. Wszelkich informacji udziela v-ce Dyrektor Marek Ochap oraz Pedagog Szkolny - Monika Cenkiel.


01.09.2009 r. - Aktualny plan lekcji obowiązuje do 25 września 2009 r. Sprawdź swój rozkład zajęć!


Drodzy uczniowie! Po wakacyjnym wypoczynku wróciliście do szkoły. Na pewno był to dla Was wspaniały czas. Witam Was ponownie w murach szkolnych. Szczególnie ciepło witam uczniów klas pierwszych i dziękuję Waszym Rodzicom za zaufanie jakim nas obdarzyli zapisując Was do naszej szkoły. Mam nadzieję, że wszyscy docenicie zmiany jakich dokonaliśmy w wyglądzie szkoły, kiedy Wy wypoczywaliście.  Doceńcie również swoich nauczycieli. Oni są tu dla Was. Nie tylko przekazują Wam wiedzę, umiejętności i pomagają zrozumieć świat, ale także Was wychowują. Tak jak Wasi Rodzice pragną, abyście byli szlachetnymi, odpowiedzialnymi i dobrymi ludźmi. Szanujcie siebie i kolegów, pomagajcie potrzebującym i uśmiechajcie się jak najczęściej.
Życzę Wam udanego roku szkolnego 2009/2010.
Popisano - Dyrektor Szkoły - Krystyna Grudniak


Uwaga uczniowie! - Inauguracja nowego roku szkolnego 2009/2010  - 1 września 2009 r. (wtorek),  o godzinie 9:00 na placu szkolnym.


 Wakacje 2009 - Szkolny Konkurs Fotograficzny. Dowiedz się więcej. >>


19.06.2009 r. o godzinie 9:00 - zakończenie roku szkolnego 2008/2009. Uroczystość odbędzie się na dziedzińcu szkolnym, bądź w sali gimnastycznej w przypadku opadów atmosferycznych. Przypominamy uczniom o stosownym stroju.


30.06.2009 r. - od godziny 9:00 odbiór świadectw dojrzałości dla absolwentów technikum (IV at, IV bt, IV ct).


28.08.2009 r. - od godziny 9:00 odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum i szkoły zasadniczej.


Informacja dla absolwentów gimnazjum, którzy po wakacjach zamierzają kształcić się w naszej szkole! Dane na temat obowiązujących podręczników przedmiotowych w roku szkolnym 2009/2010 znajdziecie tutaj.>>


10.06.2009 r. o godzinie 12:30 na placu szkolnym nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu "Pan Samochodzik" zorganizowanego przez nauczyciela przedmiotów zawodowych Romualda Witamborskiego. Do konkursu przystąpiło 4 drużyny złożone z uczniów klas o profilu mechanicznym. Autorzy zaprezentują przed Jury wykonane buggy oraz zmierzą się w konkurencji sprawnościowej. Wśród oceniających - znajdą się nasi goście specjalni - przedstawiciele Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Zapraszamy na pokazy.


W dniach 5 i 6 czerwca odbyła się Centralna Olimpiada z Wiedzy Rolniczej. Naszą szkołę reprezentował Łukasz Wójcik  - uczeń klasy IV at. W klasyfikacji końcowej Łukasz uzyskał 87 punktów, co uplasowało go na 17 pozycji. Gratulujemy! Opiekunem ucznia był Tadeusz Wałachowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych.


Głosuj na Puszczę Białowieską! To ostatni w Europie las pierwotny, gdzie znaleźć można pozostałości lasów, jakie w czasach prehistorycznych pokrywały cały niż Europy. Żyje tu nadal wiele gatunków zwierząt i roślin, które wyginęły w innych lasach, w tym żubr. Tworzymy siódmy cud świata. Zagłosuj na Białowieżę. Więcej dowiesz się na stronie: http://www.bialowiezaforest.eu/
 

Uwaga Rodzice! 25 maja - Dzień Otwarty! Serdecznie Państwa zapraszamy w godzinach od 15:00 do 17:00.


05.05.2009 r. - W XXI Edycji Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego w roku szkolnym 2008/2009 na terenie powiatu ryckiego, spośród 16 szkól zgłoszonych do udziału w alercie najwięcej punktów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych uzyskała nasza szkoła (łącznie 152). Serdeczne podziękowania i gratulacje od całej społeczności szkolnej dla twórców tego sukcesu za zaangażowanie w działania proekologiczne. Uroczyste podsumowanie z wręczeniem nagród nastąpi we wrześniu 2009 r.


Uwaga! - Konkurs Czytelniczy - Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński-nowi „bogowie” narodowej poezji. Więcej o konkursie


04.05.2009 r. - Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie Państwa zapraszamy w godzinach od 15:00 do 17:00.


28.04.2009 r. - Dzień Otwarty dla gimnazjalistów - tego dnia naszą szkołę odwiedziło niemal 400 gimnazjalistów. Bardzo Wam dziękujemy za tę wizytę. Galeria


24.04.2009 r. - Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. W trakcie uroczystego apelu uczniów kończących szkołę pożegnali: dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, młodsi koledzy oraz zaproszeni goście. Galeria


24.04.2009 r. - Powiatowe eliminacje Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, zorganizowanego przez policjantów z KPP w Rykach, nauczycieli praktycznej nauki zawodu w ZSZ Nr 1 oraz Starostwo Powiatowe. W klasyfikacji końcowej spośród 3 osobowych drużyn wystawionych przez 6 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ryckiego, pierwsze i drugie miejsce zdobyli nasi uczniowie: Piotr Kowalczyk, Dariusz Siwek, Paweł Sladek, Roman Błachnio, Kamil Fijoł i Łukasz Pikuła. Galeria


22.04.2009 r. - Apel z okazji Światowego Dnia Ziemi przygotowany przez uczniów klas trzecich oraz I d pod opieką Pani Jolanty Gorzkowskiej. Galeria


Uwaga! Zmiana planu lekcji od 27 kwietnia (od poniedziałku). Jest to już ostatnia zmiana w tym roku szkolnym. Nowy plan.


28.04.2009 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 odbędzie się w naszej szkole Dzień Otwarty dla Gimnazjalistów. Serdecznie was zapraszamy, gwarantujemy wiele atrakcji.


15.04.2009 r. - W akcji honorowego krwiodawstwa udział wzięło 34 osoby, które oddały 15,3 l krwi. Dziękujemy za dar serca. Galeria


06.04.2009 r. - Uwaga Rodzice i uczniowie! W najbliższy poniedziałek 6 kwietnia od godziny 15:00 do 17:00 Dzień Otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców. W tych godzinach będziecie mogli Państwo porozmawiać ze wszystkimi nauczycielami uczącymi Wasze dzieci.


02.04.2009 r. - Rocznicę śmierci największego z rodu Polaków Jana Pawła II uczniowie naszej szkoły uczcili pod hasłem: "Musicie być mocni mocą Miłości..." Podzieliliśmy się Miłością z najbardziej potrzebującymi. Wolontariusze i uczniowie klasy III sz zorganizowali kiermasz stroików i kart Wielkanocnych. Dochód z akcji przeznaczony zostanie na rzecz Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Ucząc sie kochać człowieka potrzebującego, dzieląc się dobrem z niewinnymi i najbardziej potrzebującymi - chorymi dziećmi, budujemy żywy pomnik pamięci Jana Pawła II. Galeria


21.03.2009 r. - uczniowie naszej szkoły, pod opieką nauczyciela Leszka Jońskiego, wzięli udział w X Olimpiadzie Techniki Samochodowej zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską. Spośród 370 uczestników, uczniów szkół samochodowych z całej Polski nasi trzej uczniowie: Kamil Reda i Tomasz Jędrys z klasy IV bt oraz Roman Błachnio z klasy III ct zakwalifikowali się do półfinałów. Po zakończeniu części testowej uczniowie mieli możliwość zwiedzania laboratoriów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Galeria


Uwaga! Zmiana planu od 30.03.2009 r. - Nowy plan będzie obowiązywał do 24 kwietnia. Nowy plan


19.03.2009 r. - Uczennice z klasy I d Technikum Informatycznego: Martyna Trębińska, Agata Konopka i Agata Suska, wzięły udział w akcji rozdawania ulotek dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych zorganizowanej przez PSSE w Rykach. Galeria


Mistrzostwa w Gimnastyce Sportowej - Zawody zorganizowane przez nauczycieli WF. Przystąpiło do nich ponad  dwudziestu chłopców i sześć dziewcząt. Chłopcy rywalizowali w trzech konkurencjach: skoku przez skrzynię, ćwiczeniach wolnych i na drążku. Punkty za poszczególne konkurencje zliczane były do klasyfikacji wieloboju. Dziewczęta rywalizowały w ćwiczeniach wolnych i na drążku. Patryk Pieńkosz za I miejsce w klasyfikacji generalnej otrzymał puchar, pozostali zwycięzcy i uczestnicy - pamiątkowe dyplomy. Nad stroną organizacyjną zawodów czuwali podopieczni Jerzego Kosiora - uczniowie klasy III sz. Galeria wkrótce!


"Pan Samochodzik" - pod tym hasłem nauczyciel przedmiotów zawodowych Romuald Witamborski zorganizował konkurs na zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu rurowego tzw. bugga. Do konkursu przystąpiły dwie drużyny: indywidualnie - Sebastian Ochal oraz drużyna dwu osobowa Jakub Kłosowski i Kamil Szychowski - wszyscy uczniowie klasy II technikum. Galeria


Uwaga krwiodawcy! Następna akcja honorowego oddawania krwi 15 kwietnia o godzinie 9:00.


16.03.2009 r. - Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły odwiedzili z ofertą edukacyjną dwa zespoły szkół w Rykach: ZSO nr 1 oraz ZSO Nr 2. Galerie


10.03.2009 r. - W klasie I dt została przeprowadzona lekcja biologii przez uczniów: Martynę Trębińską, Sylwka Żelachowskiego z klasy I dt, Małgosię Pasiak z kl. I et i Artura Chwaścińskiego z kl. II at pod nadzorem nauczyciela biologii Barbary Oklei. Lekcja ta realizowana była w ramach II Edycji programu "Mam haka na raka". Galeria


06.03.2009 r. - W dniu 7 listopada 2008 r. odbył się konkurs matematyczny "Test Matematyka Plus - X Edycja". Wzięło w nim udział 35 uczniów technikum. Najlepsze wyniki w szkole uzyskali: Łukasiak Grzegorz kl. I et, Wójcik Łukasz kl. IV at oraz Ciołek Szymon kl. IV bt. Nagrody zostały wręczone podczas apelu szkolnego. Galeria


06.03.2009 r. - Apel z okazji Dnia Kobiet przygotowany przez uczniów klasy III bt pod opieką wychowawczyni Gabrieli Wróblewskiej. W trakcie apelu zabrali głos uczniowie klasy III sz i publicznie przeprosili Panią Dyrektor, nauczycieli i całą społeczność szkolną za ostatnie wydarzenia. Galeria


Zmiana planu lekcji od 9 marca! Nowy plan obowiązuje do 27 marca. Sprawdź zmiany>>


W naszej szkole zorganizowaliśmy konkurs na ulotkę dotyczącą zapobiegania chorobom nowotworowym w ramach akcji "MAM HAKA NA RAKA". Ulotki wykonane pod opieką nauczyciela Daniela Kani przez uczniów klasy III d na zajęciach grafiki komputerowej, prezentowane były w gablotach oraz sali biologicznej. Podczas happeningu, który odbędzie się w ramach akcji, ulotki będą rozdawane wśród mieszkańców Ryk. Zdjęcia>>


18.02.2009 r. - Trzecia w tym roku szkolnym akcja honorowego oddawania krwi. Krew oddało 54 osoby, każda po 450 ml, co łącznie stanowi 24,3 l. Następna akcja planowana jest na kwiecień (po świętach wielkanocnych). Galeria


31.01.2009 r. - Uroczysty bal na sto dni przed maturą dla trzech klas technikum: 4 a(wych. Jadwiga Mościcka-Wróbel), 4 b(wych. Grzegorz Kamiński), 4 c(wych. Alfred Kaczmarczyk). Galeria


25.01.2009 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z Rodzicami. Pani Dyrektor podsumowała półroczną pracę uczniów, a w-ce Dyrektorzy przedstawili Rodzicom wyniki nauczania i frekwencji w formie prezentacji multimedialnych. Przedstawicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani dr Mirosława Brasławska-Haque przedstawiła rodzicom problemy związane z dojrzewaniem młodzieży. Tego samego dnia miała miejsce akcja naszych wolontariuszy na rzecz misji Salezjańskich (projekt 154) - pomoc dwóm dziewczynkom z sierocińca w Kenii. Wolontariusze pod opieką Pani Wioletty Jóźwiuk sprzedawali wykonane przez siebie kartki, serca Walentynkowe. Wszystkim, którzy wsparli to dobre dzieło finansowo, czy życzliwym słowem serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania dla uczniów klasy III b T. Galeria


Zmiana planu lekcji od poniedziałku 26 stycznia! Sprawdź zmiany. Nowy plan


Uwaga ! Dyrekcja ZSZ serdecznie zaprasza Rodziców na spotkanie w dniu 25 stycznia (niedziela) 2009 r., podsumowujące pracę uczniów w I semestrze roku szkolnego 2008/2009. Spotkanie rozpocznie sie o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej, a następnie w klasach z wychowawcami. Obecność rodziców jest obowiązkowa.


Informacja dla słuchaczy szkół dla dorosłych - Pierwsze zajęcia w drugim semestrze rozpoczną się w dniu 23 stycznia (piątek) o godzinie 15:30. Harmonogram zajęć na semestr II zostanie państwu podany w tym dniu.


5 stycznia 2009 r.  Dzień Otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na Dzień Otwarty w godzinach od 15:00 do 17:00.


18.12.2008 r. - Apel z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Młodzież wraz z opiekunem Panią Beatą Miłosz przygotowała piękny montaż słowno muzyczny, któremu towarzyszyła oprawa multimedialna oraz wystawa świątecznych stroików wykonanych przez naszych uczniów pod opieką Pani Wioletty Jóźwiuk. Pani Jóźwiuk podziękowała wszystkim, a szczególnie uczniom klasy III SZ, za czynny udział w akcji pomocy Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Galeria


Jeśli jesteś pełnoletni(a), w ostatnich dniach nie brałeś(aś) leków, to możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 16 grudnia 2008 r. (wtorek) w godz.9:00 do 12:00. Miejsce: ZSZ im. Wł. Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5 - (ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie) Pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty! To już druga akcja w tym roku.
17 października krew oddało 56 osób ( łącznie 25,2 l krwi ).


Uwaga! - od poniedziałku 1 grudnia następuje zmiana planów lekcji. Sprawdź zmiany!


1 grudnia 2008 r. - Dzień otwarty dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na Dzień Otwarty w godzinach od 15:00 do 17:00.


13.11.2008 r. - W Lublinie odbyła się konferencja dotycząca egzaminu zawodowego w 2009 r. Materiały dotyczące tegorocznego egzaminu zawodowego - sesja letnia 2008 - dostępne są tutaj.>>


13.11.2008 r. - Uroczysty apel poświęcony 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Montaż słowno-muzyczny przygotowała wraz z uczniami Pani Barbara Polak, nauczyciel historii. Po części artystycznej Pan Dyrektor Alfred Kaczmarczyk wspólnie z Panią Elą Lipską nauczycielem bibliotekarzem, wręczyli nagrody książkowe i dyplomy uczestnikom konkursu na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo. Galeria


W dniu 4.11.2008 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, w Sali Błękitnej, odbyła się uroczystość wręczenia najlepszym uczniom z naszego regionu wyróżnień "Stypendysta Prezesa Rady Ministrów". Wśród dostojnych gości zaproszonych przez Kuratora lubelskiego pana Krzysztofa Babisza, znaleźli się: marszałek województwa, posłowie ziemi lubelskiej, rektorzy i prorektorzy lubelskich uczelni, nauczyciele oraz sami laureaci nagród. W gronie osób, które wspomniane stypendium otrzymały, było też dwoje uczniów ZSZ nr 1 im. Władysława Korżyka: Justyna Walaszek z klasy II d oraz Andrzej Orłowski z klasy III b. Mieli oni zaszczyt, wspólnie z ich opiekunką Gabrielą Wróblewską, spotkać się osobiście z Kuratorem i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Galeria


Uwaga rodzice i uczniowie! Najbliższy Dzień Otwarty 3 listopada od godziny 15:00 do 17:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.


