"Wybierz Życie - Pierwszy Krok" - program edukacyjny

Rok szkolny 2012/2013

W związku z realizacją programu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” zostało zorganizowane w dniu 04.02.2013 r. spotkanie dla rodziców. Spotkanie prowadził Konrad Tarnowski - przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Lublinie.

Głównym celem programu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” jest edukacja młodzieży w wieku 16 - 19 lat (dziewczęta i chłopcy) oraz ich rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez:

Co wiedzieć trzeba?

Przyczyną powstania i rozwoju raka szyjki macicy jest wirus HPV (wirus brodawczaka ludzkiego). Wirus aby mógł funkcjonować wnika do komórek, najchętniej do komórek nabłonka płaskiego skóry lub błon śluzowych. Rak szyjki macicy rozwija się gdy komórki zakażone HPV dzielą się bez kontroli. Mnożąc się, mogą się gromadzić w jednym miejscu tworząc guz nowotworowy. Wiek kobiety nie ma znaczenia w przypadku prawdopodobieństwa zachorowania. Ryzyko utrzymuje się od rozpoczęcia współżycia do końca aktywności seksualnej. Rak szyjki macicy atakuje cicho i powoli. Przez wiele lat (od pięciu do 12) choroba rozwija się niemal bezobjawowo. Najlepszą metodą walki z rakiem szyjki macicy jest wczesne wykrycie problemu. Jest to możliwe tylko w przypadku częstych badań profilaktycznych pierwotnych i wtórnych.

W spotkaniu uczestniczyły także: Pani Aneta Okoń - Starostwo Powiatowe w Rykach i Pani Grażyna Chrzanowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach, które rozdawały ulotki i kalendarzyki rodzicom uczestniczącym w spotkaniu oraz zapraszały na badania cytologiczne kobiety w wieku 25-59 lat oraz na badania mammograficzne kobiety po 50 roku życia. Kobiety otrzymywały także informacje dotyczące przeprowadzania nieodpłatnie badań na terenie powiatu ryckiego.

 

W bieżącym roku szkolnym (2010/2011) - nasza szkoła pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rykach  przystąpiła do realizacji I edycji programu edukacyjnego „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”, skierowanego do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziców i opiekunów oraz kadry pedagogicznej.

Koordynatorem zespołu w składzie: Anna Marciniak, Monika Cenkiel (pedagog szkolny), Edyta Sergiel i Przemysław Piskorski, jest Barbara Okleja.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości występowania u kobiet, po nowotworach piersi, złośliwym guzem powodującym co roku około 500 000 nowych zachorowań i 250 000 zgonów. Zachorowalność (ok. 4000 kobiet rocznie) i umieralność (ok. 2000 kobiet rocznie) z powodu raka szyjki macicy w Polsce nie uległa zmniejszeniu od 25 lat, a odsetek kobiet przeżywający 5 lat po rozpoznaniu tego nowotworu jest najniższy w Europie i nie przekracza 50%.

Celem programu edukacyjnego „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziców i opiekunów, a także kadry pedagogicznej. Szkoły ponadgimnazjalne są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół, przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i zainicjowania dyskusji, dzięki której młode kobiety podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem  i wykonają badanie cytologiczne.

Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” może być realizowany w ramach ścieżki edukacyjnej (międzyprzedmiotowej) – edukacja prozdrowotna oraz w trakcie lekcji przedmiotowych, takich jak biologia, wychowanie do życia w rodzinie i w czasie innych zajęć np. godziny wychowawczej. Poszczególni nauczyciele mogą włączyć treści programowe do swoich lekcji. Wsparcia w prowadzeniu programu udzielają specjaliści z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.pierwszykrok.edu.pl

W ramach realizacji programu edukacyjnego "Wybierz Życie – Pierwszy Krok” 16 marca 2011r odbyło się spotkania z doktorem nauk medycznych Andrzejem Nowakowskim i mgr Konradem Tarnowskim , przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Prowadzący zwrócili uwagę na to, że dzięki programowi mamy szansę nauczyć młodych ludzi odpowiedzialności za swoje zdrowie, a także sprowokować do zainteresowania tym tematem swoich najbliższych. Program edukacyjny, który wpaja młodzieży zachowania prozdrowotne ma szanse zmienić w przyszłości zastraszające statystyki. Nie byłoby wielu rodzinnych tragedii, gdyby kobiety regularnie chodziły do ginekologa i nie zapominały o badaniach cytologicznych

Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet do 45 roku życia. Od 25 lat w Polsce nic się pod tym względem nie zmienia: co roku rak ten jest wykrywany u blisko 4 tysięcy kobiet. Około połowa z nich umiera. Odsetek kobiet przeżywający 5 lat po rozpoznaniu tego nowotworu jest najniższy w Europie i nie przekracza 50%.

W działaniach profilaktycznych dotyczących raka szyjki macicy najważniejsze są te w zakresie profilaktyki pierwotnej, wczesnego wykrywania i leczenia zmian przednowotworowych i raka, a także związane z poprawą skuteczności powszechnych programów badań cytologicznych oraz podnoszeniem świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem HPV.

Rok szkolny 2011/2012

Uczniowie szkoły po raz kolejny włączyli się aktywnie w kampanię społeczną "Wybierz życie - pierwszy krok" organizowanej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Uczniowie pod opieką pani pedagog Moniki Cenkiel w dniu 25.01.2012 r. pod marketem "Biedronka" rozdawali ulotki i zapraszali na badania cytologiczne kobiety w wieku 25-59 lat oraz na badania mammograficzne kobiety po 50 roku życia. Kobiety otrzymywały także informacje dotyczące przeprowadzania nieodpłatnie badań na terenie powiatu ryckiego.

Dzień wcześniej, tj. 24.01.2012 r. uczniowie pod opieką pani Anny Marciniak rozdawali kobietom podczas wywiadówki ulotki informacyjne, które szkoła otrzymała za pośrednictwem starostwa powiatowego z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacji "Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy".