RAM co to jest?

Kość pamięci SDRAM o wiekości 256MB RAM (ang. Random Access Memory) podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej zwany pamięcią o dostępie swobodnym.

Choć nazwa sugeruje, że oznacza to każdą pamięć o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci (w przeciwieństwie do pamięci o dostępie sekwencyjnym, np. rejestrów przesuwających), "nazwa ta ze względów historycznych oznacza tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie, które mogą być też zapisywane przez procesor, a wyklucza pamięci ROM (tylko do odczytu), pomimo iż w ich przypadku również występuje swobodny dostęp do zawartości." Pamięć RAM (Random Access memory) dzieli się na: - RWM (Read-Write Memory) - pamięć do odczytu i do zapisu; - ROM (Read Only Memory) - pamięc tylko do zapisu. Jednak w czasach gdy informatyków było niewielu, podręczniki do informatyki zlecano pisanie osobom, które znały się na obsłudze programów natomiast nie znały się zupełnie na sprzęcie. Osoby te musiały uwzględnić w książkach rozdział o sprzęcie. Nastąpiła błędna interpretacja lub uproszczenie pojęć.

Pamieć do odczytu i zapisu została nazwana RAM zamiast RWM. Wtedy też pojawiła się błędna interpretacja pojęcia RAM (Random Access Memory): "pamięć, którą można swobodnie zapisywać i odczytywać", która pokutuje w tzw. "fachowych czasopismach" dla laików. Tam też pojawiły sie teksty typu: "w komputerze znajduje się pamięć RAM i ROM" - mimo tego, że ROM jest także pamięcią RAM. Błędne jest także stwierdzenie, że "RAM jest to pamięć operacyjna". Jest to nieprawda, gdyż RAM jest znacznie szerszym pojęciem niż pamięć operacyjna. Natomiast stwierdzenie odwrotne: "pamięć operacyjna jest to RAM" jest prawidłowe gdyż każda pamięć operacyjna jest jednocześnie pamięcią o dostępie swobodnym - RAM.

W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. Zawartość większości pamięci RAM jest tracona paręnaście sekund po zaniku napięcia zasilania, a niektóre typy wymagają także odświeżania, dlatego wyniki pracy programów muszą być zapisane na innym nośniku danych.

Pamięci RAM dzieli się na pamięci statyczne (ang. Static RAM, w skrócie SRAM) oraz pamięci dynamiczne (ang. Dynamic RAM, w skrócie DRAM). Pamięci statyczne są szybsze od pamięci dynamicznych, które wymagają ponadto częstego odświeżania, bez którego szybko tracą swoją zawartość. Pomimo swoich zalet są one jednak dużo droższe i w praktyce używa się pamięci DRAM.

Pamięć RAM jest stosowana głównie jako pamięć operacyjna komputera, jako pamięć niektórych komponentów (procesorów specjalizowanych) komputera (np. kart graficznych, dźwiękowych, itp.), jako pamięć danych sterowników mikroprocesorowych.