 Dnia 28 października 2008 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XX edycji alertu ekologiczno-zdrowotnego organizowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie. Uroczystość odbyła się w Lublinie w Dworze Anna. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego I miejsce uzyskała nasza szkoła. Dyplom oraz informację o przekazaniu nagrody pieniężnej w wysokości 3.800 zł.  w imieniu szkoły otrzymała dyrektor ZSZ Pani Krystyna Grudniak. Podziękowania imienne w formie dyplomów okolicznościowych za pracę włożoną w realizację XX edycji alertu otrzymała Dyrektor szkoły- Krystyna Grudniak oraz nauczyciele: Jadwiga Jońska, Przemysław Piskorski, Cezary Joński, Ewa Kłosowska, Barbara Okleja, Tadeusz Wałachowski. Ponadto Kurator Oświaty w Lublinie Pani Jolanta Misiak wręczyła nagrody rzeczowe dla 5 placówek oświatowych w różnych kategoriach. Nasza szkoła, jako jedna z pięciu wyróżnionych w województwie lubelskim otrzymała z rąk Pani Kurator aparat cyfrowy.


28.10.2008 r.  - Młodzież naszej szkoły bawiła sie na dyskotece zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski. Galeria


W dniu 25.10.2008 r. w naszej szkole gościliśmy misjonarzy werbistów z Pieniężna: Diakona Mariusza, brata Marka i brata Łukasza. Przybliżyli oni młodzieży proces formacji duchowej w seminarium, a także pracę na placówkach misyjnych. Galeria


16.10.2008 r. - w naszej szkole odbył się Apel z okazji 30 rocznicy wyboru Jana Pawła II na papieża. Program artystyczny przygotowali: B. Miłosz, W. Jóźwiuk, Ks. Z. Rozmysł. Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom za wzruszenia których nam dostarczyli! Galeria


Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W związku ze świętem bibliotek szkolnych ogłaszamy konkurs na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo. Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie i składanie propozycji do dnia 29.10.2008 r. w bibliotece szkolnej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!


Uwaga krwiodawcy!  Dnia 15 października (środa) w naszej szkole odbędzie się pierwsza w tym roku szkolnym akcja honorowego krwiodawstwa. Wszystkich chętnych do oddania krwi zapraszamy na godzinę 9:00 do budynku internatu (sala po dawnej bibliotece). Przypominamy, że trzeba mieć ze sobą dowód osobisty oraz być zdrowym.


W dniu 10 października 2008 roku nastąpiło uroczyste podsumowanie Etapu Powiatowego XX Edycji Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego, które odbyło się w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Kłoczewie. Uroczystość prowadził i zaproszonych gości przywitał Antoni Całka – Dyrektor ZS w Kłoczewie. W imieniu Starosty Ryckiego, Małgorzata Grzechnik podziękowała wszystkim placówkom i osobom bezpośrednio zaangażowanym w realizację zadań alertowych i przekazała nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Do XX edycji Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego w powiecie ryckim przystąpiło 17 placówek w czterech kategoriach. Z pośród szkół ponadgimnazjalnych największą ilość punktów zdobyła nasza szkoła. Nagrody pieniężne i rzeczowe dla uczestników ufundowały jednostki samorządowe z terenu powiatu. 


W piątek 10 października, w dzień poprzedzający Dzień Papieski w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 odbyła sie kwesta przeprowadzona przez wolontariuszy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pieniądze z kwesty są przeznaczone na ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Galeria


13 października 2008 r.  w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną przygotowała klasa 3 d Technikum Informatycznego pod opieką wychowawczyni. W części oficjalnej głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców oraz Pani Dyrektor, która wręczyła nagrody wyróżniającym się w pracy dydaktyczno - wychowawczej pedagogom. Galeria


Dzień Otwarty - Uwaga Rodzice i uczniowie! W najbliższy poniedziałek 6 października od godziny 15:00 do 17:00 pierwszy w tym roku szkolnym Dzień Otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców. W tych godzinach będziecie mogli Państwo porozmawiać ze wszystkimi nauczycielami uczącymi Wasze dzieci. Zapraszamy.


Nowy plan lekcji - Uwaga! Od 15 września (poniedziałek) zmiana planu lekcji. Plan będzie obowiązywał do 28 listopada. Sprawdź zmiany.