24-11-2022r

Nowi podopieczni zostali przyjęci w poczet wychowanków Internatu i złożyli ślubowanie