22_kwietnia_2022r

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę